Norsk

Vilkår for Fluke Premium Care

 • Fluke Premium Care gjelder fra kjøpsdato hos distributøren når det gjelder frittstående FPC, og fra sluttbrukers aktivering for pakke-FPC.
 • Fluke Premium Care dekker ikke reparasjoner av modifisert eller misbrukt utstyr.
 • Fluke Technical Support skal vurdere skadet tilbehør før det eventuelt erstattes. Et tilbehør erstattes maksimalt én gang per avtaleår.
 • Fluke Premium Care kan ikke overføres til en ny eier av det dekkede utstyret, ei heller til annet utstyr.
 • Det vil ikke bli gitt tilbakebetaling for ubrukte tjenester.
 • All service skal utføres av et Fluke-autorisert verksted. Kontakt Flukes regionale støttesenter for å avtale service.

Klikk her for fullstendige vilkår.

Sluttbrukers aktivering av Fluke Premium Care

Sluttbrukere må aktivere Fluke Premium Care for produktet sitt i Fluke-portalen for å få den servicen som dekkes, enten de har kjøpt FPC som et frittstående abonnement eller sammen med utstyr. Aktivering krever at brukeren først oppretter en Fluke-konto (My Account) på my.fluke.com og registrerer produktet som skal dekkes, ved å angi modell, serienummer og kjøpsdato.

 1. Når Fluke mottar og behandler bestillingen fra leverandøren din, sender vi deg en e-post med aktiveringskode og kobling så du kan gå videre med aktiveringen.
 2. Aktiver Premium Care for produktet ditt ved å legge inn aktiveringskoden i portalen.
 3. Logg på eller opprett en konto der du legger inn følgende obligatoriske opplysninger: hovedkontakt og konto- eller bedriftsinformasjon.

Hvis du har kjøpt et nytt testinstrument inkludert ett år med Fluke Premium Care, gjør du følgende:

 1. Skann QR-koden du finner i emballasjen til den nye enheten.
 2. Følg instruksjonene på Flukes nettside for å gå videre med aktiveringen. Hvis du ikke har opprettet Fluke-konto (My Account), gjør du det på my.fluke.com og legger inn følgende obligatoriske opplysninger: hovedkontakt og konto- eller bedriftsinformasjon.