Effekt- og energiloggere

Effekt- og energiloggere brukes til å utføre energi- og laststudier for trefase, for å finne innsparingsområder. Programvaren Fluke Energy Analyze Plus gjør det mulig å opprette detaljerte rapporter for å fokusere på problemområdene.