Norsk

Fluke 700TC1 Thermocouple Plug Kit

 • Fluke 700TC1 Thermocouple Plug Kit

Produktoversikt: Fluke 700TC1 Thermocouple Plug Kit

Et sett med 10 minipluggkontakter:

Modeller: Fluke 700TC1 Thermocouple Plug Kit

Fluke 700TC1

Fluke 700TC1 Thermocouple Plug Kit
Thermocouple Plug Kit

Kjøp den

A kit of 10 mini-plug connectors

 • Type J (black), one
 • Type K (yellow), one
 • Type T (blue), one
 • Type E (purple), one
 • Type R/S (green), one
 • Type B or CU (white), one
 • Type L (J-DIN) (blue), one
 • Type U (T-DIN) (brown), one
 • Type C (red), one
 • Type N (orange), one
 • One year warranty

Brukerhåndbøker + ressurser: Fluke 700TC1 Thermocouple Plug Kit