Norsk

PC-programvaren FlukeView Forms og kabel

 • Fluke FlukeView® Forms Software with Cable

Nøkkelfunksjoner

Med dokumentasjonsprogramvaren FlukeView® Forms kan loggfunksjonene i håndholdt testutstyr brukes til å løse store problemer. Du kan laste ned data fra måleinstrumentene til FlukeView® Forms for å lese av trender og

Du kan med en gang lese og sammenligne data fra opptil seks ulike måleinstrumenter† i det samme dokumentet – så du får analysemuligheter som måleinstrumentet ikke kan gi alene.

FlukeView® Forms leveres med flere standardanalyserings- og rapporteringsskjemaer som gjør at du kommer i gang med å vise dataene i tabeller, grafer eller nyttige diagrammer. Du kan sette inn notater i skjemaene for å utheve en bestemt

Eller bruke FlukeView® Forms Designer† til å tilpasse rapportene eller legge til firmalogoen.

FlukeView® Forms kommuniserer raskt og enkelt med støttede verktøy via et infrarødt serielt grensesnitt. Programvaren gjenkjenner automatisk meteret ditt og overfører dataene uten konfigurasjon.

Del dataene med kollegaer eller kunder eller lagre dem – skriv ut skjemaer, eksporter til andre programmer eller la kollegaer og kunder laste ned FlukeView® Demo/Reader uten kostnad for å vise og påvirke registrerte data.

Kompatibilitetsoversikt for FlukeView Forms

FVF-alternativInstrumentKabel**Bruksnivå
FVF-UGBare oppgradering av programvare, Fluke 280-serien, 568, 975, 983Kabel ikke inkludertFVF Full (inkludert Designer)
FVF-SC1Fluke 53-II, 54-II, 87-IV*, 89-IV*Seriell/IRDA
FVF-SC2Fluke 280-serien, 53-II B, 54-II B, 789, 1550B, 1653, 180-serien*USB/IR
FVF-SC4Fluke 8808A, 8845A, 8846A, 45*USB/seriell
FVF-BASICFluke 280-serien, 789, 1550B, 1653, 180-serien*USB/IRFVF BASIC
FVF-SC58808A, 8845A, 8846A, 45*USB/seriell

*Foreldet
**USB-kabler støttes ikke for Microsoft Windows NT 4.0

Bruke FlukeView® Forms med multimetere, termometere†, MegOhMetere og ProcessMeterTM-verktøy

Med Fluke 189, 1550B, 89-serie-IV og 53/54-serie-II kan du måle og lagre hundrevis av målinger i internminnet på meteret, og deretter senere laste ned informasjonen til FlukeView® Forms. Når det gjelder metere som ikke har internminne,

FlukeView® Forms logger også hendelser for å gjøre analyseringen av dataene enklere. Denne unike formen for dataregistrering gir mer detaljerte avlesninger når innsignalet endres betydelig. Hvor store endringer som skal til for at en l

Bruke FlukeView® Forms med Fluke 1653 installasjonstester†
Opptil 500 testresultater kan lagres i installasjonstesteren Fluke 1653. De lagrede dataene for hver måling består av testfunksjonen, testbetingelsene som er valgt av brukeren, samt unike referanser. Resultatene kan overføres til en PS for bruk i profesjo

† Støttes ikke i FlukeView Forms Basic

Produktoversikt: PC-programvaren FlukeView Forms og kabel

Få mer kraft i verdens mest robuste, nøyaktige håndholdte testverktøy med dokumentasjonsprogramvaren FlukeView® Forms.

Som en løsning på de stadig stigende kravene til rapporter og dokumentasjon presenterer Fluke dokumentasjonsprogrammet FlukeView Forms. FlukeView Forms forbedrer ytelsen til Fluke verktøyet ved å gi deg mulighet til å dokumentere, lagre og analysere individuelle avlesninger eller serier med målinger, og deretter konvertere dem til dokumenter med profesjonelt utseende.

Det finnes flere versjoner av dette produktet, avhengig av hvilken kabeltype som brukes til å laste ned data fra instrumentene, og hvilken datarapporteringsfunksjon du trenger. FlukeView Forms har funksjoner på to nivåer: FlukeView Forms Basic og FlukeView Forms plus Designer. FlukeView Forms Basic kan brukes til å laste ned måleresultater og lage rapporter som kan lagres og skrives ut. FlukeView Forms plus Designer gir brukeren mulighet til å endre et eksisterende skjema eller opprette et nytt skjema for å skreddersy rapporten til individuelle behov. En vanlig endring kan være å legge til en firmalogo og en tittel. Se kategorien [Funksjoner] på denne siden hvis du vil ha mer informasjon.

Funksjonssammenligning

FunksjonerFlukeView® Forms BasicFlukeView® Forms plus Designer
Overfører datapunkter fra meteret til PCen.xx
Antall standardskjemaer29
Mulighet til å endre standardskjemaerNeiJa
Inkluderer FlukeView® Forms Designer for å skreddersy skjemaerNeiJa
Antall metere som det kan vises data fra samtidig18
Antall FlukeView Forms-forekomster som kan kjøres samtidig14
Mulighet til å endre firmanavn på rapportenNeiJa
Støtte for skjemaer med flere siderNeiJa

FlukeView Forms har støtte for følgende testverktøy:

 • Fluke 1550B MegOhmMeter
 • Fluke 1653 / 1653B / 1654B / 1662 / 1663 / 1664FC installasjonstestere
 • Fluke 180-serien
 • Fluke 287 og 289
 • Fluke 45
 • Fluke 53-II B og 54-II B
 • Fluke 568 IR-termometer
 • Fluke 789 ProcessMeter
 • Fluke 8808A
 • Fluke 8845A/8846A
 • Fluke 89-IV og 87-IV
 • Fluke 975 AirMeter
 • Fluke 983 partikkelteller

Med FlukeView Forms' støtte for flere instrumenter trenger brukeren bare å installere og lære seg én programvare for å få fullt utbytte av alle verktøyene.

Velg det modellnummeret nedenfor som best dekker dine behov:

ModellnummerBeskrivelseKabelBruksnivå
FVF-UGProgramvareoppgradering, fra FVF Basic til FlukeView Forms plus Designer**Kabel ikke inkludertFlukeView Forms plus Designer
FVF-SC1Fluke 53-II, 54-II, 87-IV*, 89-IV*Seriell/IRDA
FVF-SC2Fluke 280-serien, 53-II B og 54-II B, 789, 1550B, 1653, 180-serien*USB/IR
FVF-SC4Fluke 8808A, 8845A, 8846A, 45*USB/seriell
FVF-BASICFluke 280-serien, 789, 1550B, 1653, 180-serien*USB/IRFlukeView Forms BASIC
FVF-SC5Bare programvare**Kabel ikke inkludert

*Foreldet
**USB-kabler støttes ikke for Microsoft Windows NT 4.0

FlukeView® Forms Basic (FVF-BASIC)
Eiere av Fluke 280-serien, 180-serien, 789 og 1550B, som ikke trenger den fullstendige versjonen av Fluke View forms, kan bruke FlukeView® Basic-versjonen. Overfør data fra meteret til PCen og bruk de to standardskjemaene (ikke redigerbare) til å vise målingene i en tabell eller grafisk. Hvis du vil ha flere skjemaer eller vil bruke FlukeView® Forms Designer for å tilpasse skjemaene, oppgraderer du til FlukeView® Forms versjon 3.3 med FVF-UG.

FlukeView® Forms-oppgradering (FVF-UG)

Du kan forbedre ytelsen til Fluke testverktøyene ved å oppgradere fra FlukeView Forms Basic med FlukeView® Forms-programvareoppgraderingen.

Med FlukeView® Forms-programvareoppgraderingen kan du:

umiddelbart lese og sammenligne data fra opptil seks ulike metere i det samme dokumentet, noe som gir deg analysemuligheter som ett meter ikke kan gi deg alene.

Bruk det store utvalget av oppgraderte analyse- og rapportskjemaer til å vise dataene i tabeller, grafer eller praktiske diagrammer. Du kan også legge til merknader i skjemaene for å markere enkelthendelser.

Du kan også bruke FlukeView® Forms plus Designer til å skreddersy rapporter eller legge til firmalogoen.

Spesifikasjoner: PC-programvaren FlukeView Forms og kabel

Spesifikasjoner
Operativsystem for FVF-SC2 og FVF-Basic
 Windows 98 Second Edition, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista eller Windows 7
Maskinvarekrav, PC
 Pentium eller bedre mikroprosessor
 32 MB RAM
 70 MB harddiskplass (100 MB for installering)
 Seriell port eller USB-port
Du må ha administratorrettigheter for å installere programvare på Windows 2000, XP, Windows NT 4.0 eller Windows Vista
Mekaniske og generelle spesifikasjoner
Størrelse
 203 x 100 x 50 mm
Vekt
 545 g

Modeller: PC-programvaren FlukeView Forms og kabel

F -11A/1000V-FG
Kjøp den