Norsk

Fluke Norma 5000 Power Analyzers

 • Fluke Norma 5000 Power Analyzer - 1
 • Fluke Norma 5000 Power Analyzer - 2
 • Fluke Norma 5000 Power Analyzer - 3

Nøkkelfunksjoner

Fluke Norma 4000:

Trefaseeffektanalysatoren Fluke Norma 4000 er ideell for felttesting og tilbyr enkel og direkte drift med uovertruffen pris/ytelse. Den har 1–3 effektfaser, 5,7" / 144 mm fargeskjerm, harmonisk analyse, skopmodus, vektordiagramvisning, loggefunksjon, Fluke NormaView PC-programvare og dataminne på 4 MB RAM som kan utvides.

Fluke Norma 5000:

Med den største båndbredden på markedet er seksfaseeffektanalysatoren Fluke Norma 5000 det ideelle test- og analyseverktøyet for utviklingen av frekvensomformere og belysningsutstyr. Den har 3–6 effektfaser, intern skriver (tilleggsutstyr) og alle de samme funksjonene til Fluke Norma 4000 som ble beskrevet over.

 • Den kompakte utformingen gjør den plassbesparende og enkel å bære.
 • Det enkle brukergrensesnittet sørger for brukervennlig og intuitiv bruk.
 • Med flere standardkonfigurasjoner kan brukerne velge akkurat den funksjonaliteten som kreves for deres unike bruksområde.
 • Samtidig parallell innsamling av alle fasene gir presis visning av dynamiske hendelser på alle fasene på nøyaktig samme tidspunkt.
 • Alle inngangene er galvanisk isolert for å unngå kortslutninger.
 • Spenning, strøm og effektharmoniske målt opptil den 40. harmoniske for komplett analyse.
 • FFT-analyse, vektordiagram og digital oscilloskop-modus (DSO) er inkludert i grunnenheten for å gi komplett analysekapasitet.
 • Gjennomsnittstid som kan velges av brukeren – fra 15 ms opp til 3600 s – for dynamiske målinger.
 • 4 MB innebygd minne (kan utvides til 128 MB) til lagring av målte verdier.
 • Rask og enkel tilkobling til en PC – RS232 og USB er inkludert som standard, tilleggsutstyr er IEEE488, Ethernet eller USB2.0.
 • PI1-prosessgrensesnitt for å måle dreiemoment og hastighet med eksterne sensorer og fire analoge utganger for enkel bruk på motorer og regulatorer.
 • 341 kHz eller 1 MHz samplingshastighet for detaljert signalanalyse.
 • Båndbredde fra DC til 3 MHz / 10 MHz for pålitelig målingsnøyaktighet.
 • Fluke NormaView PC-programvare for nedlasting av data, analyse og rapportering.

Produktoversikt: Fluke Norma 5000 Power Analyzers

Pålitelige og svært nøyaktige målinger for testing og utvikling innen effektelektronikk

De kompakte effektanalysatorene i Fluke Norma-serien har den nyeste måleteknologien for utvikling og testing av motorer, omformere, belysningssystemer, strømforsyninger, transformatorer og bilkomponenter.

Instrumentene er basert på en patentert struktur med høy båndbredde, og de gir målinger med høy presisjon på enfase- eller trefasestrøm og -spenning, har analyse av harmoniske, spektrumanalyse basert på FFT-metoden (Fast Fourier Transformation) samt beregning av effekt og andre avledede verdier.

Serien består av trefaseeffektanalysatoren Fluke Norma 4000 og seksfaseeffektanalysatoren Fluke Norma 5000. Disse solide og nøyaktige analysatorene gir uovertruffen pris/ytelse for enkel og pålitelig bruk i felten eller som bordenhet i laboratorier og på testbenker.

Bruksområder

 • Elektriske motorer og omformermotorer – Gjennom detaljert spektrumanalyse og dynamiske muligheter for dreiemomentberegninger gjøres det nøyaktige målinger av tap ved omkobling forårsaket av omformeren, og det utføres en grundig vurdering av dreiemomenttransienter og -harmoniske ved høyere frekvenser.
 • Omformermotor – Den samtidige målingen av alle elektriske og mekaniske effektparametere i det samme tidsvinduet gjør at brukerne kan observere påvirkningen én komponent har på en annen eller på hele systemet.
 • Belysningssystemer – En bred båndbredde på opptil 10 MHz og en høy samplingshastighet på opptil 1 MHz gir detaljert signalanalyse av ballastutganger. En enestående shunt-teknikk gjør det mulig med effektmålinger på svært høye frekvenser. Samtidig måling av inngangs- og utgangseffekt gir øyeblikkelig beregning av ballasttap.
 • Transformatorer – Effektmåling på seks faser samtidig gjør det mulig å beregne nøyaktig effektivitet og tap for store krafttransformatorer selv ved svært lav effektfaktor. Det er også mulig med samtidige flerfasede motstandsmålinger på transformatorspoler.
 • Bilapplikasjoner – Samtidig elektrisk inngang og mekaniske utgangsmålinger gir fullstendige data om effektiviteten og tapene til individuelle komponenter så vel som hele drivakselsystemet.

Spesifikasjoner: Fluke Norma 5000 Power Analyzers

 

Generelle spesifikasjoner
Antall faser
Fluke Norma 4000: 1 til 3
Fluke Norma 5000: 3, 4, 6
Vekt
Fluke Norma 4000: Cirka 5 kg
Fluke Norma 5000: Cirka 7 kg
Størrelse
Fluke Norma 4000: 150 mm x 237 mm x 315 mm
Fluke Norma 5000: 150 mm x 447 mm x 315 mm
Innebygd skriver
Fluke Norma 4000: Nei
Fluke Norma 5000: Ja (tilleggsutstyr)
Skjerm
 Farge, 5,7" / 144 mm – 320 x 240 piksler
 Bakgrunnsbelysning og kontrast som kan velges av brukeren.
Båndbredde
 DC til 3 MHz eller DC til 10 MHz avhengig av inngangsmodul
Grunnleggende nøyaktighet
 0,2 %, 0,1 % eller 0,03 % avhengig av inngangsmoduler
Samplingshastighet
 0,33 MHz eller 1 MHz avhengig av inngangsmoduler
Inngangsspenningsområde
 0,3 V til 1000 V
Inngangsstrømområde (direkte, ikke via shunt)
 0,03 mA til 20 A avhengig av inngangsmodul
Minne for konfigureringer
 4 MB
Minne for innstillinger
 0,5 MB
FFT (Fast Fourier Transformation)
 Til 40. harmoniske
RS-232/USB-grensesnitt
 Standard
PI1-prosessgrensesnitt (åtte analoge innganger / impulsinnganger og fire analoge utganger)
 Tilleggsutstyr
IEEE 488.2-/GPIB-grensesnitt (1 Mbit/s Ethernet / 10 Mbit/s eller 100 Mbit/s)
 Tilleggsutstyr
Fluke NormaView PC-programvare (for nedlasting av data, analyse og rapportering)
 Standard

 

Grunnleggende funksjoner
FFT (Fast Fourier Transformation)
 Beregning av harmoniske med grafisk representasjon. Opptil tre søylediagrammer vises samtidig.
 Målte verdier: U, I, P per fase
 Bestilling: 1. til 40. harmoniske, maksimalt halv samplingsfrekvens
Digitalt oscilloskop (DSO)
 Samtidig visning av opptil tre målte verdier på samplingsnivå. Rask oversikt over kurveform og forvrengning.
Integreringsfunksjon (energi)
 Samtidig visning av opptil seks konfigurerbare numeriske verdier. Start-/stoppforhold og positiv/negativ retning er tilgjengelig.
Vektorvisning
 Vektorvisning av HO1 opptil 6 signaler. For enkel testing av riktig tilkobling av instrumentet og rask oversikt over fasevinkelen til hvert signal.
Recorder
 Visning av gjennomsnittsverdier over tid for bestemmelse av trender.
RAM dataminne
 Lagring av samplings- og gjennomsnittsverdier, innstilling av start- og stoppforhold.
 Omtrent 4 MB av RAMen er tilgjengelig til lagring av målte verdier.
Konfigurasjon
 Sett opp analysatoren for å måle og vise data i riktig format.

 

Omgivelsesforhold
Arbeidstemperatur
 5 °C til 35 °C
Oppbevaringstemperatur
 -20 °C til 50 °C
Kabinettmateriale
 Fluke Norma effektanalysatorer er svært kompakte og utstyrt med et solid metallhus for å overholde de strenge EMC-kravene.
Klimaklasse
 KYG DIN 40040, maksimalt 85 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende.
Strømforsyning
 85 VAC til 264 VAC, 50 Hz til 60 Hz, 100 VDC til 260 VDC, ca. 40 VA europeisk kontakt med bryter. Kobling for strøm er tilgjengelig for noen modeller.
Måleinnganger
 Sikkerhetskontakter 4 mm, 2 til hver inngang. Ekstern shunt-tilkobling over BNC-kontakt.
Drift
 Folietastatur med markør – funksjonstaster og direkte funksjoner.
Tilkoblinger
 Bakre panel på trefaseanalysatoren

 

Målte verdier
 
 Beregning av gjennomsnittsverdier for hver fase, uten gap. I trefasesystemet er det i tillegg beregning av total effekt og gjennomsnitt av V og I for de tre fasene. Den grunnleggende H01 beregnes i synkronmodus for disse verdiene også.
 Urms effektverdi, Urm likerettet gjennomsnitt, Um gjennomsnittsverdi
 Up-, Up+, Upp toppverdier
 Ucf amplitudefaktor Ucf, Uff format
 Ufc grunnfrekvensens innhold
 Uthd forvrengningsfaktor DIN, IEC
 Irms effekverdi, Irm likerettet gjennomsnitt, Im gjennomsnittsverdi
 Ip-, Ip+, Ipp toppverdier
 Icf amplitudefaktor Icf, Iff format
 Ifc grunnfrekvensens innhold
 Ithd forvrengningsfaktor DIN, IEC
 P aktiv effekt [W]
 Q reaktiv effekt [Var]
 S tilsynelatende effekt [VA]
 ë, cos. fasevinklet
 Integrert funksjon for aktiv effekt P, reaktiv effekt Q, tilsynelatende effekt S, spenning (Um) og strøm (Im)
 Antall sifre 4 eller 5 avhengig av målt verdi

 

Frekvens og synkronisering
Område
 DC og 0,2 Hz til samplingshastighet
Nøyaktighet
 ±0,01 % av målt verdi (avlesning)
 
 Kanaler som kan velges: alle U/I eller ekstern inngang.
 En av tre lavpassfilter med forskjellige frekvenser kan kobles inn i signalet.
 Frekvensen vises alltid øverst på skjermen.
 BNC-synkroniseringskontakten på baksiden av instrumentet kan brukes som inngang eller utgang.
 Inngangssignalene kan måles opptil samplingshastigheten til effektfasen. Maksimumsnivået må ikke være høyere enn 50 V.
 Utgangssignalet er et pulset TTL-signal på 5 V (frekvensen avhenger av målt synkroniseringsfrekvens).

 

Konfigurasjonsminne
 
 Opptil 15 brukerkonfigurasjoner kan lagres i et permanent minne og lastes inn igjen senere. Endringer som ikke ble lagret, går tapt når instrumentet slås av.

 

Grensesnitt
 
 RS232-grensesnitt for opplasting av fastvare og datautveksling med PCen. En skriver kan tilkobles over en ekstern omformer.
Alternativer
 IEEE 488.2 / 1 Mbit/s
 Ethernet / 10 Mbit/s eller 100 Mbit/s

 

Standarder og sikkerhet
Sikkerhetsbeskyttelse
 EN 61010-1 / 2. utgave 1000 V CAT II (600 V CAT III)
 Forurensningsgrad 2, sikkerhetsklasse I
 EN 61558 for transformator
 EN 61010-2-031/032 for tilbehør
Maksimum innganger
 For spenningsinnganger i måleområdet 1000 Veff, 2 kVtopp
 For strøminnganger i måleområdet 10 Aeff, 20 Atopp
Testspenninger
Nettinngang hus (beskyttende leder): 1,5 kV AC
Nettilkobling Måleinngang: 5,4 kV AC
Måleinnganger Hus: 3,3 kV AC
Måleinngang inngang: 5,4 kV
Elektromagnetisk følsomhet
Emisjon: IEC 61326-1, EN 50081-1, EN 55011 klasse B
Immunitet: IEC 61326-1 / tillegg A (industrisektor), EN 50082-1

Effektfaser

Effektanalysatoren Fluke Norma 4000 kan utstyres med opptil tre effektfaser, og effektanalysatoren Fluke Norma 5000 kan utstyres med opptil seks effektfaser. Brukerne kan velge den effektfasen som passer best til deres bruksområde. Spesifikasjonene varierer avhengig av effektfasens modell

Hver modulære plug-in-effektfase består av én målekanal for spenning og én for strøm. Begge målekanalene finnes for alle basisenhetene, men det kan bare brukes én type kanal per enhet (for en enhet som har fire faser, vil det si 4 x PP40 eller 4 x PP64). Kontroller standardkonfigurasjonene.

Oversikt over effektfasene

 

Effektfasekanaler
PP42
Nøyaktighet: 0,2 % (0,1 % rd + 0,1 % rg)
Strømområde: 20 A
Samplingshastighet: 341 kHz
Båndbredde: 3 MHz
PP50
Nøyaktighet: 0,1 % (0,05 % rd + 0,05 % rg)
Strømområde: 10 A
Samplingshastighet: 1 MHz
Båndbredde: 10 MHz
PP54
Nøyaktighet: 0,1 % (0,05 % rd + 0,05 % rg)
Strømområde: 10 A
Samplingshastighet: 341 kHz
Båndbredde: 3 MHz
PP64
Nøyaktighet: 0,03 % (0,02 % rg + 0,01 % rg)
Strømområde: 10 A
Samplingshastighet: 341 kHz
Båndbredde: 3 MHz

Modeller: Fluke Norma 5000 Power Analyzers

Fluke Norma 5000

Høypresisjons effektanalysator

Kjøp den

Inkluderer:

 • nettledning
 • 5,7" / 144 mm fargeskjerm
 • intern skriver
 • RS232-/USB-grensesnitt
 • plass til seks effektfaser og alternativer
 • Fluke NormaView PC-programvare
 • Brukerhåndbok
 • testsertifikat
 • kalibreringsverdier