Norsk

Fluke FEV350 ladestasjonsanalysator

 • Fluke FEV350 EV Charging Station Analyzer
 • Fluke FEV350 EV Charging Station Analyzer
 • Fluke FEV350 EV Charging Station Analyzer
 • Fluke FEV350 EV Charging Station Analyzer
 • Fluke FEV350 EV Charging Station Analyzer
 • Fluke FEV350 EV Charging Station Analyzer
Nytt produkt

Nøkkelfunksjoner

 • Test sikkerhet og funksjonalitet i AC-ladestasjoner med dette alt-i-ett-instrumentet.
 • bestått/ikke-bestått for testresultater
 • automatisk kontrollpilot (CP) med kurveanalyse
 • kompatibel med TruTest™ dataadministrasjonsprogram

Produktoversikt: Fluke FEV350 ladestasjonsanalysator

FEV350 er en totalløsning for sikkerhets- og funksjonstesting av AC-ladestasjoner med type 2- og type 1-kontakter. Den er laget for at teknikere som må utføre og dokumentere flere tester raskt og effektivt, skal slippe å ha med seg mange instrumenter.

Bruk mindre tid på å behandle testresultater og sette sammen rapporter med TruTest

 • enkel administrasjon av måledata fra ladeutstyrsinspeksjoner
 • rask generering av inspeksjoner og rapporter
 • analyse av kontrollpilotkurver med enkel illustrasjon av bestått / ikke bestått
 • sammenligning av anleggsdata med tidligere anleggsdata for å se endringer over tid
 • rask tilgang til nyeste fastvare for oppdatering av FEV350
 • nedlasting av gratis 60-dagers demoversjon av TruTest, med mulighet for kjøp av programvarenøkkel for å låse opp Lite- eller Advanced-versjonen

Løsningen inkluderer programvaremodulen TruTest EV Charging for dokumentering og rapportering. Den kan utføre målingene som er listet opp som tilgjengelige nedenfor, og støtte de opplistede målingene med Flukes kompatible multifunksjonelle installasjonstestere for installasjonssertifisering/-inspeksjoner via trådløs Bluetooth-forbindelse, koblingsskjemaer og infoskjermbilder for sømløs integrasjon med TruTest rapportgenererongsprogram. Fluke FEV350 har forhåndsdefinerte testplaner og viser om et måleresultat er godkjent eller ikke, for å forenkle analysering og redusere tidsbruken ved testing. FEV350 ladestasjonsanalysator er utformet i henhold til IEC/EN 61851-1 og IEC/HD 60364-7-722.

Tilgjengelige målinger:
 • forhåndssjekk av jording (PE pre-test) for å sikre at det ikke finnes farlig spenning 
 • visuell inspeksjon
 • utløsningstesting av 30 mA RCD og 6 mA RDC-DD jordfeilbrytere
 • nominell spenning og fasefølge
 • automatisk kontrollpilot (CP) med kurveanalyse
 • nærhetspilot
 • feiltesting
Støttede målinger med Flukes kompatible multifunksjonstestere:
 • jordforbindelse
 • isolasjon
 • sløyfe-/linjeimpedans

Se modellfanen for å finne ut hvilken FEV350-pakke som passer best for deg. Kompatibel med Bluetooth 5.0

Spesifikasjoner: Fluke FEV350 ladestasjonsanalysator

Spesifikasjoner for testfunksjon

Spesifikasjonsreferansen for funksjonsavvik for antall sifre er definert som ± (% av måling + antall sifre). Funksjonsavvik for andre spesifikasjoner som refererer til et prosenttall, er definert som prosentandel av målingen, med mindre annet er spesifisert. Spesifikasjonsreferansetemperaturen for funksjonsavvik for alle målinger, er 23 °C ± 5K temperaturkoeffisient på 0,1 % / °C.

test/funksjonvisningsområdemåleområdefunksjonsavviknominelle verdier
PE pre-test (forhåndssjekk av jording)
berøringsspenning, trygt område50 V AC/DC– 50 %--
berøringsspenning, farlig område>50 V AC/DC+ 0 %--
visuell inspeksjonSe sjekkliste.
jordforbindelse, RLO[1]--ved >200 mA Itest
isolasjon, RINS[1]--ved 500 V Unom
sløyfe-/linjeimpedans[1]--ikke-utløsnongssløyfe
RCD/RDC-DD forhåndstest
Uf5 til 110V – (0 % + 0 sifre),
+ (10 % + 3 sifre)
ved Itest
0,33 x IΔN AC
Re166 til 3667 Ω–10 til +15 %
Jordfeilbrytertest (IΔN 30 mA)
RCD type A, B/B+, RDC-PD--ved strømforsyningen 100 til 253 V AC
utløsningstid for jordfeilbrytere med AC, halvbølge og DC (0°, 180°)
    x 0,5 (30 mA)0 til 510 ms± (2 % + 3 ms)
    x 1 (30 mA)TN: 0 til 310 ms
TT ved 120 V: 0 til 310 ms TT ved 230 V: 0 til 210 ms
    x 5 (30 mA)0 til 50 ms
rampestrøm (0°, 180°)
    AC ved jordfeilbryter type B/B+12,0 til 36,0 mA, 17 trinn på
1,5 mA
±1,5 mA
    AC halvbølge, jordfeilbryter type A og RCD-PD7,5 til 48,0 mA, 28 trinn på
1,5 mA
    DC, jordfeilbryter type B/B+12,0 til 66,0 mA, 37 trinn på
1,5 mA
 
test/funksjonvisningsområdemåleområdefunksjonsavviknominelle verdier
RDC-DD-test (IΔN + 6 mA EV)
utløsingstid (0°, 180°)ved strømforsyningen 100 til 253 V AC
    + 3 mA DC0,000 s til 10,100 s± (2 % + 3 ms)
    + 6 mA DC
    + 60 mA DC0 til 310 ms
    + 200 mA DC0 til 110 ms
rampestrøm (0°, 180°)jevn rampe
2,0 til 6,0 mA
± 0,6 mA
Nettspenning
L-N, L-PE, N-PE0 til 280 V 0 til 253 V± (3 % + 3 sifre)RIN L-N:
> 30 MΩ, R
IN L-PE:
> 10 MΩ,
40 til 70 Hz,
spissfaktor 2,
Vmaks. spiss: 560 V
L-L0 til 490 V0 til 440 VRIN L-L: > 30 MΩ,
40 til 70 Hz,
spissfaktor 2, Vmaks. spiss: 980 V
frekvens40,00 til 70,00 Hz± 0,20 Hz--
fasefølgehøyre, venstre, ingen--spenningsusymmetri:
<20 % spenningsdifferanse mellom faser,
faseusymmetri:
120° ± 10°
50 til 280 V
fase til N
CP-signalanalyse
spenning–15,000 til
15,000 V
–15,000 til
–2,000 V,
2,000 til
15,000 V
± 0,5 %RIN: 1 MΩ
0,9000 kHz til
1,1000 kHz
U
CP+ > 2,000 V,
U
CP- < –2,000 V
PWM driftssyklus2,0 til 98,0 %3,0 til 97,0 %± 5 sifre
strømindikasjon0,0 til 80,0 A--basert på driftssyklus[3]
frekvens0,9000 til 1,1000 kHz0,001
CP-statusindikasjonA, B, C, D--basert på spenning[2]
x 1, x 2--basert på frekvens[2]
 
test/funksjonvisningsområdemåleområdefunksjonsavviknominelle verdier
CP-statussimuleringA--> 900 kΩ ± 0,2 %--
Bøvre nivå: 4610 Ω
± 0,2 %[2]
nominelt nivå: 2740 Ω
± 0,2 %[2]
nedre nivå: 1870 Ω
± 0,2 %[2]
Cøvre nivå: 1723 Ω
± 0,2 %[2]
nominelt nivå: 1300 Ω
± 0,2 %[2]
nedre nivå: 909 Ω
± 0,2 %[2]
Døvre nivå: 448 Ω
± 0,2 %[2]
nominelt nivå: 270 Ω
± 0,2 %[2]
nedre nivå: 140 Ω
± 0,2 %[2]
PP-statussimuleringåpen--> 900 kΩ--
13 A1500 Ω ± 1,5 %[2]
20 A680 Ω ± 1,5 %[2]
32 A220 Ω ± 1,5 %[2]
63 (70) A100 Ω ± 1,5 %[2]
feil< 60 Ω (56 Ω ± 5 %)
feilsimuleringPE-feil (jordfeil / PE åpen)------
CP-feil E ved 0 Ω
eller 120 Ω
– 0 Ω / + 2  Ω,
120 Ω
± 1,5 %[2]
kortsluttet diode--
feil D
PP-spenningsmåling
(type 2 med stikkkontakt)
0,10 til 15,00 V± (1,0 % + 3 sifre)RIN: 1 MΩ
 
test/funksjonvisningsområdemåleområdefunksjonsavviknominelle verdier
PP-resistormåling
type 2 med kabel (Rc)50,0 til 499,9 Ω
500 til 5000 Ω
± 1,0 %--
type 1 med kabel (S3, R6, R7)
CP-resistormåling (R1)800 til 1200 Ω± 1,0 %--
[1]  Testen krever multifunksjonstester (MFT). Se visningsområde, måleområde og verdier for fuksjonsavvik eller nøyaktighet i MFT-dokumentasjonen.
[2]  I henhold til IEC 61851-1.
[3]  I henhold til tabell A.8 i IEC 61851-1.
 
Generelle spesifikasjoner
elektriske inngangsverdier1 Φ: 250 V maks.
3 Φ: 230/400 V maks., 50/60 Hz, maks. 1 A
internt effektforbruk3 W maks.
mål (H x B x D)~263 mm x 123 mm x 63 mm
uten TY1- eller TY2-støpsel
vekt~0,9 kg, uten TY1- eller TY2-støpsel
~1,4 kg, med TY1- eller TY2-støpsel
batterifire AA / IEC LR6 alkaliske eller IEC HR6 NiMH
Temperatur
drift–10 til 40 °C
oppbevaring–20 til 50 °C
Relativ luftfuktighet
drift10 til 85 %, 0 til 40 °C
ikke-kondenserende
oppbevaringinntil 95 %
trådløs radio, Bluetooth 5.0
frekvensområde2412 til 2462 MHz
utgående effekt< 100 mW
høyde over havet3000 m
sikkerhetIEC 61010-1: forurensningsgrad 2, IEC 61010-2-030, CAT II 300 V, beskyttelsesklasse II
ytelseIEC 61557-1, IEC 61557-6, IEC 61557-7, IEC 61557-10
kapslingsklasseIEC 60529: IP40
 
Ektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
internasjonalt IEC 61326-1: grunnleggende, elektromagnetisk miljø, CISPR 11: gruppe 1, klasse A
Gruppe 1: Utstyret har med hensikt generert og/eller bruker ledeevnekoblet radiofrekvensenergi som er nødvendig for den interne funksjonen i selve utstyret.
Klasse A: Utstyret egner seg for bruk i alle lokaler med unntak av boliger og lokaler som er direkte koblet til et lavspent kraftnett som forsyner bygninger for husholdningsformål. Det kan være vanskelig å sikre elektromagnetisk kompatibilitet i andre omgivelser på grunn av lednings- og strålingsforstyrrelser.
Advarsel: Dette utstyret er ikke ment for bruk i boligomgivelser, og det gir kanskje ikke tilstrekkelig beskyttelse for radiomottak i slike omgivelser. Utslipp som overskrider nivåene som kreves av CISPR 11, kan skje når utstyret er koblet til et testobjekt.

Korea (KCC): utstyr i klasse A (utstyr for industrikringkasting og -kommunikasjon)
Klasse A: Utstyret tilfredsstiller kravene til elektromagnetisk bølge-utstyr for industrien, og selgere og brukere skal merke seg det. Dette utstyret er ment for bedriftsbruk og skal ikke brukes i boliger.

Modeller: Fluke FEV350 ladestasjonsanalysator

FEV350/TY2

FEV350 pakke med ladestasjonsanalysator for type 2-kontakt

Kjøp den

FEV350/TY2 inneholder

 • FEV350/BASIC testanalysator
 • FEV300-CON-TY2
 • nulladapter/TY2
 • TPAK magnetoppheng
 • veske
FEV350/TY2 PRO

FEV350 pakke med ladestasjonsanalysator for type 2-kontakt, inkludert programvarelisens for TruTest

Kjøp den

FEV350/TY2 PRO inneholder

 • FEV350/BASIC testanalysator
 • FEV300-CON-TY2
 • nulladapter/TY2
 • TPAK magnetoppheng
 • veske
 • programvarelisens for TruTest
FEV350/TY2/TY1

FEV350 pakke med ladestasjonsanalysator for type 1- og 2-kontakter

Kjøp den

FEV350/TY2/TY1 inneholder

 • FEV350/BASIC testanalysator
 • FEV300-CON-TY1
 • FEV300-CON-TY2
 • nulladapter/TY1
 • nulladapter/TY2
 • TPAK magnetoppheng
 • veske
FEV350/TY2/TY1 PRO

FEV350 pakke med ladestasjonsanalysator for type 1- og 2-kontakter, inkludert programvarelisens for TruTest

Kjøp den

FEV350/TY2/TY1 PRO inneholder

 • FEV350/BASIC testanalysator
 • FEV300-CON-TY1
 • FEV300-CON-TY2
 • nulladapter/TY1
 • nulladapter/TY2
 • TPAK magnetoppheng
 • veske
 • programvarelisens for TruTest
FEV350/KIT

FEV350 pakke med ladestasjonsanalysator for type 1- og 2-kontakter, og 1664 FC multifunksjonstester

Kjøp den

FEV350/KIT inneholder

 • FEV350/BASIC testanalysator
 • FEV300-CON-TY2
 • nulladapter/TY2
 • TPAK magnetoppheng
 • veske
 • 1664 FC multifunksjonstester