Norsk

Fluke 3000 FC/1AC2 – kombinasjonspakke med trådløst multimeter og kontaktfri spenningsdetektor

 • Fluke 3000 FC/1AC2 Combo Kit

Nøkkelfunksjoner

Fluke 3000 FC har egenskaper og funksjoner som er nødvendige for å feilsøke utstyr og anlegg.

 • AC-spenning og -strøm med sann RMS for nøyaktige målinger av ikke-lineære laster
 • display med store sifre og analogt søylediagram
 • bakgrunnsbelyst display for arbeid i mørke områder
 • kapasitans
 • Registrerer laveste og høyeste verdier for å bidra til feilsøking.
 • Frigjør hendene med det magnetiske opphenget som følger med i denne kombinasjonspakken.
 • 3 års garanti
 • I tillegg måler modulene, som er trådløst aktiverte med Fluke Connect, AC, DC og AC+DC-spenning, AC- og DC-strøm samt temperatur, og alle disse vises på det trådløse multimeteret i Fluke 3000 FC-serien. Velg en standard eller fleksibel tang for å måle AC-strøm. Bland og tilpass moduler for å dekke dine unike målebehov. Les av primærmålingen på hoveddisplayet samt inntil tre moduler samtidig. Modulene er tilgjengelige hver for seg eller i Fluke Connect-pakker.

Produktoversikt: Fluke 3000 FC/1AC2 – kombinasjonspakke med trådløst multimeter og kontaktfri spenningsdetektor

Nå kompatibel med mobilappen Fluke Connect®

Flukes trådløse multimeter i 3000 FC-serien plasserer trådløse testverktøy, og ikke kroppen din, i nærheten av strømførende, elektriske tavler. Forbedre sikkerheten og effektiviteten med denne testeren.

Alle fakta, ute i felten. Det trådløse multimeteret Fluke 3000 FC med sann RMS og appen Fluke Connect™ samt videosamtaler via ShareLive™.

Det trådløse multimeteret Fluke 3000 FC er nøyaktig, pålitelig og brukervennlig, den ideelle løsningen for profesjonelle teknikere. Fluke 3000 FC er uavhengig testet for sikker bruk i miljøer med CAT IV 600 V / CAT III 1000 V, og det har alle funksjoner du trenger for å feilsøke og reparere mange problemer i elektriske og elektroniske systemer.

Med Fluke 3000 FC får du spennings- og strømmålinger med sann RMS, oppløsning på 6000 tellinger, manuell og automatisk regulering samt frekvens-, kapasitans-, motstands-, kontinuitets- og diodemåling. I tillegg får du med Fluke 3000 FC en høyere basisnøyaktighet på 0,09 %, digitalt display som viser inntil tre sekundære målinger fra eksterne moduler og skarp, hvit bakgrunnsbelysning.

Jobb trygt i nærheten av elektriske tavler, med mindre verneutstyr

Det trådløse multimeteret Fluke 3000 FC med sann RMS og Fluke Connect trådløse testverktøy, plasserer verktøy, og ikke kroppen din, i nærheten av strømførende, elektriske tavler. Det er enkelt. Bare koble fra strømmen til skapet, åpne tavlen mens du har på deg personlig verneutstyr og koble til de eksterne modulene, enten de er spenningsmoduler, strømtenger, fleksible strømsløyfer eller termometere. Les deretter av resultatene på det trådløse multimeteret 3000 FC på trygg avstand. Du kan vise måleravlesninger, i tillegg til avlesninger fra inntil 3 trådløse moduler, samtidig som du reduserer faren for lysbuer ved at du holder deg unna farlige målesituasjoner.

Enda bedre er det at det trådløse multimeteret i Fluke 3000 FC-serien kan sende måleresultater til smarttelefonen din, slik at du kan lagre og dele måleresultater fra felten med teamet ditt, når som helst og hvor som helst.

Ikke kjør deg fast mens du leter etter relaterte hendelser

Timing betyr alt når du forsøker å finne årsaken til et komplisert problem. Ofte har du behov for å måle i én del av systemet og se aktivitet i en annen samtidig. Vi har løst dette problemet med Fluke Connect – koble til de eksterne modulene dine på ett sted, og utfør deretter målingene på opp til 20 meters avstand med Fluke 3000 FC multimeter. Du kan se samspillet mellom fjerntestingspunktene på ett skjermbilde, i sanntid. Du kan til og med laste ned dataene til en PC for videre analyse.

Andre funksjoner med Fluke Connect og multimeteret FC 3000.

 • Koble til en bærbar PC og gå fra logging til analyse og diagnose.
 • Registrer over tid ved hjelp av trådløse moduler for Fluke Connect og overvåk kretslast i en time, i et skift eller i en uke.
 • Bruk Fluke Connect trådløs USB-adapter til å samle inn loggede data fra eksterne moduler ved å gå forbi en modul i drift og laste ned loggede data.
 • Utfør analyser på PC-en og bruk Fluke Cloud™-lagring og videosamtaler via ShareLive™ til å dele resultatene. Vis data eller grafer for å få innspill fra teammedlemmer.
 • For å spare tid, krefter og energi, kan du kjøpe det digitale multimeteret Fluke 3000 FC med sann RMS, sammen med kraftige testledninger for industrien samt en kontaktfri spenningsdetektor – alt i en elegant, slitesterk veske.

Spesifikasjoner: Fluke 3000 FC/1AC2 – kombinasjonspakke med trådløst multimeter og kontaktfri spenningsdetektor

*For alle spesifikasjoner: Nøyaktigheten er spesifisert for ett år etter kalibrering, ved driftstemperatur mellom 18 og 28 °C og med relativ luftfuktighet mellom 0 og 90 %. Nøyaktigheten angis som ±([% av måleverdien] + [antall minst signifikante sifre]).

Detaljerte spesifikasjoner
AC-spenning
område="1"oppløsningnøyaktighet="2"="3"="4"
45 til 500 Hz500 til 1 kHz
600,0 mV0,1 mV1,0 % + 32,0 % + 3
6,000 V0,001 V
60,00 V0,01 V
600,0 V0,1 V
1000 V1 V
="1" Alle verdiområder for AC-spenning er spesifisert fra 1 til 100 % av måleområdet.
="2" Spissfaktor ≤ 3 ved fullt utslag opp til 500 V, lineært synkende til spissfaktor < 1,5 ved 1000 V.
="3" For ikke-sinusformede kurver legges typisk til ± (2 % av avlesning + 2 % av fullt utslag) for spissfaktor opp til 3.
="4 "Ikke overskrid 107 V-Hz.

DC-spenning, kontinuitet, motstand, diodetest og kapasitans
funksjonområdeoppløsningnøyaktighet
mV600,0 mV0,1 mV0,09 % + 2
V6,000 V0,001 V0,09 % + 2
60,00 V0,01 V
600,0 V0,1 V
1000 V1 V0,15 % + 2
600 Ω1 ΩMåleinstrumentet avgir et lydsignal ved < 25 Ω, lydfunksjonen detekterer brudd eller kortslutninger på 250 μs eller lenger.
600,0 Ω0,1 Ω0,5 % + 2
6,000 kΩ0,001 kΩ0,5 % + 1
60,00 kΩ0,01 kΩ
60,00 kΩ0,1 kΩ
600,0 kΩ0,001 MΩ
50,00 MΩ0,01 MΩ1,5 % + 3
diodetest2,000 V0,001 V1 % + 2
µF1000 nF1 nF1,2 % + 2
10,00 μF0,01 μF
100,0 μF0,1 μF
9999 μF="1"1 μF10 % typisk
="1" I området 9999 μF for målinger opp til 1000 μF er målenøyaktigheten 1,2 % + 2.

AC- og DC-strøm
funksjonområde="1"oppløsningnøyaktighet
mA AC
(45 Hz til 1 kHz)
60,00 mA0,01 mA1,5 % + 3
400,0 mA="3"0,1 mA
mA DC="2"60,00 mA0,01 mA0,5 % + 3
400,0 mA="3"0,1 mA
="1" Alle verdiområder for AC-strøm er spesifisert fra 5 til 100 % av måleområdet.
="2" typisk spenningsfall, inngang: 400 mA-inngang 2 mV/mA.
="3" nøyaktighet for 400,0 mA spesifisert opp til 600 mA overlast.

frekvens
områdeoppløsningnøyaktighet="1"
99,99 Hz0,01 Hz0,1 % + 1
999,9 Hz0,1 Hz
9,999 kHz0,001 kHz
99,99 kHz0,01 kHz
="1" Frekvensen er spesifisert opp til 99,99 kHz i V og opp til 10 kHz i A.

Inngangsegenskaper
funksjonoverbelastnings-
beskyttelse
inngangsimpedans
(nominell)
fellesmodus-dempingsforhold (1 kΩ ubalansert)normalmodusdemping
1100 V RMS> 10 MΩ < 100 pF> 120 dB ved DC, 50 eller 60 Hz> 60 dB ved 50 Hz eller 60 Hz
1100 V RMS> 10 MΩ < 100 pF> 60 dB, DC til 60 Hz 
1100 V RMS> 10 MΩ < 100 pF> 120 dB ved DC, 50 eller 60 Hz> 60 dB ved 50 Hz eller 60 Hz
testspenning, åpen kretsspenning, fullt utslagtypisk kortslutningsstrøm
til 6 MΩ50 MΩ
1100 V RMS< 2,7 V DC< 0,7 V DC< 0,9 V DC< 350 mA
1100 V RMS< 2,7 V DC2,000 V DC< 1,1 mA

mA-funksjon
overlastvernsikring, 44/100 A, 1000 V hurtigsikring
overlast600 mA overlast i maks. 2 minutter, minst 10 minutters pause

MIN./MAKS. registreringsnøyaktighet
DC-funksjonerDen spesifiserte nøyaktigheten til målefunksjonen ± 12 tellinger for endringer > 350 ms varighet.
AC-funksjonerDen spesifiserte nøyaktigheten til målefunksjonen ± 40 tellinger for endringer > 900 ms varighet.

Generelle spesifikasjoner
maksimal spenning mellom en terminal og jord1000 V DC eller AC RMS
Ω sikringsbeskyttelse mot A-innganger0,44 A (44/100 A, 440 mA), 1000 V hurtigsikring, kun Fluke-spesifisert del
display (LCD)oppdateringshastighet: 4/sek
volt, ampere, ohm: 6000 tellinger
frekvens: 10 000 tellinger
kapasitans: 1000 tellinger
batteritypetre alkaliske AA-batterier, NEDA 15 A IEC LR6
batterilevetidminimum 250 timer
RF-kommunikasjon2,4 GHZ ISM-bånd
rekkevidde RF-kommunikasjonfriluft, uhindret: inntil 20 m
Hindret, gipsplatevegg: inntil 6,5 m
hindret, betongvegg eller elektrisk innkapsling av stål: opptil 3,5 m
temperaturdrift: –10 til 50 °C
lagring: –40 til 60 °C
temperaturkoeffisient0,1 x (angitt nøyaktighet)/°C (< 18 °C eller > 28 °C)
relativ luftfuktighet0 til 90 % (0 til 35 °C)
0 til 75 % (35 til 40 °C)
0 til 45 % (40 til 50 °C)
høyde over havetdrift: 2000 m
lagring: 12 000 m
elektromagnetisk kompatibilitet
EMI, RFI, EMC, RF
EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006
ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489
V1.8.1:2008, FCC del 15, underdel C, avsnitt 15.207, 15.209, 15.249
FCCID: FCC: T68-FDMMBLE IC: 6627A-FDMMBLE
sikkerhetssamsvarANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01): 3. utgave
CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1-12: 3. utgave
UL 61010-1: 3. utgave
IEC/EN 61010-1:2010
sertifiseringerCSA, FCC, CE
kapslingsklasse (IP)IP54
forurensningskategori="2"
mål (H x B x L)4,75 cm x 9,3 cm x 20,7 cm
vekt340 g
garantitre år

Merk: Ikke kompatibel med Fluke CNX-testverktøy

Modeller: Fluke 3000 FC/1AC2 – kombinasjonspakke med trådløst multimeter og kontaktfri spenningsdetektor

FLK-3000FC/1AC-II

Fluke 3000 FC/1AC2 kombinasjonspakke

Kjøp den

Innhold:

 • Fluke 3000 FC digitalt sann RMS-multimeter med bakgrunnsbelysning
 • Fluke 1ACII kontaktfri spenningstester
 • TL224 silikontestledninger
 • Fluke TP175 testprober for industrien
 • Fluke AC220 kraftige krokodilleklemmer
 • Fluke C35 etui
 • TPAK ToolPak™ magnetoppheng for måleapparat

Brukerhåndbøker + ressurser: Fluke 3000 FC/1AC2 – kombinasjonspakke med trådløst multimeter og kontaktfri spenningsdetektor