Norsk

Trådløst multimeter i Fluke 3000 FC-serien

 • Fluke 3000 FC Series Wireless Multimeter
 • Fluke 3000 FC Series Wireless Multimeter
 • Fluke 805 FC Vibration Meter
 • Fluke 3000 FC Series Wireless Multimeter

Nøkkelfunksjoner

Det trådløse multimeteret i Fluke 3000 FC-serien med Fluke Connect®-appen har alt som trengs for praktisk testing og feilsøking av målinger.

 • AC- og DC-spenningsmålinger opp til 1000 V
 • AC- og DC-strøm med 0,01 mA oppløsning
 • Måling av kontinuitet, motstand, diodetest, kapasitans og frekvens
 • Registrering av MIN/MAKS
 • CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, IP54

I tillegg måler Fluke Connect trådløst aktiverte moduler AC-, DC- og AC+DC-spenning, AC- og DC-strøm samt temperatur, og alle disse vises på det trådløse multimeteret i Fluke 3000 FC-serien. Velg en standard eller fleksibel tang for å måle AC-strøm. Bland og tilpass moduler for å passe dine unike målingsbehov. Les av den primære målingen på hovedskjermen samt opptil tre moduler samtidig. Modulene er tilgjengelige separat eller som en del av Fluke Connect-pakker.

Spesialtilbud

Produktoversikt: Trådløst multimeter i Fluke 3000 FC-serien

Se det. Lagre det. Del det.

Alle fakta, ute i felten. Fluke 3000 FC sann RMS trådløst multimeter med Fluke Connect®-app og ShareLive™-videosamtaler.

Fluke 3000 FC trådløst multimeter er nøyaktig, pålitelig og brukervennlig, den ideelle løsningen for profesjonelle teknikere. Fluke 3000 FC er uavhengig testet for sikker bruk i miljøer med CAT IV 600 V / CAT III 1000 V, og det har alle funksjoner du trenger for å feilsøke og reparere mange problemer i elektriske og elektroniske systemer.

Fluke 3000 FC gir deg spennings- og strømmåling med sann RMS, oppløsning på 6000 tellinger, manuelt og automatisk verdiområde samt frekvens-, kapasitans-, motstands-, kontinuitets- og diodemålinger. I tillegg gir Fluke 3000 FC mer enn 0,09 % grunnleggende nøyaktighet, et digitalt display som viser inntil tre sekundære målinger fra eksterne moduler samt skarp, hvit bakgrunnsbelysning.

Arbeid trygt i nærheten av elektriske paneler samtidig som du har på deg mindre verneutstyr

Fluke 3000 FC trådløst multimeter med sann RMS og Fluke Connect trådløse testverktøyer setter verktøy, ikke kroppen din, i nærheten av strømførende elektriske tavler. Det er enkelt. Bare koble fra strømmen til skapet, åpne tavlen mens du har på deg personlig verneutstyr, og koble til de eksterne modulene, enten de er spenningsmoduler, strømtenger, fleksible strømsløyfer eller termometere. Les deretter av resultatene på 3000 FC trådløst multimeter på trygg avstand. Du kan vise måleravlesninger, i tillegg til avlesninger fra inntil 3 trådløse moduler, samtidig som du reduserer faren for lysbuer ved at du holder deg unna farlige målesituasjoner.

Enda bedre er det at det trådløse multimeteret i Fluke 3000 FC-serien kan sende måleresultater til smarttelefonen din, slik at du kan lagre og dele måleresultater fra felten med teamet ditt, når som helst og hvor som helst.

Ikke kjør deg fast mens du leter etter relaterte hendelser

Timing betyr alt når du forsøker å finne årsaken til et komplisert problem. Ofte har du behov for å måle i én del av systemet og se aktivitet i en annen samtidig. Vi har løst dette problemet med Fluke Connect – koble til de eksterne modulene dine på ett sted, og utfør deretter målingene på opp til 20 meters avstand med Fluke 3000 FC multimeter. Du kan se samspillet mellom fjerntestingspunktene på ett skjermbilde, i sanntid. Du kan til og med laste ned dataene til en PC for videre analyse.

Andre funksjoner på Fluke Connect og FC 3000 multimeter

 • Koble til en bærbar PC, og gå fra logging til analyse og diagnose.
 • Registrer over tid ved hjelp av Fluke Connect trådløse moduler og overvåk kretslast i en time, i et skift eller i en uke.
 • Bruke Fluke Connect trådløs USB-adapter til å samle inn loggede data fra eksterne moduler ved å gå forbi en modul i drift og laste ned loggede data
 • Utføre analyser med datamaskinen din og dele resultatene ved hjelp av Fluke Cloud™-lagring og ShareLive™-videosamtaler vise data eller grafer for å få innspill fra teammedlemmer

Spesifikasjoner: Trådløst multimeter i Fluke 3000 FC-serien

*For alle spesifikasjoner: Nøyaktighet er spesifisert for ett år etter kalibrering, med en driftstemperatur på mellom 18 og 28 °C med en relativ luftfuktighet på mellom 0 og 90 %. Nøyaktighetsspesifikasjonene uttrykkes som ± ([ % av måleverdien] + [antall minst signifikante sifre]).

Detaljerte spesifikasjoner
AC-spenning
Rekkevidde1OppløsningNøyaktighet234
45 til 500 Hz500 til 1 kHz
600,0 mV0,1 mV1,0 % + 32,0 % + 3
6,000 V0,001 V
60,00 V0,01 V
600,0 V0,1 V
1000 V1 V
1 Alle verdiområder for AC-spenning er angitt fra 1 til 100 % av verdiområdet.
2 Crestfaktor ≤ 3 ved full skala opp til 500 V, lineært synkende til crestfaktor < 1,5 ved 1000 V.
3 For ikke-sinusformede kurveformer legges vanligvis ± (2 % av avlesning + 2 % av full skala) til for crestfaktor opptil 3.
4 Ikke overskrid 107 V-Hz.

DC-spenning, kontinuitet, motstand, diodetest og kapasitans.
FunksjonOmrådeOppløsningNøyaktighet
mV600,0 mV0,1 mV0,09 % + 2
V6,000 V0,001 V0,09 % + 2
60,00 V0,01 V
600,0 V0,1 V
1000 V1 V0,15 % + 2
600 Ω1 ΩMåleinstrumentet avgir et lydsignal ved < 25 Ω, lydfunksjonen registrerer åpne eller kortsluttede kretser på 250 μs eller lenger.
600,0 Ω0,1 Ω0,5 % + 2
6,000 kΩ0,001 kΩ0,5 % + 1
60,00 kΩ0,01 kΩ
60,00 kΩ0,1 kΩ
600,0 kΩ0,001 MΩ
50,00 MΩ0,01 MΩ1,5 % + 3
Diodetest2,000 V0,001 V1 % + 2
µF1000 nF1 nF1,2 % + 2
10,00 μF0,01 μF
100,0 μF0,1 μF
9999 μF11 μF10 % typisk
1 I området 9999 μF for målinger opp til 1000 μF er målenøyaktigheten 1,2 % + 2.

AC- og DC-strøm
FunksjonRekkevidde1OppløsningNøyaktighet
mA AC
(45 Hz til 1 kHz)
60,00 mA0,01 mA1,5 % + 3
400,0 mA30,1 mA
mA DC260,00 mA0,01 mA0,5 % + 3
400,0 mA30,1 mA
1 Alle verdiområder for AC-strøm er angitt fra 5 % av verdiområdet til 100 % av verdiområdet.
2 Belastningsspenning for inngang (vanligvis): 400 mA inngang 2 mV/mA.
3 400,0 mA nøyaktighet spesifisert opp til 600 mA overlast.

Frekvens
OmrådeOppløsningNøyaktighet1
99,99 Hz0,01 Hz0,1 % + 1
999,9 Hz0,1 Hz
9,999 kHz0,001 kHz
99,99 kHz0,01 kHz
1 Frekvensen er spesifisert opp til 99,99 kHz i volt og opp til 10 kHz i ampere.

Inngangsegenskaper
FunksjonOverbelastnings-
beskyttelse
Inngangsimpedans
(nominell)
Fellesmodus-støydempingsforhold (1 kΩ ubalansert)Normalmodus-støydemping
1100 V RMS> 10 MΩ < 100 pF> 120 dB ved DC, 50 eller 60 Hz> 60 dB ved 50 Hz eller 60 Hz
1100 V RMS> 10 MΩ < 100 pF> 60 dB, DC ttil 60 Hz 
1100 V RMS> 10 MΩ < 100 pF> 120 dB ved DC, 50 eller 60 Hz> 60 dB ved 50 Hz eller 60 Hz
Testspenning, åpen kretsSpenning for full skalaTypisk spenning for kortslutningskrets
Til 6 MΩ50 MΩ
1100 V RMS< 2,7 V DC< 0,7 V DC< 0,9 V DC< 350 mA
1100 V RMS< 2,7 V DC2,000 V DC< 1,1 mA

mA-funksjon
OverlastvernSikring, 44/100 ampere, 1000 volt hurtigsikring
Overlast600 mA overlast i maks. 2 minutter, minst 10 minutters pause

MIN./MAKS. registreringsnøyaktighet
DC-funksjonerDen spesifiserte nøyaktigheten til målefunksjonen ± 12 tellinger for endringer > 350 ms varighet.
AC-funksjonerDen spesifiserte nøyaktigheten til målefunksjonen ± 40 tellinger for endringer > 900 ms varighet.

Generelle spesifikasjoner
Maksimal spenning mellom en terminal og jord1000 V DC eller AC RMS
Ω sikringbeskyttelse mot A-inngangerSikring, 0,44 A (44/100 A, 440 mA), 1000 V FAST, bare Fluke-spesifisert del
Display (LCD)Oppdateringshastighet: 4/sek
Volt, ampere, ohm: 6000 tellinger
Frekvens: 10 000 tellinger
Kapasitans: 1000 tellinger
Batteritype3 alkaliske AA-batterier, NEDA 15 A IEC LR6
BatterilevetidMinimum 250 timer
RF-kommunikasjon2,4 GHZ ISM-bånd
Rekkevidden til RF-kommunikasjonenFri luft, uhindret: opptil 20m
Hindret, Sheetrock-vegg: opptil 6,5 m
Hindret, betongvegg eller elektrisk innkapsling av stål: opptil 3,5 m
TemperaturDrift: –10 til 50 °C
Lagring: –40 til 60 °C
Temperaturkoeffisient0,1 X (angitt nøyaktighet/ °C (< 18 °C eller > 28 °C)
Relativ luftfuktighet0 til 90 % (0 til 35 °C)
0 til 75 % (35 til 40 °C)
0 til 45 % (40 til 50 °C)
Høyde over havetDrift: 2000 m
Lagring: 12 000 m
Elektromagnetisk kompatibilitet
EMI, RFI, EMC, RF
EN 61326-1:2006, EN 61326-2-2:2006
ETSI EN 300 328 V1.7.1:2006, ETSI EN 300 489
V1.8.1:2008, FCC del 15, underdel C, avsnitt 15.207, 15.209, 15.249
FCCID: FCC: T68-FDMMBLE IC: 6627A-FDMMBLE
SikkerhetsgodkjenningANSI/ISA 61010-1 / (82.02.01): 3. utgave
CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1-12: 3. utgave
UL 61010-1: 3. utgave
IEC/EN 61010-1:2010
SertifiseringerCSA, FCC, CE
Kapslingsklasse (IP)IP54
Forurensningskategori2
Mål (H x B x L)4,75 x 9,3 x 20,7 cm
Vekt340 g

Merk: Ikke kompatibel med Fluke CNX-testverktøy

Modeller: Trådløst multimeter i Fluke 3000 FC-serien

FLK-3000 FC
Fluke 3000 FC Series Wireless Multimeter
Kjøp den

Trådløst multimeter i Fluke 3000 FC-serien

Inneholder:

 • Trådløst multimeter med sann RMS
 • TL75 testledninger
 • AC175 krokodilleklemmer