Norsk

Fluke 500-serien batterianalysatorer

 • Fluke 500 Series Battery Analyzers
 • Fluke 500 Series Battery Analyzers
 • Fluke 500 Series Battery Analyzers
 • Fluke 500 Series Battery Analyzers

Nøkkelfunksjoner

Det ideelle testverktøyet for vedlikehold, feilsøking og ytelsestesting av individuelle, stasjonære batterier og batteribanker som brukes i kritiske batteribackupsystemer.

 • nøkkelmålinger – intern batteriresistans, DC- og AC-spenning, DC- og AC-strøm, rippelspenning, frekvens og temperatur
 • sekvensmålemodus – automatisk eller manuell sekvenstesting av batteristrenger, med automatisk lagring av måleverdier inkludert spenning, resistans og temperatur (med BTL21 intelligent testprobe), intet behov for tastetrykking for å lagre målinger
 • omfattende loggføring – automatisk registrering av alle målte verdier under testingen, med mulighet for gjennomgang på instrumentet før nedlasting, for analyse underveis

Produktoversikt: Fluke 500-serien batterianalysatorer

Enklere testing, forenklet arbeidsflyt og et intuitivt brukergrensesnitt setter en ny standard for brukervennlighet ved batteritesting.

 • Dette testverktøyet er ideelt for vedlikehold, feilsøking og ytelsestesting av individuelle, stasjonære batterier og batteribanker som brukes i kritiske batteribackupsystemer.
 • Det intuitive brukergrensesnittet, det kompakte designet og den solide konstruksjonen sikrer best mulig ytelse, testresultater og pålitelighet.
 • Verktøyet dekker et bredt spekter av batteritestfunksjoner fra likespennings- og resistanstester til komplett tilstandstesting ved hjelp av automatisert strengfunksjonstesting og et system med IR-måling av temperaturer innebygd i testproben.
 • Det er utformet for måling på stasjonære batterier av alle typer.

Terskler for spenning og motstand

Med Flukes batterianalysatorer er det raskt og enkelt å definere øvre og nedre måleterskler og toleranseområder. Under testingen sammenlignes målte verdier automatisk med de forhåndsdefinerte terskelnivåene, og det gis en indikasjon på PASS, FAIL eller WARN (vellykket, mislykket eller advarsel) etter hver måling. Det kan lagres maksimalt 10 sett med terskler, og terskelindikasjoner avgjøres på bakgrunn av følgende kriterier:

spenningresistans
> spenning nedre< spenning nedre< referanse> referanse og referanse x (1 + advarsel-%)> referanse x (1 + mislykket)
Pass (vellykket)Fail (mislykket)Pass (vellykket)Warning (advarsel)Fail (mislykket)

Flukes programvare for batterihåndtering

Flukes batteriadministrasjonsprogram gjør det raskt og enkelt å importere data fra batterianalysatoren til en PC. Måledata og batteriprofiler lagres og arkiveres med administrasjonsprogramvaren, og kan brukes til sammenligning av resultater, skifting mellom resultater fra konduktans- og resistansavlesninger samt til å lage trendanalyser. Det er enkelt å generere rapporter av alt av måledata, batteriprofiler og analyseinformasjon.

 • hurtigvisning av lagrede avlesninger
 • profiladministrasjon
 • histogram av en batteristreng, med sluttbrukerdefinerte terskler
 • historiske trenddata for batterier
 • flere runder med utladningsspenning
 • rask rapportgenering
 • oppgradering av fast programvare i Flukes batterianalysatorer
 • alternerende visning av måleresultater for konduktans og resistans

Fluke Battery Analyze mobilapp

BT521 har trådløs kommunikasjon for nedlasting av data og ekstern visning mens du måler, via den dedikerte Fluke batterianalysator-mobilappen (merk: Fluke BT521 er for øyeblikket ikke kompatibel med Fluke Connect). Med mobilappen kan du

 • søke gjennom profiler
 • gå gjennom sekvenstestdata
 • sende sekvenstestdata med e-post

Fluke BT510 nøkkelegenskaper:

 • Batterispenning – Under testingen av indre resistans, måler Flukes batterianalysatorer også batterispenningen.
 • Utladningsspenning – I utladningsmodus registreres spenningen på hvert batteri flere ganger ved brukerdefinerte intervall, i løpet av en utladnings- eller ladetest. Brukere kan beregne tiden det tar å nå utkoblingsspenning og bruke denne tiden til å bestemme batteriets kapasitetstap.
 • Rippelspenningstest – Her måles uønskede restkomponenter av vekselspenning i den likerettede spenningen i likestrømladings- og inverterkretser. Brukerne kan teste AC-komponenter i DC-ladekretser og finne én av rotårsakene til at batteriet forringes.
 • Måler- og sekvensmoduser – Målermodus brukes til hurtigtesting eller feilsøking. I denne modusen kan du lagre og lese av målingene i en måle- eller tidssekvens. Sekvensmodus brukes til vedlikeholdsoppgaver med multiple strømsystemer og batteristrenger. Brukerne kan konfigurere en profil for dataadministrasjon og rapportgenerering før de starter en jobb.
 • Terskel og advarsel – Brukere kan konfigurere maksimalt ti sett med terskler og motta en angivelse av Pass/Warning/Fail (vellykket/advarsel/mislykket) etter hver måling.
 • Motstandtest av cellebroer og dataadministrasjon – Her måles resistansen i celleforbindelsen mellom batterier i en streng.
 • AutoHold – Når AutoHold er slått på, registreres en avlesning når den forblir stabil i 1 sekund. Avlesningen slettes når en ny måling starter.
 • AutoSave – Når AutoSave er slått på, lagres målte verdier automatisk i internminnet etter at en AutoHold-avlesning er registrert.
 • Flukes batteriadministrasjonsprogram gjør det enkelt å importere data fra produktet til en PC. Måledata og informasjon om batteriprofil lagres og arkiveres i administrasjonsprogramvaren og kan brukes til sammenligning og analyse av trender. Det er enkelt å generere rapporter av alt av måledata, batteriprofiler og analyseinformasjon.
 • Omfattende loggføring – Alle målte verdier blir automatisk registrert under testingen, og kan gjennomgås på instrumentet før de lastes ned, for analyse underveis.
 • Optimalisert brukergrensesnitt – Rask, veiledet oppsetting sikrer at du registrerer de riktige dataene hver gang.
 • Batterilevetid – 7,4 V 3000 mAh litiumionbatteri gir mer enn åtte timers kontinuerlig drift.
 • USB-inngang – For rask nedlasting av data til dataanalyse- og rapportstyringsprogramvaren som følger med.
 • Høyeste sikkerhetsklasse i bransjen – CAT III 600 V,1000 V DC maks. klassifisert for trygge målinger over hele batteristrømforsyningen.

Fluke BT520 nøkkelegenskaper: (laget for å måle batterier i kabinetter og på vanskelig tilgjengelige steder)

 • alt over samt
 • BTL20 intelligent testprobesett med korte og lange probeforlengere; innebygget LCD-skjerm og høyttaler for synlig og hørbar tilbakemelding
 • BTL20ANG intelligent testprobesett med lange og korte vinklede probetupper (ingen temperatursensor)
 • stor veske

Fluke BT521 nøkkelegenskaper: (laget for brukere som må ta i bruk temperaturmåling)

 • alt over* samt
 • BTL21 Intelligente testprober med lange og korte forlengere; innebygd LCD-skjerm og høyttaler for synlig og hørbar tilbakemelding; integrert IR-temperatursensor for temperaturmåling på den negative batteripolen ved hver test
 • BTL20ANG intelligent testprobesett med lange og korte vinklede probetupper (ingen temperatursensor)
 • trådløsfunksjonalitet med Fluke batterianalysator-mobilapp (Fluke BA mobil)*
  • Vis profil og tilhørende testresultater fra batterianalysatoren.
  • Send profilen og testresultatene via e-post i (.csv) dataformat.

* BTL20 følger ikke med Fluke BT-521.
* For øyeblikket ikke kompatibel med appen Fluke Connect®.

Nyttige ressurser og robuste verktøy for fagfolk innen solenergi

Spesifikasjoner: Fluke 500-serien batterianalysatorer

områdeoppløsningnøyaktighetBT510BT520BT520ANGBT521BT521ANG
batteriresistans/cellebroresistans13 mΩ0,001 mΩ1 % + 8
1 % + 68
30 mΩ0,01 mΩ0,8 % + 6
0,8 % + 12
300 mΩ0,1 mΩ0,8 % + 6
3000 mΩ1 mΩ0,8 % + 6
VDC6 V0,001 V0,09 % + 5
60 V0,01 V0,09 % + 5
600 V0,1 V0,09 % + 5
1000 V1 V0,09 % + 5
vekselspenning (45 til 500 Hz med 800 Hz-filter)600 V0,1 V2 % + 10
frekvens (vises for vekselspenning og -strøm)2500 Hz0,1 Hz0,5 % + 8
vekselspenningsrippel (20 KHz maks.)600 mV0,1 mV3 % + 20
6000 mV1 mV3 % + 10
likestrøm/vekselstrøm (med tilbehøret Fluke i410)400 A1 A3,5 % + 2
temperatur0 til 60°C1°C2 °C
målermodus999 poster for hver måleposisjon, med tidsstempel
sekvensmodusinntil 100 profiler og 100 profilmaler (hver profil kan lagre inntil 450 batterier) med tidsstempel
1. Målingen er basert på AC-matingsmetoden. Det innmatede kildesignalet er < 100 mA, 1 kHz.
2. Triggernivå vekselspenning: 10 mV, vekselstrøm: 10 A
MålemoduserBT510BT520BT521
resistans (mΩ)
batterispenning
likespenning
vekselspenning og frekvens (Hz)
rippelspenning
temperatur på negativ batteripol (med BTL21 rette prober)
like- og vekselstrøm (og frekvens)
DMM-modus (digitalt multimeter)
sekvensmodus
utladingsmåling
automatisk lagring av målinger
trådløs kommunikasjon
minnevisning
Generelle spesifikasjoner – batterianalysator
mål (H x B x D)22 cm x 10,3 cm x 5,8 cm
vekt850 g
skjermdimensjoner7,7 cm x 5,6 cm
grensesnittUSB mini
garantitre år
Generelle spesifikasjoner - BTL20ANG vinklet måleprobe
lang vinkelprobe (total lengde)242,2 cm
kort vinkelprobe (total lengde)216,8 cm
total rekkevidde (slakk spole)10,1 cm
total maksimal rekkevidde (utstrukket spole)109,2 cm
BTL20ANG probetuppvinkel20 grader fra horisontal
Miljøspesifikasjoner
driftstemperatur0 til 40 °C
lagringstemperatur–20 til 50 °C
ladetemperatur, litiumionbatteri0 til 40 °C
luftfuktighet, driftIkke-kondenserende (10 °C)
≤ 80 % relativ luftfuktighet (ved 10 til 30 °C)
≤ 75 % relativ luftfuktighet (ved 30 til 40 °C)
driftshøydehavnivå til 2000 meter
oppbevaringshøydehavnivå til 12 000 meter
kapslingsklasseIP40
radioFCC klasse A
vibrasjonskravMIL-PRF-28800F: klasse 2
falltestkrav1 meter
temperaturkoeffisienterLegg til 0,1 x spesifisert nøyaktighet for hver ºC over 28 ºC eller under 18 ºC.
sikkerhetssamsvar600 V CAT III
EMKIEC 61326
ROHSKina, Europa
beskyttelsesklasse 2forurensningskategori II
batterisamsvarUN38.3
UL2054
IEC62133
2 G per IEC68-2-26, 25 G og 29

Modeller: Fluke 500-serien batterianalysatorer

Fluke BT521

Fluke BT521 avansert batterianalysator

Kjøp den

Innhold:

 • batterianalysator
 • firetråders testpinne (sett)
 • BTL10 basistestledninger (sett)
 • TL175 TwistGuard™ testledninger med adapter
 • BTL21 intelligent testprobesett med forlenger og temperatursensor
 • i410 AC/DC-strømtang
 • BP500 litiumionbatteri
 • BC500 vekselstrømlader
 • mini-USB-kabel
 • skulderreim
 • beltestropp
 • magnetisk opphengsstropp
 • FlukeView® batterihåndteringsprogram
 • veske
 • reservesikringer (2)
 • batterimerker
 • null ohms kalibreringsmotstand
Fluke BT520

Fluke BT520 batterianalysator

Kjøp den

Innhold:

 • batterianalysator
 • firetråders testpinne (sett)
 • BTL10 basistestledninger (sett)
 • TL175 TwistGuard™ testledninger med adapter
 • BTL20 intelligent testprobesett med forlenger (ingen temperatursensor)
 • BP500 litiumionbatteri
 • BC500 vekselstrømlader
 • mini-USB-kabel
 • skulderreim
 • beltestropp
 • magnetisk opphengsstropp
 • FlukeView® batterihåndteringsprogram
 • veske
 • reservesikringer (2)
 • batterimerker
 • nullohms kalibreringsmotstand
Fluke BT510

Fluke BT510 batterianalysator

Kjøp den

Innhold:

 • batterianalysator
 • firetråders testpinne (sett)
 • BTL10 basistestledninger (sett)
 • TL175 TwistGuard™ testledninger med adapter
 • BP500 litiumionbatteri
 • BC500 vekselstrøm
 • mini-USB-kabel
 • skulderreim
 • beltestropp
 • magnetisk opphengsstropp
 • FlukeView® batterihåndteringsprogram
 • veske
 • reservesikringer (2)
 • nullohms kalibreringsmotstand
Fluke BT521ANG

Fluke BT521ANG avansert batterianalysator

Kjøp den

Innhold:

 • batterianalysator
 • firetråders testpinne (sett)
 • BTL10 basistestledninger (sett)
 • TL175 TwistGuard™ testledninger med adapter
 • BTL20ANG intelligent testprobesett med forlenger og vinklede tupper (ingen temperatursensor)
 • BTL21 intelligent testprobesett med forlenger og temperatursensor
 • i410 AC/DC-strømtang
 • BP500 litiumionbatteri
 • BC500 vekselstrømlader
 • mini-USB-kabel
 • skulderreim
 • beltestropp
 • magnetisk opphengsstropp
 • FlukeView® batterihåndteringsprogram
 • veske
 • reservesikringer (2)
 • batterimerker
 • nullohms kalibreringsmotstand
Fluke BT520ANG

Fluke BT520ANG batterianalysator

Kjøp den

Innhold:

 • batterianalysator
 • firetråders testpinne (sett)
 • BTL10 basistestledninger (sett)
 • TL175 TwistGuard™ testledninger med adapter
 • BTL20ANG intelligent testprobesett med forlenger og vinklede tupper (ingen temperatursensor)
 • BTL20 intelligent testprobesett med forlenger (ingen temperatursensor)
 • BP500 litiumionbatteri
 • BC500 vekselstrømlader
 • mini-USB-kabel
 • skulderreim
 • beltestropp
 • magnetisk opphengsstropp
 • FlukeView® batterihåndteringsprogram
 • veske
 • reservesikringer (2)
 • batterimerker
 • nullohms kalibreringsmotstand