Norsk

Slik sørger du for at reguleringsventilstilleren fungerer korrekt.

Kalibrering

Ventiler, aktuatorene som beveger dem og de elektroniske kretsene som styrer dem, utsettes for krevende, daglig bruk. En ventil kan åpnes og lukkes fra hundrevis til titusenvis av ganger i løpet av ett år. Det kan føre til at skruer forflyttes, fjærer slakkes og mekaniske forbindelser løsner. Ventilsetet blir nedslitt både på grunn av den gjentagne ventilstengingen og av væske og gass som strømmer gjennom det.

Slik sørger du for at ventilstilleren fungerer korrekt.

I tillegg utsettes elektroniske komponenter for «kalibreringsvandring», med den følge at at ventiler ikke åpnes eller stenges skikkelig eller at de stenges for tidlig, eller at driften blir ustadig så ventilen regulerer gass- eller fluidstrømmen den styrer, feil.

Det er viktig å etablere et program for forebyggende vedlikehold for å forhindre dette, med regelmessig kontroll av ventilstillerne i felten. Disse kontrollene må utføres raskt for å minimalisere nedetid, og følges opp av en rask omkalibrering når man finner tegn til kalibreringsvandring.

Seks trinn for å kontrollere ventilposisjonering

Nedenfor følger grunntrinnene for posisjoneringskontroll av ventilstillere. Sjekk alltid ventilprodusentens bruksanvisning for korrekt testing og kalibrering av ventilstilleren.

1. Konfigurering

Konfigurer Fluke 789 ProcessMeter i genereringsmodus med passende strømområde for ventilstilleren.

 • Koble testledningene til mA-genereringskontaktene på Fluke 789.
 • Velg 4–20 mA-området ved å bevege rotasjonsbryteren fra «Off» (av) til øverste, oransje mA utgangsposisjon.
 • Koble Fluke 789 til inngangsterminalene på ventilen.

2. Test av ventillstenging

Gjør følgende for å kontrollere om stilleren stenger ventilen helt ved 4,0 mA:

 • Juster strømgenereringen fra Fluke 789 ProcessMeter til 4,0 mA ved å trykke på «0%»-knappen under «SpanCheck»-knappen.
 • Mens du kontrollerer om ventilen beveger på seg, trykker du på «Coarse Down»-knappen én gang for å redusere strømmen til 3,9 mA. Ventilen skal ikke bevege seg.
 • Juster nullstillingen på ventilstilleren for stille inn den stengningen du vil at ventilen skal ha.

3. Test av ventilåpning

Trykk på «Coarse Range»-knappen for å øke strømmen fra 4,0 mA for å kontrollere ventilåpningen. Fluke 789 ProcessMeter vil øke strømmen med 0,1 mA for hver gang du trykker på «Coarse Range»-knappen.

Merk: Når du stiller inn punktet der ventilen skal begynne å åpnes, må du passe på at det ikke er mottrykk fra aktuatoren mot kraften som holder ventilen stengt når det går 4,0 mA inn på reguleringsenheten.

 • På en ventil med fjærlukking skal det ikke være noe trykk på membranen.
 • På en dobbeltvirkende stempelaktuator skal det ikke være noe trykk på den ene siden av stempelet.
 • Du kan stille inn ventilåpningen til å starte mellom 4,1 og 4,2 mA for å sikre at det ikke er noe mottrykk mot disse kreftene i stengt posisjon.

4. Test av åpningsposisjon

Denne testen sjekker ventilen ved full åpningsposisjon.

 • Trykk på «SpanCheck 100%»-knappen for å øke strømstyrken til 20 mA. Bruk områdeknappene på Fluke 789 ProcessMeter til å justere kildestrømmen til å gi en 20 mA-avlesning, og vent til ventilen har stabilisert seg.
 • Trykk på «Coarse Up»-knappen én gang for å øke strømmen til 20,1 mA mens du ser eller kjenner etter om ventilen beveger seg.
 • Juster strømmen opp og ned mellom 20,1 og 19,9 mA med reguleringsknappen «Coarse». Det skal ikke være noe bevegelse i ventilspindelen fra 20,1 til 20 mA, og en liten bevegelse fra 20 til 19,9 mA.

5. Linearitetstest

Testing av ventiler med lineær karakteristikk.

 • Still inn Fluke 789 ProcessMeter på 4 mA.
 • Bruk «% Step»-knappen til å øke strømmen trinnvis til 12 mA (50 %), og kontroller om ventilposisjonsmåleren viser 50 % ventilåpning.

Merk: Hvis du har en ikke-lineær ventil, kan du se etter korrekt operasjon i bruksanvisningen.

6. Test av ventilen for jevn drift

 • Still rotasjonsbryteren på laveste genererte strømstyrke (mA), og velg funksjonen «Slow Ramp» med den blå knappen.
 • La Fluke 789 ProcessMeter øke strømstyrken trinnvis gjennom flere sykluser mens du ser og kjenner etter unormal ventiloperasjon. Ventilen skal IKKE svinge omkring, eller overskyte, posisjonen på noe «Slow Ramp»-trinn, og den skal heller ikke gå tregt.
 • Still inn økningen på ventilstyringen slik at den gir best mulig respons med hensyn til begge disse betingelsene.

Fem måter Fluke Connect-egenskaper forbedrer felttesting av ventilstilleren

Fluke 789 ProcessMeter og temperaturmålingspakke har styrken og egenskapene til Fluke 789 ProcessMeter i tillegg til FC-forbindelse. Det gir deg tilgang til all funksjonaliteten i Fluke Connect-appen på smarttelefonen, inkludert muligheten til å

 1. arkivere målinger i EquipmentLog™-historikken i Fluke Cloud™-lagreret for dokumentering og fremtidig referanse i felten
 2. sammenligne målinger med historiske data i sanntid
 3. kommunisere med andre teknikere og sjefen din via ShareLive™ videosamtaler som viser dem akkurat hva du ser så de kan gi deg øyeblikkelig tilbakemelding
 4. holde deg lenger unna farlige områder ved å stille Fluke 789 FC ProcessMeter ved ventilen og vise resultatene på smarttelefonen
 5. få tilgang til digitale produkthåndbøker, Fluke brukertipsartikler og andre ressurser fra felten, via smarttelefonen