Fluke 438-II Power Quality en Motor Analyzer

 • Power Quality Analyzer | Fluke 438-II Motor/Power Analyzer | Fluke
 • Power Quality Analyzer | Fluke 438-II Motor/Power Analyzer | Fluke
 • Power Quality Analyzer | Fluke 438-II Motor/Power Analyzer | Fluke
 • Power Quality Analyzer | Fluke 438-II Motor/Power Analyzer | Fluke

Belangrijkste kenmerken

De 438-II is het ideale meetinstrument voor het analyseren van motoren. Hij kan helpen netvoedingsproblemen in driefasen- en éénfase-stroomverdeelinrichtingen te lokaliseren, te voorspellen, te voorkomen en op te lossen, terwijl hij technici de mechanische en elektrotechnische informatie verschaft die zij nodig hebben om de motorprestaties effectief te kunnen beoordelen.

 • Belangrijke meetparameters op direct-on-line motoren en motoren met specifieke frequentiegeregelde aandrijvingssystemen zoals koppel, toerental, mechanische kracht en motorrendement
 • Voer dynamische motoranalyses uit door de reductiefactor van de motor ten opzichte van de belasting te plotten conform de NEMA/IEC-richtlijnen
 • Bereken mechanisch vermogen en rendement zonder dat u mechanische sensoren nodig heeft; gewoon aansluiten op de ingangsgeleiders en u kunt meteen aan de slag
 • Meet elektrische vermogenparameters zoals spanning, stroom, vermogen, schijnbaar vermogen, arbeidsfactor, harmonische vervorming en onbalans, om karakteristieken te identificeren die van invloed zijn op het motorrendement
 • Identificeer problemen met de netvoedingskwaliteit, zoals spanningsdalingen en -stijgingen, transiënten, harmonischen en onbalans
 • De PowerWave-datatechnologie registreert snel RMS-gegevens en geeft gemiddelden van halve cycli en golfvormen weer om de dynamische karakteristieken van elektrische systemen zichtbaar te maken (opstarten van generatoren, schakelen van UPS-systemen etc.)
 • De registratiefunctie voor golfvormen registreert 100/120 cycli (50/60 Hz) van elke gebeurtenis die wordt vastgesteld, in alle modi, zonder te hoeven instellen
 • De automatische transiëntenmodus registreert golfvormgegevens met 200 kS/s op alle fasen gelijktijdig tot 6 kV
 • Compatibel met Fluke Connect® * – bekijk gegevens lokaal op het instrument, via Fluke Connect Mobile App en PowerLog 430-II desktopsoftware
 • Veiligheidsspecificatie voor industriële toepassingen 600 V CAT IV/1000 V CAT III goedgekeurd voor service-ingang en downstream schakelingen
 

Mechanische meetfuncties van de Fluke 438-II

Motorkoppel
Berekent de draaikracht (weergegeven in lb.ft of Nm) die een motor ontwikkelt en die wordt doorgegeven aan een aangedreven mechanische belasting. Het motorkoppel is de meest kritische variabele die de momentele mechanische prestaties van door elektromotoren aangedreven roterende apparatuur kenmerkt.

Motortoerental
Geeft het momentele toerental van de motoras aan. In combinatie met het motorkoppel, biedt het motortoerental een snapshot van de mechanische prestaties van door elektromotoren aangedreven roterende apparatuur.

Mechanische motorbelasting
Meet het werkelijke door motoren geproduceerde mechanische vermogen (weergegeven in pk of kW) en biedt een directe koppeling met overbelastingscondities zonder zich simpelweg te baseren op de motorstroom.

Motorrendement
Toont de effectiviteit van elke motor in een machine, assemblagelijn, fabriek en/of installatie bij het omzetten van elektrische energie in nuttige mechanische arbeid. Door de juiste samenvoeging van de rendementen van een groep motoren kan het totale (cumulatieve) rendement worden berekend. Vergelijkingen met verwachte motorrendementen onder waargenomen bedrijfsomstandigheden kunnen helpen de kosten te kwantificeren die gepaard gaan met inefficiëntie van de motorenergie.

Hoe het werkt
Met behulp van bedrijfseigen algoritmen gebruikt de Fluke 438-II Power Quality en Motor Analyzer golfvormen van driefasenstroom en -spanning om het koppel, het toerental, de belasting en het rendement van motoren met een verversingssnelheid van 1 seconde te berekenen. Het luchtspleetveld van de motor, zoals waargenomen via de spannings-/stroomgolfvormen, vormt de basis voor de metingen. Mechanische sensoren en bedrijfsonderbrekingen wegens het onbelast testen van motoren zijn niet nodig, waardoor de algehele prestaties van elektromotoren sneller dan ooit kunnen worden geanalyseerd.

Motortypen
De Fluke 438-II kan zowel direct-on-line motoren als motoren met frequentiegeregelde aandrijvingssystemen (VFD) analyseren. De VFD moet een gecontroleerd spanningssysteem (VSI) zijn met een spannings-/frequentiebereik van 40 tot 70 Hz en een draagbereik van 2,5 kHz tot 20 kHz.

 

Motor Analyzer Electrical Analyse van elektromotoren

De Fluke 438-II geeft een volledig overzicht van de elektrische parameters. Voor aanvang van de analyse is het aanbevolen om referentiemetingen van de netvoedingskwaliteit uit te voeren om de status van harmonischen en onbalans op de elektrische service-uitgang te beoordelen, omdat deze twee eigenschappen ernstige negatieve gevolgen kunnen hebben voor motorprestaties.

In de modus voor motoranalyse worden de resultaten samengevat voor elektrische prestaties, mechanische prestaties en reductie (volgens aanbevelingen van de NEMA).

De gemakkelijk te begrijpen ernstschaal met vier kleurgradaties geeft motorprestaties ten opzichte van de aanbevolen elektrische parameterniveaus aan, waaronder nominaal vermogen, arbeidsfactor, onbalans en harmonischen.

 

Motor Analyzer Mechanical Voor mechanisch vermogen kunt u direct het mechanische uitgangsvermogen samen met motorkoppel en toerental zien. Het mechanische uitgangsvermogen wordt onmiddellijk vergeleken met het elektrische vermogen, om u live-metingen van het rendement te bieden. Met deze functie kunt u heel gemakkelijk de machineprestaties tijdens elke bedrijfscyclus meten.

 

Motor NEMA Derating Het NEMA-reductiescherm wordt bijgewerkt wanneer de belasting en de elektrische omstandigheden veranderen, en elke nieuwe meting wordt op de tolerantiegrafiek als een '+' geplot. In dit voorbeeld kunnen we zien dat de motor binnen tolerantie is, maar ook dicht bij de bedrijfsfactor. Dit geeft aan dat er mogelijk problemen met de netvoedingskwaliteit moeten worden verholpen, motoronderhoud moet worden uitgevoerd of een andere prestatieverbeterende aanpassing moet worden gedaan. Door deze tests in de loop van de tijd regelmatig uit te voeren, kunnen bekende maatstaven en prestatietrends worden vastgelegd, waardoor er gefundeerde beslissingen over onderhoudsinvesteringen kunnen worden genomen.

 

*Niet alle modellen zijn beschikbaar in alle landen. Neem contact op met uw lokale Fluke-vertegenwoordiger.

Productoverzicht: Fluke 438-II Power Quality en Motor Analyzer

Snel en gemakkelijk met één instrument zowel de elektrische als mechanische prestaties van elektromotoren meten als de netvoedingskwaliteit analyseren

De Fluke 438-II Power Quality en Motor Analyzer breidt de geavanceerde functies voor analyse van de netvoedingskwaliteit van de Power Quality Analyzers van de Fluke 430-serie II Power Quality Analyzers. Snel en eenvoudig meten en analyseren van belangrijke elektrische en mechanische prestatieparameters, zoals elektrisch vermogen, harmonischen, onbalans, motortoerental, koppel en mechanisch vermogen zonder dat er mechanische sensoren nodig zijn. Gebruikers van de Fluke 434-II, 435-II en 437-II Power Quality Analyzer kunnen met de Motor Analyzer-upgradeset Fluke-438-II/MA motoranalysefuncties toevoegen aan hun bestaande instrumenten.

Specificaties: Fluke 438-II Power Quality en Motor Analyzer

Informatie over meetgegeven aandrijving
Motortype3-fasig, asynchroon (introductie)
VoedingFrequentiegeregelde aandrijvingen
Frequentiebereik van de motor40Hz tot 70Hz
Over-/onderspanning van nominaal V/f curve (%)-15% tot +15%
Draagfrequentiebereik2,5kHz – 20kHz
Frequentiegeregelde aandrijvingstechnologie die wordt gedekt door de 438-II
OmvormertypeAlleen VSI (spanningsregelaar)*
ControlemethodeV/F-beheer, vector met open lus, vector met gesloten lus, aandrijvingen met codeerapparaten.
Frequentie40 tot 70 Hz
*VSI-aandrijvingen zijn de meest voorkomende aandrijvingen De alternatieve CSI-aandrijvingen worden gebruikt in toepassingen met hoog vermogen.
Frequentiegeregelde aandrijvingstechnologie die NIET wordt gedekt door de 438-II
OmvormertypeCSI (stroombronomvormer)
MotortypeNiet-synchroon (DC, stappen, permanente magneet etc.)
Motorfrequentie<40 en >70 Hz
Mechanische specificaties
Mechanische metingen kunnen worden uitgevoerd aan direct geschakelde motoren met een 3-draads aansluiting.
BereikResolutieNauwkeurigheidStandaard grenswaarde
Motormeting
Mechanisch motor-

vermogen
0,7 kW tot 746 kW

1 pk tot 1000 pk
0,1 kW

0,1 pk
±3% ="1"

±3% ="1"
100% = nominaal vermogen

100% = nominaal vermogen
Koppel0 Nm tot 10.000 Nm

0 lb ft tot 10 000 lb ft
0,1 Nm

0,1 lb ft
±5% ="1"

±5% ="1"
100% = nominaal koppel

100% = nominaal koppel
Toerental0 tpm tot 3600 tpm1 tpm±3% ="1"100% = nominaal toerental
Rendement0% tot 100%0,10%±3% ="1"N.v.t.
Onbalans (NEMA)0% tot 100%0,10%±0,15%5%
Factor voor harmonische
spanningen* (NEMA)
0 tot 0,20±1,5%0,15
Reductiefactor* voor
onbalans
0,7 tot 1,0indicatiefN.v.t.
Reductiefactor* voor
harmonischen
0,7 tot 1,0indicatiefN.v.t.
Totale NEMA-
reductiefactor*
0,5 tot 1,0indicatiefN.v.t.
* declasserende factoren zijn niet van toepassing op motoren met frequentiegeregelde aandrijvingen.
Opmerkingen:Ondersteunt motortypes NEMA A, B, C, D en E en IEC-type H en N.
Het nominale koppel wordt berekend op basis van het nominale vermogen en het nominale toerental.
De verversingssnelheid van motormetingen is 1x per seconde.
De standaard trendduur is 1 week.
="1"Tel een fout van 5% erbij als u motortype Overig selecteert
Specificatie geldig voor motorvermogen > 30% van nominaal vermogen
Specificatie geldig bij stabiele bedrijfstemperatuur. Laat de motor gedurende ten minste 1 uur bij vollast draaien
(2-3 uur als de motor 50 pk of meer heeft) om een stabiele temperatuur te bereiken
Elektrische specificaties
ModelMeetbereikResolutieNauwkeurigheid
Volt
Vrms (AC+DC)435-II1 V tot 1000 V fase naar nulleider0,01 V±0,1% van nominale spanning**** 
Vpk1 Vpk tot 1400 Vpk1 V5% van nominale spanning
Crest-factor spanning (CF)1,0 > 2,80,01±5%
Vrms½435-II0,1 V±0,2% van nominale spanning
Vgrond435-II0,1 V±0,1% van nominale spanning
Ampère (nauwkeurigheid exclusief nauwkeurigheid stroomtang)
Ampère (AC + DC)i430-Flex 1x5 A tot 6000 A1 A±0,5% ±5 counts
i430-Flex 10x0,5 A tot 600 A0,1 A±0,5% ±5 counts
1 mV/A 1x5 A tot 2000 A1 A±0,5% ±5 counts
1 mV/A 10x0,5 A A tot 200 A (alleen AC)0,1 A±0,5% ±5 counts
Apki430-Flex8400 Apk 1 Arms±5%
1 mV/A5500 Apk1 Arms±5%
A-crest-factor (CF)1 tot 100,01±5%
Ampère ½i430-Flex 1x5 A tot 6000 A 1 A ±1% ±10 counts
i430-Flex 10x0,5 A tot 600 A0,1 A±1% ±10 counts
1mV/A 1x 5 A tot 2000 A1A±1% ±10 counts
1 mV/A 10x0,5 A A tot 200 A (alleen AC)0,1 A±1% ±10 counts
Agrondi430-Flex 1x5 A tot 6000 A1 A±0,5% ±5 counts
i430-Flex 10x 0,5 A tot 600 A0,1 A±0,5% ±5 counts
1mV/A 1x 5 A tot 2000 A1 A±0,5% ±5 counts
1mV/A 10x0,5 A A tot 200 A (alleen AC)0,1 A±0,5% ±5 counts
Hertz
HzFluke 435 bij 50 Hz nominaal42,500 Hz tot 57,500 Hz0,001 Hz±0,01 Hz
Fluke 435 bij 60 Hz nominaal51,000 Hz tot 69,000 Hz0,001 Hz±0,01 Hz
Voeding
Watt (VA, var)i430-Flexmax. 6000 MW0,1 W tot 1 MW±1% ±10 counts
1 mV/Amax. 2000 MW0,1 W tot 1 MW±1% ±10 counts
Arbeidsfactor (Cos j/DPF)0 tot 10,001±0,1% bij nominale belastingscondities
Energie
kWh (kVAh, kvarh)i430-Flex 10xAfhankelijk van schaalinstelling en V nominaal van stroomtang±1% ±10 counts
Energieverliesi430-Flex 10xAfhankelijk van schaalinstelling en V nominaal van stroomtang±1% ±10 counts Exclusief nauwkeurigheid netweerstand
Harmonischen
Orde van harmonischen (n)DC, groepering 1 tot 50: Groepen harmonischen volgens IEC 61000-4-7
Orde van interharmonischen (n)UIT, groepering 1 tot 50: Groepen subgroepen harmonischen en interharmonischen volgens IEC 61000-4-7
Spanning%f0,0% tot 100%0,1%±0,1% ±n x 0,1%
%r0,0% tot 100%0,1%±0,1% ±n x 0,4%
Absolute druk0,0 tot 1000 V0,1 V±5% *
Totale harmonische vervorming (THD)0,0% tot 100%0,1%±2,5%
Stroomsterkte%f0,0% tot 100%0,1%±0,1% ±n x 0,1%
%r0,0% tot 100%0,1%±0,1% ±n x 0,4%
Absolute druk0,0 tot 600 A0,1 A±5% ±5 counts
Totale harmonische vervorming (THD)0,0% tot 100%0,1%±2,5%
Watt%f of %r 0,0% tot 100%0,1%±n x 2%
Absolute drukAfhankelijk van schaalinstelling en V nominaal van stroomtang±5% ±n x 2% ±10 counts
Totale harmonische vervorming (THD)0,0% tot 100%0,1%±5%
Fasehoek-360° tot +0°±n x 1°
Flicker
Plt, Pst, Pst(1min) Pinst0,00 tot 20,000,01±5%
Onbalans
Spanning%0,0% tot 20,0%0,1%±0,1%
Stroomsterkte%0,0% tot 20,0%0,1%±1%
Op de netspanning gesuperponeerde signalen (Mains Signalling)
DrempelniveausDrempelwaarde, grenswaarden en signaleringsduur programmeerbaar voor twee signaleringsfrequenties
Signaleringsfrequentie60 Hz tot 3000 Hz0,1 Hz
Relatief V%0% tot 100%0,10%±0,4%
Absoluut V3s (3 seconden gemiddeld)0,0 V tot 1000 V0,1 V±5% van nominale spanning
Algemene specificaties
BehuizingRobuust ontwerp, schokbestendig met geïntegreerde beschermholster Druipwater- en stofdicht IP51 volgens IEC60529 indien gebruikt met standaard Schokbestendig en trillingsvast Schokbestendigheid 30 g, trillingsvastheid: 3 g sinusvormig, willekeurig 0,03 g 2 /Hz volgens MIL-PRF-28800F klasse 2
DisplayHelderheid: 200 cd/m 2 normaal met netvoedingsadapter, 90 cd/m 2 normaal met batterijvoeding Grootte: 127 mm x 88 mm (153 mm/6,0 diagonaal) Resolutie LCD: 320 x 240 pixels Contrast en helderheid: instelbaar, met temperatuurcompensatie
GeheugenSD-kaart 8 GB (conform SDHC, FAT32-geformatteerd) standaard, tot 32 GB optioneel Opslag van schermen en meerdere geheugens voor opslag van gegevens inclusief registraties (afhankelijk van geheugengrootte)
Real-time-klokTijd- en datummarkering voor trendmodus, transiëntendisplay, systeembewaking en registratie van gebeurtenissen
Omgevingsomstandigheden
Bedrijfstemperatuur0 °C ~ +40 °C; +40 °C ~ +50 °C excl. batterij
Opslagtemperatuur-20 °C ~ +60 °C
Relatieve vochtigheid+10 °C ~ +30 °C: 95% RV niet-condenserend
+30 °C ~ +40 °C: 75% RV niet-condenserend
+40 °C ~ +50 °C: 45% RV niet-condenserend
Maximale gebruikshoogteTot 2.000 m (6666 ft) voor CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Tot 3.000 m (10.000 ft) voor CAT III 600 V, CAT II 1000 V
Maximale hoogte bij opslag 12 km (40.000 ft)
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)EN 61326 (2005-12) voor emissie en ongevoeligheid
InterfacesMini-USB-B, geïsoleerde USB-poort voor aansluiting op een pc Sleuf voor SD-kaart achter batterij van instrument
GarantieDrie jaar (materiaal en arbeidsloon) voor het hoofdinstrument, een jaar voor accessoires

* ±5% als ≥ 1% van nominale spanning ±0,05% van nominale spanning als < 1% van nominale spanning
** 50Hz/60Hz nominale frequentie volgens IEC 61000-4-30
*** 400Hz-metingen worden niet ondersteund voor de modi Flicker, Mains Signalling (signalen op de netspanning) en Bewaking.
**** voor nominale spanning 50 V tot 500 V.

Modellen: Fluke 438-II Power Quality en Motor Analyzer

Fluke-438-II

Driefasen-Power Quality en Motor Analyzer

Kopen

Inclusief:

 • Meetsnoeren
 • i430 dunne flexibele stroomtangen (4)
 • Batterij
 • Netvoedingsadapter
 • Combinatie van WiFi/SD-kaart
 • Draagtas
 • Cd-rom met PowerLog 430-II-software en gebruikersdocumentatie
Fluke-438-II/Basic

Driefasen-Power Quality en Motor Analyzer zonder flexibele stroomtang (exclusief FC WiFi-SD-kaart)

Kopen

Inclusief:

 • Meetsnoeren
 • Batterij
 • Netvoedingsadapter
 • SD-kaart van 8 GB
 • Draagtas
 • Cd-rom met PowerLog 430-II-software en gebruikersdocumentatie
Fluke-438-II/INTL

Driefasen-Power Quality en Motor Analyzer, internationale uitvoering (exclusief FC WiFi-SD-kaart)

Kopen

Inclusief:

 • Meetsnoeren
 • i430 dunne flexibele stroomtangen (4)
 • Batterij
 • Netvoedingsadapter
 • SD-kaart van 8 GB
 • Draagtas
 • Cd-rom met PowerLog 430-II-software en gebruikersdocumentatie
Fluke-438-II/MA

430-II Motor Analyzer-upgradeset

Kopen

Inclusief:

 • Firmware-upgradepakket voor het toevoegen van motoranalysefuncties aan bestaande Power Quality Analyzers van de Fluke 434, 435 en 437 serie II