Fluke 437, serie II 400 Hz Power Quality- en energieanalyzer

 • Power Quality Monitor | Fluke 437 II Energy Power Analyzer | Fluke
 • Power Quality Monitor | Fluke 437 II Energy Power Analyzer | Fluke
 • Power Quality Monitor | Fluke 437 II Energy Power Analyzer | Fluke

Belangrijkste kenmerken

 • 400Hz-meting: Door de vermogensfrequentie te verhogen naar 400 Hz kunnen transformatoren en motoren veel kleiner en lichter zijn dan bij 50 of 60 Hz, wat van voordeel is in vliegtuigen, onderzeeërs, ruimtevaartuigen en overige militaire apparatuur en handheld instrumenten. Het model 437 II registreert metingen van de netvoedingskwaliteit voor deze types luchtvaartsystemen en militaire systemen.
 • Efficiëntie van vermogensomvormers: Gelijktijdig meten van AC-uitgangsvermogen en DC-ingangsvermogen voor vermogenselektronicasystemen met behulp van een optionele DC-stroomtang.
 • PowerWave-gegevensregistratie: Snel registreren van RMS-gegevens, weergave van halve cycli en golfvormen om de dynamische karakteristieken van elektrische systemen zichtbaar te maken (opstarten van generatoren, schakelen van UPS-systemen etc.).
 • Energieverliescalculator: Metingen van klassiek actief vermogen en reactief vermogen, van onbalans en van harmonischen in de voeding worden gekwantificeerd, om de financiële kosten van energieverliezen te lokaliseren.
 • Real-time-storingzoeken: Analyseer de trends met de cursors en zoomfuncties.
 • Hoogste veiligheidsclassificatie in deze industrie: 6600 V CAT IV/1000 V CAT III goedgekeurd voor service-ingang.
 • Meet alle drie fasen en nulleider: Inclusief vier verder verbeterde dunne flexibele stroomtangen voor de krapste plaatsen.
 • Automatische trendregistratie: Elke meetwaarde wordt altijd automatisch geregistreerd, zonder iets te hoeven instellen.
 • Systeembewaking: Tien parameters van de netvoedingskwaliteit op één scherm, volgens de norm voor netvoedingskwaliteit EN50160.
 • Logfunctie: Te configureren voor elke testvoorwaarde, met een geheugen voor maximaal 600 parameters met door de gebruiker te definiëren intervallen.
 • Grafische afbeeldingen bekijken en rapporten genereren: Met de meegeleverde analysesoftware.
 • Gebruiksduur van de batterij: Zeven uur bedrijfstijd per lading van de Li-ion-batterijset.

PowerWave-gegevensregistratie
Bij sommige gebruikers kan het schakelen van belastingen problemen met de netvoedingskwaliteit veroorzaken. Wanneer belastingen worden ingeschakeld, veroorzaakt de stroomafname daarvan soms een spanningsdaling tot een niveau dat tot storingen in andere apparatuur leidt. Met de PowerWave-functie van de modellen 435 en 437, serie II kunnen gebruikers gelijktijdig en snel spannings-, stroom- en frequentiesignalen registreren, om te zien welke interactie mogelijk problemen veroorzaakt. PowerWave gaat verder dan standaardmetingen van de netvoedingskwaliteit; met de snelle gegevensregistratiemodus van de PowerWave-functie kunnen de dynamische karakteristieken van systemen zichtbaar worden gemaakt.

Golfvormen voor spanning en stroom worden gedurende de opgegeven tijd continu geregistreerd, en ze worden uiterst gedetailleerd op het scherm weeggegeven; de vermogensgolfvorm wordt uit de betreffende gegevens afgeleid. Daarnaast kunnen de RMS-waarden van een halve cyclus voor spanning, stroom, vermogen en frequentie worden opgeslagen en voor analyse worden opgeroepen. Deze functie is vooral nuttig voor het testen van standby-stroomopwekkingssystemen en UPS-systemen, waar een betrouwbare inschakeling van cruciaal belang kan zijn.
Deze UPM-berekeningen worden gebruikt om de financiële kosten te kwantificeren van energieverlies ten gevolge van problemen met de netvoedingskwaliteit. De berekeningen worden, samen met andere installatiespecifieke informatie, uitgevoerd door een energieverliescalculator, die uiteindelijk bepaalt hoeveel geld een installatie door energieverspilling verliest.

Efficiëntie van vermogensomvormers
Vermogensomvormers nemen DC-stroom op en vormen deze om in AC-stroom of vice versa. Zonne-energiesystemen omvatten meestal een omvormer die de DC-energie van de zonnecellen opneemt en omzet in bruikbaar AC-vermogen. Het prestatievermogen van omvormers kan na verloop van tijd afnemen, zodat de omvormers moeten worden gecontroleerd. Door het ingaande vermogen te vergelijken met het uitgaande vermogen, kunt u de efficiëntie van het systeem controleren. De modellen 435 en 437 II kunnen de efficiëntie van dergelijke omvormers meten door tegelijkertijd het DC- en het AC-vermogen van een systeem te meten, om te bepalen hoeveel vermogen er tijdens de omvorming verloren gaat.

Unified Power Measurement Voorheen konden alleen experts berekenen hoeveel energie er werd verspild als gevolg van problemen met de netvoedingskwaliteit; nutsbedrijven konden de kosten berekenen, maar de doorsnee elektricien kon het vereiste meetproces niet uitvoeren. Met de nieuwe, gepatenteerde Unified Power-functie van de 430-serie II kunt u met één enkel handheld instrument bepalen hoeveel energie er wordt verspild en exact berekenen wat de extra kosten van het stroomverbruik zijn. Fluke’s gepatenteerde Unified Power Measurement-systeem biedt de meest uitgebreide kijk op vermogen en meet:

- Parameters van klassiek vermogen (Steinmetz 1897) en vermogen volgens IEEE 1459-2000
- Gedetailleerde verliesanalyse
- Onbalansanalyse

Deze UPM-berekeningen worden gebruikt om de financiële kosten te kwantificeren van energieverlies ten gevolge van problemen met de netvoedingskwaliteit. De berekeningen worden, samen met andere installatiespecifieke informatie, uitgevoerd door een energieverliescalculator, die uiteindelijk bepaalt hoeveel geld een installatie door energieverspilling verliest.

 

AutoTrend - snelle trendregistratie
De unieke AutoTrend-functie geeft u snel inzicht in de veranderingen in de loop van de tijd. Elke op het display weergegeven waarde wordt automatisch en voortdurend vastgelegd zonder dat u drempelniveaus of intervaltijden hoeft in te stellen, of het proces handmatig hoeft te starten. U kunt snel de trends zien in spanning, stroom, frequentie, vermogen, harmonischen of flicker in alle drie de fasen en de nulleider. En u kunt de trends analyseren met de cursors en de zoomfunctie, zelfs terwijl de registratie op de achtergrond gewoon doorgaat.

 

Systeembewaking - controleer eenvoudig of de prestaties voldoen aan EN50160
Met één druk op de knop geeft de unieke systeembewaking u een overzicht van de prestaties van het voedingssysteem, en controleert of de netvoeding voldoet aan de limieten van EN50160 of aan uw eigen specificaties. Het overzicht wordt op één scherm getoond met gekleurde balken die duidelijk aangeven welke parameters buiten de limieten vallen.

 

Op het overzichtsscherm van de systeembewaking ziet u direct of de spanning, de harmonischen, de flicker, de frequentie en het aantal spanningsschommelingen buiten de ingestelde limieten vallen. Er wordt een gedetailleerde lijst gegeven van alle gebeurtenissen die buiten de ingestelde limieten vallen.

Met de logfunctie kunt u meetinstellingen aanpassen en direct door de gebruiker te selecteren parameters analyseren.
Meet en registreer vermogen (W), VA, en VAR's. De 434 heeft bovendien de mogelijkheid het energieverbruik te registreren.
Spoor harmonischen tot en met de 50ste op en meet en registreer de totale harmonische vervorming (THD) conform de eisen van IEC61000-4-7

Productoverzicht: Fluke 437, serie II 400 Hz Power Quality- en energieanalyzer

Speciaal ontworpen voor transporttoepassingen

De Fluke 437, serie II 400 Hz Power Quality- en energieanalyzer is speciaal ontworpen voor de defensie- en luchtvaartindustrie. De 437 II kan tot 400 Hz meten en is een must voor technici die verantwoordelijk zijn voor het goed functioneren van onderzeeërs, vliegtuigen en andere transportmiddelen.

Toepassingen

 • 400Hz-meting – registreer meetwaarden van de netvoedingskwaliteit voor voedingssystemen in de luchtvaart en de krijgsmacht.
 • PowerWave-gegevensregistratie – registreer snel RMS-waarden om elke golfvorm te bekijken zodat u kunt vaststellen hoe de spannings-, stroom- en frequentiewaarden op elkaar inwerken.
 • Efficiëntie van vermogensomvormers – meet zowel AC-vermogen als DC-vermogen, ingaand en uitgaand, om de efficiëntie van omvormers te bewaken.
 • Energiekostenberekening – bereken de financiële kosten van energieverspilling als gevolg van een slechte netvoedingskwaliteit.
 • Energieanalyses– kwantificeer het energieverbruik vóór en ná het aanbrengen van verbeteringen in installaties, om aan te tonen dat de toepassing van energiebesparende apparaten verantwoord is.
 • Eerstelijns probleemoplossing – diagnosticeer snel problemen on-screen om uw activiteiten weer op gang te brengen.
 • Voorspellend onderhoud – detecteer en voorkom netvoedingsproblemen voordat deze uitval kunnen veroorzaken.
 • Analyse over langere perioden – achterhaal moeilijk te lokaliseren of intermitterende netvoedingsproblemen.
 • Belastingsstudies – controleer de capaciteit van een elektrisch systeem alvorens belastingen toe te voegen.

Specificaties: Fluke 437, serie II 400 Hz Power Quality- en energieanalyzer

Productspecificaties

 ModelMeetbereikResolutieNauwkeurigheid
Volt
Vrms (AC+DC)434-II1 V tot 1000 V fase naar nulleider0,1 V± 0,5% van nominale spanning**** 
435-II en 437-II 1 V tot 1000 V fase naar nulleider0,01 V± 0,1% van nominale spanning**** 
Vpk1 Vpk tot 1400 Vpk1 V5% van nominale spanning
Crest-factor spanning (CF)1,0 > 2,80.01± 5%
Vrms½434-II1 V tot 1000 V fase naar nulleider0,1 V± 1% van nominale spanning 
434-II en 435-II0,1 V± 0,2% van nominale spanning
Vgrond434-II1 V tot 1000 V fase naar nulleider0,1 V ± 0,5% van nominale spanning
435-II en 437-II 0,1 V± 0,1% van nominale spanning
Ampère (nauwkeurigheid exclusief nauwkeurigheid stroomtang)
Ampère (AC + DC)i430-Flex 1x 5 A tot 6000 A1:00 AM± 0,5% ± 5 counts
i430-Flex 10x0,5 A tot 600 A0,1 A± 0,5% ± 5 counts
1 mV/A 1x5 A tot 2000 A1 A± 0,5% ± 5 counts
1 mV/A 10x0,5 A A tot 200 A (alleen AC)0,1 A± 0,5% ± 5 counts
Apki430-Flex 8400 Apk 1 Arms± 5%
1 mV/A5500 Apk1 Arms± 5%
A-crest-factor (CF)1 tot 100.01± 5%
Ampère ½i430-Flex 1x 5 A tot 6000 A 1 A ± 1% ± 10 counts 
i430-Flex 10x0,5 A tot 600 A0,1 A ± 1% ± 10 counts
1 mV/A 1x  5 A tot 2000 A 1 A ± 1% ± 10 counts
1 mV/A 10x0,5 A A tot 200 A (alleen AC)0,1 A± 1% ± 10 counts
Agrondi430-Flex 1x 5 A tot 6000 A1:00 AM± 0,5% ± 5 counts 
i430-Flex 10x 0,5 A tot 600 A0,1 A± 0,5% ± 5 counts
1 mV/A 1x 5 A tot 2000 A1 A± 0,5% ± 5 counts
1 mV/A 10x 0,5 A A tot 200 A (alleen AC)0,1 A± 0,5% ± 5 counts
Hz
HzFluke 434 bij 50 Hz nominaal 

42,50 Hz tot 57,50 Hz

0.01 Hz ± 0,01 Hz
Fluke 434 bij 60 Hz nominaal51,00 Hz tot 69,00 Hz0,01 Hz± 0,01 Hz
Fluke 435/7 bij 50 Hz nominaal 42,500 Hz tot 57,500 Hz
0,001 Hz

± 0,01 Hz
Fluke 435/7 bij 60 Hz nominaal 51,000 Hz tot 69,000 Hz
0,001 Hz

± 0,01 Hz
Fluke 437 bij 400 Hz nominaal340,0 Hz tot 460,0 Hz0,1 Hz± 0,1 Hz
Vermogen
Watt (VA, var)i430-Flex max. 6000 MW0,1 W tot 1 MW± 1% ± 10 counts
1 mV/Amax. 2000 MW0,1 W tot 1 MW± 1% ± 10 counts
Arbeidsfactor (Cos j/DPF)0 tot 10.001± 0,1% bij nominale belastingscondities
Energie
kWh (kVAh, kvarh)i430-Flex 10xAfhankelijk van schaalinstelling en V nominaal van stroomtang± 1% ± 10 counts
Energieverliesi430-Flex 10xAfhankelijk van schaalinstelling en V nominaal van stroomtang± 1% ± 10 counts Exclusief nauwkeurigheid netweerstand
Harmonischen
Orde van harmonischen (n)DC, groepering 1 tot 50: Groepen harmonischen volgens IEC 61000-4-7
Orde van interharmonischen (n)UIT, groepering 1 tot 50: Groepen subgroepen harmonischen en interharmonischen volgens IEC 61000-4-7
Spanning%f0,0 % tot 100 %0.10%± 0,1% ± n x 0,1%
%r0,0 % tot 100 %0.10%± 0,1% ± n x 0,4%
Absolute druk0,0 tot 1000 V0,1 V± 5% *
Totale harmonische vervorming (THD)0,0 % tot 100 %0.10%± 2,5%
Stroomsterkte%f0,0 % tot 100 %0.10%± 0,1% ± n x 0,1%
%r0,0 % tot 100 %0.10%± 0,1% ± n x 0,4%
Absolute druk0,0 tot 600 A0,1 A± 5% ± 5 counts
Totale harmonische vervorming (THD)0,0 % tot 100 %0.10%± 2,5%
Watt%f of %r 0,0 % tot 100 %0.10%± n x 2%
Absolute drukAfhankelijk van schaalinstelling en V nominaal van stroomtang ± 5% ± n x 2% ± 10 counts
Totale harmonische vervorming (THD)0,0 % tot 100 %  0.10%± 5%
Fasehoek-360° tot +0°± n x 1°
Flicker
Plt, Pst, Pst(1min) Pinst0,00 tot 20,000.01± 5%
Onbalans
Spanning%0,0 % tot 20,0 %0.10%± 0,1%
Stroomsterkte%0,0 % tot 20,0 %0.10%± 1%
Mains Signalling (signalen op de netspanning)
DrempelniveausDrempelwaarde, grenswaarden en signaleringsduur programmeerbaar voor twee signaleringsfrequenties
Signaleringsfrequentie60 Hz tot 3000 Hz0,1 Hz
Relatief V%0 % tot 100 %0.10%± 0,4%
Absoluut V3s (3 seconden gemiddeld)0,0 V tot 1000 V0,1 V± 5% van nominale spanning
 

Algemene specificaties

BehuizingRobuust ontwerp, schokbestendig met geïntegreerde beschermholster Druipwater- en stofdicht IP51 volgens IEC60529 indien gebruikt met standaard Schokbestendigheid en trillingsvastheid Schokbestendigheid 30 g, trillingsvastheid: 3 g sinusgolf, willekeurig 0,03 g 2 /Hz volgens MIL-PRF-28800F klasse 2
DisplayHelderheid: 200 cd/m 2 normaal met netvoedingsadapter, 90 cd/m 2 normaal met batterijvoeding Afmetingen: 127 mm x 88 mm (153 mm/6,0 inch diagonaal) Resolutie LCD: 320 x 240 pixels Contrast en helderheid: instelbaar, met temperatuurcompensatie
GeheugenSD-kaart 8 GB (conform SDHC, FAT32-geformatteerd) standaard, tot 32 GB optioneel Opslag van schermen en meerdere geheugens voor opslag van gegevens inclusief registraties (afhankelijk van geheugengrootte)
Real-time-klokTijd- en datummarkering voor trendmodus, transiëntendisplay, systeembewaking en registratie van gebeurtenissen
 

Omgevingsomstandigheden

Bedrijfstemperatuur0 °C ~ +40 °C; +40 °C ~ +50 °C excl. batterij
Opslagtemperatuur-20 °C ~ +60 °C
Relatieve vochtigheid+10 °C ~ +30 °C: 95% RV, niet-condenserend 
+30 °C ~ +40 °C: 75% RV, niet-condenserend 
+40 °C ~ +50 °C: 45% RV, niet-condenserend
Maximale gebruikshoogteTot 2.000 m (6666 ft) voor CAT IV 600 V, CAT III 1000 V 
Tot 3.000 m (10.000 ft) voor CAT III 600 V, CAT II 1000 V 
Maximale hoogte bij opslag 12 km (40.000 ft)
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)EN 61326 (2005-12) voor emissie en ongevoeligheid
InterfacesMini-USB-B, geïsoleerde USB-poort voor aansluiting op een pc Sleuf voor SD-kaart achter batterij van instrument
GarantieDrie jaar (materiaal en arbeidsloon) voor het hoofdinstrument, een jaar voor accessoires
 

Inbegrepen accessoires 

VoedingsmogelijkhedenBC430-netvoedingsadapter Internationale stekkeradapterset BP290 (Li-ion-batterijset met enkele capaciteit) 28 Wh (7 uur of langer)
MeetsnoerenTL430 set meetsnoeren en krokodillenklemmen
KleurcoderingWC100 kleurcoderingsklemmen en stickers in de landstaal
Flexibele stroomtangeni430flex-TF, 24 inch (61 cm) lang, 4 stroomtangen
Geheugen, software en pc-aansluitingSD-kaart van 8 GB PowerLog op cd (inclusief gebruikershandleidingen in PDF-formaat) USB-kabel A-B mini
DraagkofferC1740 draagtas voor 434-II en 435-II C437 draagkoffer met wieltjes voor 437-II

Download full specs

    * ± 5% als ≥ 1% van nominale spanning ± 0,05% van nominale spanning als < 1% van nominale spanning 
   ** 50 Hz/60 Hz nominale frequentie volgens IEC 61000-4-30
 *** 400Hz-metingen worden niet ondersteund voor de modi Flicker, Mains Signalling (signalen op de netspanning) en Bewaking. 
****voor nominale spanning 50 V tot 500 V

Modellen: Fluke 437, serie II 400 Hz Power Quality- en energieanalyzer

Fluke 437 Series II 400Hz
Fluke 437 Series II 400 Hz Power Quality and Energy Analyzer
Kopen

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion Battery) 28 Wh (7 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • i430flex-TF, 24 inch (61 cm) Length, 4 Clamps
 • 16GB Wi-Fi SD card
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A-B Mini
Fluke 437 Series II 400Hz Basic
The Fluke 437 Series II 400Hz Power Quality and Energy Analyzer is designed specifically for the defense and avionics industries. Capable of measuring up to 400 Hz, the 437 II is a must-have for those working in submarines, aircrafts, and other transport applications.
Kopen

Includes:

 • BC430 Power Adapter
 • International Plug Adapter Set
 • BP290 (Single Capacity Li-ion battery) 28 Wh (7 hours or more)
 • TLS430 Test Lead and Alligator Clip Set
 • WC100 Color Coding Clips and Regional Decals
 • 16GB Wi-Fi SD card
 • PowerLog on CD (includes operator manuals in PDF format)
 • USB Cable A-B Mini
Fluke-438-II/MA

430-II Motor Analyzer-upgradeset

Kopen

Inclusief:

 • Firmware-upgradepakket voor het toevoegen van motoranalysefuncties aan bestaande Power Quality Analyzers van de Fluke 434, 435 en 437 serie II