Dutch

Weerstand meten

Basis informatie

Waarom weerstand meten? Om de conditie van een stroomkring of component vast te stellen. Hoe hoger de weerstand, hoe lager de stroom en vice versa.

In het algemeen is de weerstand van componenten die worden gebruikt om stroomkringen te regelen (zoals schakelaars en relaiscontacten) aanvankelijk heel laag en neemt deze in de loop van de tijd toe als gevolg van factoren als slijtage en vuil. De weerstand van belastingen zoals motoren en magneetkleppen neemt in de loop van de tijd af als gevolg van slijtage van de isolatie en door vocht.

Om weerstand te meten:

1. Schakel de voeding naar de stroomkring uit.

 • Als een stroomkring is voorzien van een condensator, moet deze worden ontladen voordat er weerstandsmetingen worden uitgevoerd.

2. Draai de functieschakelaar van de digitale multimeter naar weerstand of ohm, die vaak een functie deelt met een of meer andere test-/meetmodi (continuïteit, capaciteit of diode; zie onderstaande afbeelding).

 • Het display moet OLΩ weergeven, omdat in de weerstandsmodus, zelfs vóórdat de meetkabels op een component worden aangesloten, een digitale multimeter automatisch een weerstandsmeting begint te doen.
 • Het MΩ-symbool kan op het display verschijnen omdat de weerstand van open (niet-aangesloten) meetsnoeren erg hoog is.
 • Indien de kabels zijn aangesloten op een component, gebruikt de digitale multimeter automatisch de Autorange-modus voor het beste bereik.
 • De technicus kan het bereik handmatig instellen door op de toets Range te drukken.
 • Voor de beste resultaten moet de door te meten component uit de stroomkring worden verwijderd. Als de component zich nog in de stroomkring bevindt, kunnen de meetwaarden worden beïnvloed door andere componenten die parallel zijn aan de door te meten component.
Display van DMM

 

3. Sluit eerst het zwarte meetsnoer aan op de COM-aansluiting.

4. Sluit vervolgens het rode meetsnoer aan op de VΩ-aansluiting.

 • Maak na de meting de meetsnoeren los in de omgekeerde volgorde: eerst rood, dan zwart.

5. Sluit testkabels aan op het te testen onderdeel.

 • Zorg dat de meetsnoeren goed contact maken met de stroomkring.

Tip: Gebruik voor metingen met zeer lage weerstand de relatieve modus (REL; zie punt 11). Wordt ook wel nul- of delta (Δ) -modus genoemd. Het trekt automatisch de weerstand van de meetsnoeren af ​​- doorgaans 0,2 Ω tot 0,5 Ω. t trekt automatisch de weerstand van de meetsnoeren af ​​- doorgaans 0,2 Ω tot 0,5 Ω. Idealiter, als de meetsnoeren elkaar raken (kortgesloten), zou het display 0 Ω moeten weergeven.

Andere factoren die de weerstandsmetingen kunnen beïnvloeden: Vreemde stoffen (vuil, soldeerflux, olie), lichaamscontact met de metalen uiteinden van de meetkabels of parallelle circuitpaden. Het menselijk lichaam vormt een parallel weerstandspad, waardoor de totale weerstand van de stroomkring afneemt. Vermijd daarom het aanraken van metalen onderdelen van meetkabels om fouten te voorkomen.

6. Bekijk de meetwaarde op het display.

7. Schakel de multimeter na afloop uit om te voorkomen dat de batterij leegloopt.

Geavanceerde digitale multimeter-opties.

8. Druk op de toets RANGE om een specifiek vast meetbereik te selecteren.

 • Let op de annunciator (zoals K of M) na de meting in het display.

9. Druk op de HOLD-knop om een ​​stabiele meting vast te leggen - deze kan later worden bekeken.

10. Druk op de toets MIN/MAX om de laagste en hoogste meetwaarde te registreren.

 • De multimeter geeft bij iedere nieuwe uitlezing een pieptoon.

11. Druk op de toets voor de relatieve meetfunctie (REL) om de multimeter in te stellen op een specifieke referentiewaarde.

 • Metingen boven en onder de referentiewaarde worden weergegeven.

Analyse van weerstandsmetingen

De significantie van een weerstandsmeting hangt af van de component die wordt getest. Over het algemeen varieert de weerstand van een onderdeel in de tijd en van onderdeel tot onderdeel. Kleine veranderingen in de weerstand zijn over het algemeen niet doorslaggevend, maar kunnen een trend aangeven die dient te worden opgemerkt. Bijvoorbeeld, als de weerstand van een verwarmingselement toeneemt, neemt de stroom die door het element gaat af en vice versa. Zie het schema hieronder.

DMM-weerstand

Wanneer u aan een printplaat werkt, kan het nodig zijn om een ​​van de pinnen van de weerstand van de printplaat te lichten. De weerstandsmeting die wordt weergegeven door een digitale multimeter is de totale weerstand via alle mogelijke paden tussen de meetsnoeren. Voorzichtigheid is geboden bij het meten van de weerstand over een component die deel uitmaakt van een stroomkring.

De weerstand van alle componenten die parallel zijn geschakeld met een component die wordt doorgemeten, heeft invloed op de weerstandsmeting. Meestal valt de uitlezing dan lager uit. Controleer altijd het stroomkringschema op parallelle paden.

Referentie: Digital Multimeter Principles by Glen A. Mazur, American Technical Publishers

Vind de juiste multimeter