Dutch

Frequentie meten

Basis informatie

Circuits en apparatuur kunnen zijn ontworpen om te werken met een vaste of variabele frequentie. Deze functioneren mogelijk niet goed als ze worden gebruikt bij een andere frequentie dan de gespecificeerde.

Bijvoorbeeld, een AC-motor, ontworpen om te werken bij 60 Hz, werkt langzamer als de frequentie lager is dan 60 Hz, of sneller als de frequentie hoger is dan 60 Hz. Bij AC-motoren veroorzaakt een verandering in de frequentie gewoonlijk een proportionele verandering in het motortoerental. Een afname van de frequentie van vijf procent leidt tot een afname van het motortoerental van vijf procent.

Sommige digitale multimeters bevatten optionele modi met betrekking tot frequentiemeting:

 • Functie frequentieteller Het meet de frequentie van AC-signalen Deze modus kan worden gebruikt om de frequentie te meten bij het storingzoeken aan elektrische en elektronische apparatuur.
 • MIN MAX opname modus Hiermee kunnen frequentiemetingen over een specifieke periode worden geregistreerd Deze modus biedt dezelfde functie voor spanning, stroom en weerstand.
 • Autorange modus Selecteert automatisch het frequentiemeetbereik. Als de frequentie van de gemeten spanning buiten het frequentiemeetbereik ligt, kan een digitale multimeter geen nauwkeurige meting weergeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor specifieke frequentiemeetbereiken.

Digitale multimeters met een frequentiesymbool op de draaiknop

 1. Draai de draaiknop naar Hz.
  • Gewoonlijk staat er op dezelfde plek van de draaiknop ten minste één andere functie.
  • Bij sommige meters is de frequentiemeting een secundaire functie die kan worden ingeschakeld door een toets in te drukken en de draaischakelaar naar AC of DC te draaien.
 2. Sluit eerst het zwarte meetsnoer aan op de COM-aansluiting.
 3. Sluit dan de rode meetsnoer aan op de V Ω-aansluiting.
 4. Sluit eerst het zwarte meetsnoer aan en daarna het rode.
  • Maak na de meting de meetsnoeren los in de omgekeerde volgorde: eerst rood, dan zwart.
 5. Bekijk de meetwaarde op het display.
  • Rechts van de meetwaarde moet de afkorting Hz verschijnen.

Digitale multimeters met een frequentieknop

Frequentie meten
 1. Draai de wijzerplaat naar AC-spanningAC-spanningsindicator Als de spanning in de stroomkring onbekend is, zet u het bereik op de hoogste spanningsinstelling.
  • De meeste digitale multimeters starten op in de Autorange modus en selecteren automatisch het meetbereik op basis van de aanwezige spanning.
 2. Sluit eerst het zwarte meetsnoer aan op de COM-aansluiting.
 3. Sluit dan de rode meetsnoer aan op de V Ω-aansluiting.
 4. Sluit de meetsnoeren aan op de stroomkring.
  • De positie van de meetsnoeren is willekeurig.
  • Maak na de meting de meetsnoeren los in de omgekeerde volgorde: eerst rood, dan zwart.
 5. Lees de spanningsmeting af op het display.
 6. Druk op de toets Hz terwijl de multimeter nog is aangesloten op de stroomkring.
 7. Lees de frequentiemeting af op het display.
  • Rechts van de meetwaarde moet het Hz-symbool verschijnen op het display.

Overwegingen bij frequentiemeting

In sommige stroomkringen kan er zo veel storing in de lijn zijn, dat een nauwkeurige frequentiemeting niet mogelijk is. Voorbeeld: AC-frequentiegeregelde aandrijvingen (VFD's) kunnen frequentieverstoringen veroorzaken.

Gebruik bij het testen van VFD's, de instelling voor low-pass filter (Frequentie meten AC V AC-spanningsindicator) voor nauwkeurige metingen. Voor meters zonder de Frequentie metenAC-spanningsindicator instelling, zet de draaiknop op DC-spanning en druk nogmaals op de Hz-knop om de frequentie op de DC-spanning-instelling te meten. Als het mogelijk is om met de meter een losse frequentiemeting uit te voeren, kunt u ook proberen het spanningsbereik aan te passen om de ruis te compenseren.

Referentie: Digital Multimeter Principles door Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Vind de juiste multimeter