Dutch

Wat is een digitale multimeter?

Elektrisch

Een digitale multimeter is een meetinstrument waarmee u twee of meer elektrische waarden kunt meten – met name spanning (volt), stroom (ampère) en weerstand (ohm). Het is een standaard diagnosehulpmiddel voor technici op het gebied van elektrotechniek en elektronica.

De analoge meters met een naald werden lang geleden vervangen door digitale multimeters, die het mogelijk maakten om te meten met een grotere nauwkeurigheid en betrouwbaarheid en een hogere impedantie. Fluke kwam in 1977 met zijn eerste digitale multimeter.

Digitale multimeters bieden de testfuncties van verschillende losse meters in één instrument: een voltmeter (voor het meten van spanning), een ampèremeter (stroom) en een ohmmeter (weerstand). Vaak beschikken ze ook over verschillende aanvullende gespecialiseerde functies of geavanceerde opties. Technici met specifieke behoeften kunnen zo een model kiezen dat voldoet aan deze behoeften.

De voorzijde van een digitale multimeter heeft gewoonlijk vier componenten:

  • Display: voor het aflezen van meetwaarden.
  • Toetsen: voor het selecteren van de verschillende functies; de opties verschillen per model.
  • Draaischakelaar: om de primaire meetwaarden te selecteren (volt, amp, ohm).
  • Ingangen: voor het aansluiten van de meetkabels.
Wat is een digitale multimeter?

Meetsnoeren zijn flexibele, geïsoleerde draden (rood voor positief, zwart voor negatief) die op de DMM worden aangesloten. Deze snoeren dienen als geleider van het door te meten voorwerp naar de multimeter. De meetpennen aan elk snoer worden gebruikt om stroomkringen door te meten.

De resolutie van een digitale multimeter (de meetnauwkeurigheid) wordt aangegeven met de termen counts en digits. Als een technicus de resolutie van een multimeter kent, kan deze bepalen of er een geringe verandering in een gemeten signaal kan worden vastgesteld.

Voorbeeld: als een multimeter een resolutie van 1 mV in het bereik van 4 V heeft, kan er tijdens het meten van een signaal van 1 V een verandering van 1 mV (1/1000 van één volt) worden vastgesteld.

Digitale multimeters worden gewoonlijk ingedeeld op basis van het aantal counts (max. 20.000) dat ze kunnen weergeven.

Globaal behoren multimeters tot één van de volgende categorieën:

  • Universeel (ook wel bekend als testers)
  • Standaard
  • Geavanceerd
  • Compact
  • Wireless

Hebt u hulp nodig bij het kiezen van de juiste multimeter voor u? Gebruik de Digital Multimeter Tool Selector.

Veiligheid

Elke toepassing met een digitale multimeter brengt bepaalde veiligheidsrisico's met zich mee waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitvoeren van elektrische metingen. Alvorens aan de slag te gaan met elektrische test- en meetinstrumenten, moet de gebruiker altijd eerst de gebruikershandleiding lezen met betrekking tot de juiste bedieningsprocedures, veiligheidsmaatregelen en beperkingen.