Finish

Paineilmatyökalujen suorituskyvyn parantaminen

Vuodontunnistus

Paineilmalinjat ovat menestyksen tai epäonnistumisen keskiössä monissa tehtaissa. Kun paineilmalinjat ovat ehjiä, myös niiden käyttämät paineilmatyökalut toimivat odotetulla tavalla. Jos paineilmalinjat ovat huonossa kunnossa, seuraukset voivat olla haitallisia. Esimerkiksi painehäviö on ilmiö, jota esiintyy lähinnä kompressorijärjestelmän tuottopuolella. Jos kompressori ei tuota ilmaa vaadittavaa määrää (kuutiometriä minuutissa, m3/min), vaadittavaa käyttöpainetta (bar) ilmansyöttöletkuissa ei voida ylläpitää.

Paineilmatyökalujen suorituskyvyn parantaminen autotuotannossaHuoltohenkilö tutkii Fluke ii900 -vuotoäänen paikannuskameran avulla paineilmalinjoja tuotantolaitoksessa, jossa on paineilmatyökalujen suorituskykyyn vaikuttavia vuotoja.

Suuressa tehtaassa kompressorijärjestelmä voi venyä kymmenien metrien mittaiseksi ja kulkea monien muiden käyttöjärjestelmien läpi. Paineilmajärjestelmässä voi ilmetä ongelmia missä tahansa linjan kohdassa, kuten kompressorissa, kuivaimessa, päälinjassa tai paineilmatyökalun linjoissa. Vuodot ovat tärkein syy paineilmatyökalujen, kuten vääntimien, porakoneiden ja hiomakoneiden, suorituskyvyn heikkenemiseen. Vuodot vähentävät ilman virtaamista linjan läpi, jolloin ilmanpaine ei riitä laitteen asianmukaiseen käyttöön. Ratkaisu on siis helppo: etsi ja korjaa vuodot. Mutta miten?

Paineilmalinjojen vuodot on helppo löytää – jos kuulet ne. Useimmat ihmiset eivät kuule paineilmavuotoja täysin hiljaisessa ympäristössä, puhumattakaan kovaäänisestä tuotantolaitoksesta. Ja vaikka luulet kuulevasi vuodon, sinun on varmistettava se, mikä tarkoittaa sen luokse pääsyä. Tämä ei ole myöskään aina helppoa kiireisessä tehdasympäristössä, jossa laitteet liikkuvat ja paineilmalinjat voivat olla yli 15 metrin korkeudessa.

Vanhanaikainen saippuavesimenetelmä paineilmalinjojen vuotojen löytämiseksi ja varmistamiseksi on tehoton ja riittämätön, kun otetaan huomioon tuotantolaitoksessa käytettävien paineilmalinjojen koko ja laajuus. Nopeampi, turvallisempi ja tarkempi menetelmä paineilmatyökalujärjestelmän vuotojen etsimiseen on skannaus – äänen näkevän työkalun käyttö.

Ilmavuotojen etsiminen akustisen kuvauksen avulla

Fluke ii900 -vuotoäänen paikannuskamera on varustettu erittäin herkillä mikrofoneilla, joiden avulla huoltotiimit voivat paikantaa paineilmajärjestelmien ilmavuodot nopeasti ja tarkasti jopa meluisimmissakin ympäristöissä. Voit yhden päivän aikana tarkistaa koko järjestelmän ja tunnistaa kaikki sen vuodot. Mutta mitä sen jälkeen?

Paineilmalinjojen tarkistaminen Fluke ii900 -kameralla

Vaikka olisit havainnut paineilmatyökalujen toimintaa hidastavan vuodon, et ole ratkaissut ongelmaa. Käytettävissä ei ehkä ole resursseja kaikkien vuotojen korjaamiseen.

Siksi Fluke ii900 -vuotoäänen paikannuskamera sisältää tehokkaan ohjelmiston, joka auttaa tunnistamaan, missä vuodot järjestelmässä ovat, ja tarjoaa käyttöösi myös näytön huomautukset, vuotojen kvantifikaation (kuinka suuri vuoto on?) ja sujuvan raportin luomisen.

 • Resurssien merkitseminen kertoo muille, missä vuoto havaittiin
 • Näytön huomautukset antavat lisätietoa ja -pohdintoja muille
 • Vuodon kvantifikaatio määrittää vuodon koon, jotta voit määrittää, mitkä vuodot on syytä huomioida ensin
 • Raportit voivat sisältää esimerkiksi vuodon kuvan, kohteiden merkinnät, huomautuksen, vuodon koon ja paljon muuta – esimerkiksi sen, kuinka paljon vuoto maksaa, jos sitä ei korjata – kaikki pakattuna ammattimaiseen raporttiin, jonka voi jakaa muiden, kuten korjaustiimien, kanssa.

Mistä löytää vuotoja: tarkistuslista

Tarkista kaikki liitäntäpisteet koko järjestelmästä. Vuodot voivat olla peräisin mistä tahansa reiästä, aukosta tai katkenneesta liitännästä. Etsi ja korjaa vuodot paineilmatyökalun suorituskyvyn parantamiseksi.

 • Liitännät
 • Kulmakappaleet
 • Suodattimet
 • Letkut
 • Voitelulaitteet
 • Suuttimet
 • T-liittimet
 • Säätimet
 • Putket
 • Venttiilit