Finish

Saippuavedellä tehtävistä vuototestistä ultraäänivuototestaukseen

Vuodontunnistus

Paineilmalinjat ovat monille tehtaille keskeisessä osassa onnistumisessa tai epäonnistumisessa. Kun paineilmalinjat ovat täysin ehjiä, myös niiden käyttämät laitteet toimivat odotetulla tavalla. Jos paineilmalinjaston paine kuitenkin vaarantuu, tulokset voivat olla haitallisia.

Suuressa tehtaassa kompressorijärjestelmän pituus voi helposti olla satoja metrejä ja se voi sisältää useita eri käyttöjärjestelmiä. Paineilmajärjestelmässä voi esiintyä ongelmia missä tahansa näiden linjojen osassa – mukaan lukien kompressori, ilmakuivain, päälinja tai laitteistolinjat. Vuodot ovat ensisijaisesti syynä kompressorijärjestelmien suorituskyvyn heikkenemiseen. Vuodot vähentävät linjan läpi virtaavaa ilmaa ja tuottavat riittämättömän määrän ilmanpainetta laitteiston asianmukaista käyttöä varten. Ratkaisu on siis helppo – etsi ja korjaa vuodot. Mutta miten?

Paineilmajohdon vuotojen löytäminen on helppoa – jos kuulet ne. Useimmat ihmiset eivät kuule paineilmavuotoja edes täysin hiljaisessa ympäristössä, puhumattakaan meluisasta tuotantolaitoksesta. Ja vaikka uskoisitkin kuulevasi vuodon, sinun täytyy varmistaa se, mikä tarkoittaa, että sinun on päästävä siihen käsiksi. Tämä ei ole aina helppoa kiireisessä tehdasympäristössä, jossa laitteet liikkuvat, ja paineilmalinjat mahdollisesti sijaitsevat yli 10 metrin korkeudelta.

Vanhanaikainen saippuavesimenetelmä paineilmalinjavuotojen löytämiseksi ja todentamiseksi tuotantolaitoksessa on tehoton ja riittämätön paineilmaletkujen koon ja laajuuden vuoksi. Paineilmavuodon havaitseminen on kokenut merkittävän askeleen kuplista digitaalinäyttöön. Yhtä paljon kuin digitalisaatio on vaikuttanut tapaan, jolla kasvatamme liikevaihtoamme valmistusprosessin kautta, se on myös vaikuttanut tapaan, jolla vähennämme kulutusta hävikkiä vähentämällä.

Kokonaisvaltaisempi lähestymistapa kompressorijärjestelmien vianmääritykseen sisältää skannauksen – käyttämällä mittalaitetta joka näkee äänen. Järjestelmän skannaaminen pohjakerroksesta on tehokasta JA tehokasta kaikenkokoisissa laitoksissa. Tehokas koska sinun ei enää tarvitse suorittaa järjestelmän yksittäisten komponenttien vianhakua seisokin aikana ja tehokas, koska anturien herkkyyden avulla voidaan havaita kaikenkokoiset vuodot jopa vaikeasti saavutettavissa paikoissa. Puhumattakaan turvallisemmasta, koska sinun ei enää tarvitse käsitellä liukasta saippuavettä.

Kuinka (hyvin) se toimii

Huoltotiimit voivat nopeasti ja tarkasti paikantaa paineilmajärjestelmien ilma-, kaasu- ja alipainevuodot jopa meluisimmissa ympäristöissä käyttämällä teollista äänikuvalaitetta, joka on varustettu erittäin herkkillä mikrofoneilla. Niin helppokäyttöinen, että itse George Washington pystyisi oppimaan sen käytön alle viidessä minuutissa.

  • Visualisoi järjestelmä suuren 7 tuuman LCD-kosketusnäytöllä
  • Seuraa järjestelmän reittiä, etsi vuotoja
  • Eristä vuodon äänitaajuus suodattaaksesi kova taustamelu pois
  • Korjaa vuoto
  • Vahvista korjaus äänikuvauslaitteen avulla

Voit yhdessä päivässä skannata koko järjestelmän tunnistaaksesi kaikki siinä olevat vuodot. Mutta mitä sitten? Sinulla ei ehkä ole käytettävissäsi resursseja kaikkien vuotojen korjaamiseen. Onneksi vuotoäänikamerassa on tehokas ohjelmisto, joka auttaa tunnistamaan järjestelmän vuodot ja mahdollistaa kuvaan liittyvät merkinnät, vuotokvantifioinnin (kuinka suuri vuoto on) ja sujuvan raporttien luomisen.

  • Kohteen merkitseminen kertoo muille, mistä vuoto löytyi
  • Digikuva ja teksikenttä tarjoavat lisätietoa ja huomioita muille
  • Vuodon kvantifioinnilla tunnistetaan vuodon koko ja autetaan sinua priorisoimaan, mitkä vuodot vaativat ensin huomiota
  • Raportit voivat esimerkiksi sisältää vuodon kuvan, laitetunnisteet, merkinnän, vuodon koon ja paljon muuta – esimerkiksi kuinka paljon vuoto maksaa, jos et korjaa sitä – jaettavaksi muiden, kuten esimerkiksi korjaustiimien, kanssa.

Tehtaiden digitalisointi on perinteisesti yhdistetty valmistusprosessiin, jossa määrittelemällä tarkat suunnittelu- ja materiaalieritelmät on päästy ylivertaiseen tuotantoon ennätysajassa. Nykyään tehtaat ottavat käyttöön digitaalisia laitteita ja prosesseja valvoakseen ja hallitakseen tuotantolaitteita sekä vähentääkseen hävikkiä. Näiden tehtaiden tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa ja vähentää kulutusta. Ääniaaltoja hyödyntävä teollinen kuvantaminen teki juuri tästä tavoitteesta paljon saavutettavamman.

Paineilmavuotojen ilmaisuteknologian digitalisointi

Tehtaiden digitalisointi on perinteisesti yhdistetty valmistusprosessiin, jossa määrittelemällä tarkat suunnittelu- ja materiaalieritelmät on päästy ylivertaiseen tuotantoon ennätysajassa. Nykyään tehtaat käyttävät digitaalisia valvoakseen ja hallitakseen laitteita ja prosesseja tuotantolaitteita sekä vähentääkseen hävikkiä. Näiden tehtaiden tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa ja vähentää kulutusta. Ääniaaltoja hyödyntävä teollinen kuvantaminen teki juuri tästä tavoitteesta paljon saavutettavamman.