Finish

14 tapaa, joilla piilossa olevat ilmavuodot aiheuttavat laitetuhoja

Energiatehokkuus, Vuodontunnistus

Huomaamatta jääneet kaasu- ja paineilmavuodot voivat aiheuttaa suorituskykyongelmien ja heikentyneen energiatehokkuuden lisäksi tuntuvia vahinkoja. Tässä artikkelissa esittelemme joitakin ongelmia, jotka voidaan välttää akustisella Fluke ii900 -kameralla. Se auttaa löytämään petolliset vuodot, jotta voit korjata ne ennen kuin ne aiheuttavat kalliita käyttökatkoksia.

1. Ohjausilman painesäätimen vika

Ilmanpoistoaukko ohjausilman painesäätimessä

Kuva: ADG Concepts

Tämä ohjausilman paineensäädin pitää sisäosat kuivina. Aluksi tämä asiakas luuli kuulevansa normaalia ilmanpoiston ääntä, mutta Fluke ii900 paljasti äänen lähteen visualisoimalla kaksi vuotoa. Tämä ei ollut normaalia ilmanpoistoa. Tiivisteet olivat pettäneet aiheuttaen ilmavuodon.

2. Prosessinohjauksen venttiilipaneelin kondensaatio

Ilmavuoto prosessiventtiilin ohjauspaneelissa

Kuva ADG-konseptien avulla

Tämä ohjauspaneeli on tarkoitettu prosessiventtiilille (sähkö ja paineilma). Asiakas valitti perusteettomasta sähköviasta. Pääsyy ei kuitenkaan liittynyt sähköön. Fluke ii900 tunnisti paineilmakuivaimen, joka ei toiminut tehokkaasti vaan aiheutti kosteuden tiivistymistä ja lopulta sähkökomponenttien vikaantumisen.

3. Paineensäätimen korroosio

Hiilidioksidivuodosta vaurioitunut paineensäädin

Paineensäädin, joka on syöpynyt pahasti eikä enää toimi. Säädin oli osa laitteistoa, jossa oli paineilmaa, typpeä ja hiilidioksidia. Tämän asiakkaan paineensäädin ei toiminut kunnolla, mutta vian syytä ei löytynyt. Fluke ii900 havaitsi pieniä hiilidioksidivuotoja, jotka voivat ajan mittaan aiheuttaa osien rikkoutumista ja vaikuttaa haitallisesti käyttöaikaan ja/tai laatuun. Tämä on monien huomaamattomien vikojen perimmäinen syy.

4. Venttiilin käyttölaitteen käyttökatkos

Ilmavuoto venttiilin käyttölaitteessa

Kuva ADG-konseptien avulla

Tämä on venttiilin käyttölaite painekaasujärjestelmässä. Asiakas ei ollut tietoinen vuodosta, ja hän oli kompensoinut sitä lisäämällä ohjausilman painetta. Seurauksena oli, että enimmäispaine ylittyi muissa laitteissa. Tämä heikensi prosessin luotettavuutta ja aiheutti käyttökatkoksia.

5. Ilmankäsittelylaitteen kanavien vuodot tiivisteissä ja kiinnittimissä

Ilmavuoto ilmankäsittelylaitteen kanavissa Vuotoja ilmankäsittelylaitteen kanavien tiivisteissä ja kiinnittimissä

Maalauskopin putkijärjestelmä. Löydettiin useita vuotokohtia, joissa on huonot tiivisteet ja kiinnittimet ovat löysällä tai puuttuvat kokonaan. Tämäntyyppiset vuodot voivat sulkea koko laitoksen tai lisätä ympäristöpäästöjä. Tämä laite huollettiin vain viikkoa aikaisemmin, eikä vuotoja havaittu.

6. Auton ilmaputkivuodot heikentävät suorituskykyä

Ilmavuotoja puolikuorma-auton ilmaputkissa

Nämä ovat puolikuorma-auton paineilmaputkia. Paineilmajärjestelmien vuodot ovat laatuvika, joka voi vaikuttaa järjestelmien suorituskykyyn. Perinteiset vuotojen havaitsemismenetelmät vievät tällaisissa tilanteissa erittäin paljon aikaa, ja tämäntyyppiset vuodot voivat jäädä niiltä helposti huomaamatta.

7. Tuotesäiliön vuodot aiheuttavat kontaminaatiota

Ilmavuotoja tuotesäiliössä

Tässä tuotesäiliössä siilotaan jauhetta, josta tehdään vinyylilautoja. Tällainen vuoto voi vaikuttaa erän eheyteen ja aiheuttaa ympäristöhiukkasista johtuvaa kontaminaatiota. Epäpuhtaudet voivat myös tukkia siilon ja sulkea sen, mikä johtaa suunnittelemattomiin käyttökatkoksiin. Fluke ii900 on tunnistanut säiliön ovessa olevan huonon O-renkaan tai liikaa kiristetyn mutterin.

8. Pölynkeräysjärjestelmän vuodot heikentävät suorituskykyä

Ilmavuotoja pölynkeräysjärjestelmässä

Fluke ii900 havaitsi tässä pölynkeräysjärjestelmässä ravistelijaa käyttävän paineilman vuodon. Tämäntyyppinen vuoto aiheuttaa tehotonta toimintaa ja voi lisätä huollon tarvetta tai muutoin heikentää suorituskykyä tai synnyttää tukoksia.

9. LVI-putkivuodot voivat johtaa vikoihin

Ilmavuotoja LVI-putkissa

Paineen tai alipaineen menetys LVI-putkissa voi johtaa kontaminaatioon, viallisiin laitteisiin tai ympäristöturvallisuusongelmiin, jos ilmanpoisto ei toimi kunnolla.

10. Yläpuoliset rullalaakerit ovat liian korkealla, jotta kaikki huoltotarpeet voidaan ottaa huomioon

Ilmavuotoja yläpuolisissa rullalaakereissa

Tämä on kuljetinjärjestelmä, jota käytetään laatikoiden siirtämiseen laitoksessa. Rullalaakereita on huollettava jatkuvasti. Tässä esimerkissä asiakas käytti neljä miljoonaa dollaria telineisiin rakentaakseen pääsyn yläpuolisille alueille tarkastusta ja kunnossapitoa varten. Telineet rakennetaan usein väärään paikkaan tai tarkastusalueille, jotka eivät vaadi kunnossapitoa. Fluke ii900:n avulla tarkastus voidaan suorittaa pohjakerroksesta.

11. Ohjausilman säädin ei poista ilmaa kunnolla

Ilmavuotoja ohjausilman säätimessä

Kuva ADG-konseptien avulla

Tämä on prosessiventtiilin yläpuolella oleva ohjausilman säädin. Vuotava kotelo on vastaventtiili. Kahden kiinnityspinnan välinen tiiviste on pettänyt, mikä osoittaa, että laite ei poistanut liikapainetta, vaan se yksinkertaisesti vuotaa.

12. Ulkosäiliö vuotaa kalliita kaasuja

Argon-vuoto ulkosäiliön ohjaimissa Argon-vuoto ulkosäiliön liitännässä

Tämä on argonin ulkosäiliö. Argon johdetaan tästä varastointisäiliöstä laitokseen ja sitä käytetään tuotantoprosessissa. Argon on kallis kaasu, ja kun venttiilit vuotavat, rahaa valuu suoraan ulos säiliöstä.

13. Robotiikkavuodot vaikuttavat tuotteen laatuun

Ilmavuotoja robotiikkalaitteissa Robotiikkalaitteet ja ilmavuotoja paineilmaimukupeissa

Tämä on poimintarobotti, jossa on paineilmaimukupit. Jos imu tai käyttölaite on heikko, poimitut osat voivat pudota tai niitä ei aseteta oikeaan paikkaan, mikä vaikuttaa tuotteen laatuun. Usein kun imuongelmia havaitaan, kaikki komponentit vaihdetaan, koska ongelmaa on vaikea rajata. Sen sijaan, että jokainen kuppi tarvitsee tarkastaa erikseen, voit tarkistaa vuodot Fluke ii900:lla käytön aikana.

14. Höyryjärjestelmän vuodot ovat kalliita

Vuotava höyryjärjestelmä

Tässä höyryjärjestelmässä on vuotoja höyrysulussa. Höyry on kallista tuottaa. Tällaiset järjestelmät ovat usein vaikeapääsyisiä, minkä vuoksi ongelmia on hankala tunnistaa.

Ilma- tai kaasuvuotoja voi olla vaikea tunnistaa, varsinkin jos et tiedä, mistä etsiä. Nämä esimerkit osoittavat, että vuotoja voi olla useammassa paikassa kuin peruspaineilma- tai -kaasujärjestelmissä ja että vuotojen aiheuttamat ongelmat voivat tulla hyvin kalliiksi. Fluke ii900 -vuotoäänen paikannuskameralla voit helposti tunnistaa tällaiset ja muut ilma- tai kaasuvuodot, jotta järjestelmäsi pysyy toimintakunnossa.

Aiheeseen liittyvää