Finish

Osittaispurkauksen havaitseminen ja valvonta

Vuodontunnistus

Osittaispurkaus voi olla vaarallista ja kallista, jos sitä ei paikanneta ja havaita ajoissa. Ontelo- ja pintapurkaukset ovat osittaispurkaustyyppejä, jotka todennäköisimmin aiheuttavat vaurioita laitteisiin tai luovat valokaaria. Akustista kuvantamista voidaan käyttää osittaispurkauksen havaitsemiseen samaan tapaan kuin sitä käytetään paineilma- ja kaasuvuotojen havaitsemiseen äänen avulla.

Fluke ii910

Osittaispurkaus tuottaa ultraäänitaajuudella kuuluvan äänen. Kun käytössäsi on erittäin herkkä akustinen kamera, kuten Fluke ii910 Precision Acoustic Imager, pystyt havaitsemaan ja paikantamaan osittaispurkauksen tarkasti. ii910 näyttää näkyvän kuvan päällä äänikartan, joka helpottaa lähteen paikantamista.

Osittaispurkauksen paikantaminen

Yleisesti ottaen osittaispurkauksia syntyy tilanteissa, joissa on korkeajännitettä ja erityyppiset viat aiheuttavat sähköisesti kuormitetun eristyksen rikkoutumisen. Ontelopurkaus syntyy eristyksen ontelossa ilmenevän vaurion seurauksena, kun taas pintapurkaus johtuu kontaminoituneesta eristyksestä ja ilmenee eristyksen ulkopuolella. Purkauksia voi esiintyä korkeajännitelaitteissa, kuten voimansiirto- tai jakelujärjestelmissä, tai korkeajännitteisissä sähkölaitteissa, kuten generaattoreissa ja moottoreissa.

Koska osittaispurkaus vahingoittaa laitteita ajan mittaan, vaurion vakavuuden määrittäminen on usein vaikeaa. Säännöllinen tarkastus Fluke ii910 Precision Acoustic Imager -kameralla nopeuttaa ja helpottaa ongelman havaitsemista ja valvontaa. Skannaa kameralla kaikki laitteet ja etsi mahdollisia ongelmia. Osittaispurkausta ilmenee useimmiten järjestelmien liitäntäpisteissä, joten ne kannattaa tarkistaa huolella.

Fluke ii910 -kameran käyttäjältä ei vaadita kokemusta akustisesta kuvantamisesta tai osittaispurkauksen tunnistuksesta.

Fluke ii910 -kameran käyttäminen osittaispurkauksen havaitsemiseen

1. askel Käynnistä mittari. Kytke Fluke ii910 Precision Acoustic Imager -kameraan virta painamalla ON/OFF-painiketta vähintään 2 sekunnin ajan.

2. askel Avaa valikko. Avaa työkaluvalikko napauttamalla näyttöä. (Voit piilottaa valikon, kun napautat mitä tahansa kohtaa valikon ulkopuolella.)

3. askel Tallennustila. Napauta tallennustilan kuvaketta.

 • Valitse kuvatila, videotila tai PDQ-tila.

4. askel Luo kansio. Järjestä tiedostot kansioihin. Uudet tiedostot tallennetaan kansioon, jonka nimi näkyy näytössä. Voit tarkastella tiedostoja kansion nimen tai aikaleiman mukaan.

 • Napauta kansion nimeä, joka näkyy näytön alareunassa. Näyttöön tulee kansioiden nimiluettelo, jossa on Luo kansio -vaihtoehto.
 • Kirjoita uusi tiedostonimi näppäimistöllä.

5. askel Suuntaa kamera. Ihanteellinen etäisyys on 1–8 metriä. Jos näkyvyys on hyvä, kuvantaminen onnistuu myös etäämmältä, jopa 21 metrin päästä.

6. askel Taajuusalue. Käytä oletustaajuusaluetta lähtökohtana.

Fluke ii910

7. askel Havaitse ja tallenna. Kuvaaminen on yksinkertaista tallennustilasta riippumatta. Suuntaa kamera tutkittavalle alueelle. Kun haluttu kohde näyttää selkeästi äänipisteen, paina tallennuspainiketta.

 • Kuvatila. Ota kuva painamalla kuvauspainiketta. Kun valokuva on tallennettu, näytössä näkyy pieni kuva (pikkukuva).
  • Voit lisätä kuvaan huomautuksia, valokuvia tai positiotunnisteita napauttamalla valokuvaa. (Voidaan tehdä myöhemmin.)
  • (Huomautus: Valokuvatila tallentaa kohteesta digikuvan, jossa on päällekkäinen äänikuva, ja tallentaa sen .png- tai .jpg-muodossa.
 • Videotila. Aloita tallennus painamalla kuvauspainiketta.
  • Lopeta tallennus ja tallenna video painamalla kuvauspainiketta uudelleen. (Voidaan tehdä myöhemmin.)
  • Voit lisätä videoon huomautuksia, videohuomautuksia tai positiotunnisteita napauttamalla videota.
 • PDQ-tila Varmista, että ääni sijaitsee ympyränmuotoisen alueen sisäpuolella.
  • Aloita tallennus painamalla kuvauspainiketta. Kamera tallentaa automaattisesti tiedot noin 1,5 sekunnin ajalta.

8. askel Tiedostojen siirto. Yhdistä Fluke ii910 sen mukana toimitetulla USB-kaapelilla tietokoneeseen. (USB-asema lisätään tietokoneesi asemaluetteloon.)

 • Avaa lisätty USB-asema, jotta näet tallennetut kuvat tai videotiedostot.
 • Kopioi haluamasi tiedostot paikalliselle tietokoneasemalle.
 • Kun siirto on valmis, irrota USB-asema tietokoneesta.

9. askel Sammuta mittari. Paina ON/OFF-painiketta kerran. Valitse näytössä OK.

Osittaispurkauksesta raportointi

Kun kaikki kuvat ja videot on siirretty tietokoneeseen, voit luoda Fluke ii910 Precision Acoustic Imager -kameran raportointityökalulla kattavia raportteja muutamassa minuutissa. Ne voidaan jakaa esimiehille tai muille huoltohenkilöstölle, jotka ovat vastuussa tunnistettujen ongelmien ratkaisemisesta. Lisäksi raportteihin voidaan viitata korjausten jälkeen niiden toteutumisen vahvistamiseksi.