Finish

Tehosta kuljetinjärjestelmän kunnossapitoa MecQ™-teknologialla varustetun Fluke ii910 äänikameran avulla

Vuodontunnistus

Kuljettimien kunnossapidon on oltava tehokasta, jotta vältetään kalliit ja ennakoimattomat seisokit. Tämä on erityisen tärkeää esimerkiksi elintarvike- ja juomateollisuudessa, logistiikassa ja varastoinnissa, autoteollisuudessa, kaivostoiminnassa ja raaka-aineiden käsittelyssä.

Fluke ii910 äänikamera ja sen MecQ™ Mode -tila tarjoavat nykyaikaisen ratkaisun. Sillä voidaan havaita kuljetinjärjestelmien mahdolliset ongelmat ennen kuin ne pahenevat. Näin huoltotiimit voivat tehdä ennakoivia toimia ja maksimoida järjestelmän suorituskyvyn.

Fluke MecQ™ Mode -tila havaitsee äänet, jotka voivat olla merkki kuljetinjärjestelmän ongelmista. Totea itse!

Visuaalista paikannusta nopealla ja helpolla akustisella kuvantamisella

Huoltohenkilöstö voi nopeasti ja helposti havaita mahdolliset ongelmat kuljetinjärjestelmissä. Fluke ii910 -äänikamera ja sen MecQ™-teknologia tekevät prosessista nopean ja yksinkertaisen.

Akustisen kuvantamistekniikan avulla ii910 tallentaa ja analysoi ultraäänen, jota mekaaniset komponentit tuottavat kulumisen seurauksena. Työkalu on turvallinen eikä vaadi kosketusta. Sen avulla käyttäjät voivat havaita nopeasti ja tarkasti epätavalliset äänet – jopa sellaiset, jotka eivät ole ihmisen kuuloalueella.

Miten akustinen kuvantaminen toimii?

Fluke ii910 -äänikamerassa käytetään MecQ-alitiloja, joilla voidaan havaita ääntä perinteisiä ilmavälitteisiä ultraäänityökaluja tarkemmin. Paineilmavuodot ja osittaispurkaukset tuottavat ultraääntä. Samoin myös mekaaniset komponentit tuottavat ultraääntä kulumisen seurauksena.

Toisin kuin perinteiset työkalut, jotka kattavat ainoastaan yhden taajuuden, ii910-äänikamera ja MecQ™-tekniikka tarjoavat käyttöön esimääritetyt ja mukautettavat taajuusalueet. Alitilojen avulla käyttäjät voivat suodattaa ja seurata desibelitason tietoja tietyillä taajuusalueilla. Käyttäjät voivat näin analysoida ja määrittää mahdollisten ongelmien tarkan sijainnin.

Fluke ii910 -kameran akustinen kuvantamistekniikka havaitsee äänen myös meluisissa ympäristöissä. Fluken akustisessa kuvantamistekniikassa hyödynnetään lukuisia pieniä mikrofoneja. Ne ovat erittäin herkkiä ja tunnistavat sekä ääni- että ultraääniaallot.

Ii910-kameran ja MecQ™-teknologian käyttö

Helppo ottaa käyttöön tehostamaan työskentelyä

Fluke ii910 on suunniteltu käyttäjäystävälliseksi, ja sen intuitiivinen käyttöliittymä madaltaa kynnystä kameran käyttöön koko huoltotiimissä. Se integroituu saumattomasti nykyisiin vuotojen ja osittaispurkausten tunnistustyökaluihin vaivatonta visuaalista paikannusta varten. Huoltotiimit voivat ennakoida mahdolliset ongelmat kuvaamalla tehokkaasti suuria tarkastuskohteita. Näin he voivat tilata varaosat tai kuljetinosat ajoissa.

ii910-kameran avulla käyttäjät voivat tunnistaa ongelmien tarkan syyn. Energiatehokkuutta voidaan optimoida kohdistamalla tarkemmat tarkastukset viallisiin kuljettimen laakereihin, jotka kuluttavat enemmän energiaa. Ennalta ehkäisevä kunnossapito estää seurannaisvahingot, mikä viime kädessä pienentää huollon kokonaiskustannuksia.

Käyttöajan maksimointi ja tiimin turvallisuuden varmistaminen

Fluke ii910 -kameran ja MecQ™-teknologian avulla kunnossapidon ammattilaiset voivat minimoida kuljetinjärjestelmien odottamattomat seisokit. Tunnistamalla nopeasti laakerien mahdolliset toimintahäiriöt ne voidaan huoltaa ajoissa ja välttää kalliit järjestelmähäiriöt. Lisäksi ii910 mahdollistaa tarkastukset myös kaukaa, mikä suojaa vaaratilanteilta ja varmistaa tiimin turvallisuuden.

Kustannusten vähentäminen ja tulosten dokumentointi

Ennakoimattomat seisokit voivat johtaa merkittäviin taloudellisiin tappioihin. Ennakoiva kunnossapito ii910-kameran avulla voi auttaa välttämään seisokkeja. Seisokkien välttäminen voi tarjota 30000–130000 dollarin kustannussäästöt tunnissa teollisuusalasta riippuen.

Löydä rullalaakeriongelmat kuljettimissa, joihin on vaikea päästä käsiksi. Äänen havaitseminen Fluke MecQ™ -teknologian avulla auttaa rajaamaan kohdealuetta suurissa esimerkin kaltaisissa kuljetinjärjestelmissä.

ii910-kameran avulla käyttäjät voivat tallentaa tulokset ottamalla kuvakaappauksia tärkeistä kohdista sekä lisäämällä ylimääräisiä valokuvia ja tunnisteita. Näin voidaan helpommin suunnitella tarvittavat jatkotoimet ja arvioida tilanteen kiireellisyys.

MecQ™-teknologialla varustettu Fluke ii910 äänikamera on tehokas työkalu kunnossapidon ammattilaisille, jotka vastaavat kuljetinjärjestelmien ylläpidosta. ii910 hyödyntää akustista kuvantamistekniikkaa.

Näin ongelmat voidaan havaita nopeasti ja helposti. Tämä tehostaa kunnossapitoa, pienentää kustannuksia ja lisää käyttöaikaa.

MecQ™-teknologialla varustetussa ii910-kamerassa on helppokäyttöinen käyttöliittymä. Siinä on myös turvaominaisuuksia huoltotiimien suojaksi. Näin tiimit voivat puuttua ennakoivasti mekaanisiin ongelmiin ennen kuin ne muuttuvat vakaviksi, ja eri teollisuusalojen kuljetusjärjestelmät toimivat moitteetta.

Käyttäjät voivat hyödyntää yksityiskohtaisia kuvatallenteita. Tästä voi olla apua myös tulevaa käyttöä ja analysointia varten. Käyttäjät voivat hyödyntää edistyneitä kuva-analyysi- ja raportointiominaisuuksia saadakseen paremman käsityksen kuljetinjärjestelmien kunnosta. Näin käyttävät voivat havaita mahdolliset ongelmat ennen kuin ne muuttuvat vakaviksi.

Ii910-kameran ja MecQ™-teknologian avulla huoltotiimit voivat ottaa ja tallentaa kuvia ja tietoja. Kuljetusjärjestelmästä saatavan kattavan näkymän ansiosta tiimit voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä parhaista toimintatavoista. Huoltotiimit voivat luottaa siihen, että ii910-kameran avulla kuljetinjärjestelmät pysyvät hyvässä toimintakunnossa. Ennakoiva toiminta auttaa varmistamaan, että ne toimivat jatkossakin.