Finish

Miten ilmavuotojen tunnistimilla estetään käyttökatkoksia

Vuodontunnistus, Peruskäsitteet, Energianhallinta, Vianhaku

Fluke haastatteli erästä valmistavaa yritystä ilmavuotoihin liittyen. Tämä valmistaja pitää kirjaimellisesti kaupankäynnin pyörät pyörimässä. Yritys on yksi maailman johtavista pyörähuoltolaitteiden valmistajista, ja se suunnittelee, rakentaa ja markkinoi tuotteita luotettujen ja arvostettujen tuotemerkkien alla.

Fluke ii900 -vuotoäänen paikannuskamera

Yrityksen valmistuslaitos on pinta-alaltaan 14 000 neliömetriä, ja monissa yrityksen prosesseissa yli 400 työkalun käyttövoima saadaan aikaan paineilmalla, jota 200 hv:n kompressori tuottaa. ”Käytämme laitoksessamme paineilmaa kaikkialla – paineilmakäyttöisissä ohjaimissa, hitsausroboteissa, laserleikkurissa ja jauhemaalauslaitteissa”, yrityksen toimitusjohtaja kertoo. Paineilman käytöstä aiheutuu melua – ja ilmavuotoja.

Hillitse energiahukkaa

Ilmavuodot saavat paineilmalaitteet käymään suuremmalla kuormituksella, mikä aiheuttaa energiahävikkiä. Ilmavuotojen mahdollisuus laitoksessa kasvaa entisestään, kun käytössä on vanhempaa laitekantaa, joka on peräisin viimeisten vuosikymmenien aikana yhdistyneistä laitoksista. Ilmavuotojen kuuleminen voi olla erittäin hankalaa meluisassa ympäristössä, joten vuotojenetsintätehtävät suoritetaan useimmiten työpäivän jälkeen.

”Yleensä odotamme hetkeä, jolloin rakennuksessa on hiljaista – sellainen saattaa olla esimerkiksi varsinaisen työajan ulkopuolella tai huoltoseisokin aikana – ja yritämme kuunnella ilmavuotoja parhaamme mukaan”, huoltopäällikkö sanoo. ”Saatamme myös suihkuttaa saippuavettä alueille, joilla uskomme vuodon olevan, ja sitten etsiä kuplia.” Tämä suihkutus- ja seurantamenetelmä edellyttää, että huoltotiimin jäsenet ovat riittävän lähellä vuotoa, jotta sen voi kuulla, ja että he suihkuttavat liuoksen oikeaan paikkaan.

Toinen vaihtoehto paineilmavuotojen löytämiseen on käyttää ultraäänitunnistinta. Tämä menetelmän käyttäminen edellyttää erittäin kokenutta työntekijää, minkä lisäksi se vaatii paljon aikaa, jotta kaikki vuodot saadaan paikannettua. Pienten vuotojen kuuleminen voi olla hyvinkin vaikeaa, eivätkä kaikki vuodot sijaitse helposti ulottuvilla olevissa paikoissa. Vuodon paikantaminen voi siis olla haastavaa.

Näe ääni, jota et voi kuulla

Kun Fluke pyysi valmistusyritystä testaamaan Fluke ii900 -vuotoäänen paikannuskameraa, joka kykenee paikantamaan vuodot 50 metrin etäisyydeltä meluisissakin ympäristöissä, pyyntöön suhtauduttiin kiinnostuneesti, joskin hieman skeptisesti.

Testauksessa olivat mukana huoltopäällikkö ja huoltoasentaja, jotka vuorottelivat tehtävässä kahdeksan tunnin ajan ja kartoittivat koko laitoksen vuotojen varalta kahdella ii900- vuotoäänen paikannuskameralla. ii900-kameran avulla he pystyivät näkemään vuodot skannaamistaan letkuista, liittimistä ja liitännöistä. Vuototutkimuksen tulokset yllättivät tuotantotiimin.

Yhden työpäivän aikana testauksessa havaittiin noin 143 vuotoa, sekä suuria että pieniä.

”Kyseenalaistin osan kameran löytämistä vuodoista, joten suihkutin näihin kohtiin saippuavettä ja näin, että laite oli oikeassa: vuoto oli juuri siinä kohtaa, missä se sen ilmoitti olevan”, huoltoasentaja kertoo.

Huoltopäällikkö oli erityisen vaikuttunut ii900:n kyvystä löytää kaikkein pienimmätkin vuotokohdat. ”Pieniä vuotoja on hyvin vaikea löytää”, hän sanoo. ”Huomasin, että ii900:n löytämistä vuodoista osa oli sellaisia, joita emme olisi koskaan löytäneet saippuavettä suihkuttamalla. Löysimme maalaushuoneen ilmaputkesta vuodon, jota emme pystyneet tuntemaan tai kuulemaan, vaikka vuoto oli ilmeinen ja ollut putkessa jo jonkin aikaa.”

ii900-kameran sisäiset, pienet akustiset mikrofonit mittaavat eri desibelitasoja taajuuden mukaan. Mikrofonien mittausten perusteella algoritmi laskee äänikuvan eli SoundMap™-kuvan, joka asetetaan valokuvan päälle. SoundMap mukautuu automaattisesti valitun taajuustason mukaan niin, että taustamelu suodattuu pois. SoundMap päivitetään näytössä 10–20 kertaa sekunnissa.

Havaitse ilmavuodot etäältä

Testaustiimi havaitsi nopeasti vuodon 8 metrin korkeudella kulkevissa ilmaputkissa.

”Yllätyin siitä, miten helposti Fluken vuotoäänen paikannuskameran kanssa voi vain kävellä käytävillä, kuvata yllä olevaa aluetta ja paikantaa vuodot erittäin nopeasti”, huoltopäällikkö kertoo.

Sen lisäksi, että vaikeastikin havaittavat vuodot löytyvät helposti, tuotantotiimi uskoo myös, että ii900 tarjoaa huomattavia mahdollisuuksia säästää aikaa ja rahaa. ”Kun suurin osa vuodoista on löydetty ja korjattu ensimmäisen kerran, voimme todennäköisesti jatkossa vain seurata tilannetta ja skannata koko laitoksen noin kahdeksan tunnin vuoron aikana.” Tämä auttaisi säästämään ylityökustannuksissa, kun ilmavuodot voitaisiin tarkistaa normaalin työpäivän aikana eikä vasta sen jälkeen.

Toimintatapa myös säästää energiaa ja vähentää laitteiston kulumista. ”Ilmavuodot aiheuttavat vain rahanmenoa yrityksille”, huoltopäällikkö toteaa. ”Niiden paikantaminen on erittäin hankalaa, joten huoltotiimiä on vaikea ohjata oikeaan paikkaan. Fluken vuotoäänen paikannuskameralla voi ottaa kuvan vuodosta ja lähettää sen huoltotiimeille osana työtilausta. Uskomme, että sen ansiosta säästämme rahaa – sekä työ- että energiakustannuksissa.”

Aiheeseen liittyvää