Finish

Pikaopas sähkönlaadun oireisiin ja syihin

Harjaantumaton silmä ei välttämättä tunnista sähkönjakelujärjestelmissä tai virtapiiriin liitetyissä laitteissa esiintyviä ongelmia sähkönlaadun ongelmiksi. Kun välitöntä ongelmaa ei ole havaittavissa, se saatetaan sivuuttaa vain vanhentuneena katkaisijana, joka tulee jossain vaiheessa vaihtaa, tai kertaluonteisena häiriökuittauksena. Voit tarkastella järjestelmän kuormitustyyppejä ja seurata harmonisia yliaaltoja, epäsymmetriaa tai häiriöiden toistuvuutta.

Sähkönlaadun mittauksissa näkyy erilaisia ongelmia kaaviomuodossa.

Harmoniset säröt sekä jännite- ja virtapoikkeamat ovat alueita, joilla esiintyy yleisiä sähkönlaadun ongelmia. Jännite- ja virtapoikkeamat voivat aiheuttaa ongelmia; monet niistä voidaan kuitenkin korjata ennen kuin ne vahingoittavat laitteita. Oireiden havaitseminen:

OngelmaOireetMahdolliset syyt
AlijännitteetValaistuksen himmeneminen, tietokoneiden jumiutuminen, releiden ja kontaktorien värinä tai täydellinen katkos, laitteiden ja järjestelmien seisokki
Virheelliset ja odottamattomat hälytykset ja seisokit
Suurten kuormien, erityisesti suurten induktiivisten kuormien, käynnistäminen
Vastaavat toimet lähilaitoksissa
Ankarat sääolosuhteet
YlijännitteetViat teholähteissä
Ylijännitteen aiheuttamat taajuusmuuttajien vikatilat ja hälytykset
Vika kolmivaiheisen järjestelmän yhdessä vaiheessa
Kuormitukset äkillinen lasku
Kondensaattoriryhmän kytkentä
TransientitJännitepiikkien ja kipinöinnin vaikutukset jakelulaitteissa
Eristevauriot
Elektroniikan toimintahäiriö
Tietokoneiden jumiutuminen
Salamaniskut
Kondensaattorien kytkentä
Järjestelmien virran kytkeytyminen uudelleen sähkökatkoksen jälkeen
Suurten laitteiden äkillinen pysähtyminen
Likaiset tai kuluneet kontaktorit
KatkoksetLaitteiden seisokitHetkellinen sähkökatkos
EpäsymmetriaYlikuumentuneet kolmivaihemoottorit ja muuntajatEpäsymmetriset kuormitukset kolmivaiheisten keskusten yksittäisissä vaiheissa
Epäsymmetrinen sähkönsyöttö
Yksivaiheisten hitsauslaitteiden käyttö
Avoimeen kolmioon kytketyt muuntajat
Harmoniset yliaallotAvoimeen kolmioon kytketyt muuntajat
Ylikuumentuneet muuntajat
Ylikuumentuneet induktiomoottorit
Sähkölaitteiden virheelliset ja odottamattomat hälytykset ja seisokit
Epälineaariset kuormat, kuten kytketyt jännitelähteet
UPS-virtalähteen, taajuusmuuttajien ja akkulatureiden muuntajaosat
Hitsauslaitteet
Valokaariuunit

Sähkönlaadun analysaattorit ja tiedonkeruulaitteet

Sähkönlaadun analysaattori auttaa tunnistamaan nämä yleiset sähkönlaadun ongelmat. Sähkönlaadun analysaattorin ansiosta huomaat aina sähkönlaadun kannalta kriittiset tapahtumat. Johdonmukaiset tiedot ovat avainasemassa niin nopeassa järjestelmätarkastuksessa kuin yksityiskohtaisessa sähkönlaadun tutkimuksessa. Kun kytket 1770-sarjan laitteistoihin, se tarjoaa ainutlaatuisen automaattisen tallennusjärjestelmän, joka varmistaa, että keräät oikeat tiedot joka kerta. Näet nopeat transientit jopa 8 kV:iin asti, harmoniset yliaallot 30 kHz:iin asti sekä ali- ja ylijännitteet. Lisäksi jännite-, virta- ja tehomittaukset auttavat sähköjärjestelmän ongelmien määrittämisessä.

Sähkönlaadun tiedonkeruulaitteet helpottavat laitoksen energiankulutuksen seurantaa Ne tuottavat tehon mittaustietoja, joiden avulla voit paikantaa ja vähentää hukkaenergian lähteitä tai ylikuormitettuja virtapiirejä. Nämä työkalut sopivat erinomaisesti rutiinikuormitustutkimuksiin ja ennakoivaan kunnossapitoon.

Sähkönlaadun tallentimet ovat täydellinen työkalu edistyneeseen sähkönlaadun analyysiin. Selvitä laitteistovian syy kuormitustutkimusten ja transienttien analyysin avulla, jotta voit myöhemmin tehdä tarvittavat korjaukset tai kehittää perustietoja rutiinikuormitustutkimuksia varten.

Sähkömittausikkunat

Sähkömittausikkunat on lisätyökalu, joka helpottaa mittausten tekemistä näillä työkaluilla. Sähkömittausikkuna asennetaan pysyvästi kaapin runkoon, ja tarvittavat liitännät ovat aina valmiina käyttöön. Sen sijaan, että kaappi pitäisi avata, voit vain tehdä mittauksia ikkunasta, mikä tekee siitä turvallisemman ennakoivan kunnossapidon rutiinitoimia tai kuormitustutkimuksia varten.

Löydä oikea sähkönlaatutyökalu