Finish

Fluke VR1710 -häiriöjännitetallennin

 • Fluke VR1710 Single Phase Voltage Quality Recorder
 • Fluke VR1710 Single Phase Voltage Quality Recorder 2

Tärkeimmät ominaisuudet

 • Jännitetrendien, katkosten ja yleisen sähkönlaadun nopean ja helpon tallennuksen avulla jänniteongelmien taustalla olevat syyt on helppo tunnistaa
 • Erittäin helppokäyttöinen – kytke laite suoraan pistorasiaan ja tallenna tiedot
 • Jatkuva kaikkien arvojen tallennus katkoitta – yhden laitteen avulla saat kattavan kokonaiskuvan, tallennat tapahtumat ja jännitteen sekä säästät testausaikaa
 • Tietojen selkeä graafinen yhteenveto ja tärkeimpien sähkönlaatuparametrien kätevä yleisesitys – ei enää jännitteen laatuun liittyvien ongelmien arvailua
 • Min-, Max- ja Avg-RMS-arvot (1/4-jakso) sekä aikaleimat – totea nopeasti, mitä on tapahtunut ja milloin
 • Transienttinäyttö (>100 μs) ja aikaleima – tunnista sähkönlaatuongelmat nopeasti graafisen ohjelmiston avulla
 • Välkynnän tallennus standardin EN 61000-4-15 mukaisesti ja yksittäisten harmonisten yliaaltojen sekä kokonaissärön (THD) ja trendien analysointi – tunnista sähkönlaatu- tai laitteisto-ongelmat nopeasti
 • Yksivaiheisten jännitehäiriöiden tilastoanalyysi – vähentää analyysiin kuluvaa aikaa seuraamalla tapahtumien määriä ja laajuutta
 • Mukana PowerLog-ohjelmistopaketti tietojen nopeaan lataamiseen, analyysiin ja automaattiseen raportointiin – säästä aikaa luomalla sähkönlaaturaportit automaattisesti esiasetettujen mallien avulla

Tuotekatsaus: Fluke VR1710 -häiriöjännitetallennin

Fluke VR1710 on yksivaiheinen, pistorasiaan liitettävä häiriöjännitetallennin, joka on erittäin helppokäyttöinen ratkaisu sähkönlaadun parametrien paikallistamiseen ja tallentamiseen, nopeaan ongelmiin reagoimiseen ja laiteseisokkien vähentämiseen. Yksivaiheinen VR1710-häiriöjännitetallennin on tehokas työväline tehtaisiin, laitoksiin ja suuriin huolto-organisaatioihin, joiden valvonta- ja ylläpitohenkilökunnan on voitava varmistaa toimintojen sujuvuuden kannalta oleellinen sähkönlaadun tasaisuus. Jännitteen laadun parametrit, kuten RMS-keskiarvo, transientit, välkyntä ja harmoniset yliaallot (32. asti) tallennetaan käyttäjän valitsemin jaksoin, joiden kesto voi olla 1 sekunnista 20 minuuttiin.

Tekniset tiedot: Fluke VR1710 -häiriöjännitetallennin

Tekniset tiedot
Käyttöjännite
 70...300 V
Min/Max/Avg-RMS-arvo
 Erottelukyky 0,125 V
Tapahtumien määrä
 175000
Jännitekuopat/katkokset
 Kyllä
Ajan tarkkuus
 5 ms
Jännitteen erottelukyky
 0,125 V
Ylijännitteet
 Kyllä
Taajuus
 Kyllä
Harmonisten yliaaltojen mittaus
 EN 61000-4-7 (32nd)
Välkynnän mittaus
 EN 61000-4-15
Tallennuskanavien määrä
 1 vaiheesta nollajohtimeen
2 vaiheesta/nollajohtimesta maadoitukseen
Tallennusaika
 1...339 päivää, keskiarvoistusajan mukaan (1 sekunti...20 minuuttia)
Transientit
 Kyllä
Taajuusalue
 50 Hz ±1 Hz ja 60 Hz ±1 Hz
Turvaluokitus
 CAT II 300 V

Mallit: Fluke VR1710 -häiriöjännitetallennin

Fluke VR1710

L'ENREGISTREUR DE LA QUALITE DE TENSION

Osta

Fluke VR1710 comprend :

 • Appareil enfichable Fluke VR1710
 • Câble USB
 • Logiciel PowerLog sur CD
 • Adaptateurs universels pour cordon d'alimentation