Finish

Fluke 1760 kolmivaiheinen sähkölaadun tallennin

 • Fluke 1760 Basic Three-Phase Power Quality Recorder

Tärkeimmät ominaisuudet

 • Täysin luokka A -yhteensopiva: Testauksia voidaan suorittaa täysin kansainvälisen IEC 61000-4-30 luokan A standardin mukaisesti
 • GPS-aikasynkronointi: Tietoja voi verrata toisten laitteiden tapahtumiin ja tietosarjoihin tarkan aikasynkronoinnin ansiosta
 • Joustavat ja täysin konfiguroitavissa olevat raja-arvot ja skaalauskertoimet: Käyttäjä voi paikallistaa haluamiaan ongelmia määrittämällä yksityiskohtaiset paikallistamiskriteerit ja häiriöiden tallentamiset.
 • UPS-varavirtalähde (40 minuuttia): Yksikään tärkeä tapahtuma ei jää huomaamatta: voit tallentaa jopa häiriöiden ja katkosten alkamis- ja päättymisajankohdat
 • Aaltomuotojen tallennus (10 MHz, 6 000 Vpk): Näet yksityiskohtaiset tiedot lyhyistäkin tapahtumista
 • 2 Gb:n tallennusmuisti: Mahdollistaa useiden sähkönjakelujärjestelmän parametrien samanaikaisen ja pitkäaikaisen tallentamisen
 • Sisältää kattavan ohjelmiston: Ohjelmistolla luot kätevästi käyriä, tilastollisia esityksiä ja raportteja, sekä valvot tietoja reaaliajassa online-tilassa.
 • Plug and play: Nopea käyttöönotto automaattisella virtapihtien tunnistuksella ja käynnistyksellä. Virtapihdit ottavat virtansa suoraan laitteesta eivätkä tarvitse erillisiä paristoja.
 • Kestävä, suunnittelu kenttäolosuhteita varten: eristetty kotelo ilman liikkuvia osia takaa luotettavat mittaukset lähes kaikissa olosuhteissa

Tuotekatsaus: Fluke 1760 kolmivaiheinen sähkölaadun tallennin

Luokan A mukainen tallennuslaite vaativaan sähkönlaadun testaukseen

Kolmivaiheinen sähkönlaadun tallennin Fluke 1760 on täysin IEC 61000-4-30 luokka A -yhteensopiva ja tarkoitettu vaativaan sähkönlaadun analysointiin ja yhdenmukaisuustestaukseen. Laite on suunniteltu teollisuuden sähkönjakelujärjestelmien pien- ja keskijänniteverkkojen analysointiin, ja sen raja-arvot, algoritmit ja mittausasetukset voidaan mukauttaa halutuiksi. 1760-tallennuslaite kerää kattavat perustiedot käyttäjän valitsemista parametreista.

Sovellukset

Yksityiskohtainen häiriöanalyysi – suorita huippunopeuden transienttien analysointi ja paljasta laitteistovian syy korjausta ja ennalta ehkäisevää huoltoa varten. Fast transient -optio 6 000 V:n mittausalueella mahdollistaa erittäin nopeiden impulssien, kuten salamaniskujen, tallentamisen.

Luokka A -yhteensopiva sähkönlaadun tarkastaminen – määritä sähkönlaatu sähkön syöttöpuolen mittauksissa. Luokka A -yhteensopivuuden ansiosta Fluke 1760:lla tehdyt tarkastukset ovat kiistattomia.

Useiden paikkojen tapahtumien vertailu – GPS-aikasynkronoinnin avulla käyttäjät voivat havaita nopeasti, esiintyikö vika ensin laitoksessa vai sen ulkopuolella.

Galvaaninen erotus ja DC-kytkentä – erilaisten sähköjärjestelmien täydellinen mittaaminen. Esimerkiksi UPS-järjestelmien vianhaku tallentamalla samanaikaisesti akkujännitettä ja syöttöä.

Sähkönlaadun ja kuormituksen tutkiminen – vahvista sähkönlaadun lähtökohdat ennen kriittisen järjestelmän asentamista ja varmista järjestelmän kapasiteetti ennen kuorman lisäämistä.

Voit valita neljästä Fluke 1760 -mallista:

Tuotteen ominaisuudetFluke 1760 BasicFluke 1760TR BasicFluke 1760Fluke 1760TR:
EN50160-standardin mukaiset sähkönlaadun tilastoinnit
Jännitehäiriöluettelo (jännitekuopat ja -kohoumat, katkokset)
Jatkuva tallennus:
Jännite
Virta
Teho P, Q, S
Tehokerroin
kWh
Välkyntä
Epäsymmetria
Taajuus
Jännitteiden ja virtojen harmonisten yliaaltojen mittaukset 50. harmoniseen asti / epäharmoniset
Harmoninen kokonaissärö (THD)
Verkon signaalijännitteet
Liipaistut mittaukset
Online-tila (oskilloskooppi, transientit ja häiriöt)
Nopeiden transienttien analysointi 10 MHz:iin asti
4 jännitemittapäätä (600 V)
4 kahden alueen lenkkivirtapihtiä (1000 A/200 A AC)
GPS-aikasynkronoinnin vastaanotin
Muisti2 Gb:n Flash-muisti

Tekniset tiedot: Fluke 1760 kolmivaiheinen sähkölaadun tallennin

Yhteenveto mittaustoiminnoista
Tilastollinen arviointi
 Sähkönlaadun tilastointi EN50160-standardin ja DISDIP-taulujen (esim. ITIC, CEBEMA, ANSI) mukaan.
Tapahtumaluettelo
 Jännitekuopat/-kohoumat ja katkokset havaitaan ja tallennetaan tapahtumaluetteloon. Lisäksi jokainen liipaisimen painallus tallentuu tapahtumana luetteloon.
 Tapahtumaluettelossa näkyvät tapahtuman tarkka aika, kesto ja laajuus. Tapahtumat voidaan luokitella useiden tekijöiden mukaan, ja haluttuja tapahtumia voidaan tarkastella käyrinä.
 RMS-arvoja, transientteja ja nopeita transientteja voi tallentaa liipaisimella.
Jatkuva tallennus
 Fluke 1760 tallentaa RMS-arvot ja vastaavat minimi- ja maksimiarvot seuraaville:
 • Jännite
 • Virta
 • Teho P, Q, S
 • Tehokerroin
 • kWh
 • Välkyntä
 • Epäsymmetria
 • Taajuus
 • Harmoniset/epäharmoniset
 jatkuvasti seuraavissa aikaryhmissä:
 Päivä
 10 minuuttia
 Vapaa jakso, esimerkiksi: 15 min, 2 h
Liipaistut mittaukset
RMS: Aikaryhmä voidaan säätää seuraaville väleille: 10 ms (1/2 jaksoa), 20 ms (1 jakso), 200 ms (10/12 jaksoa) tai 3 s (150/180 jaksoa).
 RMS-arvo, harmoniset ja epäharmoniset lasketaan samaan aikaan kuin taajuus.
 Perusaika harmonisille ja epäharmonisille on 200 ms.
Oskilloskooppi: Näytteenottonopeus on 10,24 kHz (kaikki kahdeksan kanavaa).
Nopeat transientit: Näytteenottonopeus voidaan valita 100 kHz...10 MHz nopeiden transienttien FFT-kanaville 1–4.
Verkon signaalijännitteet
 Vaiheet ja N-johdin, jännite ja virta.
Online-tila
 Vaihteleva virkistysnopeus. Toiminnon avulla tarkistetaan laitteen asetukset ja saadaan nopea yhteenveto oskilloskoopista, transienteista ja tapahtumista.
Yleiset tiedot
Epätarkkuus
 referenssiolosuhteisissa, takuu 2 vuotta
Laatujärjestelmä
 suunniteltu ja valmistettu ISO 9001: 2000 -standardin mukaan
Ympäristön olosuhteet
Käyttölämpötila -alue: -0 °C...+50 °C
Toimintalämpötila -alue: -20 °C...+50 °C
Säilytyslämpötila -alue: 20 °C...+60 °C
Referenssilämpötila: 23 °C ±2 K
Ilmastoluokka: B2 (IEC 654-1), -20 °C...+50 °C
Suurin käyttökorkeus merenpinnasta: 2 000 metriä: enintään 600 V CAT IV*, sähkön syöttö: 300 V CAT III 5000 m: enint. 600 V CAT III*, sähkön syöttö: 300 V CAT II
* riippuen mittapäästä
Referenssiolosuhteet
Ympäristön lämpötila: 23 °C ±2 K
Virtalähde: 230 V ±10 %
Taajuus: 50 Hz/60 Hz
Signaali: ilmoitettu syöttöjännite Udin
Keskiarvoistus: 10 minuutin jaksoissa
Kotelointi
 eristetty, tukeva muovikotelo
EMC
Emissio: Luokka A (IEC/EN 61326-1)
Immuniteetti: IEC/EN 61326-1
Sähkön syöttö-
jännite: AC: 83...264 V, 45...65 Hz
 DC: 100 V...375 V
Turvallisuus: IEC/EN 61010-1 2nd edition
 300 V CAT III
Tehonkulutus: enintään 54 V A
Akkupaketti: NIMH; 7,2 V; 2,7 Ah
 Sisäinen akusto takaa toiminnan jatkumisen 40 minuuttia sähkökatkoksen jälkeen. 40 minuutin kuluttua (tai kun akkujen lataus on kulunut loppuun) Fluke 1760 -laitteesta katkeaa virta. Kun virta palautuu, mittaus jatkuu katkoa edeltäneillä asetuksilla. Käyttäjä voi itse vaihtaa akun.
Näyttö
 Fluke 1760-tallennuslaitteessa on LED-merkkivalot, jotka osoittavat 8 kanavan, vaihejärjestyksen, sähkön syötön (verkko tai akku), muistin käytön, aikasynkronoinnin ja tiedonsiirron tilan.
Virta-LED: • Kiinteä valo: normaali sähkön syöttö verkosta.
 • Sammutettu: sisäisen akusto käytössä sähkökatkoksen aikana.
Kanava LEDit Kolmen värin LED-merkkivalot (jokaisella kanavalla oma)
 • ylikuormitus
 • alikuormitus
 signaalin taso nimellisalueella
Tallennusmuisti
 2 Gt Flash-muisti mallista riippuen
Muistin malli
 Lineaarinen
Liityntä
 Ethernet (100 Mt/s), yhteensopiva Windows® 98/ME/NT/2000/XP:n kanssa, ulkoinen modeemi RS-232-kaapelilla
RS 232 -liitännän siirtonopeus
 9600 Baud...115 kBaud
Mitat
 325 mm x 300 mm x 65 mm (K x L x S)
Paino
 noin 4,9 kg (ilman lisälaitteita)
Takuu
 2 vuotta
Kalibrointiväli
 Luokalle A suositellaan yhtä vuotta, muuten kahta vuotta
Signaalitiedot
Alue 50 Hz:n järjestelmille
 50 Hz ±15 % (42,5 Hz...57,5 Hz)
Alue 60 Hz:n järjestelmille
 60 Hz ±15 % (51 Hz...69 Hz)
Erottelukyky
 16 ppm
Näytteenottotaajuus 50 Hz:n taajuudelle
 10,24 kHz; näytteenottonopeus on synkronoitu verkon taajuuden kanssa.
Taajuuden mittauksen poikkeama
 <20 ppm
Sisäisen kellon poikkeama
 <1 s / päivä
Mittausjaksot
 Jaksojen arvojen kerääminen IEC 61000-4-30-standardin Luokan A mukaan.
Minimi- ja maksimiarvot: Puoli jaksoa, esimerkiksi 10 ms RMS-arvot, 50 Hz
Transientit: Näytteenottonopeus 100 kHz...10 MHz per kanava
Harmoniset
 IEC 61000-4-7:2002: 200 ms
Välkyntä
 EN 61000-4-15:2003: 10 min. (Pst), 2 h (Plt)
Mittaustulot
Tulojen lukumäärä
 Kahdeksan galvaanisesti eristettyä kanavaa jännitteen ja virran mittaamiseen.
Mittapäiden turvallisuus
 Turvaluokitus 600 V CAT IV:een asti anturista riippuen
Perusturvallisuus
 300 V CAT III
Nimellisjännite (RMS)
 100 mV
Alue (huippuarvo)
 280 mV
Ylikuormitus (RMS)
 1000 V, jatkuva
Jännitteen nousunopeus
 enintään 15 kV/µs
Tulon resistanssi
 1 MΩ
Tulon kapasitanssi
 5 pF
Tulon suodatus
 Kullakin kanavalla on alipäästösuodatin, anti-aliasing-suodatin ja 16-bittinen A/D-muunnin. Kaikilta kanavilta otetaan näytteet synkronoidusti yhteisellä kvartsilukitulla kellopulssilla.
 Suodattimet suojaavat transienteilta ja rajoittavat signaalin nousunopeutta, vähentävät suuritaajuuksisia komponentteja ja erityisesti kohinajännitettä, joka on yli puolet 80 dB:n A/D-muuntimen näytteenottonopeudesta. Näin päästään hyvin pieniin mittausvirheisiin poikkeuksellisen laajassa amplitudissa. Tämä pätee myös erittäin vaativissa tilanteissa, esimerkiksi kun kyseessä on transienttiylijännite muuntimien lähtöpuolella.
Poikkeamat
Poikkeama referenssiolosuhteissa
 Epätarkkuus jänniteanturit mukaan lukien on standardin IEC 61000-4-30 luokan A vaatimusten mukainen. Kaikki jänniteanturit sopivat DC-virralle 5 kHz:iin asti
1000 V mittapäällä 0,1%; Udin = 480 V ja 600 V P-N
600 V mittapäällä 0,1%; Udin = 230 V P-N
Harmonisten yliaaltojen epätarkkuus
 Luokka I (EN 61000-4-7:2002)
Referenssiolosuhteet
 23 °C ±2 K, suhteellinen kosteus alle 60 %
 Lämmennyt laite yli 3 h
 Virtalähde: 100 V... 250 V AC
Lämpötilaryömintä
 100 ppm / K
Ikääntyminen
 alle 0,05 % / vuosi
Common mode rejection
 yli 100 dB/50 Hz
Lämpötilaryömintä
 Lämmön vaikutus vahvistuksen muutokseen: <0,005 %/K
Ikääntyminen
 Vanhenemisesta johtuva vahvistuksen muutos: <0,04 %/vuosi
Häiriö
 Kohinajännite, tulon oikosulkuvirta: <40 µV
DC
 ±(0,2 % lukemasta + 0,1 % anturista)

Mallit: Fluke 1760 kolmivaiheinen sähkölaadun tallennin

Fluke 1760 Basic

Sähkönlaadun tallennin Topas

Osta

8:lla tulokanavalla (4 virtaa/4 jännitettä tai 8 jännitettä)

Toimitukseen kuuluu

 • Sisäinen 2 Gb:n Flash-muisti
 • PQ Analyze -ohjelmisto CD:llä
 • Ethernet-kaapeli verkkoyhteyttä varten (1)
 • Ristikytketty Ethernet-kaapeli suoraa tietokonekytkentää varten (1)
 • Virtajohto (1)
 • Operational manual
 • Kantolaukku