Finish

Top 5 sähkönlaadun ongelmaa, jotka voit ratkaista sähkönlaadun analysaattoreilla

Vianhaku

Kun työkalulaukussasi on Fluke 1770 -sarjan kolmivaiheinen sähkönlaadun analysaattori, huomaat aina sähkölaadun kannalta kriittiset tapahtumat. Tallenna jopa 8 kV:n transientit, harmoniset yliaallot 30 kHz:iin asti, ali- ja ylijännitteet sekä jännite-, virta- ja teholukemat, joiden avulla voit seurata sähköjärjestelmän tilaa.

Tällä työkalulla on kuitenkin paljon käyttökohteita ja ominaisuuksia – mistä siis kannattaa lähteä liikkeelle, kun haluat löytää sähkönlaatuongelmat jotka on korjattava? Lue lisää siitä, miten tehdä mittauksia, joita tarvitaan tavallisimpien sähkönlaatuongelmien löytämiseen, sähkönlaadun analysaattorin avulla.

Numero 1. Harmonisten yliaaltojen löytäminen

Mittaus: sähköjärjestelmän tai tutkimusten harmonisten yliaaltojen arviointi ja analysointi

Kun lataat tietoja Fluke 1770 -sarjan sähkönlaadun analysaattoreista, Energy Analyze Plus -ohjelma voi verrata mitatun jännitteen ja virran harmonisten yliaaltojen tilastollisia tietoja eri standardeihin. Noudata näytön ohjeita ja tarkista, ylittävätkö mittaustulokset yhteensopivuusrajat.

Energy Analyze Plus on tehokas ennaltaehkäisevän kunnossapidon ohjelmisto, jonka avulla voidaan havaita virran harmoniset yliaallot, ennen kuin jännitehäiriöitä alkaa esiintyä. Näin voit estää odottamattomat toimintahäiriöt, vaatimustenmukaisuudesta poikkeavat tilanteet ja lisätä järjestelmän käyttöaikaa.

Numero 2. Energiahävikki

Mittaus: energiatutkimukset energiankulutuksen arviointiin

1770-sarjan analysaattorin avulla voit helposti arvioida energiankulutusta. Ladattuasi tiedot, Energy Analyze Plus-ohjelma auttaa analysoimaan, seuraamaan ja raportoimaan tallentamiasi energiatietoja. Noudattamalla näytön ohjeita voit verrata tuloksia historiatietoihin, tehdä vertailua alan normeihin, verrata mitattuja tietoja paikallisiin olosuhteisiin ja luoda kattavamman kokonaiskuvan kiinteistösi toiminnasta.

Reaaliaikaisessa näkymässä voit jopa tarkastella näitä tietoja samalla kun tietoja vielä tallennetaan.

Numero 3. Ylikuormitetut keskukset

Mittaus: kuormitustutkimukset

Kohteiden pitkän aikavälin seuranta voi auttaa tunnistamaan, onko nykyinen keskus ylikuormittunut vai voidaanko kuormaa lisätä ilman kalliita päivityksiä. 1770-sarjan tiedonkeruutilan ansiosta et tarvitse syventävää käyttökoulutusta mahdollisten ongelmien etsimiseen.

Järjestelmä opastaa asetusten määrittämisessä ja näyttää, mitä kytkeä mihinkin ja mitä painikkeita on painettava edetessäsi. Analysaattorissa on myös sisäänrakennetut tapahtumien liipaisut, jotka perustuvat sähkönlaadun standardeihin. Vaikka nämä asetukset ovat täysin muokattavissa, sinun ei itse asiassa tarvitse mennä muokkaamaan niitä, ellet halua poiketa standardista.

Kuormitustutkimusraportit

Kun kuormitustutkimus on valmis, analysoi tiedot ja laadi raportti. Käy läpi ja analysoi mitatut ja kirjatut energiankulutusta koskevat tiedot automaattisen raportin avulla. Katso saumattomasti sähkönlaadun kuntotiedot ilman lisäohjelmistojen opettelemista. Yhden painikkeen automaattinen raportointi luo standardoituja raportteja, jotka vastaavat maailmanlaajuisia mittausstandardeja ja -ohjeita.

Numero 4. Tallenna sähköhäiriöitä

Mittaus: PQ-mittaritila ja kehittynyt transienttitallennustekniikka

Fluke 1775- ja Fluke 1777 -sähkönlaadun analysaattorit käyttävät kehittynyttä transienttitallennustekniikkaa, jonka avulla tunnistat nopeat jännitetransientit ja voit asentaa tarvittavat suojaustoimet, jotta laite ei vahingoitu.

 17751777
NÄYTTEENOTTOKAPASITEETTI1 MHz20 MHz
 Tallenna nopeat transientitTallenna nopeimmat transientit erittäin tarkasti

Analysaattorin määrittäminen näiden transienttien tallentamista varten on nopeaa ja helppoa. Kun siirryt PQ-mittaritilaan, laite käy läpi tarvittavat toimenpiteet. Näytössä näkyvät myös mahdolliset määritysongelmat, joten kerätyt tiedot ovat mahdollisimman tarkkoja.

Sähkönlaadun analysaattorin 1777 vahvistusnäyttö. Käynnistyspainike pysyy oranssina, kunnes ongelma on ratkaistu.

Tämän lisäksi 1770-sarja pystyy tunnistamaan mittausjohtojen kytkentävirheitä ja korjaamaan ne yhdellä painikkeen painalluksella. Näin virtapihtejä tai mittausjohtoja ei tarvitse enää manuaalisesti kääntää/muuttaa. Mikäli ongelma havaitaan, käynnistyspainike muuttuu oranssiksi. Korjaa ongelma napauttamalla Auto Correct -painiketta näytön alareunassa. Kun käynnistyspainike muuttuu vihreäksi, tallennus voi alkaa ilman huolta mahdollisesta kytkentävirheestä tai jännitealueen ongelmasta.

Numero 5. Löydä lisää ongelmia

Mittaus: sähkönlaatututkimukset

Riippumatta siitä, tiedätkö etsimäsi ongelmat vai et, 1770-sarjan sähkönlaadun analysaattorit tarjoavat 2-in-1-laitteen, jossa yhdistyvät sähkönlaatumittarin vianhakutoiminnot sekä itsenäisen sähkönlaadun analysaattorin kattavat analyysi- ja tiedonkeruuominaisuudet. Kaikki tämä yhdessä helppokäyttöisessä kädessä pidettävässä laitteessa.

Kun tallennat tietoja kuormitustutkimusta varten, voit tarkastella niitä samaan aikaan. PQ Health on kurkistusikkunasi kyseisellä hetkellä vastaanottamasi sähkön laatuun. Tässä näkymässä vertaillaan keräämiäsi tietoja standardiin helppolukuisessa värikoodatussa pylväsdiagrammissa.

Kun olet suorittanut kuormitustutkimuksen tai järjestelmätutkimuksen, analysaattori voi luoda helppokäyttöisen raportin. Tämän ansiosta sähköongelmien tallentaminen ja tunnistaminen on nopeaa ja helppoa, ja ne kaikki esitetään selkeästi yhteenvetoraportissa. Havaitse kuormitus-, tehokerroin- ja harmonisten yliaaltojen ongelmat 1770-sarjan laitteen keräämän tiedon perusteella.

Tietoja 1770-sarjasta

Fluke 1770 -sarjan kolmivaiheiset sähkönlaadun analysaattorit ovat tehokkaita työkaluja, jotka tekevät sähkönlaadun tiedonkeruusta, vianhausta ja analysoinnista yksinkertaisempaa. Nämä analysaattorit on suunniteltu nopeaksi ja helpoksi tavaksi tehdä sähkönlaadun tutkimuksia. Niissä on automaattiset mittaukset, selkeä käyttöliittymä ja asennus, luokkansa parhaat tekniset ominaisuudet ja yksinkertainen raportointialusta. Laite voi myös ottaa oman käyttöjännitteensä suoraan mitattavasta piiristä, jolloin sinun ei tarvitse etsiä pistorasiaa tai käyttää pitkää jatkojohtoa

 
Sovellukset177317751777
Energiatutkimukset ja kuormitustestaukset
Harmonisten yliaaltojen tutkimukset
Suojakytkimen häiritsevä laukaisu 
Sähkölaitosten sähkönlaatututkimukset 
8kV:n suuruisten ja mikrosekunnin kestävien transienttien aiheuttamien laitevikojen havaitseminen 
8kV:n suuruisten ja nanosekunnin kestävien transienttien aiheuttamien laitevikojen havaitseminen