Finish

5 syytä valvoa tehonkulutusta

Energianhallinta

Energiankäytön mittaaminen on erittäin tärkeää sekä laitoksen että tiimisi kannalta. Laitoksen tehonkulutuksen valvonta antaa sinulle tietoja energianhallinnan päätöksenteon tueksi.

Miksi tehonkulutusta kannattaa valvoa tiedonkeruulaitteella?

  • Ymmärrä nykyisen sähkökeskuksen kapasiteetti
  • Tee suojakytkimen laukeamisia koskeva vianhaku
  • Tunnista energiansäästöjä
  • Havaitse energiahukkaa
Valmistautuminen kuormitustutkimuksen suorittamiseen Fluke 1746 -tiedonkeruulaitteella.

Valmistautuminen kuormitustutkimuksen suorittamiseen Fluke 1746 -tiedonkeruulaitteella.

1. Laitoksen turvallisuus

Sähköasentajien täytyy usein tehdä kuormitustutkimus ennen uusien sähkökuormien lisäämistä olemassa olevaan keskukseen tai järjestelmään. Miksi? Vaatimukset tulevat sähkötarkastajilta, projektin suunnitelleilta sähköinsinööreiltä tai uuden kuorman lisääviltä asiakkailta. Tarkoituksena on määrittää, riittääkö kapasiteetti uuden kuorman lisäämiseen.

Kuormitustutkimukseen sisältyy olemassa olevien kuormitustasojen (kolmivaihevirran kulutus) dokumentointi tiedonkeruulaitteella tietyn ajanjakson aikana. Tutkimus on hyödyllinen myös turvallisuuden kannalta, sillä kuormitustutkimuksella voidaan varmistaa paikallisten turvamääräysten noudattaminen. Jos kuormitustutkimusta ei tehdä ennen uusien kuormien lisäämistä, saattaa se johtaa nykyisen sähkönsyötön ylikuormitukseen, mikä vaarantaa sähköturvallisuuden ja luotettavuuden.

2. Energiakustannusten hallinta ja säästömahdollisuuksien havaitseminen

Vaikka energiakustannukset muodostavat huomattavan osan kaikista toimintakustannuksista, yrityksissä ei useinkaan tiedetä, mistä sähkölaskut koostuvat. Yritykset saavat vain kuukausittaisen kokonaislaskun, josta ei selviä, onko energiankulutus järkevässä suhteessa toimintaan.

Keräämällä tietoja tehonkulutuksesta pääkeskuksella, isoista kuormista ja toissijaisista tuloista nähdään, milloin ja kuinka paljon tehoa kuluu, mihin sitä kuluu, ja paljonko se maksaa tunnissa. Tietojen avulla löydetään energiahävikit, joita voidaan vähentää muuttamalla toimintaa. Joitain kuormia voidaan kytkeä pois päältä, kuormia voidaan pienentää huippukuormitusten aikaan, tai aikataulua voidaan muokata niin, että kuormia käytetään muulloin kuin huippukuormitusten aikaan.

3. Sähkölaskun tarkkuus

Suurten ja keskikokoisten laitosten omistajat usein asentavat lisäsähkömittareita, jotta he voivat laskuttaa vuokralaisia käytön mukaan. Ei ole harvinaista, että lisäsähkömittarit asennetaan väärin, jolloin laskutuksen tarkkuus on kyseenalainen. Asennuksessa voi olla monenlaisia ongelmia, esimerkiksi virta-anturit on voitu asentaa väärin päin, niiden vaihe voi olla väärä, tai ne on voitu määrittää virheellisesti.

On hyvien liiketoimintatapojen mukaista tarkistaa lukema kahteen kertaan kannettavalla tiedonkeruulaitteella. Kerätyistä tiedoista saadaan selville laskutetun ja käytön eron suurusluokka. Jos laskutetun sähkönkulutuksen tiedot ja kerätyt tiedot eroavat merkittävästi toisistaan, on syytä tarkistaa lisämittarin asetukset.

4. Hyvitykset ja kannustimet

Sähkölaitokset tarjoavat kannustimia ja hyvityksiä, joilla asiakkaita kannustetaan vähentämään sähkönkulutustaan. Tarkoituksena on palvella useampia asiakkaita saman voimalaitoksen avulla, sillä uusien voimalaitosten rakentaminen ei ole kannattavaa. Monet kannustimet ja hyvitykset on suunnattu rakennusten uudistamiseen esimerkiksi siirtymällä energiaa säästävään valaistukseen ja tehokkaisiin moottoreihin sekä korvaamalla moottorin käynnistimet taajuusmuuttajilla.

Usein sähkölaitosten taloudellisten kannustinten ehtona on energiansäästöjen tarkistus, joka hoituu kätevästi kuormitustutkimuksella. Ennen uudistamista tehtävässä kuormitustutkimuksessa dokumentoidaan taustatiedoksi nykyinen energiankulutus. Uudistamisen jälkeen tehtävässä kuormitustutkimuksessa varmennetaan muutosten avulla saavutetut energiansäästöt.

5. Sähkönlaatuongelmien vianhaku

Usein ainoa tapa ratkaista ongelma on tallentaa ja analysoida tietoja pitkällä aikavälillä. Näissä vianhakutilanteissa tiedonkeruulaitteet ovat korvaamattomia, sillä ne ovat huomattavasti edullisempia ja helppokäyttöisempiä kuin monimutkaiset tehoanalysaattorit.

Otetaan esimerkiksi suojakatkaisimen laukeaminen satunnaisesti. Ilmeiset tapahtumat, kuten suuren moottorin käynnistäminen, eivät välttämättä ole syynä. Saattaa jopa vaikuttaa siltä, että laukeaminen tapahtuu täysin satunnaisina aikoina tai vain silloin, kun kukaan ei ole näkemässä (esimerkiksi keskellä yötä). Koska kenenkään henkilön ei ole järkevää valvoa kuormaa suojakatkaisimen laukeamiseen asti, laukeamisen syy voidaan selvittää kiinnittämällä tiedonkeruulaite suojakatkaisimen kuorman puolelle tallentamaan virrankulutusta.

Aiheeseen liittyvää