Dansk

Guide to digital multimeter safety

Sikkerhed, Det grundliggende

Det er helt åbenlyst, at et godt konstrueret digitalt multimeter opnår bedre resultater under krævende forhold end en andenrangsmodel. Ikke alene vil et førsteklasses værktøj kunne klare arbejdsmiljøet, det vil også medvirke til din sikkerhed. Når du har fået dit multimeter, er det vigtigt at opretholde sikkerheden i det miljø, du arbejder i – Tjek altid for, at dit multimeter er sikkert at bruge.

Fluke 3000 FC Generelt Vedligeholdelsessystem

Hvad er elektriske parametre?

Ethvert aktiv, der anvender eller flytter elektricitet, har et sæt elektriske parametre. Det drejer sig om klassificeringer og koder, dvs. KAT klassificeringer og indtrængningsbeskyttelseskoder (IP koder), som er i overensstemmelse med standarder fastsat af udpegede teams bestående af fagfolk. Et aktivs elektriske parametre kan give dig en forståelse af, hvordan du tester det pågældende aktiv for ydeevne, og hvordan du opretholder aktivets og din egen (og omkringstående personers) sikkerhed. Eksempler på elektriske parametre omfatter impedans, indkoblingsstrøm, effektfaktor og spændingsfald.

Hvad er KAT klassificering af multimetre?

Digitale multimetre er klassificeret til forskellige elektriske parametre, så du skal undersøge, om et multimeter har passende KAT klassificeringer, IP koder og uafhængige verificeringssymboler, for at sikre, at det instrument, du vælger, er blevet testet af et uafhængigt laboratorium og er sikkert at bruge til dine målinger.

Selv om du fastslår den korrekte klassificering i forhold til installationskategorien for overspænding (KAT II, KAT III eller KAT IV), bør du altid vælge et værktøj, der er klassificeret til den højeste kategori, du potentielt kan bruge det i, og vælge en spændingsklassificering, der passer til, eller overstiger, disse situationer. KAT klassificerede multimetre er designet til at minimere eller mindske risikoen for, at der opstår en lysbue inde i multimeteret. Klassificeringerne er normalt placeret nær indgangsstikkene.

Kort sagt, hvis du skal til at måle på en 480 V strømforsyningstavle, skal du bruge et måleinstrument, der som minimum er klassificeret iht. KAT III 600 V. Det betyder, at et måleinstrument klassificeret iht. KAT III 1000 V eller KAT IV 600 V også kan bruges i denne situation.

MålekategoriBeskrivelseEksempler
KAT IV

Trefase ved anlægstilslutning, alle udendørs ledere

Kun begrænset af den anlægstransformer, der føder kredsløbet

››50 kA kortslutningsstrøm

 • "Installationens oprindelse" – hvor lavspændingsforbindelsen (kabler ved serviceindgang) tilsluttes forsyningsselskabet.
 • Elmålere, primært overstrømsbeskyttelsesudstyr.
 • Udendørs og serviceindgang, forsyningsledning fra mast til bygning, fremløb mellem elmåler og tavle
 • Luftledning til fritliggende bygning, nedgravet kabel til dykpumpe.
KAT III

Trefaset fordeling, herunder enfaset kommerciel belysning

‹50 kA kortslutningsstrøm

 • Udstyr i faste installationer, såsom koblingsudstyr og flerfasede motorer.
 • Strømskinne og ledere i industrianlæg.
 • Ledere og korte forgreningskredsløb, enheder, der fødes direkte fra fordelingstavler.
 • Belysningssystemer i større bygninger.
 • Apparatudgange med korte forbindelser til serviceindgangen
KAT II

Enfasede stikforbundne belastninger.

‹10 kA kortslutningsstrøm.

 • Apparater, bærbare værktøjer og andre husholdnings- og tilsvarende belastninger.
 • Kontakter og lange stikledninger.
  • Kontakter på mere end 10 meter (30 fod) fra KAT III kilden.
  • Kontakter på mere end 20 meter (60 fod) fra KAT IV kilden.

De tocifrede IP koder fortæller dig, hvilken grad af modstandsdygtighed instrumentet har over for støv og vand. De angiver, hvilken størrelse støvpartikler der holdes ude, og i hvilken vanddybde multimetret kan nedsænkes og stadig fungere.

Indtrængningsbeskyttelsesgrad i forhold til faststoffer

NiveauObjektstørrelseEffektiv mod
0ObjektstørrelseIngen beskyttelse
1> 50 mmAlle store kropsflader
2> 12,5mmFingre eller lignende objekter
3> 2,5mmVærktøj, tykke ledninger
4> 1mmGranulære objekter. De fleste ledninger, skruer osv.
5StøvbeskyttetKan ikke helt undgås, men må ikke forstyrre en tilfredsstillende funktion
6StøvtætIngen indtrængen af støv. Støvtæt

Det andet ciffer i en IP klassificering angiver niveauet af beskyttelse mod vand.

Indtrængningsbeskyttelsesgrad i forhold til vand

NiveauBeskyttet modDetaljer
0Ikke beskyttet 
1Dryppende vandLodret faldende vand. Ingen skadelig virkning
2Dryppende vand, 15° hældningLodret faldende vand. Ingen skadelig virkning, når enheden vippes op til 15° fra dens normale position
3VandsprøjtVandsprøjt, der falder i en vinkel på op til 60°. Ingen skadelig virkning
4VandstænkVandstænk fra alle retninger. Ingen skadelig virkning
5VandstrålerVand, der udsendes fra en dyse, fra alle retninger. Ingen skadelig virkning
6Kraftige vandstrålerVand, der udsendes i kraftige stråler fra en dyse, fra alle retninger. Ingen skadelig virkning
7Nedsænkning op til 1 mNedsænkning i vand op til 1 meter i 30 minutter. Vandtæt ned til 1 m i 30 minutter
8Nedsænkning over 1 mKontinuerlig nedsænkning

Hos Fluke sikkerhedstester vi vores produkter og presser dem til grænsen. Først, når testteamet ikke længere kan få en enhed til at fejle, frigives den til produktion. Målet er at sikre, at et Fluke digitalt multimeter gentagne gange kan modstå de mest krævende forhold i den virkelige verden og holde dig, brugeren, sikker, så du kommer hjem hver eneste dag. Vi sørger også for, at vores produkter testes uafhængigt til at understøtte vores påstande.

Uafhængige verificeringssymboler

Hvad er sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med multimetre?

Før du foretager en måling med multimetret, skal du først inspicere det visuelt. Kontroller måleinstrument, probespidser og tilbehør for tegn på fysisk skade. Sørg for, at alle stik sidder sikkert, og se efter blotlagt metal eller revner i kabinettet. Du må ikke benytte et beskadiget måleinstrument eller beskadigede probespidser.

Når du har foretaget den visuelle inspektion, skal du kontrollere, at multimetret fungerer korrekt. Antag ikke blot, at det gør. Brug en kendt fungerende spændingskilde eller en testenhed, f.eks. Fluke PRV240, for at få bekræftet, at måleinstrumentet fungerer korrekt. Dette er et krav ifølge NFPA70E (USA) og GS38 (Europa).

Arbejde med elektricitet indebærer altid en risiko. Find ud af, hvilke farer der kan opstå, og træf de nødvendige forholdsregler, før du begynder at foretage målinger. Vær opmærksom på risikoen for spidser som transientoverspænding og lysbuer eller lysbueeksplosioner.

Effekten af elektrisk strøm
 1. Gå altid ud fra, at en elektrisk komponent i kredsløbet er live, indtil du positivt har truffet foranstaltninger til af aflade den. Stød forekommer, når kroppen bliver en del af et elektrisk kredsløb. Vær opmærksom på kroppens position, når du arbejder i elektriske miljøer.
 2. Sørg for at bruge korrekte personlige værnemidler (PPE) i hver eneste situation. Det betyder både på kroppen (dvs. handsker, hjelme) og i nærheden af kroppen (dvs. isolerende gummimåtter). De er påkrævet ved arbejde på eller i nærheden af strømførende og blottede elektriske kredsløb på mere end 50 V.
 3. Arbejd aldrig alene, når du arbejder på eller i nærheden af blottet og strømførende udstyr. Oprethold sikkerheden og sørg for, at du og din partner er opmærksomme på omgivelserne. Hvis det er muligt, bør du ikke foretage målinger i fugtige eller våde omgivelser, og sørg for, at der ikke befinder sig atmosfæriske farer omkring dig (dvs. brandfarligt støv eller damp).
 4. Endelig bør du holde øje med eventuelle synlige advarsler på det digitale multimeters display. Det kan advare brugerne om uregelmæssigheder, som f.eks. risikable spændinger (30 V eller højere) på probespidserne.

Relaterede ressourcer

Find det rigtige multimeter