Dansk

Forberedelse af sikre testværktøjer til anvendelse i den virkelige verden

Sikkerhed

Elektricitet er en voldsom kraft. Farlig, hvis den ikke respekteres. Dødelig, hvis den slippes løs med forkerte værktøjer.

Et godt konstrueret multimeter beskytter mod elektrisk stød og lysbueeksplosion. Det bærer en målekategori III klassificering og en tredjepartscertificering fra et uafhængigt testlaboratorium. Hvis metret ikke er korrekt klassificeret og certificeret, er der ingen måde, hvorpå man kan se, om det giver den nødvendige beskyttelse mod elektriske transienter, der kan føre til isolationsnedbrud eller lysbueeksplosion.

Derfor tager Fluke produkttestning alvorligt. Product Compliance laboratoriet presser Flukes test- og måleværktøjer længere end de definerede standarder for ikke blot at opfylde, men også at overgå sikkerhedskravene. "Vi udsætter værktøjerne for en lang række forudselige scenarier af brug og misbrug, der efterligner de forhold, vi hører om fra vores kunder," siger Thomas Smith, Product Compliance Manager. "Når vi ved, at værktøjerne udviser tilstrækkelig sikkerhedsmargen og robusthed her, kan vi være sikre på, at de giver et højt beskyttelsesniveau i den virkelige verden."

Før et Fluke produkt bliver certificeret af en tredjepart, skal det gennemgå en række tests af performance og sikkerhed hos Fluke. Det bliver bagt og frosset, lagt i vand, omgivet af støv, gennemrystet, banket mod gulvet og zappet med elektricitet igen og igen.

Fluke laboratoriet for miljøsikkerhed Product Compliance Laboratory teamet, fra venstre mod højre, Becky Faulk, Michael Meisner, James Lenker, Thomas Smith, John Morton, Chris Settle, Gary Allen og Shahram Pourmoghadam.

Testning af sikkerhed og pålidelighed

Fluke Product Compliance laboratoriet er fyldt med arbejdsstationer, der stikker ud fra væggene og er placeret ned langs midten af det store, veloplyste rum. Sikkerhedsteknikere – eksperter i testprotokoller samt forskellige sikkerhedsstandarder – presser Flukes værktøjer og instrumenter til bristepunktet. "Vi tester mindst ét niveau længere end standarden. Derudover har vores arbejde med forudseligt misbrug ført til udvikling af nye standardkrav," siger Smith.

Fluke anvender en række tests til at finde svagheder i designet eller fejl, som derefter kan tilrettes i det endelige instrument, så det giver mest mulig beskyttelse mod de farer, der kan opstå under arbejdet med elektriske systemer.

Fluke samarbejder med alle de vigtigste nationalt anerkendte testlaboratorier (NRTL'er), herunder: CSA (Canadian Standards Association), UL (Underwriters Laboratories), TÜV (Technischer Überwachungs-Verein) og ETL/Intertek. Fluke Product Compliance laboratoriet er akkrediteret via CSA til at teste og certificere produkter til deres certificeringsmærke. Testprocedurerne er beskrevet i detaljer og overholdes nøje. Når et produkt har bestået de relevante tests, sendes dokumentationen videre til godkendelse og registrering.

Fluke laboratoriet gennemgår regelmæssigt en auditering for at sikre, at alle tests opfylder kravene fra de nationale og internationale myndigheder og standarder. Hver test er nøje konfigureret og kalibreret til at opfylde kravene i den relevante standard.

Nedenfor vises eksempler på Flukes testmetoder. Ethvert robust testinstrument af høj kvalitet skal gennemgå en lignende testprocedure.

Impulstest

Impulstesten simulerer en transient i en elektrisk installation fra nærliggende lynnedslag eller andre store elektriske forstyrrelser på elnettet. Et meter placeres i et kammer, og der tilføres en impuls af tusindvis af volt elektricitet for at verificere, om beskyttelsen på metret brister, bryder sammen eller eksploderer i en lysbue. Der anvendes en særlig testmaskine til at generere den høje spændingstransient og fejlstrøm i henhold til nationale og internationale standarder.

Impulstest

Michael Meisner forbereder et Fluke meter til impulstesten.

Multifunktionel overbelastningstest

Et testinstrument skal også kunne modstå utilsigtede overbelastninger i forbindelse med de forskellige funktioner på metret. Dette punkt er så vigtigt, at det er skrevet ind i de gældende sikkerhedsstandarder. Fluke simulerer dette ved hjælp af den multifunktionelle overbelastningstest. Denne test omfatter tilførsel af meget højenergi spænding i "ikke-spændings" målefunktioner, for at teste et tilfælde, hvor en operatør ved en fejl sender spænding ind i en ikke-spændings" målefunktion i metret. Dette kan forekomme, hvis brugeren efterlader ledningerne i ampere indgangsstikkene og derefter ved et uheld kommer til at forbinde ledningerne over en spændingskilde: Der er her netop skabt en kortslutning gennem testinstrumentet.

Højt accelereret levetidstest (HALT)

Fluke ønsker at sikre en lang levetid for deres værktøjer, og anvender derfor HALT højt accelereret levetidstest. Testen kombinerer højfrekvente 6-aksede vibrationer med mere end 150 GRMS (Root Mean Square acceleration) med ekstremt hurtige temperaturudsving for at simulere en levetid for slid. Kammeret kan gå fra -100 °C (-148 °F) til 200 °C (392 °F) på få minutter og således teste værktøjets evne til at modstå forhøjede og kombinerede stresssituationer.

Transport under barske forhold

En anden test simulerer, at metret transporteres under barske forhold, f.eks. i terrængående køretøjer, der anvendes af militæret. Teknikerne placerer metret på et vibrationsbord, der rystes med over 3 GRMS i mindst 30 minutter pr. akse. Én gang er ikke nok. Hos Fluke testes metre gentagne gange i flere positioner for at tage højde for alle tænkelige forhold.

Vibrationstest

Et meter er fastgjort og klar til vibrationstest.

Andre tests

 • Elektrisk statisk udladning (ESD) – kan modstå statisk elektricitet
 • Test af indtrængningsbeskyttelse (IP) for støv og vand – modstandsdygtighed over for indtrængen af støv og vand (dryp, sprøjtning og nedsænkning, afhængigt af klassificering)
 • Faldtest – modstår "ups" faktoren, selv ved den laveste temperaturklassificering af produktet
 • Anechoic kammer labtest – kan modstå elektromagnetisk interferens uden at vise fejlagtige målinger og uden at udsende forstyrrende stråling
 • Temperatur-/fugtigheds-/højdekamre – modstandsdygtig over for ekstremt atmosfærisk tryk

Få sikkerheden på plads

Et industrielt strømudfald kan afbryde hundredvis af medarbejdere, stoppe arbejdet med udstyr, der er millioner værd, og få produktionen og indtjeningen til at stoppe. Det er vigtigt, at vedligeholdelsesteams har værktøj, de kan stole på – redskaber, der er robuste nok til at kunne håndtere støv, vand, fald og andre påvirkninger, der er almindelige i industrielle miljøer. Professionelle kræver samme grad af nøjagtighed, performance og få-det-gjort pålidelighed fra deres værktøjer, som de forventer af sig selv. Det er præcis, hvad Fluke test- og måleværktøjer er designet og bygget til at gøre.

Sikkerhedsstandarder, der skal overholdes

Den schweizisk-baserese International Electrotechnical Commission (IEC) 61010 har etableret en målekategori (KAT) og spændingsklassificeringer for elektriske miljøer. Disse KAT klassificeringer er baseret på, hvordan højenergi transienter bevæger sig gennem netværksmodstanden i de elektriske installationer. Klassificeringerne er med til at bestemme, hvilket elektrisk testværktøj, der er designet til at kunne modstå spændingstransienter til de specifikke jobtyper.

 • KAT II – Enfasede stikforbundne belastninger, som f.eks. apparater og bærbart værktøj
 • KAT III – Trefaset distribution, herunder enfaset kommerciel belysning og udstyr på faste steder som f.eks. koblingsudstyr og flerfasede motorer
 • KAT IV – Trefaset ved forsyningstilslutningen, udendørs ledere, elmålere og forsyningsindgange

Et højere KAT nummer refererer til et elektrisk miljø med højere effekt og transienter med højere energi. Derfor kan et multimeter, der er designet efter en KAT III standard, modstå transienter med højere energi end et, der er designet efter KAT II standarder.

Specielle tekniske undersøgelser har fastslået, at inferiørt testudstyr – uden en målekategoriklassificering eller med en klassificering, der ikke matcher opgaven – nogle gange kan eksplodere, hvis det bruges forkert. Derfor er det vigtigt at sikre, at dine elektriske testværktøjer er blevet uafhængigt evalueret til at kunne modstå spændingstransienter og er certificeret til at overholde sikkerhedsstandarder. Standardiseringsorganisationer, som f.eks. IEC og NFPA, er ikke ansvarlige for at håndhæve deres sikkerhedsstandarder for testværktøjer – ethvert testinstrument, du bruger, bør være sikkerhedsmærket for at angive, at det er blevet certificeret af mindst ét uafhængigt testbureau.

Selv den mest forsigtige af os kan begå fejl. Derfor bør dine testinstrumenter støtte dig med en beskyttelsesmargen, hvis der tilføres en forkert spænding. For at opfylde kravene fra nutidens højenergi- og højrisiko arbejdspladser, forbedrer kvalitetsproducenter som Fluke hele tiden deres testinstrumenter for at gøre dem sikrere og mere pålidelige. Fluke går et skridt videre i designet og opbygningen af vores testværktøjer til din sikkerhed. Med robust indgangsbeskyttelse er vores testinstrumenter bygget til at overleve.

Her er fem af de mest almindelige fejl, der er begås i felten:

 1. Brug af forældet eller defekt testudstyr
 2. Forsømmelse af korrekt kontrol af testinstrumenter og testledninger i forhold til beskadigelse eller snavs
 3. Brug af testværktøjer, der ikke er korrekt klassificeret til jobbet
 4. Udskiftning af originale sikringer med forkert type sikringer
 5. Arbejde med spændingsførende udstyr uden korrekt klargøring

PRODUKTBEMÆRKNING: Nutidens digitale multimetre inkluderer en speciel højenergisikring, der er designet til at kunne indeholde den fejlstrøm, der kan komme fra en KAT IV elektrisk installation. Hvis du udskifter sikringen med en forkert type sikring, øges risikoen for lysbueeksplosion, hvis der ved en fejl tilføres højenergi spænding til terminalerne til strømmåling.