Dansk

Reparaturservices

Det meste af udstyret kan repareres til en fast pris. Den faste pris dækker materialerne, timesatser, opgraderinger og en CalNet-verificeringsmærkat med verificeringsdatoen.

Undtagelser fra de faste priser er transportskader, skader, der opstår som følge af ukorrekt brug, rør, batterier, akkumulatorer og tilbehør.