Dansk

Elektrisk PPE – personligt sikkerhedsudstyr

Hvad er personligt sikkerhedsudstyr (PPE), og hvorfor er det vigtigt? Ifølge 85% af alle el-arbejdere, som deltog i en nylig Fluke undersøgelse, er det ikke så vigtigt. De sagde, at de springer korrekt PPE over, da det er ubelejligt. Men vi ved, at PPE er den sidste forsvarslinje, som holder dig sikker ved en lysbue, eller et lysbue-miljø. Den bedste måde at undgå chok eller strød på, er selvfølgelig at holde sig langt væk fra live komponenter og kun arbejde med dødt udstyr. Der kan dog desværre stadigvæk, selv hvis man tager de korrekte forholdsregler, opstå lysbuer og andre ulykker. Det er derfor, at elektrisk PPE er din sidste forsvarslinje, som holder dig sikker ved lysbuer eller ved lysbue-eksplosion.

Forskellige niveauer af PPE kræves for forskellige typer elektrisk arbejde.

Det amerikanske arbejdsministeriums afdeling for Sikkerhed og sundhed (OSHA) og NFPA fastsætter gode retningslinjer og regler for sikkerhed på arbejdspladsen. FNFPA 70E, standarden for elektrisk sikkerhed på arbejdspladsen, beskriver kravene og kravene til personlige værnemidler, der kræves for sikkert arbejdet. Selvom NFPA 70E-standarder ikke er påkrævet ved lov, er de skrevet til at hjælpe med at opfylde de krav, som OSHA kræver i henhold til loven. For at finde ud af, hvilket PPE der er nødvendigt i visse miljøer, skal du starte med at foretage en farevurdering.

Hvad er PPE-krav?

En farevurdering viser ikke kun hvilke PPE'er der skal bruges til arbejdsområdet, men er også det første trin med udviklingen af et sikkerhedsprogram. Det bør fungere som basis for skabelsen af et sikkert arbejdsmiljø. Du skal identificere potentielle farer på arbejdspladsen, både fysiske og sundhedsrelaterede.

Potentielle sundhedsfarer er ting som udsættelse for skadeligt støv, kemikalier eller stråling. Fysisk fare kan inkludere mange ting på arbejdspladsen, herunder, men ikke begrænset til:

 • Flytning af objekter
 • Skarpe kanter
 • Potentielt nedfaldende objekter
 • Elektriske forbindelser
 • Ekstreme temperaturer

Når du gennemfører en gennemgang af arbejdspladsen, skal du dokumentere alle potentielle farer. Disse oplysninger kan senere organiseres, og de rette PPE'er til beskyttelse af medarbejderne mod alle farerne, kan dernæst fastlægges. Arbejdspladsen skal periodisk revurderes for at sikre, at ændringer kommer i betragtning, og at PPE-niveauerne er tilstrækkelige.

Vælg korrekt PPE

Når farevurderingen er gennemført, skal du fjerne så mange farer som muligt. Hav hele tiden et hieraki af kontrol i tankerne, når du opstiller din plan. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) ordnede disse kontroller i rækkefølge fra, hvad der er mest effektivt til hvad der er mindst effektivt omkring beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed.

 1. Eleminér faren
 2. Udskift med mindre farligt udstyr og materialer
 3. Implementér kontroller, som reducerer eksponering eller alvorlighed
 4. Advarsler, skilte og anden kommunikation
 5. Administrative kontroller, herunder praksis for sikker arbejdsplads
 6. Personligt sikkerhedsudstyr

Hvis du har været gennem hierakiet og er kommet til PPE som det sidste trin, skal du lave en liste over PPE'er for elektrisk arbejde. Du bør følge NFPA 70E retningslinjerne for minimumsstandarderne for PPE for de områder, du beskrev under vurderingen. Tabel 130.5(C), eller Tabel-metoden fra NFPA 70E, hjælper dig med at estimere sandsynligheden for en forekomst af en lysbueulykke i forskellige AC og DC systemer, og om PPE bør være et krav.

Tabellen er et minimumskrav. Det er altid godt, hvis du ikke bare møder minimumskravene, men faktisk overgår standarderne. OSHA kræver, at mange af PPE-kategorierne overholder standarder, som er udviklet af American National Standards Institute (ANSI) for disse tre typer PPE'er:

 • Øjen- og ansigtsbeskyttelse,
 • Hovedbeskyttelse og
 • Fodbeskyttelse.

ANSI har ikke standarder for handsker, men OSHA anbefaler at valget falder på dét, der giver mening i forhold til den opgave, der skal udføres.

PPE træning

Som en del af OSHAs standarder kræves det, at arbejdsgivere træner medarbejdere, der har brug for elektrisk sikkerhedsværn i hvad de skal bære, hvordan det skal bruges korrekt, vedligeholdes korrekt, bortskaffes og dets begrænsninger.

Forståelse af begrænsningerne ved PPE er et vigtigt aspekt af træningen, da det skal betragtes som sidste forsvarslinje i tilfælde af lysbue, hvis du har det korrekte udstyr på. PPE er ikke idiotsikkert. Når det kombineres med god sikkerhedspraksis, giver PPE det bedst mulige resultatet i tilfælde af en lysbue eller lysbue-eksplosion.

Inkludering af PPE-træning som en del af din regelmæssige sikkerhedstræning kan også hjælpe med at holde alle medarbejdere opdateret om eventuelle ændringer og giver dig en chance for at gennemgå effektiviteten af dine elektriske PPE-foranstaltninger. Denne sikkerhedstræning skal sikre, at alle tager de passende foranstaltninger mod at forhindre lysbue-hændelser og minimere deres forekomster. Brug af korrekt PPE skal være et af disse foranstaltninger. Det vil reducere dine skader og kan redde dit liv.

Relaterede ressourcer