Dansk

Fluke brugsbetingelser

Senest opdateret: 27. februar 2013

LÆS NØJE DISSE BETINGELSER FOR BRUG. VED AT OPNÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE VORES WEBSTEDER, MOBIL APPLIKATIONER ELLER ANDRE PRODUKTER ELLER TJENESTER ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF DISSE BETINGELSER FOR BRUG OG ALLE BETINGELSER, DER ER INKORPORERET HERI VED REFERENCE. HVIS DU IKKE ACCEPTERER ALLE DISSE BETINGELSER, MÅ DU IKKE BRUGE VORES WEBSTEDER, MOBIL APPLIKATIONER ELLER ANDRE PRODUKTER ELLER SERVICES.

Disse betingelser for brug ("betingelser") gælder for din adgang til og brug af websteder, mobil applikationer og andre produkter eller services (samlet henvist til som "services") fra Fluke Corporation og visse søsterselskaber og datterselskaber (samlet henvist til som "Fluke", "vi" eller "os"). Disse betingelser ændrer på ingen måde betingelserne og vilkårene for enhver anden aftale, du har med Fluke vedrørende produkter, services eller andet. Hvis du bruger vores services på vegne af en forretningsenhed, garanterer du, at du er autoriseret til at acceptere disse betingelser på vegne af nævnte forretningsenhed, og at forretningsenheden accepterer at være ansvarlig overfor os, såfremt du overtræder betingelserne.

Fluke forbeholder sig ret til når som helst og efter vores eget skøn at ændre eller modificere disse betingelser. I tilfælde af, at Fluke foretager ændringer til disse betingelser, vil vi underrette dig om sådanne ændringer, f.eks. ved at sende dig en e-mail, meddele ændringerne via vores services eller ved at opdatere datoen "Senest opdateret" øverst i disse betingelser. Såfremt du fortsætter med at bruge vores services, udgør dette din accept af de reviderede betingelser. For at sikre, at du forstår de betingelser og vilkår, der gælder for din brug af vores services, opfordrer vi dig til jævnligt at gennemgå betingelserne. Hvis du ikke accepterer de ændrede betingelser, skal du stoppe med at bruge vores services.

1. Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Se vores Politik om beskyttelse af personlige oplysninger for oplysninger om, hvordan Fluke indsamler, bruger og offentliggør oplysninger om vores brugere.

2. Betingelser og vilkår for salg

Ved køb af varer eller tjenester fra Fluke gælder vores Betingelser og vilkår for salg. Disse betingelser for salg kan når som helst og efter vores eget skøn ændres uden varsel, så du bør gennemgå betingelser for salg, hver gang du foretager et køb.

3. Deltagelse, registrering og konto

Vores services er ikke målrettet imod, eller tiltænkt til brug af, personer under 18 år. Ved at bruge vores services garanterer du, at du (a)er 18 år eller derover, (b)ikke tidligere er blevet suspenderet eller fjernet fra vores services, (c) ikke har mere end én online konto hos Fluke og (d)har de fulde beføjelser og tilladelse til at indgå denne aftale, og at du ved indgåelse af denne aftale ikke overtræder enhver anden aftale, som du er en del af.

For at få adgang til og bruge visse områder eller funktioner i vores services kræves det muligvis, at du registrerer dig med en online konto. Når du registrerer dig for få en konto, kan du ikke oprette et kontonavn, der inkorporerer et varemærke uden tilladelse fra ejeren af varemærket. Vi forbeholder os ret til at tilbagekalde kontonavne, eller foretage andre nødvendige skridt, på vegne af enhver virksomhed eller enkeltperson, der har et juridisk krav, inklusive varemærkerettigheder, vedrørende et navn.

Med hensyn til din brug af vores services accepterer du at (w) afgive nøjagtige, aktuelle og fuldstændige kontooplysninger, (x) vedligeholde og straks opdatere dine kontooplysninger, (y) opretholde sikkerheden vedrørende din adgangskode og acceptere alle risici vedrørende uautoriseret adgang til din konto og de oplysninger, du afgiver til os og (z) straks underrette os, såfremt du opdager eller på anden vis har mistanke om eventuelle sikkerhedsbrud relateret til vores services.

4. Copyright og begrænset licens

Medmindre andet er indikeret på vores services eller på anden vis af Fluke, er vores services og alt indhold og andre materialer deri, inklusive, uden begrænsning, Fluke logoet, alle designs, tekst, grafik, billeder, oplysninger, data, software, lydfiler og andre filer samt udvalget og tilrettelæggelsen heraf (samlet henvist til som "indhold" Flukes eller vores licensgiveres eller brugeres ejendom og beskyttet af amerikanske og internationale love om copyright.

Du tildeles hermed en begrænset, ikke-eksklusiv licens, der ikke kan viderelicenseres, til at opnå adgang til og bruge vores services og indhold. Nævnte licens er imidlertid underlagt disse betingelser og inkluderer ikke (a) eventuelt videresalg eller kommerciel brug af vores services eller indholdet deri, (b) indsamlingen og brugen af enhver produkt- eller tjenesteliste, billeder eller beskrivelser, (c) distribution, offentlig demonstration eller offentlig fremvisning af noget indhold, (d)modificere eller på anden måde foretage afledt brug af tjenesterne eller indholdet eller nogen del deraf, (e) brug af enhver form for datamining, robotter eller andre metoder til indsamling eller udtrækning af data, (f)downloading (udover cachelagring af siden) af enhver del af vores services, indholdet eller oplysninger indeholdt deri, undtagen hvor dette udtrykkeligt er tilladt på vores services og (g) enhver brug af vores services eller indholdet udover til deres tiltænkte formål. Enhver brug af vores services eller indholdet udover som specifikt godkendt heri uden forudgående skriftlig tilladelse fra Fluke er strengt forbudt og vil ophæve den licens, der tildeles heri. Sådan uautoriseret brug kan også være i strid med gældende lovgivning, inklusive, uden begrænsning, lovgivning vedrørende copyright og varemærke og gældende regler og vedtægter vedrørende kommunikation. Medmindre det udtrykkeligt er anført heri eller på anden vis meddelt af Fluke, skal intet i disse betingelser opfattes som tildeling af nogen licens til immaterielle rettigheder, det være sig ved hindring, hentydning eller på anden vis. Licensen kan til enhver tid kaldes tilbage.

Uanset noget er i modstrid hermed i disse betingelser, kan tjenesterne og indholdet indeholde softwarekomponenter, der er underlagt separate licensbetingelser, i hvilket tilfælde sådanne betingelser vil gælde for adgang til og brug af sådanne softwarekomponenter.

5. Politik ved gentagne krænkere, klager vedrørende copyright

I overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act (DMCA) og anden gældende lovgivning har Fluke indført en politik til, under relevante betingelser og efter Flukes eget skøn, at opsige kontoindehavere eller andre brugere af vores services, der anses for at være gentagne krænkere. Fluke kan også efter eget skøn begrænse adgang til vores services og/eller opsige kontiene for enhver bruger, der krænker andres eventuelle immaterielle rettigheder, uagtet om dette er en gentagen krænkelse.

Såfremt du mener, at noget i vores services krænker nogen copyright, du måtte eje eller kontrollere, kan du sende en meddelelse om en sådan krænkelse til vores udpegede agent som beskrevet herunder:

Udpeget agent: Chief IP Counsel
Adresse: 6920 Seaway Blvd, MS203A, Everett WA 98203
Telefon: 425-446-5932
Fax: 425-446-5117
E-mail: copyright@fluke.com

Se 17 U.S.C. §512(c)(3) for krav vedrørende korrekt underretning. Du skal også være opmærksom på, at såfremt du bevidst fremsætter en væsentlig forkert fremstilling i din underretning om, at materialet eller aktiviteten krænker, vil du være ansvarlig for enhver skadeserstatning, inklusive omkostninger og advokatsalærer, som vi eller den påstående krænker har pådraget os som et resultat af, at vi har sat vores lid til nævnte forkerte fremstilling ved at fjerne eller deaktivere adgang til det materiale eller den aktivitet, der angiveligt krænker.

6. Varemærker

"Fluke," "Fluke Biomedical," "Fluke Calibration," "Fluke Networks" og Fluke logoet og ethvert andet Fluke produkt eller servicenavne, logoer eller slogans, der vises på vores services, er varemærker tilhørende Fluke i USA og andre lande, og disse må ikke kopieres, efterlignes eller bruges, i deres helhed eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra Fluke. Mærker fra tredjeparter, der vises på vores services, tilhører deres respektive virksomheder og må ikke bruges uden tilladelse fra den relevante varemærkeindehaver. Du må ikke bruge nogen meta tags eller anden "skjult tekst", der bruger "Fluke" eller noget anden navn, varemærke eller produkt eller servicenavn tilhørende Fluke uden forudgående skriftlig tilladelse. Derudover tilhører vores services udseende og funktionalitet, inklusive alle sidehoveder, brugerdefineret grafik, ikoner for knapper og scripts, servicemærket, varemærke og/eller visuelle produktelement, Fluke og må ikke kopieres, efterlignes eller bruges, i deres helhed eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse. Alle andre varemærker, registrerede varemærker, produktnavne og virksomhedsnavne eller logoer i vores services tilhører deres respektive ejere. Henvisning til andre produkter, tjenester eller processer eller andre oplysninger ved navn, varemærke, producent eller på anden vis hverken udgør eller antyder opbakning, sponsorering eller anbefaling fra Fluke.

7. Hyperlinks

Du tildeles en begrænset, ikke-eksklusiv ret til at oprette et hyperlink til vores services til ikke-kommercielle formål, forudsat at nævnte link ikke skildrer Fluke eller nogle af vores produkter eller tjenester på en forkert, misvisende, nedsættende eller på anden vis injurierende måde, og under forudsætning af, at det tilknyttede site ikke indeholder pornografisk eller ulovligt materiale eller materiale, der er stødende, chikanerende eller på anden vis anstødeligt. Denne begrænsede ret kan tilbagekaldes til enhver tid. Du må ikke bruge et Fluke logo eller anden navnebeskyttet grafik tilhørende Fluke til at linke til tjenesterne uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Fluke. Endvidere er det ikke tilladt, uden Flukes udtrykkelige skriftlige accept, at anvende, konstruere rammer eller benytte rammekonstruktionsteknikker til at indespærre noget som helst Fluke varemærke, logo eller anden navnebeskyttet information, herunder billeder fundet på vores services, tekstindhold eller layout/design på nogen som helst side eller formular indeholdt på en side på tjenesterne. Undtagen som anført ovenfor får du ikke overdraget nogen rettigheder eller licens ved implikation, hindring eller på anden vis i eller under noget patent, varemærke, copyright eller ejendomsret tilhørende Fluke eller en tredjepart.

Fluke fremsætter ingen krav eller repræsentation vedrørende, og accepterer intet ansvar for, kvalitet, indhold, beskaffenhed eller pålidelighed for tredjepartswebsteder, der er tilgængelige via hyperlinks fra vores services, eller websteder, der linker til vores services. Sådanne sites er ikke under Flukes kontrol, og Fluke er ikke ansvarlig for indholdet på ethvert tilknyttet site, ethvert link indeholdende et tilknyttet site eller enhver anmeldelse, ændring eller opdatering af sådanne sites. Fluke tilvejebringer udelukkende disse links for din bekvemmelighed, og inkludering af sådanne links indebærer ikke tilknytning, opbakning eller godkendelse fra Fluke af noget site eller nogle oplysninger indeholdt deri. Når du forlader vores services, bør du være opmærksom på, at vores betingelser og politikker ikke længere finder anvendelse. Du bør gennemgå gældende betingelser og politikker, inklusive beskyttelse af personlige oplysninger og metoder til dataindsamling, for ethvert site, du navigerer til fra vores services.

8. Tredjepartsindhold

Fluke kan stille tredjepartsindhold til rådighed på vores services og stille links til websider og indhold fra tredjeparter til rådighed (samlet henvist til som "tredjepartsindhold") som en service til de, der er interesseret i disse oplysninger. Fluke hverken kontrollerer, bakker op om eller godkender noget tredjepartsindhold og giver ingen garantier af nogen art med hensyn til tredjepartsindhold, inklusive, uden begrænsning, vedrørende dets nøjagtighed eller fuldstændighed. Du anerkender og accepterer, at Fluke på ingen måde er ansvarlige for tredjepartsindhold og ikke påtager sig noget ansvar for at opdatere eller gennemgå tredjepartsindhold. Brug af sådant tredjepartsindhold indeholdt heri sker på brugernes egen risiko.

9. Reklamer og kampagnetilbud. Produkter, tjenester og kampagnetilbud fra tredjepart

Fluke kan vise reklamer og kampagnetilbud fra tredjeparter på vores services eller på anden vis tilvejebringe oplysninger om eller links til produkter eller tjenester fra tredjepart på vores services. Din virksomheds forretninger eller korrespondance med, eller deltagelse i kampagnetilbud fra, sådanne tredjeparter, samt eventuelle betingelser, vilkår, garantier forbundet med sådanne forretninger eller kampagnetilbud, sker alene mellem dig og en sådan tredjepart. Fluke påtager sig intet ansvar eller nogen forpligtelser for ethvert tab af nogen art opstået som følge af enhver sådan forretning eller ethvert sådan kampagnetilbud eller som et resultat af tilstedeværelse af tredjepartsoplysninger på vores services.

10. Brugerindhold

Vores services kan inkludere diskussionsfora, blogs eller andre interaktive funktioner eller områder, hvor du eller andre brugere opretter, deler, overfører eller lagrer indhold, inklusive, men ikke begrænset til, tekst, musik, lyd, billeder, grafik, kode, elementer eller materialer (samlet henvist til som "brugerindhold"). Du forstår, at dit brugerindhold kan ses af andre, og at du har mulighed for at kontrollere, hvem der har adgang til dette indhold ved at justere dine indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger. Du accepterer, at du alene er ansvarlig for dit brugerindhold og for din brug af sådanne interaktive funktioner eller områder, og at du bruger disse for egen risiko.

Ved at bruge de interaktive områder i vores services accepterer du ikke at dele, uploade til, overføre, distribuere, lagre, oprette eller på anden vis offentliggøre ethvert af følgende via vores services:

 • Brugerindhold, der er ulovligt, ærekrænkende, injurierende, uanstændigt, pornografisk, usømmeligt, sjofelt, vovet, chikanerende, truende, krænker privatlivets fred eller udgivelsesrettigheder, er voldeligt, provokerende, bedragerisk eller på anden vis anstødeligt.
 • Brugerindhold, der udgør, opfordrer til eller giver instruktioner om en lovovertrædelse, krænker rettigheder for nogen part eller som på anden vis skaber ansvar eller krænker enhver lokal, statslig, national eller international lov.
 • Brugerindhold, der kan krænke patenter, varemærker, handelshemmeligheder, copyright eller andre immaterielle rettigheder eller ejendomsrettigheder tilhørende nogen part. Ved at dele noget brugerindhold garanterer du, at du har ret til at distribuere og reproducere sådant brugerindhold.
 • Brugerindhold, der indeholder eller gengiver erklæringer, bemærkninger eller krav, der ikke afspejler dine ægte synspunkter og erfaringer.
 • Brugerindhold, der parodierer en person eller forretningsenhed eller på anden vis giver et misvisende billede af din tilknytning til en person eller forretningsenhed.
 • Uopfordrede kampagnetilbud, politiske kampagner, reklamer eller anmodninger om bidrag.
 • Private oplysninger vedrørende nhver tredjepart, inklusive, uden begrænsning, adresser, telefonnumre, e-mailadresser, personnumre og kreditkortnumre.
 • Virusser, ødelagte data eller andre skadelige, forstyrrende eller destruktive filer eller
 • Brugerindhold, der alene efter Flukes skøn, er anstødeligt eller som begrænser eller forhindrer enhver person i at bruge eller nyde vores services, eller som kan udsætte Fluke eller vores brugere for skade eller ansvar af enhver art.

Du accepterer derudover, at du ikke vil overtræde nogen lov, kontrakt, immateriel rettighed eller tredjepartsrettighed eller foretage en skadevoldende handling, og at du alene er ansvarlig for din adfærd, når du bruger vores services. Du accepterer, at du vil rette dig efter disse betingelser, og at du ikke vil:

 • Bruge vores services på en måde, der kan interferere med, afbryde, have negativ indflydelse på eller forhindre andre brugere i at nyde vores services eller som kan beskadige, deaktivere, overbebyrde eller forringe vores services funktion på nogen måde.
 • Sende uopfordrede og uautoriserede reklamer, anmodning om bidrag, kampagnemateriale, spam, uønsket e-mail, kædebreve eller pyramidespil eller opfange eller indsamle e-mailadresser eller andre kontaktoplysninger på andre brugere fra vores services med det formål at sende spam eller andre kommercielle beskeder.
 • Bruge nogen robot, spider,crawler, scraper eller andre automatiske midler eller interfaces, der ikke er leveret af os, til at få adgang til vores services eller til at udtrække data.
 • Udføre reverse engineering på noget aspekt af vores services eller gøre noget, der kan opdage kildekoder ved at omgå eller tilsidesætte midler anvendt til at forhindre eller begrænse adgang til ethvert område, indhold eller kode af tjenesterne (undtagen som udtrykkeligt tilladt ifølge loven).
 • Bruge eller forsøge at bruge en anden brugers konto uden godkendelse fra nævnte bruger og Fluke.
 • Forsøge at tilsidesætte enhver teknik til indholdsfiltrering, vi anvender, eller forsøge at opnå adgang til enhver service eller område af vores services, som du ikke er godkendt til at opnå adgang til.
 • Forsøge på nogen måde at indikere , at du har en forbindelse til os, eller at vi har godkendt dig eller nogle produkter eller tjenester til noget formål.
 • Deltage i nogen form for chikanering, intimidering, udnyttende eller personforfølgende handling.
 • Udvikle tredjepartsprogrammer, der interagerer med brugerindhold og tjenesterne, uden forudgående skriftlig tilladelse, og
 • Bruge vores services til ethvert ulovligt eller ikke-godkendt formål eller deltage i, opfordre til eller promovere enhver aktivitet, der overtræder disse betingelser.

Fluke er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for din adfærd eller dine interaktioner med nogen brugere af vores services(det være sig online eller offline), og ligeledes er Fluke ikke ansvarlig for eller hæfter for enhver form for associeret tab, beskadigelse, skade eller fortræd. Håndhævelse af disse betingelser sker udelukkende efter Flukes skøn, og mangel på håndhævelse af disse betingelser i visse tilfælde udgør ikke en frafaldelse af Flukes rettigheder til at håndhæve disse betingelser i andre tilfælde. Dertil kommer, at disse betingelser ikke giver anledning til privat søgsmålsret fra tredjeparts side eller nogen rimelig forventning eller løfte om, at vores services ikke vil indeholde noget indhold, som er forbudt i henhold til disse betingelser. Som udbyder af interaktive tjenester er Fluke ikke ansvarlig for nogen erklæringer, repræsentationer eller noget brugerindhold tilvejebragt af vores brugere gennem det interaktive område af tjenesterne. Skønt Fluke ikke er forpligtet til at censurere, redigere eller overvåge noget brugerindhold, forbeholder Fluke sig ret til, udelukkende efter eget skøn, at fjerne, censurere eller redigere ethvert brugerindhold, der deles eller lagres på tjenesterne til enhver tid og af en hvilken som helst årsag uden varsel, og du er for egen regning alene ansvarlig for at tage sikkerhedskopier og erstatte ethvert brugerindhold, du deler eller lagrer på tjenesterne.

Enhver brug af vores services, der overtræder disse betingelser, kan bl.a. medføre, at din ret til at bruge vores services ophører eller suspenderes.

11. Produktanmeldelser

Vi kan stille specifikke muligheder til rådighed for, at du kan fortælle Fluke eller andre Fluke brugere, hvad du mener om vores produkter eller services ("produktanmeldelser"). Såfremt du benytter dig af denne mulighed for at anmelde et produkt, accepterer du at afgive din mening lovmæssigt, ærligt og i god tro og at fortælle andre om enhver interessekonflikt eller forbindelse, der kan have indflydelse på dine synspunkter (hvis du f.eks. bliver betalt af andre eller modtager noget gratis for at opfordre dig til at komme med kommentarer, accepterer du at fremlægge dette på behørig vis). Alle produktanmeldelser repræsenterer udelukkende brugerens holdning, og Fluke bakker ikke op om eller godkender nogen produktanmeldelser og har intet ansvar eller nogen forpligtelse med hensyn til nøjagtighed, hensigtsmæssighed eller indhold af sådanne anmeldelser.

12. Rettigheder til brugerindhold

Du bevarer alle rettigheder til det brugerindhold, du indsender til Fluke. Ved at indsende eller dele brugerindhold på vores services, giver du Fluke en ikke-eksklusiv, afgiftsfri, evig og uigenkaldelig rettighed, der fuldt ud kan viderelicenseres, til at bruge, reproducere, ændre, tilpasse, offentliggøre, oversætte, skabe afledt arbejde fra, distribuere, udøve og offentliggøre sådant brugerindhold over hele verden i enhver form eller ethvert medie, inklusive til markedsførings- og reklameformål.

Ved at dele brugerindhold på vores services garanterer du, at (a)nævnte brugerindhold ikke er fortroligt, (b) du ejer og kontrollerer alle rettigheder til det brugerindhold, du deler, eller på anden vis har alle nødvendige rettigheder til at dele nævnte brugerindhold på vores services, (c)brugerindholdet er nøjagtigt og ikke misvisende eller skadelig på nogen måde og (d)brugerindhold, og din brug og deling heraf, ikke krænker disse betingelser eller enhver gældende lov, regel eller bestemmelse.

13. Feedback

Du kan indsende spørgsmål, kommentarer, forslag, idéer, planer, bemærkninger, tegninger, originale eller kreative materialer eller andre oplysninger eller materialer om Fluke og vores services (samlet henvist til som "feedback"). Uanset om det indsendes via vores services eller på anden vis, er feedback ikke fortroligt og vil komme til alene at tilhøre Fluke. Fluke ejer alle eksklusive rettigheder, inklusive alle immaterielle rettigheder, i og til sådan feedback og har ret til ubegrænset brug og spredning af denne feedback til ethvert formål, kommercielt eller andet, uden godkendelse fra eller kompensation til dig.

14. Eksport

Du er ansvarlig for overholdelse af enhver United States eksportlovgivning og fra enhver anden relevant regeringsmyndighed, inklusive, uden begrænsning U.S. Export Administration Regulations (den amerikanske eksportlovgivning, "Export Laws"). Du garanterer, at du ikke, hverken direkte eller indirekte, vil eksportere, reeksportere, downloade eller på anden vis overføre noget indhold: (a) til eller fra enhver enkeltperson, enhed eller land, der er forbudt ifølge eksportlovgivningen, inklusive, uden begrænsning, forbuddet mod at eksportere til eller med (i) ethvert land, der er underlagt amerikansk embargo eller lignende handelsbegrænsninger (f.eks. Cuba, Iran, Syrien, Sudan og Nordkorea) eller enhver statsborger eller indbygger deri eller (ii)til nogen person, der er opført på det amerikanske skattedepartements List of Specifically Designated Nationals (liste over specifikt udpegede statsborgere), det amerikanske handelsministeriums Denied Persons List or Entity List (liste over personer eller enheder, som det er forbudt at handle med) eller lister over eksportkontrol eller (b) til noget andet formål, der er forbudt ifølge eksportlovgivnignen, inklusive, uden begrænsning, atomvåben, kemiske eller biologiske våben eller udvikling af missilteknologi.

15. Skadesløsholdelse

Du accepterer at forsvare, kompensere og skadesløsholde Fluke og vores partnere, uafhængige entreprenører, tjenesteudbydere og konsulenter og vores respektive direktører, funktionærer, medarbejdere og agenter (samlet henvist til som "Fluke-parterne") fra og imod ethvert krav, skadeserstatning, omkostninger og udgifter (inklusive, men ikke begrænset til, rimelige advokatsalærer), der opstår som følge af eller i relation til: (a) din brug af vores services, (b) ethvert brugerindhold, du deler, uploader, bruger, distribuerer, lagrer eller på anden vis overfører på eller via vores services, (c) enhver feedback, du stiller til rådighed, (d) din krænkelse af disse betingelser eller (e) din krænkelser af andres rettigheder.

16. Ansvarsfraskrivelse

MEDMINDRE ANDET UDTRYKKELIGT ER ANGIVET SKRIFTLIGT AF FLUKE, STILLES VORES SERVICES OG INDHOLDET DERI TIL RÅDIGHED"SOM DE ER OG FOREFINDES" UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE. FLUKE FRASKRIVER SIG ALLE ANDRE GARANTIER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, INKLUSIVE, UDEN BEGRÆNSNING, STILTIENDE GARANTIER MED HENSYN TIL SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, RET TIL SAMT FORSIKRING OM IKKE AT KRÆNKE RETTIGHEDER MED HENSYN TIL VORES SERVICES OG INDHOLD DERI. FLUKE GARANTERER IKKE, AT INDHOLDET I VORES SERVICES ER NØJAGTIGT, FULDSTÆNDIGT, PÅLIDELIGT ELLER FEJLFRIT.

FLUKE ER IKKE ANSVARLIG FOR TYPOGRAFISKE FEJL ELLER UDELADELSER MED HENSYN TIL PRIS, TEKST ELLER BILLEDER. SKØNT FLUKE FORSØGER AT GØRE DIN ADGANG TIL OG BRUG AF VORES SERVICES SIKKER, KAN FLUKE IKKE GARANTERE, AT TJENESTERNE ELLER DERES SERVER(E) ER FRI FOR VIRUSSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DU BØR DERFOR BRUGE BRANCHEGODKENDT SOFTWARE TIL AT REGISTRERE OG RENSE VIRUSSER FRA ENHVER DOWNLOAD.

Fluke forbeholder sig ret til at ændre enhver form for indhold i vores services og modificere, suspendere eller afbryde vores services eller enhver funktion eller funktionalitet i vores services på et hvilket som helst tidspunkt og uden forpligtelse eller ansvar overfor dig. Henvisning til andre produkter, tjenester eller processer eller andre oplysninger ved handelsnavn, varemærke, producent, leverandør eller på anden vis, hverken udgør eller antyder opbakning, sponsorering eller anbefaling eller tilknytning dertil fra Fluke. Visse jurisdiktioner tillader ikke ansvarsfraskrivelse af stiltiende betingelser i kontrakter med forbrugere, så visse eller alle ansvarsfraskrivelserne i dette afsnit gælder muligvis ikke for dig.

17. Ansvarsbegrænsning

I INTET TILFÆLDE KAN FLUKE ELLER FLUKE-PARTERNE HOLDES ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, SÆRLIGE ELLER INDIREKTE SKADER, FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER AF NOGEN ART, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF BRUG, TAB AF FORTJENESTER ELLER TAB AF DATA, UANSET OM DET SKER VED EN HANDLING IFØLGE KONTRAKTEN, SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FORSØMMELIGHED) ELLER PÅ ANDEN VIS, DER OPSTÅR SOM ET RESULTAT AF ELLER PÅ ANDEN VIS TILKNYTTET TIL BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE VORES SERVICES ELLER INDHOLDET DERI ELLER SOM DER ER OPNÅET ADGANG TIL VIA VORES SERVICES, INKLUSIVE, UDEN BEGRÆSNING, ENHVER SKADE FORÅRSAGET AF ELLER OPSTÅET SOM FØLGE AF ENHVER BRUGERS TILLID TIL OPLYSNINGER TILVEJEBRAGT FRA FLUKE ELLER DER OPSTÅR SOM FØLGE AF FEJLTAGELSER, UDELADELSER, AFBRYDELSER, SLETNING AF FILER ELLER E-MAILS, FEJL, VIRUSSER, FORSINKELSER I DRIFT ELLER OVERFØRSLER ELLER ETHVERT SVIGT I YDEEVNE, UANSET OM DETTE OPSTÅR SOM RESULTAT AF FORCE MAJEURE, KOMMUNIKATIONSSVIGT, ØDELÆGGELSE ELLER UAUTORISERET ADGANG TIL FLUKES REGISTRE, PROGRAMMER ELLER VORES SERVICES. I INTET TILFÆLDE VIL FLUKES SAMLEDE ANSVAR, UANSET OM DET DREJER SIG OM KONTRAKT, GARANTI, SKADEVOLDENDE HANDLING (INKLUSIVE FORSØMMKELIGHED, DET VÆRE SIG AKTIV, PASSIV ELLER TILSKREVET), PRODUKTANSVAR, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDEN TEORI, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I RELATION TIL BRUG AF ELLER MANGLEND EVNE TIL AT BRUGE VORES SERVICES ELLER DISSE BETINGELSER, OVERSTIGE DEN KOMPENSATION, OM NOGEN ,DU BETALER TIL FLUKE FOR ADGANG TIL ELLER BRUG AF TJENESTERNE.

18. Modifikationer af vores services

Fluke forbeholder sig ret til, midlertidigt eller permanent, at modificere eller afbryde vores services eller enhver funktion eller del deraf uden forudgående varsel. Du accepterer, at Fluke ikke kan holdes ansvarlig for nogen modifikation, suspension eller afbrydelse af vores services eller nogen del deraf.

19. Gældende lov, voldgift

LÆS FØLGENDE NØJE, DA DET KRÆVER, AT TVISTER MELLEM DIG OG FLUKE AFGØRES VED VOLDGIFT OG BEGRÆNSER DEN MÅDE, HVORPÅ DU KAN SØGE ØKONOMISK ERSTATNING FRA FLUKE.

Du og Fluke accepterer, at enhver tvist, der opstår fra disse betingelser eller din brug af tjenesterne afgøres ved voldgift. Undtaget herfra er, det ikke kræves, at du og Fluke afgør enhver tvist ved voldgift, hvor en af parterne søger retfærdig og anden erstatning for den påståede ulovlige brug af copyrights, varemærker, handelshavne, logoer, handelshemmeligheder eller patenter. VOLDGIFT FORHINDRER, AT DU KAN ANLÆGGE RETSSAG ELLER FÅ SAGEN AFGJORT AF EN JURY. Du og Fluke accepterer at underrette hinanden skriftligt om enhver tvist inden for tredive (30) dage efter, den er opstået. Underretning til Fluke skal sendes til Fluke Corporation, Att.: Legal, 6920 Seaway Blvd, MS203A, Everett WA 98203. Du og Fluke accepterer derudover: (a) at forsøge at finde en uformel løsning før ethvert krav om voldgift, (b) at enhver voldgift vil finde sted i Seattle, Washington, (c)at voldgift udføres i fortrolighed af en enkelt voldgiftsmand i overensstemmelse med reglerne i JAMS og (d)at de statslige eller føderale domstole i King County, Washington, er eneste jurisdiktion med hensyn til appel af enhver voldgiftsafgørelse og ethvert søgsmål parterne imellem, der ikke er underlagt voldgift. Udover procedurerne og retsmidlerne nævnt herunder, har voldgiftsmanden autoritet til at tildele ethvert retsmiddel, der ellers ville være tilgængeligt via domstolene. Enhver tvist parterne imellem vil være underlagt disse betingelser og lovgivningen i staten Washington og gældende amerikansk lovgivning, uden at dette påvirker enhver konflikt mellem lovprincipper, der kan tilvejebringe anvendelse af lovgivningen i en anden jurisdiktion. UANSET OM TVISTEN AFGØRES VED VOLDGIFT ELLER DOMSTOL, VIL DU OG FLUKE IKKE PÅBEGYNDE ET GRUPPESØGSMÅL, GRUPPEVOLDGIFT ELLER REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL ELLER SAGSANLÆG.

20. Afslutning

Uanset noget andet i disse betingelser forbeholder Fluke sig ret til, uden forudgående varsel og udelukkende efter vores eget skøn, at ophæve din ret til at bruge vores services eller enhver del deraf, og at blokere eller forhindre din fremtidige adgang til og brug af tjenesterne eller en del deraf.

21. Adskillelighed

Såfremt nogen som helst af klausulerne i disse betingelser anses for at være ulovlige, ugyldige eller af andre årsager uden retskraft, vil det være muligt at udskille nævnte klausul fra bestemmelserne, og klausulen vil ikke påvirke gyldighed eller retskraft i forhold til resterende klausuler.