Dansk

Fluke ressourcecenter

Fem nøgle-testpunkter til at forstå motordrev effektivitet og performance

550

Motordrev er en allestedsnærværende teknologi til at omdanne den konstante spænding fra den primære AC strømsforsyning til en spænding, der varierer for at styre motorens drejningsmoment og hastighed til et ideelt niveau for motorer, der driver mekaniske udstyrsbelastninger. Motordrev giver højere effektivitet end simple online motorer og en grad af kontrol, der ikke findes i simple direkte drevne motorer. Disse faktorer medfører energibesparelse, større produktionsydelse og forlænger motorens levetid.

Ifølge det amerikanske energiministerium (DOE) er motorsystemer af afgørende betydning for betjeningen af næsten ethvert anlæg og tegner sig for 60 til 70% af al elektricitetsanvendelse. DOE identificerer også variable frekvensdrev (VFD) som en kilde til at levere betydelige omkostningsbesparelser til anlæg. Ikke overraskende er motordrev almindeligt anvendt i mange brancher og anlæg. Man sikrer oppetid i disse motorsystemer ved at prioriterer vedligeholdelse og fejlfinding.

Læs mere

Energi management

Sikkerhed

Fejlfinding

Artikel
Improving air tools performance in automotive manufacturing

How to improve air tools performance

Maximize your pneumatic tools performance with the Fluke ii900 Acoustic Imaging Camera. Diagnose pressure drop and air flow issues in compressed air lines . . .