Dansk

Tilbagetagning af produkter og genbrugsprogram

Fluke har i Europa lanceret et officielt program til tilbagetagning og genbrug af brugte produkter. Programmet overholder EU-direktivet 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der også kaldes "WEEE-direktivet".

Genbrugsprogrammet giver en række instruktioner til, hvordan man selv nemt kan bidrage til tilbagetagning og genbrug af produkter. Det udstyr, der bliver returneret gennem dette program, håndteres på en miljømæssigt sikker måde vha. processer, der opfylder kravene i WEEE-direktivet. Programmet henvender sig til Fluke-kunder, der har udtjente Fluke-produkter.

Retningslinjerne i programmet er:

 • Fluke accepterer produkter til elektronisk test, måling og overvågning af mærket Fluke eller et undermærke til Fluke. 
  Produkterne kan være med eller uden standard-WEEE-symbolet ("skraldespand").
 • Returnering af elektrisk og elektronisk udstyr kræver godkendelse fra Fluke inden returneringen. Distributører finder tilladelsen (= WEEE-registreringsnummeret) på fakturaerne. For slutbrugere gælder det, at de kan kontakte deres distributør.
 • Hvis det produkt, der skal returneres, er et system, der skal demonteres, betaler kunden alle udgifter i forbindelse med demontering og fjernelse af systemet.
 • Kontakt os via e-mail, hvis du har yderligere miljørelaterede spørgsmål til Fluke-produkterne.

Miljøbeskyttelse – Flukes genbrugsprogram

Velkommen til Flukes genbrugsprogram. Flukes program tilbyder Fluke-kunder en miljømæssigt forsvarlig løsning til returnering og genbrug af teknologiske produkter fra Fluke, som overholder nuværende og fremtidige regionale forordninger. Flukes genbrugsprogram er nemt at bruge. Programmets struktur er udviklet til at gøre behandling, genvinding og genbrug af Fluke-produkter miljømæssigt forsvarlig og omkostningseffektiv. Med dette program har brugeren ikke længere ansvar for håndteringen af overskydende, udløbet og brugt udstyr. Fluke har udliciteret sine tjenester til B2B Compliance. Følg disse enkle trin for at komme i gang:
 1. Identificer det udstyr, du vil returnere til Fluke
 2. Afinstaller og pak udstyret sammen
  • Fjern evt. batterier
  • Fjern evt. data
 3. Kontakt Fluke / B2B Compliance for at aftale returnering eller afhentning

FAQ om genbrug – Vigtigste elementer i programmet

Bemærk: Begreberne "bortskaffelse", "kasseret" og "håndtering" henviser til behandling, genvinding, genbrug og miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse af Fluke-udstyr, der skal kasseres.

Vilkår og betingelser

 • Kunden accepterer følgende vilkår og betingelser, når vedkommende indsender en anmodning om genbrug: Det returnerede produkt må ikke være forurenet med stoffer, der kan være skadelige for helbredet eller miljøet.
 • Kunden er ansvarlig for at slette alle følsomme oplysninger og fjerne eventuelle batterier, der findes i eller på enheder eller databærere, der returneres til Fluke.
 • Emballagekrav - Alle produkter skal være klar til afhentning, emballeret og mærket med nummeret til godkendelse af returneringen.
 • Genbrugsafgifter - Fluke betaler alle genbrugsafgifter i forbindelse med behandling, genvinding, genbrug og miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse af produkter, der indsendes via dette program.
 • Transportomkostninger: 
  - Slutbrugere:  Da et deponeringssystem er økonomisk ikke-gennemførligt og upraktisk, bliver du bedt om at returnere udstyret til en nærmere angivet adresse.
  - Distributører: Afhentning arrangeres af Fluke ved komprimeret størrelse på enten > 100 kg eller 1 m3 og kan udføres højst én gang om måneden.
 • Overdragelse - Slutbrugeren overdrager alle rettigheder til adkomst og behandling, genvinding, genbrug og miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse af deres genbrugsprodukt til Fluke, frit og uden fremtidige behæftelser. Slutbrugeren garanterer at have anmærkningsfri og salgbar adkomst til det produkt, der sendes til Fluke.
 • Kunden er ansvarlig for eventuelle omkostninger, der måtte opstå, hvis det er de forkerte produkter, der identificeres og afsendes.
 • Fluke er ikke ansvarlig for produkter, der afsendes ved en fejl, og garanterer ikke, at sådanne produkter kan returneres til kunden.
 • Kunden holdes ansvarlig for overholdelsen af de fremsendte instruktioner. I modsat fald holdes Fluke ikke ansvarlig i det tilfælde, at de pågældende instrumenter havner i andre indsamlingsordninger.

Fluke har udliciteret sine tjenester til B2B Compliance.

Start en anmodning om returnering »