Dansk

Fem måder, hvorpå FieldSense teknologi kan hjælpe dig med at arbejde mere sikkert

Sikkerhed

T6-1000 med FieldSense teknologi

Det første mål for enhver elektriker eller tekniker, der arbejder med live spænding, er at komme sikkert hjem. Traditionelt er spænding blevet målt ved at sætte testledningsprober eller krokodillenæb direkte på elektriske ledere. Dette kræver, at metal har kontakt med metal, hvilket medfører en risiko for lysbue og potentiel skade på både den person, der foretager målingen, og det udstyr, der måles på.

Fluke FieldSense™ teknologi giver en sikrere måde at måle spænding på ved at isolere måleværktøjet fra spændingskilden under test. Dette reducerer risikoen for elektrisk stød og lysbue. Med princippet om galvanisk isolation giver FieldSense elektrikere og teknikere mulighed for at måle spænding uden at udsætte sig selv for kontaktpunkter med live spænding. I stedet registrerer et FieldSense aktiveret testværktøj, som f.eks. Fluke T6-1000, det elektriske felt i næbåbningen og måler spændingen gennem kabelisoleringen.

Industrielektrikere og teknikere inden for den lette industri kan bruge FieldSense baserede enheder til måling af spænding og strøm, kontrol af gennemgangsværdier og test af individuelle kredsløb. Her er de fem vigtigste måder, hvorpå denne berøringsløse spændingsmålingsteknologi kan hjælpe dig med at arbejde mere sikkert:

Fluke T6-1000 Eltester
Fluke T6-1000 Eltester

1. Ingen metal-mod-metal kontakt ved måling af AC spænding

Tidligere krævede måling af spænding, at metal havde kontakt med metal. Man skulle enten sætte prober eller krokodillenæb på lederen, hvorved du straks blev udsat for risikoen for gnister eller lysbuer. Fluke FieldSense™ teknologi gør dig i stand til at måle AC spænding, strøm og frekvens gennem kablets isolering ved at skyde testerens næb hen over lederen. Der er ingen direkte elektrisk kontakt med en live spænding, så der er meget mindre risiko for elektrisk stød eller lysbue. Du kan arbejde mere sikkert og hurtigere.

FieldSense teknologi kræver en kapacitiv jordforbindelse, som med T6 Eltester kan udføres på to måder. Du kan oprette en kapacitiv jordforbindelse ved først at indsætte begge prøveledninger i lagringsdocken bag på testeren, og derefter placere fingeren på jordforbindelsespunktet bag på batteridækslet. Skub derefter næbbet rundt om AC lederen. Den anden metode anbefales, hvis du bruger beskyttelseshandsker eller på anden måde er isoleret fra jord. Hvis det er tilfældet skal du blot trykke eller klipse FieldSense testerens sorte testledning på en jordet leder, f.eks. et ledningsrør eller en samledåse.

2. Går længere end detektering for at fortælle dig, hvor megen spænding der er til stede

Der findes forskellige enheder, der kan detektere, om der er spænding til stede, lige fra blyantformede testere til tangmetre. FieldSense™ enheder går meget længere end dem ved ikke blot at vise dig, at der er spænding til stede, men ved også præcist at måle spændingen. FieldSense teknologi injicerer et kendt signal for nøjagtigt at udlede den ukendte AC spænding. Dette giver en faktisk måling af AC spændingen, i modsætning til traditionelle berøringsløse spændingsdetektorer, som kun registrerer, om der er spænding til stede. Således har du nu spændingsdetektering og måling i et trin med ét værktøj.

3. Reducerer behovet for at åbne tavler, fordi du kan få adgang til ledninger ved samledåser

FieldSense aktiverede enheder behøver ikke adgang til ledningsslutpunkter. Du kan derfor foretage en måling ved ethvert punkt langs lederen. Dette gør det meget nemmere hurtigt at måle AC spænding og strøm på traditionelt utilgængelige målepunkter såsom overfyldte samledåser. Du skal blot skubbe en enkelt spændingsførende ledning ind i det åbne næb, aflæse resultaterne, så er du færdig på ingen tid.

4. Enhåndsbetjent spændingsmåling

Da FieldSense teknologi eliminerer behovet for at rode med testledninger, kan du i mange tilfælde måle spænding præcist med én hånd. Den åbne næb-formfaktor gør det nemmere at isolere individuelle live og neutrale ledere, hvilket igen er med til at reducere risikoen for utilsigtet kontakt med et andet spændingspunkt samt risikoen for fejl. Du sparer tid…og måske meget mere.

Fluke PRV240FS prøveenhed
Fluke PRV240FS prøveenhed

5. Kan kombineres med prøveenhed for at sikre korrekt drift

Et afgørende krav for ethvert testværktøj, før det bruges til spændingstest, er at kontrollere, at det fungerer korrekt både før og efter en måling. Du ønsker samtidig at kunne gøre dette uden unødig eksponering for stød og lysbue. PRV240FS prøveenhed sourcer 240 V stabil AC og DC spænding, så du på en sikker måde kan verificere, at dit elektriske FieldSense testværktøj fungerer korrekt, før du udfører test på live ledere. Det er desuden en god idé at kontrollere testeren både før og efter live test af ledere for at sikre, at du får sikrere og mere nøjagtige målinger.

En afsluttende sikkerhedsbemærkning

Selv med den forbedrede sikkerhed i FieldSense aktiverede testere bør brugere stadig bruge personligt beskyttelsesudstyr (PPE). Måling uden testledninger betyder ikke, at du kan undlade at bruge det nødvendige PPE. Det betyder, at elektrikere stadig skal bruge lysbueklassificeret tøj og beskyttelsesudstyr, herunder handsker, sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller, høreværn og læderfodtøj, hvor det er påkrævet.

I lavspændingsområder kan der foretages målinger med minimalt PPE, herunder handsker og beskyttelsesbriller. En komplet liste over PPE-kategorier, som defineret af National Fire Protection Association (NFPA) Standard 70E, findes i tabel 130.7(C)(16). Større elektriske farer kræver PPE med en højere lysbueklassificering, der kan modstå en lysbuehændelse.

Verificér din T6 Eltester med PRV240FS

Sådan verificerer du en T6 Eltester med PRV240FS

  1. Sørg for, at dine testledninger er klipset sikkert ind i deres slots bag på FieldSense testeren.
  2. Skub kontakten på PRV240FS til FieldSense, og sæt testerens næb ind i åbningen foran på prøveenheden.
  3. Skab jordforbindelse ved at trykke på jordforbindelsesknappen bag på testeren med den ene hånd og trykke på knappen foran på PRV240FS med en finger på den anden hånd. Eller jordforbind den ved at sætte den sorte testledning ind i hullet nederst i højre hjørne på PRV240FS.
  4. Hvis testeren fungerer korrekt, vil du se en grøn lysdiodeindikator på prøveenheden og en spændingsudlæsning på FieldSense testeren.
  5. Efter at have foretaget en test af en live leder skal kontroltesten udføres igen for at få bekræftet, at testeren stadig fungerer korrekt.