Dansk

Kalibreringstjenester

CalNet®: Den europæiske specialist i kalibrering

Fluke har sine egne kalibreringslaboratorier i Storbritannien, Holland og Tyskland, og virksomheden har desuden autoriserede servicepartnere i de fleste andre lande i Europa. Alle disse kalibreringslaboratorier arbejder sammen som et enkelt kalibreringsnetværk: CalNet.CalNet kan udstede de kalibreringscertifikater, du har brug for i forbindelse med overholdelsen af ISO 9000-standarder. CalNet garanterer sporbarhed og adgang til de bedste kalibreringsfaciliteter, der er tilgængelige i netværket. På grund af den konstante informationsudveksling og sammenligning af standarder inden for netværket øges sporbarheden, mens usikkerheden reduceres.

CalNet kan hjælpe dig med at overholde de kalibreringsmæssige krav til udstyr fra Fluke så vel som produkter fra andre producenter. Det er et netværk, som giver dig nogle reelle nøglefordele:

  • CalNet-laboratorierne er godkendte af og kan spores tilbage til nationale standardiseringsorganer.
  • De enkelte laboratorier udgør et led i kæden i et aktivt netværk. Deling af informationer, ekspertise og de samme kvalitetsstandarder.

Behovet for kalibrering er direkte relateret til de specifikke opgaver, der udføres ved hjælp af vores udstyr. CalNet kan give dig services, der er tilpasset til dine behov, f.eks.:

  • Udførelse af verificeringskontrol for simpelt testudstyr. CalNet-mærkaten, som anbringes på dit instrument efter testen, garanterer, at instrumentet fungerer som angivet.
  • CalNet-certifikat inklusive en kalibreringsrapport. Når du har brug for at kende de nøjagtige resultater af kalibreringen.
  • Nationalt kalibreringscertifikat, hvis du har brug for direkte sporbarhed tilbage til nationale standardiseringsorganer.
  • CalNet tilbyder komplet lagerstyring og vedligeholdelse af dit installerede test- og måleudstyr, herunder udstyr fra andre producenter. Én adresse til alle dine behov for service og vedligeholdelse af udstyr.

Fluke kan udføre kalibreringer på flere forskellige måder, så du kan vælge den kalibrering, som giver det bedste match til dit kvalitetssystem i forhold til prisen. Kalibreringerne er inddelt i 4 niveauer, der hver har deres egen procedure. Detaljerede oplysninger følger her.