Polski

Akcja wycofywania z użytku konstrukcyjnie bezpiecznego kalibratora mA Fluke 707EX

Luty 2017

Szanowny Kliencie firmy Fluke:

Firma Fluke zdecydowała się na przeprowadzenie dobrowolnej kampanii wycofania z eksploatacji niektórych konstrukcyjnie bezpiecznych kalibratorów mA serii 707Ex dostarczonych w dniach pomiędzy 1. marca i 31. listopada 2016 roku. Modele i numery seryjne objęte kampanią wyszczególniono w poniższej tabeli.

Nr części FlukeOpisZakres numerów seryjnych mierników których problem może dotyczyć
2032187KALIBRATOR MA FLUKE-707EX3435000- 3710000
2074069KALIBRATOR MA FLUKE-707EX/RS, FLUKE-707EX, RS#454-7266

Jakiekolwiek urządzenie o numerze seryjnym z powyższego przedziału z dodatkowym oznaczeniem serwisowym SA2909, które znajduje się na osłonie komory akumulatora, NIE podlega niniejszej kampanii wycofania. Na poniższych ilustracjach pokazano, w którym miejscu znajduje się oznaczenie modelu, numer seryjny oraz etykieta z oznaczeniem serwisowym produktu.

* Produkt podlega akcji wycofania z eksploatacji, jeśli nie widnieje na nim numer seryjny lub jest on nieczytelny. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wycofania z eksploatacji poniżej.

Jeżeli posiadacie Państwo taki kalibrator mA, prosimy o zaprzestanie jego eksploatacji i odesłanie do firmy Fluke. Jeżeli inna osoba w Państwa firmie używa konstrukcyjnie bezpiecznego kalibratora mA Fluke 707EX lub jest odpowiedzialna za odpowiadanie na powiadomienia o wycofaniu z eksploatacji, proszę przekazać jej tę wiadomość.

Opis problemu

Produkt został zaprojektowany do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem. Są to obszary, na których mogą występować potencjalnie łatwopalne lub wybuchowe opary. Obszary te są określane (sklasyfikowane) jako miejsca niebezpieczne w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, przestrzenie zagrożone wybuchem w Europie, a także jako przestrzenie zagrożone wybuchem gazów w większości pozostałych krajów świata. W niniejszym dokumencie obszar taki jest określany jako „miejsce niebezpieczne”.

Istnieje możliwość, że środki izolujące kluczowe elementy obwodów drukowanych wewnątrz kalibratora mogą być nieodpowiednio zaaplikowane. Środki te stanowią zabezpieczenie ochronne, niezbędne w procesie certyfikacyjnym produktu związanym z możliwością stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Zastosowane zostały dwa różne rodzaje środków izolacyjnych podczas procesu produkcyjnego produktu. W obu środkach wykryto problemy związane z ich nieodpowiednią aplikacją.

Pierwszy środek, powłoka konforemna, ogranicza ekspozycję podzespołów na działanie czynników zewnętrznych.

Drugi środek, masa zalewowa, uniemożliwia gazom wybuchowym przedostanie się do obudowy przekaźnika w przypadku wycieku jego uszczelniacza. Przekaźnik może stanowić potencjalne źródło zapłonu, w przypadku nieodpowiedniej aplikacji masy zalewowej.

W przypadku zaaplikowania niedostatecznej ilości obu środków izolacyjnych, mogą wystąpić nieosłonięte źródła zapłonu w miejscach niebezpiecznych.

Działania

Należy natychmiast przerwać eksploatację konstrukcyjnie bezpiecznego kalibratora mA Fluke 707Ex.

Należy postępować zgodnie z instrukcjami poniżej.

Kliknij ten odnośnik, aby zarejestrować produkt na stronie internetowej w ramach akcji wycofywania z użytku. Po uzupełnieniu danych i kliknięciu przycisku „submit” (Wyślij) koperta do wysyłki z opłatą pocztową zostanie wysłana w ciągu dwóch dni roboczych. Należy skorzystać z tego okna w celu zwrotu kalibratora mA do firmy Fluke. W razie potrzeby kalibrator mA 707Ex zostanie wymieniony na nowy. (Prosimy o przesłanie jedynie kalibratora mA — wszelkie przewody pomiarowe/akcesoria/pudełka/podręczniki użytkownika, które zostaną przesłane razem z urządzeniem, NIE zostaną zwrócone).

Prowadzimy kampanię wycofywania produktów, ponieważ bardzo zależy nam na bezpieczeństwie klientów i reputacji, jaką cieszą się nasze produkty. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane niniejszą kampanią.