Polski

28 II EX Recall

Szanowny Kliencie firmy Fluke:

Firma Fluke prowadzi akcję wycofywania z eksploatacji egzemplarzy cyfrowego multimetru Fluke 28 II Ex, dostarczonych w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2012 roku. Modele i numery seryjne objęte kampanią wyszczególniono w poniższej tabeli.

Nr części FlukeOpisZakres numerów seryjnych mierników których problem może dotyczyćZakres numerów seryjnych mierników których problem nie dotyczy z oznaczeniem „R"
4017165Wewnętrznie bezpieczny multimetr FLUKE 28 II EX z certyfikatem ATEXod 20960000 do 22489999od 20960000R do 22489999R
4017176Wewnętrznie bezpieczny multimetr FLUKE 28 II EX/ETL z certyfikatem ETL

Aby ustalić czy dany multimetr powinien zostać wycofany z eksploatacji, w poniższym polu wpisz nazwę modelu i numer seryjny, a następnie kliknij przycisk Sprawdź. Akcja wycofywania z eksploatacji nie dotyczy numerów seryjnych poprzedzonych lub zakończonych literą R. Poniższa ilustracja pokazuje lokalizację nazwy modelu i numeru seryjnego multimetrów objętych tą akcją.

* Produkt podlega akcji wycofania z eksploatacji, jeśli numer seryjny tego produktu nie jest dostępny. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wycofania z eksploatacji poniżej.

Jeżeli posiadacie Państwo taki multimetr, prosimy o zaprzestanie jego eksploatacji i odesłanie do firmy Fluke. Jeżeli inna osoba w Państwa firmie używa multimetru Fluke 28 II Ex lub jest odpowiedzialna za odpowiadanie na tego typu powiadomienia, proszę przekazać jej tę wiadomość.

Opis problemu

W trakcie użytkowania, plastikowa obudowa może pękać w okolicy śrub po stronie tylnej urządzenia. W przypadku pojawienia się pęknięć, jeśli urządzenie użytkowane jest w środowisku zapylonym, zagrożonym eksplozją (IEC/EU: Strefa 21 i US/CA: Klasa II, Dział 1), dostanie się przewodzącego pyłu może skutkować zwarciem, stwarzając zagrożenie zapalenia się pyłowej atmosfery wybuchowej wokół jednostki, a tym samym ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci.

Działania

Należy natychmiast zaprzestać korzystania z multimetru, nawet jeśli nie wystąpiły żadne problemy podczas eksploatacji.

Należy postępować zgodnie z instrukcjami poniżej.

Kliknij ten odnośnik, aby zarejestrować produkt na stronie internetowej w ramach akcji wycofywania z użytku.  Po wypełnieniu danych i kliknięciu przycisku Wyślij otrzymasz wiadomość e-mail z opłaconą i zaadresowaną etykietą wysyłkową i numerem przesyłki. Należy umieścić etykietę na opakowaniu do wysyłki, a następnie wysłać na podany adres. Na miejsce przyrządu objętego usterką otrzymasz nowy multimetr cyfrowy 28 II Ex. (Prosimy o wysłanie tylko samego multimetru, jakiekolwiek przewody, pudełka czy instrukcje obsługi nie będą zwracane.)

Prowadzimy kampanię wycofywania produktów, ponieważ bardzo zależy nam na bezpieczeństwie klientów i reputacji, jaką cieszą się nasze produkty. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane niniejszą kampanią.