Polski

Zestaw przewodów pomiarowych (przewody do pomiaru napięcia, 3 fazowe i neutralny) dołączony do rejestratorów jakości energii elektrycznej Fluke 173x, 174x i monitora energii elektrycznej 3540FC

Zestaw przewodów pomiarowych (przewody do pomiaru napięcia, 3 fazowe i neutralny) dołączony do rejestratorów jakości energii elektrycznej Fluke 173x, 174x i monitora energii elektrycznej 3540FC

KRYTYCZNY ALERT BEZPIECZEŃSTWA — WAŻNE!

Czerwiec 2018

Szanowny Kliencie firmy Fluke!

Firma Fluke wydaje niniejszy krytyczny alert bezpieczeństwa w związku z rejestratorami jakości energii elektrycznej z serii 173x (modele: Fluke-1730, Fluke-1732, Fluke-1734, Fluke-1736 oraz Fluke-1738), serii 174x (modele: Fluke-1742, Fluke-1746 i Fluke-1748) oraz monitorem energii elektrycznej 3540FC, aby ostrzec użytkowników przed poważnym ryzykiem obrażeń lub śmierci.

Firma Fluke ustaliła, że pewne nieprawidłowe użycie zestawu przewodów pomiarowych 3PHVL-1730 lub 3PHVL-1730-5M (przewody do pomiaru napięcia, 3 fazowe i neutralny) dołączonych do rejestratorów jakości energii elektrycznej z serii 173x, 174x i monitora energii elektrycznej 3540FC może narazić użytkowników na niebezpieczeństwo, stwarzając ryzyko poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Przewody pomiarowe są zgodne z odpowiednimi normami bezpieczeństwa, jednak istnieje możliwość nieprawidłowego podłączenia przewodów pomiarowych do rejestratora. Przykłady nieprawidłowych połączeń przedstawiono na poniższych rysunkach.

Możliwe nieprawidłowe połączenia pokazane poniżej mogą wydawać się oczywiste dla wyszkolonego personelu, jednak w przypadku ich wystąpienia może nastąpić zwarcie między przewodami fazowymi lub między przewodem fazowym i neutralnym, co może doprowadzić do powstania łuku elektrycznego i poważnych obrażeń ciała lub śmierci .

Przykłady możliwych nieprawidłowych połączeń pomiaru napięcia powodujące zwarcie (BŁĘDNE POŁĄCZENIA NAPIĘCIA ZOSTAŁY ZAZNACZONE PONIŻEJ CZERWONYM ZNAKIEM „X”):

Nieprawidłowe połączenie 3-fazowego przewodu pomiarowego do przyrządu z serii 174X


Nieprawidłowe podłączenie 3-fazowego przewodu pomiarowego do przyrządu z serii 17X
Zwarcie między fazą i przewodem neutralnym


Nieprawidłowe podłączenie 3-fazowego przewodu pomiarowego do przyrządu z serii 17X
Zwarcie międzyfazowe
 

Nieprawidłowe podłączenie 3-fazowego przewodu pomiarowego do przyrządu z serii 173X i 3540FC


Nieprawidłowe podłączenie 3-fazowego przewodu pomiarowego do przyrządu z serii 173X i 3540FC
Zwarcie między fazą i przewodem neutralnym


Nieprawidłowe podłączenie 3-fazowego przewodu pomiarowego do przyrządu z serii 173X i 3540FC
Zwarcie międzyfazowe
 

NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ, ABY UNIKNĄĆ NIEPRAWIDŁOWYCH POŁĄCZEŃ .
Firma Fluke wzywa, aby zaprzestać korzystania z zestawu przewodów (przewody do pomiaru napięcia, 3 fazowe i neutralny) i skontaktować się z firmą w celu uzyskania zamiennego zestawu przewodów pomiarowych za darmo. Zamienny zestaw przewodów pomiarowych zawiera proste złącza bananowe zamiast łączy stakowalnych.

W celu ułatwienia zasilania rejestratora z zacisków pomiarowych zamienny zestaw przewodów pomiarowych zawiera dodatkowo krótkie przewody połączeniowe ze złączem stakowalnym oraz prostym złączem bananowym. Konfiguracja zamiennego zestawu przewodów pomiarowych eliminuje możliwość nieprawidłowego podłączenia końcówek . Patrz niżej.

Podłączony zamienny zestaw przewodów pomiarowych.


Podłączony zamienny zestaw przewodów pomiarowych

Należy wykonać następujące czynności:

  1. Kliknąć to łącze i wypełnić formularz w celu uzyskania zamiennego zestawu przewodów pomiarowych, podając model i numery seryjne wadliwych rejestratorów jakości energii elektrycznej. Zamienny zestaw przewodów pomiarowych powinien zostać wysłany przez firmę Fluke w ciągu około sześciu tygodni od momentu otrzymania potwierdzenia zamówienia.
  2. Po otrzymaniu nowego zestawu przewodów pomiarowych prosimy przeciąć stary zestaw przewodów pomiarowych na pół i wyrzucić go.

Bezpieczeństwo to nasz priorytet, dlatego przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z opisywaną sprawą. W razie pytań prosimy o kontakt:

Fluke Corporation
[email protected]
Tel.: 1(800) 443-5853