Polski

Informacja dotycząca bezpieczeństwa: Multimetry cyfrowe Fluke z serii 8X V

Szanowny Kliencie firmy Fluke!

Firma Fluke Corporation zidentyfikowała potencjalny, związany z bezpieczeństwem problem dotyczący niektórych multimetrów cyfrowych Fluke 83V, 87V i 88V („multimetry cyfrowe Fluke z serii 8xV”).

W ramach działań zapobiegawczych firma Fluke zdecydowała się ostrzec klientów o potencjalnym problemie związanym z bezpieczeństwem oraz poprosić użytkowników o wykonanie prostego testu, aby sprawdzić, czy problem dotyczy ich przyrządu.

OPIS PROBLEMU

Do gniazd wejściowych COM cyfrowych multimetrów Fluke z serii 8xV o numerach seryjnych z podanego poniżej zakresu mógł przedostać się plastik. W rzadkich przypadkach ten plastik pokrywa ścianę gniazda do tego stopnia, że uniemożliwia prawidłowy kontakt.  Zostało to zaobserwowane przy kilku konkretnych ustawieniach wtyczki przewodów pomiarowych w gnieździe wejściowym, gdy używane były przewody pomiarowe TL75 o „dzielonym rdzeniu”, które były dostarczane wraz z niektórymi regionalnymi wariantami produktu.  Jeśli cyfrowy multimetr Fluke z serii 8xV jest używany do potwierdzania braku napięcia, może to spowodować odczyt napięcia bezpiecznego, mimo że obecne jest napięcie niebezpieczne, co będzie stanowiło potencjalne zagrożenie niebezpieczeństwa1 .

Problem dotyczy potencjalnie następujących multimetrów cyfrowych Fluke z serii 8xV:

Nazwa modeluDaty produkcjiPoczątkowy numer seryjnyKońcowy numer seryjny
FLUKE 83V 7 czerwca 2019 – 26 sierpnia 2021 r.4628000155370001
FLUKE 87V 
FLUKE 88V 

1  Należy pamiętać o tym, że zgodnie z normami obowiązującymi w większości krajów europejskich, potwierdzanie braku napięcia przed podjęciem pracy w warunkach występowania niebezpiecznego napięcia powinno być wykonywane za pomocą testera dwubiegunowego, a nie multimetru cyfrowego, przy zachowaniu pozostałych wymagań w zakresie bezpieczeństwa.

WYMAGANE DZIAŁANIA: 

Firma Fluke prosi wszystkich użytkowników multimetrów cyfrowych Fluke z serii 8xV o numerach seryjnych z powyższego zakresu o sprawdzenie posiadanych przyrządów pod kątem problemu z bezpieczeństwem. Przepraszamy za wszelkie niedogodności, które może powodować ten problem, i liczymy na zrozumienie, że bezpieczeństwo klientów jest dla nas najwyższym priorytetem.

A.   Określenie numeru seryjnego produktu

Powiadomienie o zagrożeniu bezpieczeństwa dotyczące przyrządów Fluke 8x V — lokalizacja numeru seryjnego

Jeśli nie mogą Państwo znaleźć numeru seryjnego na swoim multimetrze cyfrowym Fluke z serii 8xV lub jeśli jest on nieczytelny, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej Informacji, w akapicie B i C poniżej.   

Niniejsza Informacja dotycząca bezpieczeństwa NIE odnosi się do żadnego ze wspomnianych modeli , jeśli ich numerów seryjnych nie wymieniono w powyższej tabeli.

B.   Procedura testowa
Multimetry cyfrowe Fluke z serii 8xV o numerze seryjnym z określonego zakresu należy sprawdzić pod kątem potencjalnego problemu z bezpieczeństwem w następujący sposób:
 1. Ustawić przyrząd w tryb pomiaru rezystancji Ω.
  Powiadomienie o zagrożeniu bezpieczeństwa dotyczące przyrządów Fluke 8x V — pozycja pokrętła pomiaru rezystancji
 2. Podłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM w pokazany sposób, używając czerwonego przewodu pomiarowego w celu uniemożliwienia pełnego wsunięcia czarnej wtyczki do gniazda. Spowoduje to ustawienie styku wtyczki przewodu pomiarowego w odpowiedni sposób względem potencjalnie problematycznego plastiku i pozwoli na skuteczne wykrycie ewentualnego problemu.
  Powiadomienie o zagrożeniu bezpieczeństwa dotyczące przyrządów Fluke 8x V — częściowo wysunięty czarny przewód pomiarowy
 3. Podłączyć czerwony przewód pomiarowy, wkładając jego wtyk do końca, i pozostawić czarny przewód pomiarowy nieco uniesiony.
  Powiadomienie o zagrożeniu bezpieczeństwa dotyczące przyrządów Fluke 8x V — częściowo wysunięty czarny przewód pomiarowy i całkowicie włożony czerwony przewód
 4. Bezpiecznie zewrzeć czyste końcówki przewodów pomiarowych, aby zachować ciągłość podczas testu. Zachowanie styku w trakcie testu jest ważne.
  Powiadomienie o zagrożeniu bezpieczeństwa dotyczące przyrządów Fluke 8x V — bezpieczne zwarcie przewodów pomiarowych
 5. Chwycić czarny przewód pomiarowy i powoli obrócić wtyczkę w gnieździe COM do oporu w obie strony bez wciskania jej w gniazdo. Obserwować wskazania wyświetlacza w trakcie obracania wtyczki przewodu pomiarowego.
  Powiadomienie o zagrożeniu bezpieczeństwa dotyczące przyrządów Fluke 8x V — obracanie czarnego przewodu pomiarowego
  1. Jeśli działanie jest prawidłowe, miernik będzie ciągle wskazywał wartość niższą od 0,5 oma.  Jeśli działanie jest prawidłowe, nie są konieczne żadnego dalsze czynności, gdyż problem nie dotyczy posiadanego przyrządu.
   Powiadomienie o zagrożeniu bezpieczeństwa dotyczące przyrządów Fluke 8x V — prawidłowe wskazanie rezystancji
  2. Jeśli na wyświetlaczu pojawia się napis OL lub wskazywana wartość przekracza 0,5 oma, należy zaprzestać korzystania z miernika i postąpić zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby przekazać go do serwisu.
   Powiadomienie o zagrożeniu bezpieczeństwa dotyczące przyrządów Fluke 8x V — wskazanie OL w omach na wyświetlaczu
Prosimy obejrzeć film demonstrujący tę procedurę diagnostyczną.

W razie pytań, wątpliwości lub obaw związanych z samodzielnym wykonaniem testu, prosimy o kontakt z Działem Pomocy Technicznej firmy Fluke.

C.   Rejestracja na darmową naprawę
Jeśli opisany powyżej test wykazał problem, prosimy zapisać się na serwis produktu, korzystając z poniższego łącza rejestracyjnego.

Należy podać pełne dane kontaktowe, w tym adres e-mail oraz adres do wysyłki.

Podejmiemy starania, aby w przeciągu od 1 do 3 dni roboczych przesłać opłaconą etykietę wysyłkową, za pomocą której będzie można odesłać objęty akcją produkt. Należy przygotować własne opakowanie do wysyłki (nie należy używać opakowania, które oznaczone jest ostrzeżeniami o niebezpiecznych materiałach lub towarach). Naprawiony przyrząd zostanie odesłany na podany adres wysyłkowy. 

Zarejestruj dotknięty problemem przyrząd

Bezpieczeństwo to nasz priorytet, dlatego przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z opisywaną sprawą.

Uwaga — przewody pomiarowe

Przewody pomiarowe firmy Fluke z końcówką lamelową2  po pełnym wciśnięciu utrzymują kontakt wystarczający, aby zapobiec występowaniu potencjalnego problemu z bezpieczeństwem. Dlatego też, jeśli posiadany przyrząd wymaga serwisowania, lecz nie może zostać przesłany natychmiastowo, można go używać wraz z przewodami pomiarowymi Fluke z końcówkami lamelowym aż do oddania go do serwisu.  Patrz obrazy. Wszystkie pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa korzystania z multimetru cyfrowego oraz przewodów pomiarowych pozostają w mocy.

 
Powiadomienie o zagrożeniu bezpieczeństwa dotyczące przyrządów Fluke 8x V — przewód pomiarowy z końcówką lamelowąPowiadomienie o zagrożeniu bezpieczeństwa dotyczące przyrządów Fluke 8x V — przewód pomiarowy z końcówką lamelową
Przewód pomiarowy z końcówką lamelową sprężynowąPrzewód pomiarowy „z dzielonym rdzeniem”
2 Wszystkie przewody pomiarowe TL75 i TL175 firmy Fluke sprzedawane osobno jako akcesoria mają końcówki lamelowe.

Uwaga — przyrządy skorygowane

Przyrządy o numerze seryjnym z określonego zakresu, w których problem został usunięty przed wysyłką lub w serwisie, można rozpoznać po niebieskiej lub zielonej naklejce w komorze baterii oraz na opakowaniu:

Powiadomienie o zagrożeniu bezpieczeństwa dotyczące przyrządów Fluke 8x V — lokalizacja naklejki informującej o dokonanej korekcji

Dziękujemy

Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane niniejszą akcją. W przypadku pytań prosimy o kontakt.