Polski

Ważne informacje dotyczące akcji dobrowolnego wycofania produktu Fluke 902 FC

Ważne informacje dotyczące akcji dobrowolnego wycofania produktu Fluke 902 FC

Szanowny Kliencie produktów Fluke,

Fluke Corporation zidentyfikowała problem dotyczący bezpieczeństwa niektórych produktów Fluke 902 FC Clamp Meter. W ramach wprowadzanych środków ostrożności firma Fluke zdecydowała się wezwać do dobrowolnego wycofania wszystkich produktów, których dotyczy problem, i dostarczyć klientom, których dotyczy ten problem, produkty zamienne tego samego modelu Fluke 902 FC.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności, z którymi może się to wiązać, mając nadzieję, że zrozumieją Państwo, że bezpieczeństwo klientów jest naszym najwyższym priorytetem.

Następujące produkty Fluke 902 FC podlegają dobrowolnemu wycofaniu („wycofywane produkty Fluke 902 FC”):

Numer produktuOpis produktuDaty produkcji (DD.MM.RRRR)Od numeru seryjnegoDo numeru seryjnego
4695814FLUKE-902 FC21/05/2019 do 31/12/202046116001SV lub 46116001MV52019999SV lub 52019999MV
5051200HVAC-PAKET,
FLUKEPACK30,
FLUKE-116 EUR,
FLUKE-902 FC,
FLUKE-1AC-A1-II
21/05/2019 do 31/12/202046116001SV lub 46116001MV52019999SV lub 52019999MV

Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem do niniejszego pisma w celu uzyskania instrukcji dotyczących sposobu lokalizacji numeru seryjnego produktu Fluke 902 FC.

Należy pamiętać, że żadne urządzenie Fluke 902 FC o numerze seryjnym innym niż podane w powyższej tabeli NIE podlega akcji wycofania.

  1. Opis problemu z bezpieczeństwem

Ustalono, że w niektórych wycofywanych urządzeniach Fluke 902 FC może występować błąd produkcyjny, w wyniku którego element zabezpieczający może nie działać, co może prowadzić do wyładowania łukowego, oparzeń lub porażenia prądem.

Aby takie ryzyko wystąpiło, użytkownik musi podłączyć niebezpieczne napięcie do zacisków produktu objętego problemem, gdy pracuje ono z przełącznikiem obrotowym ustawionym w położeniu innym niż Volt (wolty), co stanowi przypadek nieprawidłowego użycia produktu. W takim przypadku błąd produkcyjny może powodować, że ochrona przed wyładowaniem łukowym, oparzeniami lub porażeniem prądem elektrycznym jest poważnie ograniczona lub nawet może nie występować.

W związku z tym firma Fluke kontynuuje wycofywanie wszystkich produktów, których dotyczy problem, jak opisano powyżej (tj. wycofywane produkty Fluke 902 FC).

  1. Wymiana produktu:

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE ZAPRZESTANIE użytkowania wszystkich produktów Fluke 902 FC będących w Państwa posiadaniu.


 

Następnie prosimy o jak najszybszy zwrot wycofywanego produktu Fluke 902 FC do firmy Fluke bez żadnych kosztów w celu wymiany na nowy produkt Fluke 902 FC o tym samym numerze modelu.

Po zwrocie wycofywanego produktu Fluke 902 FC zgodnie z poniższymi instrukcjami otrzymają Państwo nowy produkt. Uwaga: Jeśli nabyli Państwo wycofywany produkt Fluke 902 FC jako element zestawu HVAC, wymieniony zostanie wyłącznie wycofywany produkt Fluke 902 FC.

  1. Sposób postępowania

Na tej stronie prosimy o wypełnienie formularza wycofania, w tym podanie 

  1. Państwa imienia i nazwiska / nazwy firmy oraz adresu do wysyłki,
  2. liczby posiadanych wycofywanych produktów Fluke 902FC.  

Następnie firma Fluke wyśle wstępnie zaadresowaną, opłaconą z góry etykietę wysyłkową przeznaczoną do zwrotu każdego wycofywanego produktu Fluke 902 FC w ciągu 48 godzin. Etykiety tej będą mogli Państwo użyć do zwrotu wycofywanego produktu Fluke 902 FC do firmy Fluke.

Po otrzymaniu wycofywanych produktów Fluke 902 FC, firma Fluke wyśle produkt zamienny.  Produkt zamienny zostanie wysłany przez firmę Fluke jak najszybciej po otrzymaniu wycofywanego urządzenia Fluke 902 FC. 

Prosimy o przyjęcie naszych najszczerszych przeprosin za wszelkie niedogodności związane z tą czynnością. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.