Polski

Wycofanie z rynku przewodu Fluke 17XX Quadcable

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA! PROSZĘ PRZECZYTAĆ!
Ważne informacje na temat wycofania z rynku
FLUKE-17XX, płaski kabel, przewód pomiarowy napięcia, 3-fazowy+N

Szanowny Kliencie firmy Fluke!

Firma Fluke Corporation zidentyfikowała problem związany z bezpieczeństwem dotyczący płaskich przewodów pomiarowych napięcia FLUKE-17XX, 3-fazy+N, wyprodukowanych w okresie od kwietnia 2021 r. do listopada 2021 r. włącznie (dalej zwane „przewodami wycofanymi”). Przewody wycofane są sprzedawane osobno jako zestaw przewodów zamiennych 3PHVL-17XX oraz wchodzą w skład następujących zestawów:

  • Przyrządy do monitorowania jakości zasilania Fluke-3540
  • Rejestratory zasilania z serii 173x
  • Rejestratory jakości zasilania z serii 174x
  • Analizatory jakości zasilania z serii 177x

W związku z tym firma Fluke zdecydowała się na wycofanie wszystkich przewodów, których dotyczy problem i zapewnienie bezpłatnych przewodów zastępczych klientom objętym tą akcją.

Przed dalszym korzystaniem z któregokolwiek z przewodów opisanych powyżej prosimy o zapoznanie się informacjami zawartymi w Ostrzeżeniu dotyczącym bezpieczeństwa, aby określić, czy jest się w posiadaniu wycofanych przewodów oraz jakie kroki należy podjąć w takim przypadku, aby otrzymać produkt zastępczy. Należy to zrobić niezależnie od tego, czy wystąpiły jakiekolwiek problemy z którymkolwiek z przewodów.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności, które może powodować ten problem, i liczymy na zrozumienie, że bezpieczeństwo klientów jest dla nas najwyższym priorytetem.

Kody daty wycofanych przewodów mieszczą się w następującym zakresie:

Nazwa modeluDaty produkcjiKod daty początkowejKod daty końcowej
FLUKE-17XX, płaski kabel, przewód pomiarowy napięcia, 3-fazowy+Nkwiecień 2021 r. — listopad 2021 r.21-0421-11 (włącznie)

Przewody z kodami dat poza powyższym zakresem NIE są objęte tą akcją wycofania z rynku. Przewody z brakującymi lub nieczytelnymi kodami dat należy uznać za objęte tą akcją wycofania z rynku.

A. Gdzie znaleźć kod daty produktu

Kod daty przewodu można znaleźć na obu przetłoczeniach na przewodzie w formie dwóch kół określających datę. Pierwsze koło wskazuje rok (dwie cyfry), a drugie numer miesiąca. Przykładowo na poniższym zdjęciu widać „21” i „11”, co odpowiada listopadowi 2021 r., wskazując, że ten konkretny przewód jest objęty akcją wycofania z rynku.

1.1: Koło wskazujące rok, położenie objęte akcją zaznaczone na czerwono.

1.2: Koło wskazujące miesiąc, położenie objęte akcją zaznaczone na czerwono.

Koła daty są małe i mogą być trudne do odczytania. Jeżeli to konieczne, użyj lupy lub kamery telefonu, aby sprawdzić koła daty. Przewody z nieczytelnymi kołami kodów daty należy uznać za objęte tą akcją wycofania z rynku.

Niektóre przewody zamiast kół kodu mogą mieć nadrukowany kod na dłuższym końcu przewodu L1/A. Taki kod składa się z kodu producenta, po którym następuje dwucyfrowe oznaczenie miesiąca i dwucyfrowe oznaczenie roku. Przykładowo na zdjęciu poniżej widać „07/13”, co odpowiada lipcowi 2013 r. Jeżeli przewód ma kod daty podany w tej formie, nie jest objęty tą akcją wycofania z rynku.

2.1: Kod producenta

2.2: Dwucyfrowe oznaczenie miesiąca

2.3: Dwucyfrowe oznaczenie roku

B. Opis problemu związanego z bezpieczeństwem

Wykryto problem związany z czarnymi izolatorami z tworzywa sztucznego pokrywającymi neutralne zaciski z wtykami bananowymi w tym zestawie przewodów, o wąskim przedziale dat produkcji — izolatory te są kruche i mogą ulegać pęknięciom. Pęknięcia mogą pojawiać się w trakcie montażu fabrycznego lub w wyniku naprężeń, których można spodziewać się podczas normalnej eksploatacji i rozsądnego użytkowania. Pęknięcia te mogą być trudne do wykrycia za pomocą typowych metod kontroli i mogą rozciągać się od osłony wtyku bananowego aż do obszaru złącza, który trzyma się w ręce. W wyniku obecności pęknięcia napięcie stanu nieustalonego występujące w przewodzie sieciowym może spowodować zwarcie łukowe, rażąc użytkownika prądem z niebezpiecznego przewodu neutralnego lub przewodu fazowego, które są pod napięciem. Ponadto pęknięcia mogą się rozprzestrzeniać i powodować dalsze uszkodzenia, prowadząc do odsłonięcia metalowych części przewodu i umożliwiając bezpośredni kontakt.

C. Działanie naprawcze

NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ korzystania z wycofanego przewodu. Zarejestrować swój wycofany przewód zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej i uczynić go niezdatnym do użytku, przecinając go na pół. W trakcie rejestracji poprosimy o potwierdzenie zniszczenia wycofanego przewodu. Wycofany przewód zostanie zastąpiony przez nas bez żadnych opłat.

D. Co należy teraz zrobić

Zarejestruj swój „wycofany przewód”

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zarejestrować swój wycofany przewód. Podaj pełne dane kontaktowe, w tym adres e-mail oraz adres do wysyłki. Wyślemy Ci przewód zastępczy bezpłatnie.

Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności spowodowane akcją wycofania z rynku.

Z poważaniem

Paul Feenstra