Polski

Odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące multimetrów cyfrowych

P: Dlaczego multimetr nie pokazuje wartości zero w trybie pomiaru napięcia AC?
O: Multimetr prawdziwej wartości RMS AC, taki jak 17X lub 8X, nie pokazuje wartości zero i nie powinien być zerowany. W większości multimetrów prawdziwej wartości RMS podana jest specyfikacja minimalnego poziomu napięcia i prądu przemiennego przy pomiarach tych wartości, zazwyczaj mieszcząca się w przedziale od 3% do 5% zakresu. Po podłączeniu do źródła sygnału o wartości przekraczającej określony poziom minimalny, miernik poda wynik pomiaru zgodny z fabryczną dokładnością przyrządu. Dokładność pomiarów podana została w specyfikacji na końcu podręcznika użytkownika.
P: Co oznacza klasa bezpieczeństwa CAT III?
O: Odpowiedź została podana w opisie zastosowań pt. „ABCs of DMMs Multimeter features and functions explained" (Opis podstawowych właściwości i funkcji multimetrów cyfrowych).
P: Co oznaczają „zliczenia” w specyfikacji dokładności (1% odczytu + 3 cyfry)?
O: Odnosi się to ostatniej cyfry pokazywanej przez miernik ustawiony w danym zakresie. Jako przykład przedstawiamy wynik pomiaru napięcia AC o wartości 120 V. Na przyrządzie z liczbą zliczeń do 6000 (przetwornik analogowo-cyfrowy pracuje w zakresie od 0 do 5999). Aby zmierzyć napięcie o wartości 120 V, miernik musi być ustawiony na zakres 600,0 V AC. Rozdzielczość (wartość ostatniej cyfry) wynosi wtedy 0,1 V. (120 V x 1% = 1,2 V + 3 cyfry) = (1,2 V + 0,3 V) = 1,5 V
P: Jaka jest różnica między trybami pracy Min/Max i Peak multimetru?
O: Tryb Min/Max (Min./Maks.), jak sama jego nazwa wskazuje, służy do przedstawienia najwyższej i najniższej wartości odczytanej od momentu rozpoczęcia pomiaru wartości Min/Max (Min./Maks.). Zazwyczaj konieczne jest, aby maksymalna wartość sygnału utrzymywała się przez 200 do 350 milisekund lub dłużej, żeby odczyt był dokładny. Działa to w każdym trybie pomiaru: napięć DC, prawdziwej wartości RMS AC, rezystancji i prądu. W trybie pomiaru wartości szczytowej odczytywana jest dodatnia i ujemna wartość szczytowa mierzonego przebiegu. Przy pomiarze napięcia AC linii 120 V, odczytana wartość szczytowa będzie wynosić +169 V i -169 V (120 V x 1,414 = 169 V przy czystej sinusoidzie). Zazwyczaj mierzone są wartości szczytowe trwające przez 250 mikrosekund lub dłużej.
P: Po zetknięciu końcówek przewodów pomiarowych w trybie pomiaru rezystancji odczyt nie jest równy zeru. Dlaczego?
O: Miernik uwzględnia rezystancję przewodów pomiarowych. Rezystancja między końcówkami nowego zestawu przewodów pomiarowych zazwyczaj wynosi od 0,1 do 0,3 Ohma. Od wyniku pomiaru rezystancji należy odjąć oporność przewodów pomiarowych. Niektóre mierniki z większą liczbą funkcji są wyposażone w klawisz trybu względnej delty (opisany w końcowej części przy symbolu delty), w którym błąd przewodów pomiarowych jest automatycznie uwzględniany.
P: Ile odczytanych pomiarów można zapisać w pamięci miernika Fluke 289?
O: W pamięci miernika (Save Memory) można zapisać łącznie 400 pojedynczych odczytów.
P: Ile sesji rejestracji pomiarów można zapisać w pamięci miernika Fluke 289, zanim niezbędne będzie przegranie ich do komputera?
O: W pamięci miernika można zapisać łącznie 400 procesów rejestracji. Przy częstotliwości pomiarów ustawionej na 15 minut w pamięci miernika można zapisać kilka tygodniowych procesów rejestracji, zanim niezbędne będzie przeniesienie ich do komputera, nawet jeśli wykorzystano wszystkie 400 lokalizacji pamięci pojedynczych odczytów.
P: Ile odczytów dokonanych w trybie Min/Max i Peak można zapisać w pamięci miernika Fluke 289?
O: Maksymalna liczba zapisów dla każdego trybu (Min/Max i Peak ) wynosi 400, czyli łącznie może zostać zapisanych 800 odczytów.
P: Czy w przypadku miernika Fluke 289 można wykorzystywać również foldery plików w menu +Name (+Nazwa)? Czy również w każdym z nich można zapisać 400 odczytów?
O: Nie. Po wybraniu nazwy, takiej jak Motor (Silnik), Panel (Tablica), Circuit (Obwód), Control (Sterowanie) lub Battery (Akumulator) można wyłącznie zapisać odczyty dokonane w trybie Save (Zapisz), Record (Rejestruj), Min/Max lub Peak w wybranym folderze. Łączna liczba zapisów dla każdego trybu pomiaru nadal wynosi 400.