Polski

Regulamin usługi Fluke Premium Care

 • Świadczenie usługi Fluke Premium Care rozpoczyna się w dniu zakupu od dystrybutora w przypadku oddzielnego zakupu usługi FPC i po aktywacji przez użytkownika końcowego dla FPC w pakiecie.
 • Przyrządy, które zostały zmodyfikowane lub niewłaściwie wykorzystane, nie są objęte usługą Fluke Premium Care.
 • Uszkodzone akcesoria muszą przed wymianą zostać ocenione przez dział pomocy technicznej Fluke. Wymiana jest ograniczona do jednej wymiany na akcesorium na rok członkostwa.
 • Usługi Fluke Premium Care nie można przenieść na nowego właściciela przyrządu objętego usługą ani na inny przyrząd.
 • Za niewykorzystane usługi nie będą przyznawane żadne zwroty.
 • Wszelkie czynności serwisowe muszą być wykonywane przez Autoryzowane Centrum Serwisowe firmy Fluke. Aby zaplanować lub zamówić usługę, należy się skontaktować z regionalnym centrum pomocy technicznej firmy Fluke.

Pełną treść regulaminu możesz znaleźć tutaj.

Aktywacja usługi Fluke Premium Care przez użytkownika końcowego

Aby użytkownik końcowy mógł korzystać z usług świadczonych w ramach Fluke Premium Care, musi aktywować FPC dla swoich produktów w portalu Fluke, niezależnie od tego, czy zakupił plan Fluke Premium Care oddzielnie czy w zestawie ze sprzętem. Aktywacja wymaga od użytkownika najpierw założenia konta Fluke („My Account”) na stronie my.fluke.com i zarejestrowania produktu, który ma być objęty usługą Fluke Premium Care, poprzez podanie jego modelu, numeru seryjnego i daty zakupu.

 1. Po otrzymaniu i przetworzeniu zamówienia od Twojego dostawcy przez firmę Fluke zostanie do Ciebie wysłana wiadomość e-mail z kodem aktywacyjnym i łączem do kontynuowania aktywacji.
 2. Aktywuj usługę Premium Care w odniesieniu do swojego produktu w portalu, wprowadzając kod aktywacyjny.
 3. Zaloguj się lub utwórz konto, podając wymagane informacje: główna osoba do kontaktów, dane konta lub firmy.

W przypadku zakupu nowego przyrządu testującego z roczną usługą Premium Care:

 1. Zeskanuj kod QR znajdujący się w opakowaniu nowego przyrządu.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami na naszej stronie internetowej, aby kontynuować aktywację. Jeżeli nie masz jeszcze konta Fluke („My Account”), odwiedź stronę my.fluke.com i utwórz konto, podając wymagane informacje: główna osoba do kontaktów, dane konta lub firmy.