Polski

Program spójności i zgodności

Odwiedź stronę http://fortive.ethicspoint.com/ aby pobrać kopię dokumentu Standards of Conduct (Zasady postępowania) lub w celu dokonania zgłoszenia na infolinii Fortive Integrity and Compliance (Spójność i zgodność).