Makroobiektywy

Uzyskaj bardzo szczegółowy obraz bardzo małych obiektów , nawet rozmiaru 25 mikronów, tj. mniejszych niż przeciętny ludzki włos.

Badania i rozwój: dowiedz się, w jaki sposób wzorce termiczne wpływają na zachowanie i działanie materiału.

Projektowanie i walidacja podzespołów elektronicznych: oceniaj procesy gromadzenia i rozpraszania energii cieplnej na płytkach drukowanych, wykrywaj niesprawne lub nieodpowiednio dobrane elementy, a nawet precyzyjnie określaj część elementu, w której występuje usterka.

Porozmawiaj ze specjalistą