Tester uziemienia GEO Fluke 1625-2

 • Tester Uziemienia Fluke 1625-2 GEO Z (AFC) | Fluke
 • Tester Uziemienia Fluke 1625-2 GEO Z (AFC) | Fluke
 • Tester Uziemienia Fluke 1625-2 GEO Z (AFC) | Fluke

Najważniejsze cechy

Testowanie bezelektrodowe

Tester uziemienia Fluke 1625-2 służy do pomiaru rezystancji pętli uziemienia przy użyciu wyłącznie cęgów. W tej metodzie pomiaru dwa zaciski są umieszczone wokół pręta uziemienia i każdy z nich jest podłączony do miernika. Nie są używane żadne elektrody. Napięcie o stałej wartości jest wzbudzane na jednym z zacisków, a prąd jest mierzony na drugim zacisku. Następnie miernik automatycznie określa rezystancję pręta uziemienia. Ta metoda testowania działa tylko wówczas, kiedy w testowanym budynku lub konstrukcji istnieje spojony system uziemienia. Jest tak w większości przypadków. Jeśli występuje tylko jedna ścieżka uziemienia, to podobnie jak w przypadku wielu zastosowań w obszarach mieszkalnych, metoda bezelektrodowa nie zapewni odpowiedniej wartości. Należy wówczas użyć metody spadku napięcia.

W przypadku testowania bezelektrodowego nie jest wymagane odłączanie pręta uziemiającego — system uziemienia nie zostaje naruszony podczas badania. Do historii przeszły metody związane z umieszczaniem i łączeniem elektrod do każdego pręta uziemiającego w systemie — to duża oszczędność czasu. Testy uziemienia można również przeprowadzać w miejscach, które wcześniej nie były brane pod uwagę: wewnątrz budynków, słupów wysokiego napięcia lub tam, gdzie nie ma dostępu do gruntu.

Najbardziej kompletny tester

Fluke 1625-2 to wiodący tester uziemienia, dzięki któremu można przeprowadzić wszystkie cztery rodzaje pomiarów uziemienia.

 • 3- i 4-biegunowy spadek potencjału (z użyciem elektrod)
 • 4-biegunowy pomiar rezystywności gruntu (z użyciem elektrod)
 • Pomiar selektywny (przy użyciu 1 pary cęgów oraz elektrod)
 • Pomiar bezelektrodowy (przy użyciu 2 par cęgów)
Kup terazPoproś o darmową demonstrację

Omówienie produktu: Tester uziemienia GEO Fluke 1625-2

Miernik uziemienia Geo Fluke 1625-2 oferuje możliwości przechowywania i pobierania danych za pomocą portu USB.  Światowej klasy akcesoria upraszczają pracę i skracają czas testowania.
 • 3- i 4-biegunowy spadek potencjału, testowanie pętli rezystancji uziemienia
 • 4-biegunowy pomiar rezystywności gruntu
 • Selektywne testowanie pręta rezystancji uziemienia przy użyciu 1 pary cęgów
 • Bezelektrodowe testowanie pręta rezystancji uziemienia za pomocą 2 par cęgów
 • Standard IP56 dla użytku zewnętrznego
 • Solidny futerał
 • Przechowywanie i przesyłanie danych przez USB

Tester jest również prosty w użyciu. W przypadku każdego badania tester informuje, które elektrody lub cęgi należy podłączyć, a dużego obrotowego przełącznika można użyć nawet w rękawiczkach. 

Specyfikacje: Tester uziemienia GEO Fluke 1625-2

Szczegółowa specyfikacja
ogólnego
Pamięć Pamięć wewnętrzna do 1500 rekordów przez port USB
Funkcja pomiaru Napięcie i częstotliwość interferencji, rezystancja uziemienia 3- i 4-biegunowa z/bez przypinanego przekładnika prądowego, rezystancja 2-biegunowa z ac, 2- i 4-biegunowa z dc
Wyświetlacz 4 cyfry (2999 cyfr) - 7-segmentowy wyświetlacz LCD z wyższą widocznością
Praca Centralny przełącznik obrotowy i klawisze funkcyjne
Zakres temperatur
Temperatury pracy od -10 do 50°C (od 14 do 122°F)
Temperatury przechowywania od -30 °C do 60 °C (od -22 °F do 140 °F)
Współczynnik temperatury ± 0,1% odczytu/°C <18°C >28°C
Typ ochrony IP56 dla obudowy, IP40 dla pojemnika na baterie zgodnie z EN 60529
Maks. napięcie Uwaga - gniazdo „clamp w gnieździe E, ES, S lub H
U wartość skuteczna = 0 V
Różne kombinacje gniazd E, ES, S lub H, maks. U wartość skuteczna = 250 V (dotyczy przypadków nieprawidłowego użycia)
Bezpieczeństwo Ochrona przez podwójną izolację, Maks. 50 V do uziemienia zgodnie z IEC61010-1. Współczynnik zanieczyszczeń II
Standard jakości Zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z DIN ISO 9001
Zewnętrzny wpływ pola Zgodność z normą DIN 43780 (8/76)
Zasilanie dodatkowe 6 x 1,5 V alkaliczne (typ IEC LR6 lub AA)
Żywotność baterii: Dla IEC LR6/typ AA: zwykle 3000 pomiarów (R E+R H ≤ 1 kΩ)
Dla IEC LR6/typ AA: zwykle 6 000 pomiarów (R E[S][61]H > 10 kΩ)
Wymiary (Szer x Wys x Gł) 250 mm x 133 mm x 187 mm (9,75 in x 5,25 in x 7,35 in)
Waga ≤ 1,1 kg (2,43 lb) bez wyposażenia 7,6 kg (16,8 lb) z wyposażeniem i bateriami w futerale
Materiał obudowy Poliester
Pomiar napięcia zakłócającego dc + ac (U ST)
Limity pomiaru błędy: metoda Prostowanie pełnookresowe
Zakres pomiaru 1 V do 50 V
Zakres wyświetlania 0,0 V do 50 V
Rozdzielczość 0,1 V
Zakres częstotliwości Sinus dc/ac 45 Hz do 400 Hz
Dokładność – ± (5% odczytu + 5 cyfr)
Sekwencja pomiaru Ok. 4 pomiary/s
Rezystancja wewnętrzna Ok. 1,5 MΩ
Maks. przeciążenie U wartość skuteczna = 250 V
Pomiar częstotliwości zakłóceń (F)
Limity pomiaru błędy: metoda Pomiar okresu oscylacji napięcia zakłócającego
Zakres pomiaru od 6,0 Hz do 400 Hz
Zakres wyświetlania 16,0 Hz – 299,9 Hz do 999 Hz
Rozdzielczość od 0,1 Hz do 1 Hz
Zakres 1 V do 50 V
Dokładność – ± (1 % odczytu + 2 cyfr)
Rezystancja uziemienia (RE)
Metoda pomiarowa Pomiar prądu i napięcia za pomocą sondy zgodnie z normą IEC61557-5
Napięcie obwodu otwartego 20 / 48 V, AC
Prąd zwarcia 250 mA AC
Częstotliwość pomiaru 94, 105, 111, 128 Hz, wybór ręczny lub automatyczny (AFC) 55 Hz w funkcji R*
Emisja hałasu 120 dB (16 2/3, 50, 60, 400 Hz)
Maks. przeciążenie U wartość skuteczna = 250 V

Specyfikacje pomiarów elektrycznych
Błąd wewnętrzny lub ilość wpływów Warunki referencyjne lub wskazany zakres roboczy Kod przypisania Wymogi lub test zgodnie z odnośnymi zapisami normy IEC 1557 Typ testu
Błąd podstawowy Warunki odniesienia A Część 5, 6.1 R
Położenie Położenie referencyjne ±90° E1 Część 1, 4.2 R
Napięcie zasilania W ramach limitów podanych przez producenta E2 Część 1, 4.2, 4.3 R
Temperatura 0°C i 35 °C E3 Część 1, 4.2 T
Napięcie szeregowe zakłócające Patrz 4.2 i 4.3 E4 Część 5, 4.2, 4.3 T
Rezystancja przewodów i pomocniczych elektrod uziemienia 0 do 100 x R A przy ≤ 50 kΩ E5 Część 5, 4.3 T
Częstotliwość systemu Od 99% do 101 % częstotliwości nominalnej E7 Część 5, 4.3 T
Napięcie systemu Od 85 % do 110 % napięcia nominalnego E8 Część 5, 4.3 T
Błąd operacyjny B = ±(|A| + 1,15 √E 21 E 22 E 23 E 24 E 25 E 26 ) Część 5, 4.3 R
A = błąd wewnętrzny
En = zmiany
R = test rutynowy
T = typ testu
B[%] = ± B/wartość odniesienia x 100%
Zakres pomiaru 0,020 Ω do 300 kΩ
Zakres wyświetlania 0,001 Ω do 2,999 Ω
3,00 Ω do 29,99 Ω
30,0 Ω do 299,9 Ω
0,300 kΩ do 2,999 kΩ
3,00 kΩ do 29,99 kΩ
30,0 kΩ do 299,9 kΩ
Rozdzielczość 0,001 Ω
0,01 Ω
0,1 Ω
1 Ω
10 Ω
100 Ω
Dokładność – ± (2% odczytu + 2 cyfr)
Błąd operacyjny ± (5 % odczytu + 5 cyfr)
Czas pomiaru Zwykle 8 sekund ze stałą częstotliwością 30 s. maks. z AFC i pełnym cyklem wszystkich częstotliwości pomiaru
Dodatkowy błąd z powodu rezystancji sondy i pomocniczej elektrody uziemienia R H(R S + 2000 Ω)/R E x 1,25 x 10 -6% + 5 cyfr
Błąd pomiarowy R H i zwykle RS 10% R E + R S + RH
Maks. rezystancja sondy ≤ 1 MΩ
Maks. rezystancja pomocniczej elektrody uziemienia ≤ 1 MΩ
Automatyczne sprawdzenie, czy błąd jest zachowywany z granicach wymaganych przez IEC61557-5.
Jeśli po pomiarze rezystencji sondy, pomocniczej elektrody uziemienia i uziemienia błąd pomiaru wynosi więcej niż 30%, domniemaną przyczyną jest wpływ warunków. Na wyświetlaczu pojawia się symbol ostrzeżenia i powiadomienie, że wartość RS lub RH jest zbyt wysoka.

Automatyczne przełączanie rozdzielczości pomiaru w zależność rezystancji dodatkowej elektrody uziemienia RH
RH z U pomiar = 48 V < 300 Ω
< 6 Ω
< 60 Ω
< 600 Ω
RH z U pomiar = 20 V < 250 Ω
< 2,5 kΩ
< 25 kΩ
< 250 kΩ
Rozdzielczość 1 mΩ
10 mΩ
100 mΩ
1 Ω

Pomiar selektywny rezystancji uziemienia (cęgi R E)
Metoda pomiarowa Pomiar prądu i napięcia przy użyciu sondy zgodnie z normą EN61557-5 i pomiar prądu pojedynczych odgałęzień z dodatkowym przekładnikiem prądowym (patent stosowany)
Napięcie obwodu otwartego 20/48 V, AC
Prąd zwarcia 250 mA AC
Częstotliwość pomiaru 94, 105, 111, 128 Hz, wybór ręczny lub automatyczny (AFC), 55 Hz (R*)
Emisja hałasu 120 dB (162/3, 50, 60, 400 Hz)
Maks. przeciążenie Maks. U wartość skuteczna = 250 V (pomiar nie zostanie rozpoczęty)
Zakres pomiaru 0,020 Ω do 300 kΩ
Zakres wyświetlania 0,001 Ω do 2,999 Ω
3,00 Ω do 29,99 Ω
30,0 Ω do 299,9 Ω
0,300 kΩ do 2,999 kΩ
3,00 kΩ do 29,99 kΩ
Rozdzielczość 0,001 Ω
0,01 Ω
0,1 Ω
1 Ω
10 Ω
Dokładność – ± (7% odczytu + 2 cyfr)
Błąd operacyjny ± (10% odczytu + 5 cyfr)
Dodatkowy błąd z powodu typowej rezystancji sondy i pomocniczej elektrody uziemienia R H(R S + 2000 Ω)/R ETOTAL x 1,25 x 10 -6% + 5 cyfr
Błąd pomiarowy R H i zwykle RS 10% R ETOTAL + R S + RH
Czas pomiaru typowy 8 s przy stałej częstotliwości 30 sek. maks. z AFC i pełnym cyklem wszystkich częstotliwości pomiaru.
Minimalne natężenie pojedynczego odgałęzienia do pomiaru: 0,5 mA Z przekładnikiem (1000:1)
0,1 mA Z przekładnikiem (200:1)
Maks. natężenie zakłócające za pośrednictwem przekładnika 3:00 AM Z przekładnikiem (1000:1)
* Z zalecanymi zaciskami prądu/transformatorami.

Pomiar rezystancji (R~)
Metoda pomiarowa Pomiar prądu i napięcia
Napięcie pomiaru: 20 V, AC, tętniące prostokątne
Prąd zwarcia > 250 mA AC
Częstotliwość pomiaru 94, 105, 111, 128 Hz, wybór ręczny lub automatyczny (AFC)
Zakres pomiaru 0,020 Ω do 300 kΩ
Zakres wyświetlania 0,001 Ω do 2,999 Ω
3,00 Ω do 29,99 Ω
30,0 Ω do 299,9 Ω
300 Ω do 2999 Ω
3,00 kΩ do 29,99 kΩ
30,0 kΩ do 299,9 kΩ
Rozdzielczość 0,001 Ω
0,01 Ω
0,1 Ω
1 Ω
10 Ω
100 Ω
Dokładność – ± (2% odczytu + 2 cyfr)
Błąd operacyjny ± (5 % odczytu + 5 cyfr)
Czas pomiaru zwykle 6 sekund
Maks. napięcie zakłóceń 24 V, przy wyższych napięciach pomiar nie zostanie rozpoczęty
Maks. przeciążenie U wartość skuteczna maks. = 250 V

Pomiar rezystancji (R dc)
Metoda pomiarowa Pomiar prądu/napięcia zgodnie z IEC61557-4
Napięcie pomiaru: 20 V prądu stałego
Prąd zwarcia 250 mA DC
Formacja wartości pomiaru z 4-biegunowymi przewodami pomiarowymi w układzie H, S, ES istnieje możliwość przedłużenia bez dodatkowego błędu.
Rezystancje > 1 Ω w przewodzie E może wywołać dodatkowy błąd 5 m Ω/Ω.
Zakres pomiaru 0,020 Ω do 300 kΩ
Zakres wyświetlania 0,001 Ω do 2,999 Ω
3,00 Ω do 29,99 Ω
30,0 Ω do 299,9 Ω
300 Ω do 2999 Ω
3,0 kΩ do 29,99 kΩ
30,0 kΩ do 299,9 kΩ
Rozdzielczość 0,001 Ω
0,01 Ω
0,1 Ω
1 Ω
10 Ω
100 Ω
Dokładność – ± (2% odczytu + 2 cyfr)
Błąd operacyjny ± (5 % odczytu + 5 cyfr)
Sekwencja pomiaru Ok. 2 pomiary/s
Czas pomiaru Zwykle 4 sekundy wystarczą na odwrócenie biegunowości (2- lub 4-biegunowe)
Maks. napięcie zakłócające ≤3 V AC lub DC, przy wyższych napięciach pomiar nie zostanie rozpoczęty
Maksymalna indukcyjność 2 Henry
Maksymalne przeciążenie U wartość skuteczna = 250 V

Kompensacja rezystancji przewodu (R K)
Kompensacja rezystancji przewodu (R K) może zostać przełączona na funkcje R E 3-biegunową, R E 4-biegunową (cęgi), R ac oraz R dc 2-biegunową
Formacja wartości pomiaru R komunikat = R pomiar - R kompensacja*
* Wartość zadana ustawienia RK = 0,000 Ω, zmienna w zakresie 0,000 do 29,99 Ω poprzez dostosowanie pomiaru.

Bezelektrodowy pomiar rezystancji uziemienia (para cęgów bezelktrodowych)
Pozycja przełącznika RA 4-biegunowy (para cęgów bezelktrodowych)
Rozdzielczość 0,001 Ω do 0,1 Ω
Zakres pomiaru 0,02 Ω do 199,9 Ω
Dokładność – ± (7% odczytu + 3 cyfry)
Błąd operacyjny ± (10 % odczytu + 5 cyfry)
Napięcie pomiaru: Vm = 48 V ac (główny)
Częstotliwość pomiaru 128 Hz
Prąd szumowy (IEXT) Maks. IEXT = 10 A (ac) (RA < 20 Ω)
Maks. IEXT = 2 A (ac) (RA > 20 Ω)
Zasada pomiaru: bezektrodowy pomiar rezystancji pętli zamkniętych przy użyciu dwóch transformatorów prądowych.
Automatyczny wybór zakresów.
Informacje dotyczące bezelektrodowego pomiaru pętli uziemienia są ważne tylko wtedy, gdy pomiar jest dokonywany przy wykorzystaniu rekomendowanych cęgów prądowych i zachowana jest minimalna, specyfikowana odległość pomiędzy cęgami.
 

Modele: Tester uziemienia GEO Fluke 1625-2

Fluke 1625-2
Fluke 1625-2 GEO Earth Ground Tester
Kup

W zestawie:

 • Tester uziemienia GEO
 • Instrukcja obsługi
 • Akumulatory
 • Skrócona instrukcja obsługi
 • Kabel USB