Polski

Tester uziemienia GEO Fluke 1625-2

 • Fluke 1625-2 GEO Earth Ground Tester
 • Fluke 1625-2 GEO Earth Ground Tester
 • Fluke 1625-2 GEO Earth Ground Tester

Najważniejsze cechy

Testowanie bezelektrodowe

Tester uziemienia Fluke 1625-2 służy do pomiaru rezystancji pętli uziemienia przy użyciu wyłącznie cęgów. W tej metodzie pomiaru dwa zaciski są umieszczone wokół pręta uziemienia i każdy z nich jest podłączony do miernika. Nie są używane żadne elektrody. Napięcie o stałej wartości jest wzbudzane na jednym z zacisków, a prąd jest mierzony na drugim zacisku. Następnie miernik automatycznie określa rezystancję pręta uziemienia. Ta metoda testowania działa tylko wówczas, kiedy w testowanym budynku lub konstrukcji istnieje spojony system uziemienia. Jest tak w większości przypadków. Jeśli występuje tylko jedna ścieżka uziemienia, to podobnie jak w przypadku wielu zastosowań w obszarach mieszkalnych, metoda bezelektrodowa nie zapewni odpowiedniej wartości. Należy wówczas użyć metody spadku napięcia.

W przypadku testowania bezelektrodowego nie jest wymagane odłączanie pręta uziemiającego — system uziemienia nie zostaje naruszony podczas badania. Do historii przeszły metody związane z umieszczaniem i łączeniem elektrod do każdego pręta uziemiającego w systemie — to duża oszczędność czasu. Testy uziemienia można również przeprowadzać w miejscach, które wcześniej nie były brane pod uwagę: wewnątrz budynków, słupów wysokiego napięcia lub tam, gdzie nie ma dostępu do gruntu.

Najbardziej kompletny tester

Fluke 1625-2 to wiodący tester uziemienia, dzięki któremu można przeprowadzić wszystkie cztery rodzaje pomiarów uziemienia.

 • 3- i 4-biegunowy spadek potencjału (z użyciem elektrod)
 • 4-biegunowy pomiar rezystywności gruntu (z użyciem elektrod)
 • Pomiar selektywny (przy użyciu 1 pary cęgów oraz elektrod)
 • Pomiar bezelektrodowy (przy użyciu 2 par cęgów)

Omówienie produktu: Tester uziemienia GEO Fluke 1625-2

Miernik uziemienia Geo Fluke 1625-2 oferuje możliwości przechowywania i pobierania danych za pomocą portu USB.  Światowej klasy akcesoria upraszczają pracę i skracają czas testowania.
 • 3- i 4-biegunowy spadek potencjału, testowanie pętli rezystancji uziemienia
 • 4-biegunowy pomiar rezystywności gruntu
 • Selektywne testowanie pręta rezystancji uziemienia przy użyciu 1 pary cęgów
 • Bezelektrodowe testowanie pręta rezystancji uziemienia za pomocą 2 par cęgów
 • Standard IP56 dla użytku zewnętrznego
 • Solidny futerał
 • Przechowywanie i przesyłanie danych przez USB

Tester jest również prosty w użyciu. W przypadku każdego badania tester informuje, które elektrody lub cęgi należy podłączyć, a dużego obrotowego przełącznika można użyć nawet w rękawiczkach. 

Specyfikacje: Tester uziemienia GEO Fluke 1625-2

Szczegółowa specyfikacja
ogólnego
PamięćPamięć wewnętrzna do 1500 rekordów przez port USB
Funkcja pomiaruNapięcie i częstotliwość interferencji, rezystancja uziemienia 3- i 4-biegunowa z/bez przypinanego przekładnika prądowego, rezystancja 2-biegunowa z ac, 2- i 4-biegunowa z dc
Wyświetlacz4 cyfry (2999 cyfr) - 7-segmentowy wyświetlacz LCD z wyższą widocznością
PracaCentralny przełącznik obrotowy i klawisze funkcyjne
Zakres temperatur
Temperatury pracyod -10 do 50°C (od 14 do 122°F)
Temperatury przechowywaniaod -30 °C do 60 °C (od -22 °F do 140 °F)
Współczynnik temperatury± 0,1% odczytu/°C <18°C >28°C
Typ ochronyIP56 dla obudowy, IP40 dla pojemnika na baterie zgodnie z EN 60529
Maks. napięcieUwaga - gniazdo „clamp w gnieździe E, ES, S lub H
U wartość skuteczna = 0 V
Różne kombinacje gniazd E, ES, S lub H, maks. U wartość skuteczna = 250 V (dotyczy przypadków nieprawidłowego użycia)
BezpieczeństwoOchrona przez podwójną izolację, Maks. 50 V do uziemienia zgodnie z IEC61010-1. Współczynnik zanieczyszczeń II
Standard jakościZaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z DIN ISO 9001
Zewnętrzny wpływ polaZgodność z normą DIN 43780 (8/76)
Zasilanie dodatkowe6 x 1,5 V alkaliczne (typ IEC LR6 lub AA)
Żywotność baterii:Dla IEC LR6/typ AA: zwykle 3000 pomiarów (R E+R H ≤ 1 kΩ)
Dla IEC LR6/typ AA: zwykle 6 000 pomiarów (R E[S][61]H > 10 kΩ)
Wymiary (Szer x Wys x Gł)250 mm x 133 mm x 187 mm (9,75 in x 5,25 in x 7,35 in)
Waga≤ 1,1 kg (2,43 lb) bez wyposażenia 7,6 kg (16,8 lb) z wyposażeniem i bateriami w futerale
Materiał obudowyPoliester
Pomiar napięcia zakłócającego dc + ac (U ST)
Limity pomiaru błędy: metodaProstowanie pełnookresowe
Zakres pomiaru1 V do 50 V
Zakres wyświetlania0,0 V do 50 V
Rozdzielczość0,1 V
Zakres częstotliwościSinus dc/ac 45 Hz do 400 Hz
Dokładność –± (5% odczytu + 5 cyfr)
Sekwencja pomiaruOk. 4 pomiary/s
Rezystancja wewnętrznaOk. 1,5 MΩ
Maks. przeciążenieU wartość skuteczna = 250 V
Pomiar częstotliwości zakłóceń (F)
Limity pomiaru błędy: metodaPomiar okresu oscylacji napięcia zakłócającego
Zakres pomiaruod 6,0 Hz do 400 Hz
Zakres wyświetlania16,0 Hz – 299,9 Hz do 999 Hz
Rozdzielczośćod 0,1 Hz do 1 Hz
Zakres1 V do 50 V
Dokładność –± (1 % odczytu + 2 cyfr)
Rezystancja uziemienia (RE)
Metoda pomiarowaPomiar prądu i napięcia za pomocą sondy zgodnie z normą IEC61557-5
Napięcie obwodu otwartego20 / 48 V, AC
Prąd zwarcia250 mA AC
Częstotliwość pomiaru94, 105, 111, 128 Hz, wybór ręczny lub automatyczny (AFC) 55 Hz w funkcji R*
Emisja hałasu120 dB (16 2/3, 50, 60, 400 Hz)
Maks. przeciążenieU wartość skuteczna = 250 V

Specyfikacje pomiarów elektrycznych
Błąd wewnętrzny lub ilość wpływówWarunki referencyjne lub wskazany zakres roboczyKod przypisaniaWymogi lub test zgodnie z odnośnymi zapisami normy IEC 1557Typ testu
Błąd podstawowyWarunki odniesieniaACzęść 5, 6.1R
PołożeniePołożenie referencyjne ±90°E1Część 1, 4.2R
Napięcie zasilaniaW ramach limitów podanych przez producentaE2Część 1, 4.2, 4.3R
Temperatura0°C i 35 °CE3Część 1, 4.2T
Napięcie szeregowe zakłócającePatrz 4.2 i 4.3E4Część 5, 4.2, 4.3T
Rezystancja przewodów i pomocniczych elektrod uziemienia0 do 100 x R A przy ≤ 50 kΩE5Część 5, 4.3T
Częstotliwość systemuOd 99% do 101 % częstotliwości nominalnejE7Część 5, 4.3T
Napięcie systemuOd 85 % do 110 % napięcia nominalnegoE8Część 5, 4.3T
Błąd operacyjnyB = ±(|A| + 1,15 √E 21 E 22 E 23 E 24 E 25 E 26 )Część 5, 4.3R
A = błąd wewnętrzny
En = zmiany
R = test rutynowy
T = typ testu
B[%] = ± B/wartość odniesienia x 100%
Zakres pomiaru0,020 Ω do 300 kΩ
Zakres wyświetlania0,001 Ω do 2,999 Ω
3,00 Ω do 29,99 Ω
30,0 Ω do 299,9 Ω
0,300 kΩ do 2,999 kΩ
3,00 kΩ do 29,99 kΩ
30,0 kΩ do 299,9 kΩ
Rozdzielczość0,001 Ω
0,01 Ω
0,1 Ω
1 Ω
10 Ω
100 Ω
Dokładność –± (2% odczytu + 2 cyfr)
Błąd operacyjny± (5 % odczytu + 5 cyfr)
Czas pomiaruZwykle 8 sekund ze stałą częstotliwością 30 s. maks. z AFC i pełnym cyklem wszystkich częstotliwości pomiaru
Dodatkowy błąd z powodu rezystancji sondy i pomocniczej elektrody uziemieniaR H(R S + 2000 Ω)/R E x 1,25 x 10 -6% + 5 cyfr
Błąd pomiarowy R H i zwykle RS10% R E + R S + RH
Maks. rezystancja sondy≤ 1 MΩ
Maks. rezystancja pomocniczej elektrody uziemienia≤ 1 MΩ
Automatyczne sprawdzenie, czy błąd jest zachowywany z granicach wymaganych przez IEC61557-5.
Jeśli po pomiarze rezystencji sondy, pomocniczej elektrody uziemienia i uziemienia błąd pomiaru wynosi więcej niż 30%, domniemaną przyczyną jest wpływ warunków. Na wyświetlaczu pojawia się symbol ostrzeżenia i powiadomienie, że wartość RS lub RH jest zbyt wysoka.

Automatyczne przełączanie rozdzielczości pomiaru w zależność rezystancji dodatkowej elektrody uziemienia RH
RH z U pomiar = 48 V< 300 Ω
< 6 Ω
< 60 Ω
< 600 Ω
RH z U pomiar = 20 V< 250 Ω
< 2,5 kΩ
< 25 kΩ
< 250 kΩ
Rozdzielczość1 mΩ
10 mΩ
100 mΩ
1 Ω

Pomiar selektywny rezystancji uziemienia (cęgi R E)
Metoda pomiarowaPomiar prądu i napięcia przy użyciu sondy zgodnie z normą EN61557-5 i pomiar prądu pojedynczych odgałęzień z dodatkowym przekładnikiem prądowym (patent stosowany)
Napięcie obwodu otwartego20/48 V, AC
Prąd zwarcia250 mA AC
Częstotliwość pomiaru94, 105, 111, 128 Hz, wybór ręczny lub automatyczny (AFC), 55 Hz (R*)
Emisja hałasu120 dB (162/3, 50, 60, 400 Hz)
Maks. przeciążenieMaks. U wartość skuteczna = 250 V (pomiar nie zostanie rozpoczęty)
Zakres pomiaru0,020 Ω do 300 kΩ
Zakres wyświetlania0,001 Ω do 2,999 Ω
3,00 Ω do 29,99 Ω
30,0 Ω do 299,9 Ω
0,300 kΩ do 2,999 kΩ
3,00 kΩ do 29,99 kΩ
Rozdzielczość0,001 Ω
0,01 Ω
0,1 Ω
1 Ω
10 Ω
Dokładność –± (7% odczytu + 2 cyfr)
Błąd operacyjny± (10% odczytu + 5 cyfr)
Dodatkowy błąd z powodu typowej rezystancji sondy i pomocniczej elektrody uziemieniaR H(R S + 2000 Ω)/R ETOTAL x 1,25 x 10 -6% + 5 cyfr
Błąd pomiarowy R H i zwykle RS10% R ETOTAL + R S + RH
Czas pomiarutypowy 8 s przy stałej częstotliwości 30 sek. maks. z AFC i pełnym cyklem wszystkich częstotliwości pomiaru.
Minimalne natężenie pojedynczego odgałęzienia do pomiaru:0,5 mAZ przekładnikiem (1000:1)
0,1 mAZ przekładnikiem (200:1)
Maks. natężenie zakłócające za pośrednictwem przekładnika3:00 AMZ przekładnikiem (1000:1)
* Z zalecanymi zaciskami prądu/transformatorami.

Pomiar rezystancji (R~)
Metoda pomiarowaPomiar prądu i napięcia
Napięcie pomiaru:20 V, AC, tętniące prostokątne
Prąd zwarcia> 250 mA AC
Częstotliwość pomiaru94, 105, 111, 128 Hz, wybór ręczny lub automatyczny (AFC)
Zakres pomiaru0,020 Ω do 300 kΩ
Zakres wyświetlania0,001 Ω do 2,999 Ω
3,00 Ω do 29,99 Ω
30,0 Ω do 299,9 Ω
300 Ω do 2999 Ω
3,00 kΩ do 29,99 kΩ
30,0 kΩ do 299,9 kΩ
Rozdzielczość0,001 Ω
0,01 Ω
0,1 Ω
1 Ω
10 Ω
100 Ω
Dokładność –± (2% odczytu + 2 cyfr)
Błąd operacyjny± (5 % odczytu + 5 cyfr)
Czas pomiaruzwykle 6 sekund
Maks. napięcie zakłóceń24 V, przy wyższych napięciach pomiar nie zostanie rozpoczęty
Maks. przeciążenieU wartość skuteczna maks. = 250 V

Pomiar rezystancji (R dc)
Metoda pomiarowaPomiar prądu/napięcia zgodnie z IEC61557-4
Napięcie pomiaru:20 V prądu stałego
Prąd zwarcia250 mA DC
Formacja wartości pomiaruz 4-biegunowymi przewodami pomiarowymi w układzie H, S, ES istnieje możliwość przedłużenia bez dodatkowego błędu.
Rezystancje > 1 Ω w przewodzie E może wywołać dodatkowy błąd 5 m Ω/Ω.
Zakres pomiaru0,020 Ω do 300 kΩ
Zakres wyświetlania0,001 Ω do 2,999 Ω
3,00 Ω do 29,99 Ω
30,0 Ω do 299,9 Ω
300 Ω do 2999 Ω
3,0 kΩ do 29,99 kΩ
30,0 kΩ do 299,9 kΩ
Rozdzielczość0,001 Ω
0,01 Ω
0,1 Ω
1 Ω
10 Ω
100 Ω
Dokładność –± (2% odczytu + 2 cyfr)
Błąd operacyjny± (5 % odczytu + 5 cyfr)
Sekwencja pomiaruOk. 2 pomiary/s
Czas pomiaruZwykle 4 sekundy wystarczą na odwrócenie biegunowości (2- lub 4-biegunowe)
Maks. napięcie zakłócające≤3 V AC lub DC, przy wyższych napięciach pomiar nie zostanie rozpoczęty
Maksymalna indukcyjność2 Henry
Maksymalne przeciążenieU wartość skuteczna = 250 V

Kompensacja rezystancji przewodu (R K)
Kompensacja rezystancji przewodu (R K) może zostać przełączona na funkcje R E 3-biegunową, R E 4-biegunową (cęgi), R ac oraz R dc 2-biegunową
Formacja wartości pomiaruR komunikat = R pomiar - R kompensacja*
* Wartość zadana ustawienia RK = 0,000 Ω, zmienna w zakresie 0,000 do 29,99 Ω poprzez dostosowanie pomiaru.

Bezelektrodowy pomiar rezystancji uziemienia (para cęgów bezelktrodowych)
Pozycja przełącznikaRA 4-biegunowy (para cęgów bezelktrodowych)
Rozdzielczość0,001 Ω do 0,1 Ω
Zakres pomiaru0,02 Ω do 199,9 Ω
Dokładność –± (7% odczytu + 3 cyfry)
Błąd operacyjny± (10 % odczytu + 5 cyfry)
Napięcie pomiaru:Vm = 48 V ac (główny)
Częstotliwość pomiaru128 Hz
Prąd szumowy (IEXT)Maks. IEXT = 10 A (ac) (RA < 20 Ω)
Maks. IEXT = 2 A (ac) (RA > 20 Ω)
Zasada pomiaru: bezektrodowy pomiar rezystancji pętli zamkniętych przy użyciu dwóch transformatorów prądowych.
Automatyczny wybór zakresów.
Informacje dotyczące bezelektrodowego pomiaru pętli uziemienia są ważne tylko wtedy, gdy pomiar jest dokonywany przy wykorzystaniu rekomendowanych cęgów prądowych i zachowana jest minimalna, specyfikowana odległość pomiędzy cęgami.
 

Modele: Tester uziemienia GEO Fluke 1625-2

Fluke 1625-2
Fluke 1625-2 GEO Earth Ground Tester
Kup

W zestawie:

 • Tester uziemienia GEO
 • Instrukcja obsługi
 • Akumulatory
 • Skrócona instrukcja obsługi
 • Kabel USB