Polski

Zestaw cęgów prądowych Fluke 1587/i400 FC

 • Fluke 1587/i400 Current Clamp FC Kit
 • Fluke 1587/i400 Current Clamp FC Kit
 • Fluke 1587 FC Insulation Multimeter
 • Fluke 1587 FC Insulation Multimeter

Najważniejsze cechy

Zawiera multimetr cyfrowy 2-w-1 do testowania izolacji Fluke 1587 FC oraz cęgi prądowe Fluke i400

 • Za pomocą testera Fluke 1587 FC można w łatwy i pewny sposób przeprowadzać testy izolacji oraz szeroki zakres zadań wymagających cyfrowych multimetrów (DMM)
 • Użycie cęgów prądowych Fluke i400 wraz z multimetrem Fluke 1587 FC zapewni dokładny pomiar prądu przemiennego bez konieczności przerywania obwodu

Multimetr cyfrowy 2-w-1 do testowania izolacji Fluke 1587 FC

 • Pomiary PI/DAR z wykresami TrendIt™
 • Przechowywanie pomiarów w pamięci dzięki aplikacji do pomiarów Fluke Connect
 • Kompensacja temperatury dzięki aplikacji do pomiarów Fluke Connect
 • Filtr dolnoprzepustowy VFD do dokładnych pomiarów sterowników silników
 • Napięcia testowe izolacji 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V
 • Napięcia testowe izolacji 500 V, 1000 V
 • Test izolacji: 0,01 MΩ do 2 GΩ
 • Test izolacji: 0,1 MΩ do 600 GΩ
 • Automatyczne rozładowanie napięcia na kondensatorach
 • Uśredniony odczyt testu izolacji
 • Częstotliwość / Pojemność / Test diody / Temperatura
 • Min/Max / Napięcie AC/DC / Miliwolty DC / Miliampery AC/DC
 • Rezystancja (0,1 Ω do 50 MΩ) / Ciągłość / Autom. wyłączanie
 • Trzyletnia gwarancja / zdalnie sterowana sonda pomiarowa, przewody pomiarowe, zaciski szczękowe, termopara typu K, twardy futerał

Cęgi prądowe Fluke i400 AC
 • Używaj wraz z Fluke 1587 FC do pomiaru prądy zmiennego w zakresie od 1 A do 400 A
 • Prąd wyjściowy na poziomie 1 mA gwarantuje prosty odczyt
 • Dodatkowa ochrona dzięki kategorii przepięciowej kat. III 1000 I, kat. IV 600 V
 • Konstrukcja zapewnia maksymalną użyteczność w niedużej obudowie.
 • Maks. przewodnik Ø 32 mm
 • 1-letnia gwarancja
Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Smartfon, usługi bezprzewodowe i plan taryfowy nie są objęte zakupem. Pierwsze 5 GB pamięci masowej jest bezpłatne. Kompatybilność zestawu z urządzeniami iPhone 4s z obsługą iOS 8 lub wyższej wersji, iPad (w ramce iPhone na iPad) oraz Galaxy S4, Nexus 5, HTC One z obsługą Android™ 4.4.x lub wyższej wersji. Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store to znak usługowy firmy Apple Inc. Google Play to znak towarowy firmy Google Inc.

Omówienie produktu: Zestaw cęgów prądowych Fluke 1587/i400 FC

Zawiera multimetr cyfrowy 2-w-1 do testowania izolacji 1587 FC oraz cęgi prądowe i400

Multimetr do testowania izolacji Fluke 1587 FC posiada cztery nowe potężne funkcje diagnostyczne dzięki aplikacji Fluke Connect Measurements:

 • Testy PI/DAR z wykresami TrendIt™ pozwalają szybciej identyfikować problemy z zanieczyszczoną lub zawilgoconą izolacją
 • Przechowywanie pomiarów w pamięci za pośrednictwem aplikacji Fluke Connect eliminuje konieczność ręcznego zapisywania wyników, zmniejszając ryzyko popełnienia błędu, i pozwala śledzić dane historyczne
 • Kompensacja temperatury za pomocą aplikacji, co pozwala na dokładne ustalenie linii bazowej i umożliwia porównania z danymi historycznymi
 • Śledzenie danych historycznych i wyznaczanie trendów umożliwia identyfikację pogorszenia wyników z upływem czasu oraz podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym z użyciem akcesoriów Fluke Connect®

Cęgi prądowe Fluke i400AC to bezpieczne cęgi prądowe do multimetrów cyfrowych. Cęgi prądowe zapewniają dokładne pomiary prądu bez przerywania obwodów elektrycznych, wspomagając Cię w bezpiecznym wykonywaniu pomiarów zgodnie z przyjętymi w przemyśle standardami bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Smartfon, usługi bezprzewodowe i plan taryfowy nie są objęte zakupem. Pierwsze 5 GB pamięci masowej jest bezpłatne. Kompatybilność zestawu z urządzeniami iPhone 4s z obsługą iOS 8 lub wyższej wersji, iPad (w ramce iPhone na iPad) oraz Galaxy S4, Nexus 5, HTC One z obsługą Android™ 4.4.x lub wyższej wersji. Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store to znak usługowy firmy Apple Inc. Google Play to znak towarowy firmy Google Inc.

Specyfikacje: Zestaw cęgów prądowych Fluke 1587/i400 FC

Multimetr z funkcją testowania izolacji Fluke 1587 FC

 
Specyfikacja elektryczna
Pomiar napięcia zmiennego
Zakres
600,0 mVRozdzielczość0,1 mV
Dokładność 50 Hz do 60 Hz ±(% odczytu + liczba wskazań)±(1% + 3)
Dokładność 60 Hz do 5000 Hz ±(% odczytu + liczba wskazań)±(2% + 3)
6,000 VRozdzielczość0,001 V
Dokładność 50 Hz do 60 Hz ±(% odczytu + liczba wskazań)±(1% + 3)
Dokładność 60 Hz do 5000 Hz ±(% odczytu + liczba wskazań)±(2% + 3)
60,00 VRozdzielczość0,01 V
Dokładność 50 Hz do 60 Hz ±(% odczytu + liczba wskazań)±(1% + 3)
Dokładność 60 Hz do 5000 Hz ±(% odczytu + liczba wskazań)±(2% + 3)
600,0 VRozdzielczość0,1 V
Dokładność 50 Hz do 60 Hz ±(% odczytu + liczba wskazań)±(1% + 3)
Dokładność 60 Hz do 5000 Hz ±(% odczytu + liczba wskazań)±(2% + 3)¹
1000 VRozdzielczość1 V
Dokładność 50 Hz do 60 Hz ±(% odczytu + liczba wskazań)±(2% + 3)
Dokładność 60 Hz do 5000 Hz ±(% odczytu + liczba wskazań)±(2% + 3)¹
¹ przepustowość 1 kHz
Napięcie filtra dolnoprzepustowego
Zakres
600,0 mVRozdzielczość0,1 mV
Dokładność 50 Hz do 60 Hz ±(% odczytu + liczba wskazań)±(1% + 3)
Dokładność 60 Hz do 400 Hz ±(% odczytu + liczba wskazań)+(2% + 3), -(6 % + 3)
6,000 VRozdzielczość0,001 V
Dokładność 50 Hz do 60 Hz ±(% odczytu + liczba wskazań)±(1% + 3)
Dokładność 60 Hz do 400 Hz ±(% odczytu + liczba wskazań)+(2% + 3), -(6 % + 3)
60,00 VRozdzielczość0,01 V
Dokładność 50 Hz do 60 Hz ±(% odczytu + liczba wskazań)±(1% + 3)
Dokładność 60 Hz do 400 Hz ±(% odczytu + liczba wskazań)+(2% + 3), -(6 % + 3)
600,0 VRozdzielczość0,1 V
Dokładność 50 Hz do 60 Hz ±(% odczytu + liczba wskazań)±(1% + 3)
Dokładność 60 Hz do 400 Hz ±(% odczytu + liczba wskazań)+(2% + 3), -(6 % + 3)
1000 VRozdzielczość1 V
Dokładność 50 Hz do 60 Hz ±(% odczytu + liczba wskazań)±(2% + 3)
Dokładność 60 Hz do 400 Hz ±(% odczytu + liczba wskazań)+(2% + 3), -(6 % + 3)
Pomiar napięcia stałego
ZakresRozdzielczośćDokładność ±(% odczytu + zliczenia)
6,000 V DC0,001 V±(0,09% + 2)
60,00 V DC0,01 V±(0,09% + 2)
600,0 V DC0,1 V±(0,09% + 2)
1000 V DC1 V±(0,09% + 2)
Impedancja wejściowa10 MΩ (nominalnie), < 100 pF
Współczynnik odrzucenia w trybie normalnym>60 dB dla 50 Hz lub 60 Hz
Współczynnik odrzucenia w trybie wspólnym>120 dB dla prąd stałego, 50 Hz lub 60 Hz (asymetria 1 k)
Dokładności odnoszą się do ±100% zakresu
Pomiar napięcia stałego w miliwoltach
ZakresRozdzielczośćDokładność ±(% odczytu + zliczenia)
600,0 mVdc0,1 mV±(0,1% + 1)
Pomiar prądu stałego i zmiennego
od 45 Hz do 1000 Hz dla prądu zmiennego
Zakres400 mA
Rozdzielczość0,1 mA
Dokładność ±(% odczytu + liczba wskazań)±(1,5% + 2)¹
Spadek napięcia (typowy)2 mV/mA
Zakres60 mA
Rozdzielczość0,01 mA
Dokładność ±(% odczytu + liczba wskazań)±(1,5% + 2)¹
Spadek napięcia (typowy)2 mV/mA
Prąd stały
Zakres400 mA
Rozdzielczość0,1 mA
Dokładność ±(% odczytu + liczba wskazań)±(0,2% + 2)
Spadek napięcia (typowy)2 mV/mA
Zakres60 mA
Rozdzielczość0,01 mA
Dokładność ±(% odczytu + liczba wskazań)±(0,2% + 2)
Spadek napięcia (typowy)2 mV/mA
Przeciążenie600 mA maksymalnie przez 2 minuty
Ochrona bezpiecznikiem dla wejścia mA0,44 mA, 1000 V, IR 10 kA
Konwersja prądu zmiennegoWejścia są sprzężone i skalibrowane do wartości RMS wejściowego sygnału sinusoidalnego
Konwersja True RMS odpowiada zakresowi od 5% do 100%. Współczynnik szczytu sygnału wejściowego może osiągać maksymalną wartość wynoszącą 3 dla 300 mA, malejąc liniowo do współczynnika szczytu <= 1,5 przy 600 mA. Dla przebiegu niesinusoidalnego należy dodać +(2% odczytu + 2% pełnego zakresu) przy współczynniku szczytu na poziomie 3.
¹ przepustowość 1 kHz
Pomiar rezystancji
ZakresRozdzielczośćDokładność +(% odczytu + liczba wskazań)¹
600,0 Ω0,1 Ω±(0,9% + 2)
6,000 kΩ0,001 kΩ±(0,9% + 2)
60,00 kΩ0,01 kΩ±(0,9% + 2)
600,0 kΩ0,1 kΩ±(0,9% + 2)
6,000 MΩ0,001 MΩ±(0,9% + 2)
50,0 MΩ ²0,01 MΩ±(1,5% + 3)
Ochrona przed przeciążeniem1000 V rms lub dc
Napięcie testowe obwodu otwartego<8,0 V prądu stałego
Prąd zwarcia<1,1 mA
¹ Dokładności odnoszą się do zakresu od 0% do 100%
² Do 80% wilgotności względnej
Test diody
Wskazanie dla testu diodWyświetlany spadek napięcia: 0,6 V przy nominalnym prądzie testowym 1,0 mA:
Dokładność±(2% + 3)
Test ciągłości
Wskazanie ciągłościSygnalizacja ciągłości dźwiękiem dla testu rezystancji poniżej 25 Ω i powyżej 100 Ω. Maksymalny odczyt: 1000 Ω.
Napięcie obwodu otwartego<8,0 V
Prąd zwarcia1,0 mA typowo
Ochrona przed przeciążeniem1000 V RMS
Czas reakcji>1 m s
Pomiary częstotliwości
ZakresRozdzielczośćDokładność ±(% odczytu + liczba wskazań)
99,99 Hz0,01 Hz±(0,1% + 1)
999,9 Hz0,1 Hz±(0,1% + 1)
9,999 kHz0,001 kHz±(0,1% + 1)
99,99 kHz0,01 kHz±(0,1% + 1)
Czułość licznika częstotliwości
600.0 mV ACCzułość V AC (sinusoida RMS)¹ od 5 Hz do 20 kHz100,0 mV
Czułość V AC (sinusoida RMS)¹ od 20 kHz do 100 kHz150,0 mV
Poziomy wyzwalania DC¹ do 20 kHz²brak
6,0 VCzułość V AC (sinusoida RMS)¹ od 5 Hz do 20 kHz1,0 V
Czułość V AC (sinusoida RMS)¹ od 20 kHz do 100 kHz1,5 V
Poziomy wyzwalania DC¹ do 20 kHz²-400,0 mV i 2,5 V
60,0 VCzułość V AC (sinusoida RMS)¹ od 5 Hz do 20 kHz10,0 V
Czułość V AC (sinusoida RMS)¹ od 20 kHz do 100 kHz36,0 V
Poziomy wyzwalania DC¹ do 20 kHz²1,2 V i 4,0 V
600,0 VCzułość V AC (sinusoida RMS)¹ od 5 Hz do 20 kHz100,0 V
Czułość V AC (sinusoida RMS)¹ od 20 kHz do 100 kHz-
Poziomy wyzwalania DC¹ do 20 kHz²12,0 V i 40,0 V
1000,0 VCzułość V AC (sinusoida RMS)¹ od 5 Hz do 20 kHz300,0 V
Czułość V AC (sinusoida RMS)¹ od 20 kHz do 100 kHz-
Poziomy wyzwalania DC¹ do 20 kHz²12,0 V i 40,0 V
¹Maksymalne wejście dla określonej dokładności = 10 x zakres (1000 V maks.). Zakłócenia przy niskich częstotliwościach i amplitudach mogą mieć wpływ na dokładność
² Przydatne do 100 kHz z pełną skalą wejścia
Pojemność
ZakresRozdzielczośćDokładność ±(% odczytu + liczba wskazań)
1000 nF1 nF±(1,2% + 2)
10,00 μF0,01 μF±(1,2% + 2)
100,0 μF0,1 μF±(1,2% ±90 zliczeń)
9999 μF1 μF±(1,2% ±90 zliczeń)
Pomiar temperatury
ZakresRozdzielczośćDokładność ±(% odczytu + liczba wskazań)¹
-40°C do 537°C0,1°C±(1% + 10 zliczeń)
-40°F do 998°F0,1 °F±(1% + 18 zliczeń)
¹ Dokładności obejmują 90-minutowy czas ustalania po zmianie temperatury otoczenia, w której pracuje miernik
Specyfikacja izolacji
Zakres pomiarowy0,01 MΩ do 2 GΩ
Napięcia testowe50, 100, 250, 500, 1000 V
Dokładność napięć testowych+20%, -0%
Testowy prąd zwarcia1 mA nominalnie
Automatyczne rozładowanieCzas rozładowania < 0,5 sekundy dla °C = 1 µF lub mniej
Wykrywanie obwodu pod napięciemBlokada testu, jeśli napięcie na zacisku > 30 V przed rozpoczęciem testu
Maksymalna pojemnośćDziałanie przy obciążeniu do 1 µF
Napięcie wyjściowe
50 V (0% do +20%)Zakres wyświetlania0,01 do 6,00 GΩ
Rozdzielczość0,01 MΩ
Prąd testowy1 mA przy 50 kΩ
Dokładność pomiaru rezystancji ±(% odczytu + liczba wskazań)±(3% + 5 zliczeń)
Zakres wyświetlania6,0 do 50,0 GΩ
Rozdzielczość0,1 MΩ
Prąd testowy1 mA przy 50 kΩ
Dokładność pomiaru rezystancji ±(% odczytu + liczba wskazań)±(3% + 5 zliczeń)
100 V (0% do +20%)Zakres wyświetlania0,01 do 6,00 GΩ
Rozdzielczość0,01 MΩ
Prąd testowy1 mA przy 100 kΩ
Dokładność pomiaru rezystancji ±(% odczytu + liczba wskazań)±(3% + 5 zliczeń)
Zakres wyświetlania6,0 do 60,0 GΩ
Rozdzielczość0,1 MΩ
Prąd testowy1 mA przy 100 kΩ
Dokładność pomiaru rezystancji ±(% odczytu + liczba wskazań)±(3% + 5 zliczeń)
Zakres wyświetlania60 do 100 GΩ
Rozdzielczość1 MΩ
Prąd testowy1 mA przy 100 kΩ
Dokładność pomiaru rezystancji ±(% odczytu + liczba wskazań)±(3% + 5 zliczeń)
250 V (0% do +20%)Zakres wyświetlania0,1 do 60,0 GΩ
Rozdzielczość0,1 MΩ
Prąd testowy1 mA przy 250 kΩ
Dokładność pomiaru rezystancji ±(% odczytu + liczba wskazań)±(1,5% + 5 zliczeń)
Zakres wyświetlania60 do 250 GΩ
Rozdzielczość1 MΩ
Prąd testowy1 mA przy 250 kΩ
Dokładność pomiaru rezystancji ±(% odczytu + liczba wskazań)±(1,5% + 5 zliczeń)
500 V (0% do +20%)Zakres wyświetlania0,1 do 60,0 GΩ
Rozdzielczość0,1 MΩ
Prąd testowy1 mA przy 500 kΩ
Dokładność pomiaru rezystancji ±(% odczytu + liczba wskazań)±(1,5% + 5 zliczeń)
Zakres wyświetlania60 do 500 GΩ
Rozdzielczość1 MΩ
Prąd testowy1 mA przy 500 kΩ
Dokładność pomiaru rezystancji ±(% odczytu + liczba wskazań)±(1,5% + 5 zliczeń)
1000 V (0% do +20%)Zakres wyświetlania0,1 do 60,0 GΩ
Rozdzielczość0,1 MΩ
Prąd testowy1 mA przy 1 MΩ
Dokładność pomiaru rezystancji ±(% odczytu + liczba wskazań)±(1,5% + 5 zliczeń)
Zakres wyświetlania60 do 600 GΩ
Rozdzielczość1 MΩ
Prąd testowy1 mA przy 1 MΩ
Dokładność pomiaru rezystancji ±(% odczytu + liczba wskazań)±(1,5% + 5 zliczeń)
Zakres wyświetlania0,6 do 2,0 GΩ
Rozdzielczość100 MΩ
Prąd testowy1 mA przy 1 MΩ
Dokładność pomiaru rezystancji ±(% odczytu + liczba wskazań)±(10% + 3 zliczeń)
Parametry ogólne
Maksymalne napięcie przyłożone do dowolnego zacisku1000 V
Temperatury przechowywaniaod -40°C do 60°C
Temperatury pracyod -20°C do 55°C
Współczynnik temperaturowy0,05 x (określona dokładność) na °C dla temperatur < 18°C lub > 28°C
Wilgotność względnabez kondensacji
0% do 95% przy 10°C do 30°C
0% do 75% przy 30°C do 40°C
0% do 40% przy 40°C do 55°C
WibracjeLosowe, 2 g, 5-500 Hz według MIL-PRF-28800F, przyrząd klasy 2
Komunikacja za pośrednictwem częstotliwości radiowychPasmo ISM 2,4 GHz
Certyfikacja dla częstotliwości radiowychFCC: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE
Zgodność elektromagnetyczna
MiędzynarodowaIEC 61326-1:Przenośne środowisko elektromagnetyczne; IEC 61326-2-2 CISPR 11: Grupa 1, Klasa A
Grupa 1: Urządzenie umyślnie wytwarza i/lub wykorzystuje energię o częstotliwości radiowej powodującą zaburzenia przewodzone, która jest konieczna do wewnętrznego działania samego urządzenia.
Klasa A: Urządzenie może być stosowane we wszystkich instalacjach innych niż instalacje w mieszkaniach i tych zakładach, które są bezpośrednio podłączone do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia doprowadzonej do budynków mieszkalnych.  Mogą wystąpić potencjalne trudności w zapewnieniu kompatybilności elektromagnetycznej w innych środowiskach ze względu na zakłócenia przewodzone, jak również emitowane.
Po połączeniu urządzenia z obiektem testowym poziom emisji może przekraczać wymogi CISPR 11. Wyposażenie może nie spełniać wymogów odporności tej normy, kiedy podłączone są przewody pomiarowe i/lub sondy pomiarowe.
Korea (KCC)Urządzenia klasy A (przemysłowe urządzenia radiowo-telewizyjne i telekomunikacyjne)
Klasa A: Urządzenie spełnia normy dla przemysłowego sprzętu elektromagnetycznego, o czym powinien wiedzieć zarówno sprzedawca, jak i operator. Urządzenie przeznaczone do użytku profesjonalnego, a nie domowego.
USA (FCC)47 CFR 15 część B. To urządzenie jest uznawane za zwolnione z klauzuli 15.103.
Klasa szczelności obudowyIEC 60529: IP40 (w spoczynku)
Normy
IEC 61010-1Stopień zanieczyszczenia 2
IEC 61010-2-033CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Baterie4 baterie typu AA (NEDA 15A / IEC LR6)
Czas pracy na bateriach1000 godzina działania miernika; testowanie izolacji: miernik może przeprowadzić co najmniej 1000 testów izolacji na nowych bateriach alkalicznych w temperaturze pokojowej. Są to standardowe testy dla 1000 V i 1 MΩ z czasem pracy 5 s i 25 s przerwy.
Wymiary (wys. × szer. × dł.)5,0 x 10,0 x 20,3 cm (1,97 x 3,94 x 8,00 cali)
Waga550 g
WysokośćPraca2000 m n.p.m.
Przechowywanie12,000 m
Możliwości poza zasięgiem110% zakresu oprócz pojemności, dla której wartość graniczna wynosi 100%
Ochrona przed przeciążeniem częstotliwościowym<107 V Hz
Ochrona bezpiecznikiem dla wejścia mA0,44A, 1000 V, IR 10 kA
 

Cęgi prądowe Fluke i400 AC

 
Parametry techniczne
Zakres prądu znamionowego400 A
Zakres prądu ciągłego1 A - 400 A
Maksymalny prąd nieniszczący1000 A
Najniższy prąd możliwy do zmierzenia1:00 AM
Dokładność podstawowa2% + 0,06 A
(45 - 400 Hz)
(% odczyt + floorspec)
Częstotliwość użyteczna5 Hz - 20 kHz
Poziomy sygnału wyjściowego1 mA/A
Dane dotyczące bezpieczeństwa
NormyCAT IV 600 V, CAT III, 1000 V
Maksymalne napięcie1000 V AC RMS do uziemienia, zgodnie z EN61010
Ogólne i mechaniczne parametry techniczne
Gwarancja1 rok
Maksymalna średnica przewodnika32 mm (1,25 cala)
Maksymalna przekrój przewodu (magistrala)750 MCM
Długość przewodu wyjściowego1,5 m (59 cali)
Osłonięte wtyki bananoweTak
Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Smartfon, usługi bezprzewodowe i plan taryfowy nie są objęte zakupem. Pierwsze 5 GB pamięci masowej jest bezpłatne. Kompatybilność zestawu z urządzeniami iPhone 4s z obsługą iOS 8 lub wyższej wersji, iPad (w ramce iPhone na iPad) oraz Galaxy S4, Nexus 5, HTC One z obsługą Android™ 4.4.x lub wyższej wersji. Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store to znak usługowy firmy Apple Inc. Google Play to znak towarowy firmy Google Inc.

Modele: Zestaw cęgów prądowych Fluke 1587/i400 FC

FLK-1587/i400 FC Kit
Fluke 1587/i400 Current Clamp FC Kit
Kup

Includes:

  • Fluke 1587 FC 2-in-1 Insulation DMM
  • Fluke i400 Current Clamp
  • Soft case