Polski

Analizator napędów silnikowych Fluke MDA-550 serii III

 • Fluke MDA-550 III Motor Drive Analyzer
 • Fluke MDA-500 Series Motor Drive Analyzer
 • Fluke MDA-550 Motor Drive Analyzer connections

Najważniejsze cechy

 • Przedstawione w graficzny sposób wskazówki dotyczące schematów połączeń
 • Wstępnie zaprogramowane profile pomiarowe ułatwiają konfigurację
 • Wbudowane funkcje generowania raportów 
 • Proste tworzenie raportów dotyczących wyszukiwania i usuwania awarii przed badaniem i po badaniu

Omówienie produktu: Analizator napędów silnikowych Fluke MDA-550 serii III

Możliwość objęcia usługą Fluke Premium Care

Inwestując w przyrządy testujące marki Fluke, chcesz dostać jak najwięcej za swoje pieniądze. Fluke Premium Care to płatna oferta, która zapewnia ochronę wykraczającą poza oryginalną gwarancję na produkt, dzięki czemu nie musisz martwić się nieoczekiwanymi przestojami spowodowanymi przez uszkodzony sprzęt pomiarowy, akcesoria lub przyrządy wymagające kalibracji lub naprawy.

Dowiedz się więcej

Uprość skomplikowane wyszukiwanie i usuwanie usterek napędów silnikowych z wykorzystaniem konfiguracji pomiarów przedstawionych krok po kroku wraz ze wskazówkami oraz zautomatyzowanych pomiarów napędu, dzięki którym można uzyskać rzetelne, powtarzalne wyniki.

Analizator napędów silnikowych Fluke MDA 550 pomaga zaoszczędzić czas i uniknąć kłopotu konfigurowania skomplikowanych pomiarów przy jednoczesnym uproszczeniu procesu wyszukiwania i usuwania usterek. Wystarczy wybrać rodzaj testu, a przedstawiane dla pomiarów krok po kroku wskazówki pokażą, gdzie należy wykonać podłączenia do pomiaru napięcia i prądu, podczas gdy zaprogramowane profile pomiarowe zapewnią przechwytywanie wszystkich wymaganych danych każdej krytycznej sekcji napędu silnikowego – od wejścia do wyjścia, szyny DC i samego silnika elektrycznego. Po wykonaniu podstawowych lub zaawansowanych pomiarów za pomocą analizatora MDA-550, dzięki wbudowanemu generatorowi raportów, można łatwo i szybko generować wiarygodne raporty stanu przed badaniem i po badaniu.

MDA-550 to idealny przenośny przyrząd pomiarowy przeznaczony do analizy napędów silnikowych, który pomaga bezpiecznie wyszukiwać i usuwać usterki napędów silnikowych typu falownikowego.

 • Mierz kluczowe parametry napędu silnikowego w tym napięcie, prąd, poziom napięcia szyny DC i tętnienia AC, asymetrię napięcia i prądu oraz harmoniczne, modulację napięcia oraz wyładowania napięciowe do wału silnika.
 • Wykonuj rozszerzone pomiary harmonicznych w celu określenia wpływu harmonicznych niskiego i wysokiego rzędu na sieć zasilającą.
 • Wykonuj pomiary z udzielanymi krok po kroku wskazówkami na wejściu napędu silnikowego, szyny DC, wyjściu napędu, wejściu silnika oraz pomiary na wale ze schematami połączeń pomiaru napięcia i prądu przedstawianymi krok po kroku na rysunkach.
 • Korzystaj z uproszczonej konfiguracji pomiarów z zaprogramowanymi profilami pomiarowymi w celu automatycznego wyzwalania gromadzenia danych na podstawie wybranej procedury pomiaru.
 • Łatwo i szybko twórz raporty doskonale dokumentujące wyszukiwanie i usuwanie usterek oraz współpracę z innymi działami.
 • Mierz dodatkowe parametry elektryczne za pomocą pełnego oscyloskopu 500 MHz, miernika i funkcji rejestracji danych obejmującej pełen zakres pomiarów elektrycznych i elektronicznych wykorzystywanych w instalacjach przemysłowych.

Analizator napędów silnikowych Fluke MDA-550 oferuje możliwość wykonywania pomiarów z wykorzystaniem udzielanych krok po kroku wskazówek w celu maksymalnego ułatwienia analizy

Wejście zasilania napędu

Mierz napięcie i prąd, aby szybko sprawdzić, czy mieszczą się one w dopuszczalnych granicach, porównując nominalne napięcie znamionowe napędu z rzeczywistym napięciem zasilania. Następnie sprawdź prąd wejściowy, aby określić, czy nie przekracza on maksymalnej wartości znamionowej i czy przekrój przewodów jest odpowiednio dobrany. Możesz również sprawdzić, czy zniekształcenia harmoniczne mieszczą się w dopuszczalnych granicach, sprawdzając przebieg lub wyświetlając widmo harmonicznych, które pokazuje zarówno całkowite zniekształcenia harmoniczne, jak i poszczególne harmoniczne.

Asymetria napięcia i prądu

Sprawdzaj asymetrię napięcia na zaciskach wejściowych, aby wiedzieć, czy asymetria nie będzie zbyt wysoka (> 6-8%) oraz czy rotacja faz jest prawidłowa. Możesz również sprawdzić asymetrię prądu, ponieważ nadmierna asymetria może wskazywać na usterkę prostownika napędu.

Rozszerzone pomiary harmonicznych

Nadmierne harmoniczne stanowią nie tylko zagrożenie dla użytkowanych maszyn obrotowych, lecz również dla innych urządzeń podłączonych do sieci zasilającej. Analizator MDA-550 daje możliwość wykrywania harmonicznych napędu silnikowego, ale może również wykrywać ewentualny wpływ elektroniki impulsowej falownika. Analizator MDA-550 obsługuje trzy zakresy harmonicznych, harmoniczne do 1. do 51., od 1 do 9 kHz i od 9 kHz do 150 kHz, dając możliwość wykrycia wszelkich problemów związanych z harmonicznymi.

Szyna DC

W napędzie silnikowym konwersja z prądu przemiennego na stały ma kluczowe znaczenie. Prawidłowe napięcie i wygładzenie o niskim tętnieniu są wymagane do zapewnienia wysokiej wydajności napędu. Wysokie napięcie tętnień może sygnalizować wadliwe kondensatory lub dobór silnika o złej wielkości. Funkcję rejestrowania można wykorzystać do dynamicznego sprawdzania szyny DC podczas pracy pod obciążeniem.

Wyjście napędu

Sprawdzaj wyjście napędu, koncentrując się na stosunku napięcia do częstotliwości (U/f) i modulacji napięcia. Przy wysokim stosunku U/f silnik może się przegrzewać. Przy niskim stosunku U/f podłączony silnik elektryczny może nie być w stanie dostarczyć wymaganego momentu obrotowego pod obciążeniem, aby skutecznie napędzać zamierzony proces.

Modulacja napięcia

Pomiary sygnału o modulowanej szerokości impulsów są wykorzystywane do kontroli wysokich napięć szczytowych, które mogą spowodować uszkodzenie izolacji uzwojenia silnika. Czas narastania lub stromość impulsów są wskazywane przez odczyt dV/dt (tempo zmian napięcia w czasie). Wartość należy porównać ze specyfikacją izolacji silnika elektrycznego. Pomiary mogą także dotyczyć częstotliwości przełączania w celu określenia, czy istnieje potencjalny problem z elektronicznym przełączaniem lub uziemieniem, gdy sygnał waha się w górę i w dół.

Wejście silnika

Zapewnienie doprowadzenia napięcia do zacisków wejściowych oraz wybór kabli biegnących od napędu do silnika mają kluczowe znaczenie. Nieprawidłowy wybór kabli może skutkować uszkodzeniem zarówno napędu, jak i silnika z powodu nadmiernych odbitych skoków napięcia. Sprawdzanie, czy prąd na zaciskach mieści się w specyfikacji silnika, jest bardzo ważne, ponieważ zbyt wysoki prąd może powodować przegrzewanie się silnika, co skraca okres eksploatacji izolacji stojana i może powodować przedwczesne zużycie silnika.

Napięcie wału silnika

Impulsy napięciowe z napędu o zmiennej częstotliwości mogą przenosić się ze stojana silnika na jego wirnik, powodując pojawienie się napięcia na wale silnika. Gdy napięcie wału wirnika przekracza możliwości izolacyjne smaru łożyskowego, to mogą występować przebicia prądu (iskrzenie), powodujące korozję wżerową i żłobkowanie bieżni łożyska, co może powodować przedwczesną awarię silnika. Analizator MDA-550 jest wyposażony w szczotkowe końcówki sond wykonane z włókna węglowego, które niezawodnie wykrywają szkodliwe prądy przebicia, podczas gdy pomiar amplitudy impulsów i zliczanie zdarzeń umożliwiają podjęcie działań zapobiegawczych przed wystąpieniem awarii. Użycie tego wyposażenia dodatkowego umożliwia wykrycie potencjalnego uszkodzenia bez konieczności inwestycji w kosztowne stałe rozwiązania.

Pomiary z udzielanymi krok po kroku wskazówkami zapewniają wymagane dane wtedy, gdy są potrzebne

Analizatory MDA-550 zostały skonstruowane w taki sposób, aby umożliwiały szybkie testowanie oraz wyszukiwanie i usuwanie typowych usterek w trójfazowych i jednofazowych silnikach z napędem falownikowym. Informacje wyświetlane na ekranie i wskazówki udzielane krok po kroku ułatwiają konfigurację analizatora i zapewniają szybkie pomiary napędu wymagane do podejmowania właściwych decyzji dotyczących konserwacji. Analizatory serii MDA-550 zapewniają możliwości pomiarowe obejmujące cały układ od wejścia zasilania do zainstalowanego silnika elektrycznego, co przekłada się na szybkie wyszukiwanie i usuwanie usterek napędów silnikowych.

W zestawie:

 • 1 akumulator litowo-jonowy BP 291
 • 1 ładowarka/zasilacz BC190
 • 3 sondy wysokonapięciowe VPS421 100:1 z zaciskami krokodylkowymi
 • 1 sonda napięciowa VPS410-II-R 10:1 500 MHz
 • 3 cęgi prądowe AC i400s
 • 1 zestaw sondy napięcia wału SVS-500 (3 szczotki)
 • Uchwyt sondy
 • Dwuczęściowy przedłużacz i podstawa magnetyczna
 • Duża walizka ochronna na kółkach (C437-II)
 • Oprogramowanie komputerowe FlukeView-2 (pełna wersja)
 • Klucz sprzętowy Wi-Fi

Specyfikacje: Analizator napędów silnikowych Fluke MDA-550 serii III

Łączenie wykonywania pomiarów i przeprowadzania analiz
Punkt pomiarowyPodgrupaWskazanie 1Wskazanie 2Wskazanie 3Wskazanie 4
Wejście napędu silnikowego
Napięcie i prąd
MiędzyfazoweV-A-HzV ac+dcA ac+dcHz 
V pikuV piku maks.V piku min.V pik-do-pikuWspółczynnik szczytu
A pikuA piku maks.A piku min.A pik-do-pikuWspółczynnik szczytu
Faza–uziemienieV-A-HzV ac+dcA ac+dcHz 
V pikuV piku maks.V piku min.V pik-do-pikuWspółczynnik szczytu
A pikuA piku maks.A piku min.A pik-do-pikuWspółczynnik szczytu
Asymetria napięciaAsymetria zasilaniaV ac+dcV ac+dcV ac+dcAsymetria zasilania
PikV pik-do-pikuV pik-do-pikuV pik-do-piku 
Asymetria prąduAsymetria zasilaniaA ac+dcA ac+dcA ac+dcAsymetria zasilania
PikA pk-to-pkA pk-to-pkA pk-to-pk 
Szyna DC napędu silnikowego
DC V dcV pik-do-pikuV piku maks. 
Tętnienie V acV pik-do-pikuHz 
Wyjście napędu silnikowego
Napięcie i prąd (filtrowane)V-A-HzV PWMA ac+dcHzV/Hz
V pikuV piku maks.V piku min.V pik-do-pikuWspółczynnik szczytu
A pikuA piku maks.A piku min.A pik-do-pikuWspółczynnik szczytu
Asymetria napięciaAsymetria zasilaniaV PWMV PWMV PWMAsymetria zasilania
PikV pik-do-pikuV pik-do-pikuV pik-do-piku 
Asymetria prąduAsymetria zasilaniaA ac+dcA ac+dcA ac+dcAsymetria zasilania
PikA pk-to-pkA pk-to-pkA pk-to-pk 
Modulacja napięcia
MiędzyfazoweZoom 1V PWMV pik-do-pikuHzV/Hz
Zoom 2V piku maks.V piku min.Delta V 
Zoom 3 pikuV piku maks.Delta V/sCzas narastania pikuPrzepięcie
Zoom 3 poziomuDelta VDelta V/sCzasu narastania poziomuPrzepięcie
Faza–uziemienieZoom 1V PWMV pik-do-pikuV piku maks.V piku min.
Zoom 2V Piku maks.V piku min.Delta VHz
Zoom 3 pikuV Piku maks.Delta V/sCzas narastania pikuPrzepięcie
Zoom 3 poziomuDelta VDelta V/sCzasu narastania poziomuPrzepięcie
Faza–DC +Zoom 1V PWMV pik-do-pikuV Piku maks.V piku min.
Zoom 2V piku maks.V piku min.Delta VHz
Zoom 3 pikuV piku maks.Delta V/sCzas narastania pikuPrzepięcie
Zoom 3 poziomuDelta VDelta V/sCzasu narastania poziomuPrzepięcie
Faza–DC -Zoom 1V PWMV pik-do-pikuV piku maks.V piku min.
Zoom 2V piku maks.V piku min.Delta VHz
Zoom 3 pikuV piku maks.Delta V/sCzas narastania pikuPrzepięcie
Zoom 3 poziomuDelta VDelta V/sCzasu narastania poziomuPrzepięcie
Wejście zasilania silnika
Napięcie i prąd (filtrowane)V-A-HzV PWMA ac+dcHzV/Hz
V pikuV piku maks.V piku min.V pik-do-pikuWspółczynnik szczytu
A pikuA piku maks.A piku min.A pik-do-pikuWspółczynnik szczytu
Asymetria napięciaAsymetria zasilaniaV PWMV PWMV PWMAsymetria zasilania
PikV pik-do-pikuV pik-do-pikuV pik-do-piku 
Asymetria prąduAsymetria zasilaniaA ac+dcA ac+dcA ac+dcAsymetria zasilania
PikA pk-to-pkA pk-to-pkA pk-to-pk 
Modulacja napięcia
MiędzyfazoweZoom 1V PWMV pik-do-pikuHzV/Hz
Zoom 2V piku maks.V piku min.Delta V 
Zoom 3 pikuV piku maks.Delta V/sCzas narastania pikuPrzepięcie
Zoom 3 poziomuDelta VDelta V/sCzasu narastania poziomuPrzepięcie
Faza–uziemienieZoom 1V PWMV pik-do-pikuV piku maks.V piku min.
Zoom 2V piku maks.V piku min.Delta VHz
Zoom 3 pikuV piku maks.Delta V/sCzas narastania pikuPrzepięcie
Zoom 3 poziomuDelta VDelta V/sCzasu narastania poziomuPrzepięcie
Wał silnika
Napięcie wałuZdarzenia wył.V pik-do-piku   
Zdarzenia wł.Delta VCzas narastania/opadaniaDelta V/sZdarzenia/s
Wejście zasilania napędu silnikowego, wyjście i wejście zasilania silnika
HarmoniczneNapięcieV acV podstaw.Hz podstaw.% THD
PrądA acA podstaw.Hz podstaw.% THD/TDD
 
Funkcja pomiarowaSpecyfikacja
Napięcie DC (V dc)
Maksymalne napięcie z sondą 10:1 lub 100:11000 V
Maksymalna rozdzielczość z sondą 10:1 lub 100:1 (napięcie względem ziemi)1 mV / 10 mV
Odczyt pełnego zakresu999
Dokładność przy 4 s do 10 us/działkę±(1,5% + 6 zliczeń)
Napięcie True-rms (V AC lub V AC+DC) (z wybranym sprzężeniem DC)
Maksymalne napięcie z sondą 10:1 lub 100:1 (napięcie względem ziemi)1000 V
Maksymalna rozdzielczość z sondą 10:1 lub 100:11 mv / 10 mV
Odczyt pełnego zakresu999
DC do 60 Hz±(1,5% + 10 zliczeń)
od 60 Hz do 20 kHz±(2,5 % + 15 zliczeń)
od 20 kHz do 1 MHz±(5 % + 20 zliczeń)
od 1 MHz do 25 MHz± (10% + 20)
Napięcie PWM (V pwm)
PrzeznaczenieMierzenie sygnałów o modulowanej szerokości impulsów, np. sygnałów wyjściowych falownika napędu silnikowego
Zasada działaniaWskazania przedstawiają napięcie skuteczne oparte na średniej wartości próbek ze wszystkich okresów częstotliwości składowej podstawowej
DokładnośćJako Vac+dc dla sygnałów sinusoidalnych
Napięcie szczytowe (V peak)
TrybyMaks. wartość szczytowa, min. wartość szczytowa lub całkowita amplituda
Maksymalne napięcie z sondą 10:1 lub 100:1 (napięcie względem ziemi)1000 V
Maksymalna rozdzielczość z sondą 10:1 lub 100:110 mV
Dokładność
Maks. wartość szczytowa, min. wartość szczytowa± 0,2 działki
Całkowita amplituda± 0,4 działki
Odczyt pełnego zakresu800
Prąd (AMP) z cęgami prądowymi
ZakresyTakie same jak V ac, Vac+dc lub V peak
Współczynniki skali0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
DokładnośćTaka sama jak Vac, Vac+dc lub V peak (dodać dokładność cęgów prądowych)
Częstotliwość (Hz)
Zakresod 1,000 Hz do 500 MHz
Odczyt pełnego zakresu9999 zliczeń
Dokładność± (0,5% + 2)
Stosunek napięcie/częstotliwość (V/Hz)
PrzeznaczenieWyświetlanie wartości pomiarowej V PWM (patrz V PWM) dzielonej przez częstotliwość bazową napędów silnikowych prądu przemiennego o regulowanej prędkości
Dokładność%Vrms + %Hz
Asymetria napięcia zasilania napędu
PrzeznaczenieWyświetlanie najwyższej różnicy procentowej jednej fazy względem średniej wartości prawdziwego napięcia skutecznego dla 3 faz
DokładnośćOrientacyjna wartość procentowa oparta na wartościach Vac+dc
Asymetria napięcia wyjściowego napędu i zasilania silnika
PrzeznaczenieWyświetlanie najwyższej różnicy procentowej jednej fazy względem średniej 3 napięć PWM
DokładnośćOrientacyjna wartość procentowa oparta na wartościach V PWM
Asymetria prądu zasilania napędu
PrzeznaczenieWyświetlanie najwyższej różnicy procentowej jednej fazy względem średniej 3 wartości prądu AC
DokładnośćOrientacyjna wartość procentowa oparta na wartościach prądu AC i DC
Asymetria prądu wyjściowego napędu i zasilania silnika
PrzeznaczenieWyświetlanie najwyższej różnicy procentowej jednej fazy względem średniej 3 wartości prądu AC
DokładnośćOrientacyjna wartość procentowa oparta na wartościach A ac
Czas narastania i opadania
OdczytyZmiana napięcia (dV), zmiana czasu (dt), stosunek zmiany napięcia do zmiany czasu (dV/dt)
DokładnośćAnalogicznie jak dokładność oscyloskopu
Harmoniczne i spektrum
HarmoniczneDC do 51.
Zakresy widmowe1–9 kHz, 9-150 kHz (włączony filtr 20 MHz), do 500 MHz (modulacja napięcia)
Napięcie wału
Zdarzenia/sekundęOrientacyjna wartość procentowa oparta na pomiarach czasu narastania i czasu opadania (wyładowania impulsowe)
Raportowanie zarejestrowanych danych
Liczba ekranówW raportach można zapisać 50 typowych ekranów (zależnie od stopnia kompresji)
Transfer do komputeraZa pomocą pamięci USB 32 GB, mniejszej pamięci USB 2 GB, przewodu mini-USB do USB lub łącza Wi-Fi i oprogramowania FlukeView™ 2 dla przyrządu ScopeMeter®
Ustawienia sond
Sonda napięciowa1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 20:1, 200:1
Cęgi prądowe0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
Sonda napięciowa wału1:1, 10:1, 100:1
Bezpieczeństwo
Dane ogólneIEC 61010-1: Stopień zanieczyszczenia 2
PomiarPomiary IEC 61010-2-030: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Maksymalne napięcie pomiędzy zaciskiem a uziemieniem1000 V
Maks. napięcia wejściowePoprzez VPS410-II lub VPS421 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Wejście BNCA, B, C, D bezpośrednio 300 V CAT IV
Maks. napięcie pływające, przyrząd testujący lub przyrząd testujący z sondą napięciową VPS410-II / VPS421Od dowolnego zacisku do uziemienia 1000 V CAT III / 600 V CAT IV Pomiędzy dowolnym zaciskiem 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Napięcie robocze między końcówką sondy a przewodem odniesienia sondyVPS410-II: 1000 V
VPS421: 2000 V

Modele: Analizator napędów silnikowych Fluke MDA-550 serii III

Analizator napędów silnikowych Fluke MDA-550 serii III
Kup

W zestawie:

 • 1 akumulator litowo-jonowy BP 291
 • 1 ładowarka/zasilacz BC190
 • 3 sondy wysokonapięciowe VPS421 100:1 z zaciskami krokodylkowymi
 • 1 sonda napięciowa VPS410-II-R 10:1 500 MHz
 • 3 cęgi prądowe AC i400s
 • 1 zestaw sondy napięcia wału SVS-500 (3 szczotki)
 • Uchwyt sondy
 • Dwuczęściowy przedłużacz i podstawa magnetyczna
 • Duża walizka ochronna na kółkach (C437-II)
 • Oprogramowanie komputerowe FlukeView-2 (pełna wersja)
 • Klucz sprzętowy Wi-Fi