Polski

Izolowane szczypce nastawne firmy Fluke

 • Fluke insulated pump pliers
 • Improved access in tight spaces due to slim head and joint
 • Insulated pump pliers made of German CMV steel

Najważniejsze cechy

 • Szczypce szybkonastawne
 • Większa siła zacisku i większy komfort użytkowania w porównaniu z konwencjonalnymi szczypcami nastawnymi o tej samej długości
 • Dokładniejsze chwytanie i mniejszy poślizg dzięki 27 stopniom regulacji szczęk
 • Lepszy dostęp do miejsc o ograniczonej przestrzeni dzięki wąskiej głowicy i przegubowi
 • Certyfikowane do napięć wynoszących maksymalnie 1000 V AC oraz 1500 V DC
 • Samozaciskające się na rurach i nakrętkach
 • Z przegubem przestawnym i podwójną prowadnicą zapewniającą dużą stabilność
 • Osłona palców zapobiegająca ich przytrzaśnięciu
 • Niemiecka stal chromowo-molibdenowo-wanadowa

Omówienie produktu: Izolowane szczypce nastawne firmy Fluke

Izolowane szczypce szybkonastawne firmy Fluke zapewniają większą siłę zacisku i większy komfort użytkowania w porównaniu z konwencjonalnymi szczypcami nastawnymi o tej samej długości. Dzięki 27 stopniom regulacji szczęk szczypce te, w porównaniu do innych konstrukcji, umożliwiają dokładniejsze chwytanie elementów przy mniejszym poślizgu. Te szczypce nastawne mają wąski obszar głowicy i przegubu, co ułatwia chwytanie elementów w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

Szczypce zaciskają się same na rurach i nakrętkach bez ześlizgiwania się z chwytanego elementu, a do ich zaciśnięcia wymagana jest niewielka siła. Ząbkowane powierzchnie chwytające mają utwardzone zęby (HRC61) w celu zmniejszenia ich zużycia. Osłona palców zapobiegająca ich przytrzaśnięciu między uchwytami. Wykonane z niemieckiej stali chromowo-molibdenowo-wanadowej po wielostopniowym hartowaniu w oleju. Chronione ograniczoną gwarancją wieczystą.

Specyfikacje: Izolowane szczypce nastawne firmy Fluke

Typ szczypiecDługość nominalna (w calach)Długość nominalna (w mm)
Szczypce nastawne10250
 

Gwarancja

Ograniczona gwarancja wieczysta na izolowane przyrządy ręczne firmy Fluke

Każdy izolowany przyrząd ręczny firmy Fluke będzie wolny od wad materiałowych i wad wykonania przez cały okres użytkowania. Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się, że „cały okres użytkowania” oznacza siedem lat od momentu zaprzestania wytwarzania przyrządu przez firmę Fluke, jednak okres gwarancyjny obejmuje przynajmniej piętnaście lat od daty zakupu przyrządu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem, niewłaściwym użytkowaniem, zanieczyszczeniem, modyfikacją, wypadkiem lub nietypowymi warunkami eksploatacji bądź obsługi. Wyłączone są z niej także uszkodzenia elementów mechanicznych i ich normalne zużycie. Gwarancja jest udzielana wyłącznie pierwszemu właścicielowi i nie można jej przenosić na inne osoby.

Zalecenia dotyczące użytkowania i konserwacji izolowanych przyrządów ręcznych firmy Fluke

Poniżej znajdują się wskazówki dotyczące konserwacji, kontroli, ponownego testowania i używania ręcznych przyrządów izolowanych firmy Fluke.

Ostrzeżenie: W celu uniknięcia porażenia prądem lub obrażeń ciała:

 • Należy trzymać palce za osłonami przyrządu. Nigdy nie dotykać elementów przewodzących.
 • Zawsze używać zatwierdzonych okularów ochronnych.
 • Nie używać w miejscach mokrych lub wilgotnych. Nie używać przyrządu, jeśli nie jest czysty i suchy.
 • Nie przykładać nadmiernej siły lub naprężeń do izolacji przyrządu, gdyż może to spowodować jej uszkodzenie. Obejmuje to na przykład używanie izolowanych powierzchni jako punktu podparcia do podważania lub klinowania albo chwytanie izolowanych uchwytów przyrządu za pomocą innych przyrządów, takich jak szczypce lub klucze maszynowe, w celu zwiększenia momentu obrotowego lub przełożenia dźwigni.

Użytkowanie przyrządu w sposób inny niż opisany w jego instrukcji może naruszyć zabezpieczenia.

Przechowywanie

Izolowane przyrządy ręczne powinny być odpowiednio przechowywane, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia izolacji na skutek przechowywania lub transportu. Te izolowane przyrządy ręczne należy przechowywać oddzielnie od innych przyrządów, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym lub pomyleniu ich z przyrządami nieizolowanymi. Ponadto należy zapobiegać kontaktowi tych izolowanych przyrządów ręcznych z nadmiernie gorącymi powierzchniami (np. rury parowe) oraz wystawianiu ich na nadmierne działanie promieniowania UV.

Kontrola przed użyciem

Przed użyciem każdy izolowany przyrząd ręczny powinien zostać sprawdzony wzrokowo przez użytkownika. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa izolowanego przyrządu ręcznego należy go poddać kontroli przez wykwalifikowaną osobę oraz, jeśli to konieczne, ponownie przetestować w celu określenia jego przydatności lub zutylizować, aby zapobiec jego dalszemu użyciu.

Temperatura

Z izolowanych przyrządów ręcznych należy korzystać wyłącznie w miejscach o temperaturze od -20°C do +70°C, a w przypadku przyrządów z oznaczeniem „C” — w miejscach o temperaturze od -40°C do +70°C.

Kontrole okresowe i ponowne testy elektryczne

Zalecane jest przeprowadzanie corocznej kontroli wzrokowej przez odpowiednio przeszkoloną osobę w celu określenia przydatności izolowanych przyrządów ręcznych do dalszego użytkowania. Jeśli przepisy krajowe wymagają wykonania ponownych testów elektrycznych lub jeśli pojawią się wątpliwości po kontroli wzrokowej, należy przeprowadzić odpowiedni test właściwości dielektrycznych zgodnie z normą IEC 60900 dotyczącą izolowanych przyrządów ręcznych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z centrum serwisowym firmy Fluke.

Modele: Izolowane szczypce nastawne firmy Fluke

INPP10

Izolowane szczypce szybkonastawne

Kup