Polski

Zestaw termograficzny rejestratora krzywej I-U PVA-1500HE2

 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer Thermography Kit
 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer Thermography Kit
 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer Thermography Kit
 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer Thermography Kit
 • PVA-1500HE2 I-V Curve Tracer Thermography Kit
Nowy produkt

Najważniejsze cechy

 • Mierzy i wyświetla krzywe I-U do 1500 V i 30 A, w tym dla modułów o wysokiej wydajności
 • Zaawansowany, wbudowany model modułów fotowoltaicznych umożliwia natychmiastowe sprawdzanie wydajności rzeczywistych modułów
 • Interfejsy bezprzewodowe zapewniające szybszą konfigurację, bezpieczniejsze środowisko pracy i swobodę ruchu podczas rozwiązywania problemów z fotowoltaiką
 • Automatyzacja zarządzania danymi, analizy i raportowania
 • Identyfikacja gorących punktów, które mogą wskazywać na uszkodzone lub słabo działające ogniwa

Omówienie produktu: Zestaw termograficzny rejestratora krzywej I-U PVA-1500HE2


Ten zestaw przyrządów, w skład którego wchodzi rejestrator krzywej I-U PVA-1500HE2 oraz kamera termowizyjna TiS75+, został zaprojektowany w celu usprawnienia procesu kontroli i zapewnienia optymalnej wydajności instalacji solarnych. Przyrząd PVA-1500HE2 cechuje się szeregiem zaawansowanych funkcji, takich jak sprawne rejestrowanie krzywej I-U, zapewniających szybkie i szczegółowe dane dotyczące wydajności. Intuicyjny interfejs użytkownika zapewnia łatwą nawigację i analizę danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na natychmiastową identyfikację potencjalnych problemów. Dodatkowo kamera termowizyjna TiS75+ zapewnia precyzyjne obrazowanie termiczne w celu wykrywania anomalii, takich jak gorące miejsca i wadliwe połączenia. Od przekazania do eksploatacji i rozwiązywania problemów po rutynowe inspekcje i optymalizację wydajności — ten zestaw przyrządów umożliwia profesjonalistom z branży instalacji solarnych maksymalizację wydajności oraz niezawodność pracy instalacji solarnych.

Korzystanie z kamery termowizyjnej, takiej jak Fluke TiS75+, w przypadku instalacji fotowoltaicznej może pomóc poprawić wydajność systemu, zmniejszyć koszty konserwacji i wydłużyć żywotność paneli słonecznych oraz powiązanych elementów. Inspekcje termiczne z użyciem przyrządu Ti75+ mogą pomóc w następującym zakresie:
 • Lokalizowanie gorących punktów na panelach solarnych, wskazujących uszkodzenie lub słabą wydajność
 • Identyfikowanie problemów elektrycznych, takich jak luźne lub skorodowane połączenia
 • Zapobieganie krytycznym problemom i wydłużenie okresu eksploatacji systemu
 • Zapewnienie prawidłowej instalacji i bezpiecznej obsługi
 • Monitorowanie działania systemu i identyfikacja degradacji lub anomalii
 • Ocena problemów z zacienieniem, które wpływają na wytwarzanie energii

Zmierz wydajność systemu fotowoltaicznego

PVA-1500HE2 to najnowocześniejszy zestaw rejestratora krzywej I-U przeznaczony do pomiaru wydajności systemu fotowoltaiki. Dzięki temu precyzyjnemu przyrządowi pomiarowemu można wiarygodnie ocenić stan i wydajność modułów oraz instalacji słonecznych, a także podejmować świadome decyzje zmierzające do zwiększenia ich wydajności i trwałości.

Zestaw PVA-1500HE2 cechuje się szeregiem zaawansowanych funkcji, takich jak sprawne rejestrowanie krzywej I-U, zapewniające szybkie i szczegółowe dane dotyczące wydajności. Intuicyjny interfejs użytkownika zapewnia łatwą nawigację i analizę danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na natychmiastową identyfikację potencjalnych problemów. Dzięki wczesnemu wykrywaniu problemów można zmaksymalizować produkcję energii słonecznej i zminimalizować przestoje.

Kompleksowe pomiary i skuteczna analiza

Podczas przekazywania do eksploatacji, obsługi, konserwacji i rozwiązywania problemów z panelami fotowoltaicznymi testowanie krzywej I-U jest najbardziej kompletnym pomiarem wydajności modułu słonecznego. Szybka analiza danych źródłowych krzywej pomaga w wykrywaniu nieregularności, a funkcje przechowywania danych wyznaczają punkt odniesienia dla przyszłych badań wydajności.

Dokładna rejestracja krzywej I-U

Przyrząd PVA mierzy krzywą I-U (prąd w funkcji napięcia) łańcucha lub modułu fotowoltaicznego przy użyciu obciążenia pojemnościowego. Pomiar jest zwykle wykonywany na poziomie łańcucha, poprzez bezpośrednie połączenie z łańcuchem lub na skrzynce łączeniowej z wykorzystaniem bezpieczników do wybrania testowanego łańcucha. Liczbę punktów krzywej I-U można ustalić na 100 lub 500. Dodatkowo PVA generuje krzywą P-U (moc w funkcji napięcia), a także mierzy Isc, Voc, Imp, Vmp, Pmax, współczynnik wypełnienia i współczynnik wydajności (stosunek zmierzonej mocy do oczekiwanej mocy maksymalnej).

Oszczędzający czas interfejs

Korzystając z tabletu lub laptopa (tylko z systemem Windows) jako interfejsu użytkownika, można wykonać więcej testów w ciągu godziny i wyświetlić dane w wielu łatwych do odczytania formatach. Zapisuj pomiary, dotykając skonfigurowanego przez siebie drzewa systemu w punkcie mierzonej gałęzi. Oprogramowanie automatycznie obliczy oczekiwaną krzywą I-U i wyświetli współczynnik wydajności.

Zaawansowane możliwości testowania instalacji fotowoltaicznych o wysokiej wydajności

Dokładny pomiar modułów o wysokiej wydajności do 30 A: Wysoce wydajne moduły (o sprawności modułu >19%) charakteryzują się dużą
pojemnością, co stwarza problemy podczas stosowania niektórych innych rejestratorów krzywych I-U, które mogą nie być w stanie dokonać pomiaru. Przyrząd PVA-1500HE2 został zaprojektowany
specjalnie do pomiaru wszystkich typów łańcuchów, nawet tych z modułami o wysokiej wydajności do 30 A.
Duża wydajność w środowiskach o wysokiej temperaturze Przyrząd PVA-1500HE2 cechuje się niskim opóźnieniem między pomiarami wynoszącym 9 sekund (przy Voc <1350 V). Umożliwia pomiar instalacji o mocy 3,5 MW w ciągu godziny, nawet w środowiskach o wysokiej temperaturze, gdzie standardowe rejestratory krzywej często zawodzą z powodu przegrzania.

Bezprzewodowy czujnik referencyjny fotowoltaiki SolSensor™

Czujnik SolSensor™ dostarcza do modelu modułu fotowoltaicznego dane dotyczące natężenia promieniowania słonecznego, temperatury modułu i pochylenia macierzy. Model wykorzystuje te informacje do przewidywania kształtu krzywej I-U w danych warunkach operacyjnych oraz do przełożenia zmierzonej krzywej na typowe warunki testowe. Czujnik SolSensor™ jest zaciskany na ramie modułu, co automatycznie kieruje czujnik natężenia napromieniowania na płaszczyznę macierzy.

Wrażliwość widmowa czujnika z fotodiodą krzemową SolSensor™ jest korygowana odpowiednio do testowanej technologii fotowoltaicznej. Dostępne są
specjalne współczynniki dla ogniw wielo- i monokrystalicznych, a także ogniw z tellurku kadmu (CdTe) oraz dla innych technologii cienkowarstwowych.
Czujnik jest kompensowany temperaturowo, a odpowiedź kątowa każdej jednostki jest skalibrowana pod kątem obrotu i wysokości. W rezultacie SolSensor™ jest dokładny w szerokim zakresie technologii, warunków na niebie i kątów nasłonecznienia, umożliwiając pomiary krzywej I-U również wcześnie i późno w ciągu dnia.

Czujnik SolSensor™ ma dwa zewnętrzne wejścia termopar do pomiaru temperatur z tyłu modułu. Efektywna temperatura ogniwa może być również obliczona bezpośrednio na podstawie zmierzonej krzywej I-U zgodnie z normą IEC 60904-5. Opcjonalna funkcja SmartTemp™ przyrządu PVA łączy te dwie metody w celu uzyskania maksymalnej dokładności.

PVA i SolSensor™ komunikują się bezprzewodowo z komputerem użytkownika poprzez sieć Wi-Fi o zasięgu do 100 m. Oznacza to brak kabli pod nogami, szybką konfigurację, możliwość poruszania się podczas rozwiązywania problemów z łańcuchami i elastyczność pomiaru wielu skrzynek łączeniowych przy jednej konfiguracji czujnika SolSensor™.

What's in the box:

PVA-1500HE2:
 • Przyrząd PVA-1500 V
 • SolSensor™ i zacisk
 • Przewody pomiarowe z zaciskami krokodylkowymi
 • Narzędzie do rozłączania złączy MC-4
 • Ładowarki
 • 2 termopary i tarcze samoprzylepne
 • Materiały do czyszczenia czujników
 • Torba do przenoszenia (w zestawie z PVA-1500HE2)
 • Do pobrania za darmo: Aplikacja PVA i narzędzie do analizy danych

TiS75+:
 • Kamera termowizyjna
 • Zasilacz sieciowy (z uniwersalnymi adapterami sieciowymi)
 • Ładowarka na dwa akumulatory typu Smart
 • Dwa wytrzymałe akumulatory litowo-jonowe typu Smart
 • Kabel USB
 • Karta pamięci microSD 4 GB
 • Solidna walizka, torba do przenoszenia przyrządu oraz regulowany pasek na nadgarstek
 • Do pobrania za darmo: Oprogramowanie Fluke Connect™

Specyfikacje: Zestaw termograficzny rejestratora krzywej I-U PVA-1500HE2

Parametry techniczne PVA-1500  
 PVA-1500T2PVA-1500HE2
Zakres napięcia (Voc)Od 20 do 1500 V DC
Maksymalny zakres prądowy (Isc)
Wydajność modułu <19%Od 0 do 30 A DC
Wydajność modułu ≥19%Od 0 do 10 A DCOd 0 do 30 A DC
Dokładność napięcia (w temp. od 0°C do 45°C)±(0,5% +0,25 V)
Dokładność prądu (w temp. od 0°C do 45°C)±(0,5% + 0,04 A)
Dokładność mocy (w temp. od 0°C do 45°C)±(1,7% + 1,0 W) (prąd ≥3 A, wydajność modułu <19%)
Rozdzielczość napięcia25 mV
Rozdzielczość prądu2 mA
Szybkość pomiaru
Opóźnienie między pomiarami (przy VOC ≤1350 V)<9 sekund
Maks. liczba pomiarów I-U na godzinę (przy VOC ≤1350 V)400 rejestracji/h
Maks. moc instalacji do zmierzenia w godzinę3,5 MW/h
Pojemność cieplna
Liczba pomiarów przy opóźnieniu 18 sekund między niminieograniczona (temp. otoczenia 25°C)
550 (temp. otoczenia 45°C)
Liczba pomiarów przy opóźnieniu 9 sekund między niminieograniczona (temp. otoczenia 25°C)
330 (temp. otoczenia 45°C)
Punkty śledzenia I-U100 lub 500 (do wyboru)
Czas rejestracji I-UOd 0,05 do 2 sekund (zazwyczaj 0,2 sekundy dla łańcuchów fotowoltaicznych)
Zakres temperatur eksploatacjiOd 0°C do 45°C
Zakres temperatur przechowywaniaOd -20°C do 65°C
Wilgotność podczas eksploatacji<90% wilgotności względnej, bez kondensacji. Unikać narażania zimnego przyrządu na ciepło i wilgotne powietrzne, ponieważ będzie to powodować kondensację. Przyrząd należy przechowywać w tych samych warunkach, w których będzie używany.
Wysokość n.p.m.maks. 2000 m
Czas ładowania akumulatora6 godz.
Czas pracy na akumulatorzeok. 8 godz.ok. 7 godz.
Bezpieczeństwo i zgodność z przepisamiCAT III 1500V
IEC 61010-1: stopień zanieczyszczenia 2
Funkcje ostrzeżeńPrzepięcie, przetężenie, nadmierna temperatura, odwrócona
biegunowość
Złącze PVStaubli MC4-EVO2Wtyki bananowe
Dioda LED ładowania/naładowaniaTak
Gotowość do aktualizacji oprogramowania sprzętowego w terenieTak
Obsługa przy użyciu tabletu/laptopaŁączność Wi-Fi pomiędzy tabletem lub laptopem użytkownika, przyrządem I-U oraz
SolSensor™
Masa6,6 kg7,3 kg
Wysokość43,2 cm (z przewodami pomiarowymi i zabezpieczeniami)53,3 cm
Szerokość21,6 cm
Głębokość15,2 cm
Specyfikacja przewodów testowych i zacisków PVA-1500
Zakres napięciaOd 0 do 1500 V DC
Zakres prąduOd 0 do 30 A DC
TemperaturaOd 0°C do 45°C
WilgotnośćMaksymalna wilgotność względna 80% dla temperatur do 31°C, zmniejszająca się proporcjonalnie do 50% przy 40°C
Stopień zanieczyszczenia2
Wysokość n.p.m.maks. 2000 m
Długość przewodów152 cm
Kolory przewodówDodatni = czerwony, ujemny = czarny
Producent (przewody pomiarowe i zaciski krokodylkowe)Staubli
Uwaga: Używać wyłącznie przewodów testowych i zaciskowych dostarczonych przez firmę Fluke do przyrządu PVA-1500
Specyfikacja przyrządu SolSensor™ 
Promieniowanie
Typ czujnikaFotodioda krzemowa z poprawkami dla efektów temperaturowych, spektralnych i kątowych
Zakres pomiarowyOd 100 W/m² do 1500 W/m²
Dokładność±2% przy używaniu do przewidywania wydajności dobrze scharakteryzowanych poli- lub monokrystalicznych modułów fotowoltaicznych przy natężeniu bezpośredniego promieniowania słonecznego >600 W/m².
Rozdzielczość1 W/m²
Interwał pomiarowyTypowo, 3,5 s
Temperatura
Typ czujnikaTermopara typu K, dwa wejścia
Zakres pomiarowyOd 0°C do 100°C
Dokładność±2°C (bez uwzględnienia błędu termopary)
Rozdzielczość0,1°C
Interwał pomiarowyTypowo, 3,5 s
Nachylenie
Typ czujnikaElektroniczny
Zakres pomiarowyOd 0 do 90° od poziomu
DokładnośćTypowo ±2° (od 0 do 45°)
Parametry ogólne
Synchronizacja pomiaru z krzywą I-UTypowo, <1 s
Zasięg bezprzewodowy (bezpośrednia widoczność)100 m
Zakres temperatur eksploatacjiOd 0ºC do 45ºC
Zakres temperatur przechowywaniaOd -20ºC do 65ºC
Wilgotność podczas eksploatacji<90% wilgotności względnej, bez kondensacji. Unikać narażania zimnego przyrządu na ciepło i wilgotne powietrzne, ponieważ będzie to powodować kondensację. Przyrząd należy przechowywać w tych samych warunkach, w których będzie używany.
Czas ładowania akumulatora6 godz.
Czas pracy na akumulatorze>16 godz. przy typowym użytkowaniu
Najważniejsze cechyTiS75+
Rozdzielczość w podczerwieni384 × 288 (110 592 piksele)
IFOV (rozdzielczość przestrzenna)1,91 mrad
Pole widzenia42° × 30°
Minimalna odległość ogniskowania0,15 m
Ustawianie ostrościRęczne ustawianie ostrości
Łączność bezprzewodowaTak, z komputerem PC, telefonem iPhone®, urządzeniem iPad® (system operacyjny iOS 4s lub nowszy), urządzeniami z systemem Android™ 4.3 i nowszym, a także poprzez sieci Wi-Fi i LAN (zależnie od dostępności)
Zgodność z aplikacją Fluke ConnectTak*, po podłączeniu kamery do smartfona zarejestrowane obrazy zostaną automatycznie przekazane do aplikacji Fluke Connect, aby można było je zapisać i udostępnić
Opcjonalne oprogramowanie Fluke Connect AssetsTak*, przypisywanie obrazów do zasobów i tworzenie zleceń prac. Łatwe porównywanie wszystkich rodzajów pomiarów (mechanicznych, elektrycznych i termograficznych) w jednym miejscu
Oznaczanie zasobówZeskanuj kod QR, aby automatycznie uporządkować i zachować obrazy termiczne za pomocą funkcji Fluke Connect™
Technologia IR-FusionPłynna regulacja ustawień trybu AutoBlend w zakresie od 0% do 100%. Dodawanie do obrazu w podczerwieni kontekstu w postaci obrazu zarejestrowanego w paśmie światła widzialnego
Obraz w obrazie (PIP)Tak
Wyświetlacz3,5-calowy (8,9 cm w poziomie) ekran dotykowy LCD 640 × 480
Ergonomiczna konstrukcjaDostosowana do obsługi jedną ręką
Czułość termiczna40 mK
Poziom i zakresPłynne skalowanie automatyczne i ręczne
Szybkie automatyczne skalowanie w trybie ręcznymTak
Zakres minimalny (w trybie ręcznym)3°C
Zakres minimalny (w trybie automatycznym)5°C
Wbudowana kamera cyfrowa (rejestracja w paśmie światła widzialnego)640 × 480
Częstotliwość klatekModele 9 Hz lub 27 Hz
Obliczanie punktu rosyTak
Przechowywanie danych i rejestrowanie obrazu
Pamięć wewnętrzna∼500 obrazów
Pamięć zewnętrznaKarta SD ≥4 GB (>1000 obrazów)
Mechanizm rejestrowania, przeglądania i zapisywania obrazówMożliwość rejestrowania, przeglądania i zapisywania obrazów jedną ręką
Formaty plików obrazuNieradiometryczne (BMP lub JPEG) lub w pełni radiometryczne (is2)
Możliwość przeglądania zawartości pamięciTak
OprogramowanieOprogramowanie Fluke Connect — oprogramowanie z dostępem do systemu Fluke Connect służące do przeprowadzania kompleksowych analiz i tworzenia raportów
Możliwość analizowania i przechowywania danych radiometrycznych na komputerzeTak
Formaty plików eksportowanych za pomocą oprogramowania Fluke Connectis2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
Notatki głosoweTak, maksymalna długość nagrania dźwięku wynosi 60 sekund przy użyciu połączenia Bluetooth Audio Headset Profile (HSP) z urządzeniem zewnętrznym.
Notatki IR-PhotoNotesTak. Do pliku IS2 można dołączyć 3 dodatkowe obrazy w świetle widzialnym, które wybierze użytkownik.
Adnotacje tekstowePo zarejestrowaniu pliku IS2 użytkownik może wpisać notatkę za pomocą klawiatury ekranowej.
Nagrywanie wideo i obsługiwane formatyObraz standardowy i radiometryczny. Długość nagrania avi i is3 do 5 min
Zdalne sterowanieNie
Automatyczne rejestrowanie (temperatura i interwał)Tak. Użytkownik może wybrać odstęp czasu rejestrowania plików IS2 lub JPEG.
Akumulator
Akumulatory (z możliwością wymiany na obiekcie)Akumulator litowo-jonowy
Czas pracy na akumulatorach≥3,5 godz. ciągłej pracy bez połączenia Wi-Fi (rzeczywisty czas pracy zależy od ustawień i sposobu użytkowania)
Czas ładowania akumulatora≤2,5 godziny do pełnego naładowania
System ładowania akumulatoraŁadowarka Ti SBC3B z dwoma gniazdami lub ładowanie w kamerze.
Praca na zasilaniu sieciowymZasilanie sieciowe przy użyciu dołączonego zasilacza z uniwersalnymi adapterami do gniazdek. Wyjście: 15 V DC, 2 A
Oszczędzanie energiiTryby uśpienia i wyłączenie zasilania wybierane przez użytkownika
Pomiar temperatury
Zakres pomiarów temperatury (niekalibrowany poniżej -10°C)Od -20°C do 550°C (niekalibrowany poniżej -10°C)
Dokładność±2°C lub 2% (większa z tych wartości) przy temperaturze otoczenia 25°C
Korekta emisyjności na wyświetlaczuTak, lista „dziesięciu najczęstszych” materiałów plus regulacja numeryczna w zakresie od 0,01 do 1,00
Palety kolorów
Palety standardowe6
Specyfikacja ogólna
Alarmy wskazywane koloramiTak. Wybierane przez użytkownika alarmy wskazywane kolorami dla punktu gorącego i zimnego oraz zakresu wewnętrznego/zewnętrznego. Modyfikuje paletyzację obrazu w podczerwieni, ograniczając liczbę pikseli, które są rysowane przy użyciu kolorów palety w oparciu o temperaturę pikseli.
Zakres widma podczerwieni~8–14 μm
Temperatura eksploatacjiOd -10°C do 50°C
Temperatura przechowywaniaOd -20°C do 50°C bez akumulatorów
Wilgotność względnaOd 10% do 95%, bez kondensacji
Temperatura punktuPunkt środkowy (nieruchomy)
Znaczniki punktów definiowane przez użytkownikaTak, 5 ustawianych przez użytkownika znaczników punktowych dla pojedynczych pikseli. Położenie można regulować. Wartość temperatury dla znacznika pokazywana na ekranie. Użytkownik może włączyć/wyłączyć wyświetlanie każdego znacznika.
Pola pomiarowe definiowane przez użytkownikaTak, 5 prostokątów ustawianych przez użytkownika. Rozmiar i położenie są regulowane. Statystyki prostokąta wyświetlane na ekranie: temperatura min./maks./średnia. Użytkownik może włączyć/wyłączyć wyświetlanie każdego znacznika.
WalizkaSolidna walizka, torba do przenoszenia przyrządu oraz regulowany pasek
Normy bezpieczeństwaIEC 61010-1: stopień zanieczyszczenia 2
Kompatybilność elektromagnetycznaIEC 61326-1: urządzenie przenośne, środowisko elektromagnetyczne;
IEC 61326-2-2, CISPR 11: grupa 1, klasa A
Australijska norma RCMRCM IEC 61326-1
US FCC47 CFR 15, podrozdział C, paragrafy 15.207, 15.209, 15.249
WibracjeOd 10 Hz do 150 Hz, 0,15 mm, IEC 60068-2-6
Wstrząsy30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27
Odporność na upadekKonstrukcja zaprojektowana tak, aby wytrzymała upadek z wysokości 2 m
Wymiary (wys. × szer. × dł.)∼(26,7 cm × 10,1 cm × 14,5 cm)
Masa (z akumulatorem)0,885 kg
Klasa szczelności obudowyIP54
GwarancjaDwuletnia (standardowa)
Zalecany cykl kalibracjiCo dwa lata (przy normalnym użytkowaniu i zużyciu)
Obsługiwane językiAngielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, fiński, francuski, hiszpański, holenderski, japoński, koreański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, szwedzki, turecki, węgierski i włoski
Zgodność z dyrektywą RoHSTak